Dostosowanie i optymalizacja systemu MES od PROXIA – Dostosowanie systemu MES

Dostosowanie i optymalizacja systemu MES od PROXIA – Mehr Performance für Ihr MES

PROXIA usługi dostosowanie Wykres

Oprogramowanie PROXIA MES to oprogramowanie standardowe odznaczające się maksymalną integralnością, które spełnia najwyższe wymagania wydajności, umożliwiając w ten sposób dojście do Przemysłu 4.0.

Dzięki oprogramowaniu PROXIA MES uzyskuje się przejrzyste i kompletne procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie. Różne branże wymagają różnych rozwiązań – a nawet w ramach tej samej branży przedsiębiorstwa różnią się między sobą. Różnią się wyposażeniem, maszynami, systemami, procesami. I tak rozwiązania MES należy także dostosować do potrzeb klientów i ich potrzeb. Indywidualne dopasowanie i uzupełnienie Państwa systemu jest zatem koniecznością. Ujmiemy w jedną sieć wszystkie poziome i pionowe struktury procesów, wykorzystując platformy łączności i interfejsy programowe, tworząc w ten sposób pełne, kompletne rozwiązanie integrujące peryferyjne systemy programowe, aplikacje ERP i PPS a także Państwa produkcję z wszystkimi maszynami i systemami.

W stronę gotowego na przyszłość systemu MES – Doskonałe dostosowanie i optymalizacja

Możliwość aktualizacji i modernizacji – pomimo indywidualizacji

Jako oprogramowanie standardowe, oprogramowanie MES obejmuje zwykle tylko standardy, jednakże nie indywidualne procesy specyficzne dla danego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że oprogramowanie należy dostosować, nie tracąc jednocześnie możliwości jego aktualizacji w przyszłości. Dostosowanie oprogramowania MES może przyjąć kilka form. Można je albo dostosować, to jest dobrać ustawienia szeregu parametrów w celu uwzględnienia indywidualnych procesów klientów. Można także za pomocą dodatków pokryć potrzeby, których nie obejmuje rozwiązanie standardowe, nie naruszając rdzenia systemu MES. Zwykle wykorzystuje się obydwie te możliwości, zależnie od potrzeb i konieczności. To kompletne rozwiązanie gwarantuje także możliwość aktualizacji i rozwoju w przyszłości.

PROXIA usługi dostosowanie Wykres 2

Możliwość rozwoju – pomimo dostosowania

Jeśli zmienią się procesy stosowane w przedsiębiorstwie, przykładowo, wskutek zmiany pola działania lub wprowadzenia nowego produktu – i nowych wymagań – często trudno o dobrą radę. Nie jest tak, jeśli przedsiębiorstwo dysponuje oprogramowaniem MES. PROXIA zapewnia także bezproblemowe rozszerzenie istniejącego oprogramowania. Modułowa struktura umożliwia w takich przypadkach rozbudowę lub przebudowę rozwiązania. Pojedyncze zmiany w ramach przedsiębiorstwa nie stanowią kryterium wykluczającego sukces, nawet w przyszłości.

PROXIA usługi dostosowanie Wykres 3

Korzyść z systemu PROXIA: Dostosowanie i optymalizacja systemu MES – Wasze korzyści

Standard MES – indywidualny i elastyczny

Różne branże wymagają różnych rozwiązań. Oprogramowanie MES od PROXIA, będąc oprogramowaniem standardowy, zostaje dostosowane do Państwa procesów i zintegrowane z nimi.

Kompletność – aż do produkcji

Interfejsy łączą ze sobą różne systemy, zapewniając kompletność całego rozwiązania. Integrują systemy peryferyjne takie, jak ERP, PPS, oraz halę produkcyjną.

Rozwiązania indywidualne

Konfiguracja zamiast programowania! Użytkownicy PROXIA mogą konfigurować interfejsy użytkownika i/ lub okna dialogowe za pomocą jednego przycisku, a także opracowywać sprawozdania i analizy według potrzeb.

System MES, który łatwo się rozbudowuje i aktualizuje

MES zdecydowanie napędza cyfryzację produkcji w rozumieniu Przemysłu 4.0. Możliwość dostosowania standardowego oprogramowania MES do własnych potrzeb stanowi szansę dla przedsiębiorstw rozwinięcia produkcji w rozumieniu fabryki inteligentnej.

Dostosowanie i optymalizacja systemu MES od PROXIA – Wiadomości i przykłady użycia

 

Prosimy o telefon!

+49 8092 23 23 0

 

Na miejscu w całej Europie

Oddziały w pobliżu Państwa

 

Kontakt całodobowy

Formularz kontaktowy

 

Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

Nasze telefony kontaktowe

Doskonałe rozwiązania

PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany