Doradztwo MES od PROXIA – Optymalizacja procesu za pomocą metody całkowitej wydajności

Doradztwo MES od PROXIA – Doradztwo na potrzeby procesu, kompetencje wdrożeniowe

PROXIA usługi Doradztwo MES wykres

Czy istnieje przedsiębiorstwo, które nie wyobraża sobie osiągnięcia najważniejszego celu – idealnej produkcji? Często brakuje konkretnych podstaw dla rozwiązań i dla wdrożenia, oraz przejrzystego planu. Najczęściej nie jest to cel, który da się osiągnąć z dnia na dzień. Jednakże można pracować w tym kierunku krok po kroku. Tu właśnie widzimy nasze najważniejsze kompetencje. Chętnie Państwa wesprzemy!

Dzięki dogłębnej wiedzy branżowej i kompetentnym specjalistom z dziedziny informatyki, udzielimy Państwu porad z praktyki dla praktyki. Kto zatem pragnąłby osiągnąć lepsze zyski z produkcji dzięki odpowiednim rozwiązaniom MES, dobrze trafił u nas! Dzięki swoim usługom doradczym, PROXIA daje możliwość wykrycia i wykorzystania potencjalnych usprawnień procesów produkcyjnych. Kompetencje PROXIA w zakresie wdrożeniowym wysokowydajnych produktów MES zapewnia szybkie sukcesy projektów i osiągnięcie Państwa celów:

Poprawiona jakość – krótsze czasy dostaw – wydajne wykorzystanie zasobów – dłuższy czas pracy maszyn i systemów. Usługa doradztwa procesowego PROXIA z wykorzystaniem metody całkowitej efektywności przybliży Państwa do tych celów! Sprawdzony system zapewniający wielki potencjał optymalizacyjny w produkcji: Doradztwo MES w zakresie kompetencji projektowych i wdrożeniowych obejmuje analizę, ocenę, strategię z opracowaniem planu pracy, do praktycznego wdrożenia.

Z praktyki dla praktyki – główne cechy doradztwa MES od PROXIA

Doradztwo MES – indywidualne, neutralne i zorientowane na praktykę

Wyszukiwanie potencjałów poprawy w Pańśtwa produkcji to główny cel warsztatu doradczego PROXIA, podczas którego Państwa pracownicy i doświadczeni w branży doradcy procesowi wypracowują wspólnie indywidualny katalog pytań w ramach analizy MES. To właśnie ta współpraca gwarantuje dokładne wyniki Państwa wewnętrznych procesów produkcji, niezależnie od i/ lub uzupełniając rozwiązania obecnie stosowane.

PROXIA usługi Doradztwo MES wykres 2

Metoda całkowitej efektywności wyposażenia – by uzyskać kompletny scenariusz optymalizacji MES

Wyniki analizy MES, kompetencja produktowa PROXIA oraz wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu infrastruktur informatycznych w produkcji umożliwiają opracowanie kompletnych scenariuszy optymalizacyjnych. Uzupełnienie analizy stanowi bardzo pomocne i sprawdzone w praktyce narzędzie, metoda całkowitej efektywności wyposażenia (ang. Overall Equipment Effectiveness, OEE). Wartość ta to wartość pomiarowa pozwalająca na ujawnienie strat na systemie, dzięki której istnieje możliwość usprawnienia pracy systemu dzięki optymalizacji. Ta wartość została opracowana w ramach kompleksowego podejścia do zarządzania. Metoda ta pozwala na odpowiedź na pytania takie, jak: Dlaczego nie wykorzystano 100% dostępnego czasu pracy, planowanej prędkości i zdefiniowanej jakości części? Prócz tego można wypracować dodatkowo indywidualną stopę zwrotu z inwestycji. Podczas prezentacji wyników PROXIA opiera się na Państwa indywidualnych wymaganiach. Może to odbywać się stopniowo – od prezentacji przekonywującej w kręgu osób decyzyjnych do prezentacji motywacyjnej dla pracowników i użytkowników.

PROXIA usługi Doradztwo MES wykres 3

Podsumowanie zarządu – Plan wdrożenia

Osoba odpowiedzialna za produkcję zabiera ze sobą szczegółowe podsumowanie z indywidualnym planem analizy, określenia celów i metod. Wdrożenie optymalizacji procesu, z podsumowaniem zarządu stanowiącym przewodnik, może odbywać się stopniowo – według własnych ustaleń, za pomocą własnego personelu, o ile to konieczne, także z pomocą kompetentnych, zewnętrznych specjalistów MES przy zastosowaniu profesjonalnych rozwiązań programowych MES od PROXIA.

PROXIA usługi Doradztwo MES wykres 4
PROXIA folder Doradztwo procesowe MES

Doradztwo procesowe MES od PROXIA – Doradztwo na potrzeby procesu, kompetencje wdrożeniowe

Dlaczego produkcja nie odbywa się przez cały dostępny czas pracy? Dzięki metodzie całkowitej efektywności wyposażenia wykryć można straty i odkryć potencjał produkcyjny:

  • Analiza i ocena MES
  • Strategia i koncepcja
  • Zalecenia robocze i plan prac

Pobierz folder

Korzyść z systemu PROXIA: Doradztwo MES – Wasze korzyści

Razem, partnersko z naszymi klientami

Razem z Państwem, dzięki użyciu metody całkowitej efektywności, wspólnie odnajdziemy przyczyny strat projektowych, ocenimy je i znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla produkcji. Chętnie wesprzemy Państwa podczas wdrożenia planu pracy, kierując projektem w sposób kompetentny i, naturalnie, z naszym wydajnym oprogramowaniem MES.

Lepszy zysk z procesu produkcji

Dzięki doradztwu MES od PROXIA wyciśniecie Państwo wszystko ze swoich systemów produkcyjnych. Po wdrożeniu systemu MES będziecie Państwo szybciej przygotowywać pracę, będziecie dysponować większą ilością czasu pracy maszyn, poprawi się jakość produktów, a Państwa ludzie i maszyny będą znacznie bardziej wydajne.

Metoda całkowitej efektywności od PROXIA zapewnia sukces wdrożenia MES

Wraz z Państwa pracownikami przy użyciu metody całkowitej efektywności wyposażenia przeanalizowany zostanie szczegółowy katalog pytań. Stanowi to podstawę celowego projektu MES i szybszego uruchomienia systemu.

Państwa osobisty, kompetentny doradca MES

Od doradztwa do wdrożenia projektu – do Państwa dyspozycji będzie osobisty, kompetentny doradca. Także w późniejszym okresie, po zakończeniu projektu, pozostanie on Państwa osobą kontaktową, umożliwiającą kompetentny i rzetelny dalszy rozwój infrastruktury MES.

Doradztwo MES – Wiadomości i przykłady użycia

 

Prosimy o telefon!

+49 8092 23 23 0

 

Na miejscu w całej Europie

Oddziały w pobliżu Państwa

 

Kontakt całodobowy

Formularz kontaktowy

 

Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

Nasze telefony kontaktowe

Doskonałe rozwiązania

PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany