PROXIA – Zlecenia badawcze dla projektu GiBWert

GiBWert i PROXIA – Opracowanie innowacyjnych struktur modułów i tworzenia wartości

PROXIA badania GibWert wykres

Projekt GiBWert to projekt badawczy wspierany przez niemieckie federalne ministerstwo edukacji i rozwoju. Znamienici uczestnicy projektu – wśród nich także PROXIA Software AG – pracują nad wyposażeniem produkcji jutra w wydajną różnorodność produktową. Zasadniczo przemysł budowy maszyn żyje dzięki swojej szerokiej ofercie produktów wysokiej jakości.

Aby zapewnić klientom przedsiębiorstw budujących maszyny przejrzyste oferty i umożliwić sprzedawcom wydajne opracowywanie ofert pracuje się nad strategiami modułowymi. Jednakże, dotychczas w przemyśle nie było jednolitej struktury, także opracowanie modułów prowadzi się raczej intuicyjnie i niewydajnie. Ten projekt ma na celu zapewnienie stworzenie modelu rozwiązania.

GiBWert i PROXIA – rozwój metody

Rozsądne systemy modułowe stanowią podstawę optymalizacji oferty produktowej. Także to, które obszary produkcji są podkreślone, gra decydującą rolę. I tak głównym zadaniem projektu badawczego była analiza całego łańcucha wytwarzania wartości. Aby mieć możliwość rozwoju wymaganej metodyki wydajnego analizy i oceny systemów modułowych w przemyśle budowy maszyn, należało najpierw zbadać specyficzne wymagania dotyczące procesu opracowania modułów. Wydajność i efektywność modułów odgrywają także istotną rolę, i dla nich także należało opracować model oceny. Obydwa elementy – wymagania i modele ocen – pozwalają na stworzenie analizy kosztów i zysków z wymaganych prac badawczych i zalety konkurencyjne dla przedsiębiorcy i klienta.

PROXIA badania GibWert wykres 2

GiBWert i PROXIA – Standardy dla różnorodności produktowej

Aby zapewnić sukces, czyli gwarancję użyteczności projektu, dobrano wysoko wykwalifikowanych partnerów. Ostatecznie wynikiem ma być spójna struktura modułów i zapewnienie możliwości opracowania rozległego wachlarza produktów na podstawie wąskiej liczby elementów modułowych. Uzyskano to dzięki konfigurowalnym elementom procesów, które definiują kluczowe etapy planowania procesu rozwoju modułów. Uwzględniono tutaj aspekty kosztów, wymagania rynku i klientów tak samo, jak interfejsy z dostawcami. Przykłady dla tej koncepcji to rozwój konfigurowalnego systemu modułów dla maszyn narzędziowym, wprowadzenie praktycznego procesu projektowania modułów i rozwój obszernego modułu mechatronicznego. Proces daje się przenieść na inne branże takie, jak energie odnawialne, technika medyczne, branża samochodowa i elektromobilność, aby wymienić tylko niektóre – nie jest to więc już tylko melodia przyszłości. Jest to możliwe dzięki dobrej konfigurowalności procesów.

PROXIA badania GibWert wykres 3

Wydarzenia GiBWert – Wrażenia

 • PROXIA badania GibWert Wrażenia 1
 • PROXIA badania GibWert Wrażenia 2
 • PROXIA badania GibWert Wrażenia 3
 • PROXIA badania GibWert Wrażenia 4
 • PROXIA badania GibWert Wrażenia 5
 • PROXIA badania GibWert Wrażenia 6
 • PROXIA badania GibWert Wrażenia 7
 • PROXIA badania GibWert Wrażenia 8
 • PROXIA badania GibWert Wrażenia 9
 • PROXIA badania GibWert Wrażenia 10

  Korzyść z systemu PROXIA: Projekt GiBWert – Wasze korzyści

  Efektywna różnorodność produktów

  Projekt badawczy GiBWert miał na celu wyposażenie produkcji jutra w wydajną koncepcję systemu modułowego. Bowiem zasadniczo przemysł budowy maszyn żyje dzięki swojej szerokiej ofercie produktów wysokiej jakości. Spójne struktury modułów zapewnią tutaj wydajność w przemyśle metalowym.

  Koncepcja GiBWert konstrukcji modułowej – część pierwsza

  Docelowa hierarchia, z wymiarami i kategoriami możliwych celów modułów produktowych, z ważonymi celami cząstkowymi oraz związkami pomiędzy celami cząstkowymi – ogólne języki definicji struktur produktów, procesów wytwarzania wartości – moduły wraz z objaśnieniem na podstawie konkretnych przykładów.

  Koncepcja GiBWert konstrukcji modułowej – część druga

  Lista z opisanymi wskaźnikami służącymi klasyfikacji wrażliwości na zmiany w procesach wytwarzania wartości – Ocena list według wrażliwości na zmiany, z charakterystycznymi procesami wytarzania wartości i zjawiskami zwiększającymi wymagany nakład pracy.

  Koncepcja GiBWert konstrukcji modułowej – część trzecia

  Udokumentowana procedura służąca określeniu wrażliwości na zmiany etapów procesów i cech konstytutywnych produktów – Opis procedury konfiguracji produktów modułowych

  projektu GiBWert – Wiadomości i przykłady użycia

   

  Prosimy o telefon!

  +48 32 733 37 81

   

  Na miejscu w całej Europie

  Oddziały w pobliżu Państwa

   

  Kontakt całodobowy

  Formularz kontaktowy

   

  Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

  Nasze telefony kontaktowe

  Doskonałe rozwiązania

  PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

  PROXIA TOP100-Innovationspreis
  Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
  PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany