Technologie chmurowe i MES - Odpowiednie dane do chmury!

Chmura jako przedłużenie własnej bazy danych – rozsądne powiązanie internetowych i lokalnych baz danych

Rozproszona architektura danych to decydujący element składowy. Umożliwia ona powiązanie ze sobą zalet centralnego magazynowania danych z przechowywaniem danych w chmurze. Oprogramowanie MES od PROXIA wykorzystuje właśnie tę technologię. I tak każde przedsiębiorstwo może swobodnie podjąć decyzję o tym, które dane miałyby być przechowywane lokalnie, a które w chmurze.

Oznacza to dokładnie, że poufne lub bardzo ważne dane mogą pozostać wewnątrz przedsiębiorstwa, a dane mniej istotne, np. określone dane pobierane zdalnie z systemów można składować zewnętrznie. Dzięki wykorzystaniu protokołu MQTT (ang. Message Queuing Telemetry Transport) można dane zapisywać w chmurze nawet bezpośrednio – gdyby okazało się to konieczne.

Optymalne wykorzystanie rozwiązań chmurowych w kontekście MES – Hybrydowe zastosowanie obydwu koncepcji!

Dane, które są istotne dla stanu wiedzy przedsiębiorstwa, i te, które muszą być dostępne natychmiast (np. dotyczące ruchu w ramach zleceń produkcyjnych) składowane są za pomocą rozproszonej architektury danych PROXIA w lokalnej bazie danych przedsiębiorstwa. Zabezpieczone dane archiwalne, potrzebne jedynie okazjonalnie, a które przede wszystkim nie są tak istotne i są pozbawione kontekstu, doskonale nadają się do udostępnienia w zewnętrznej chmurze. Dzięki pełnej integracji protokołu OPC-UA, który stanowi architekturę łączności w Przemyśle 4.0, oraz protokołów takich, jak MTConnect i MQTT, standaryzuje się nie tylko coraz bardziej możliwości podłączania maszyn i systemów, ale użytkownicy PROXIA mogą ponadto swobodnie wybrać, jakie rodzaje danych, gdzie byłyby składowane (lokalnie/ w chmurze). Oto są kolejne kroki w stronę Przemysłu 4.0 oraz odnoszące się do wszystkich pojawiających się wyzwań na drodze do inteligentnej fabryki.
PROXIA MES i technologie chmurowe Wykres 1

Najważniejsze cechy i korzyści – PROXIA MES i technologie chmurowe

  • Dlaczego decydować się na chmurę lub z niej rezygnować, jeśli można mieć obydwa rozwiązania jednocześnie?
  • Skalowalne rozwiązania pamięciowe, uzyskane dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii chmurowych
  • Poufne, potrzebne natychmiast dane pozostają w prywatnej, wewnętrznej bazie danych przedsiębiorstwa
  • Udostępnianie danych przez chmurę na potrzeby celowego wykorzystania na zewnątrz, poza przedsiębiorstwem
  • Przestrzeganie najbardziej surowych zasad ochrony danych w powiązaniu z możliwie jak najwyższą elastycznością i skalowalnością pamięci
  • Hybrydowa obsługa obydwu koncepcji jako podstawa dla Przemysłu 4.0: bezpieczeństwo, skalowalność, elastyczność i kompletność
PROXIA MES i technologie chmurowe Wykres 2
PROXIA Ulotkę MES i technologie chmurowe

Optymalne wykorzystanie rozwiązań chmurowych w kontekście MES!

Zorientowana na klienta, nowa koncepcja oprogramowania jako usługi (ang. Software as a Service, SaaS) to dominujący obecnie trend, szczególnie w odniesieniu do systemów Przemysłu 4.0. Oznacza to, że oprogramowanie znajduje się u zewnętrznego dostawcy, np. lokalnie u siebie, i stamtąd jest oferowane. Klient kupuje jedynie usługi programowe przez Internet i nie musi się już troszczyć o sprzęt.

Wydaje się, że jest to rozwiązanie idealne. Pomimo tego pojawia się pytanie, czy wszystkie dane muszą lub powinny być zarządzane w ten sposób? W kontekście MES PROXIA opracowała swoje hybrydowe rozwiązanie chmurowe, które stanowi sensowne i praktyczne rozwiązanie:


Pobierz ulotkę

PROXIA MES i technologie chmurowe – Wiadomości i przykłady użycia

 

Prosimy o telefon!

+49 8092 23 23 0

 

Na miejscu w całej Europie

Oddziały w pobliżu Państwa

 

Kontakt całodobowy

Formularz kontaktowy

 

Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

Nasze telefony kontaktowe

Doskonałe rozwiązania

PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany