Informacje na temat cookies

Cookies są to krótkie raporty, które są wysyłane i przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki, gdy łączy się ze stroną. Pliki cookies mogą być wykorzystane do gromadzenia i przechowywania danych podczas połączeń, w celu zapewnienia wymaganych usług, czasami nie są zachowywane. Cookies mogą występować indiwidualnie lub inaczej.

Istnieje kilka rodzajów plików cookies:

 • Ciasteczka techniczne ułatwiają nawigację i korzystanie z różnych opcji lub usług oferowanych przez stronę jako identyfikacja sesji użytkownika, umożliwiają dostęp do niektórych obszarów, ułatwiają składanie zamówień, robienie zakupów, wypełnianie formularzy, rejestrację, dają bezpieczeństwo, ułatwiają funkcjonowanie (wideo, sieci społecznościowe, itp.).
 • Ciasteczka personalizacji pozwalają użytkownikom na dostęp do usług zgodnie z ich preferencjami (językowymi, przeglądarki, konfiguracji, itd.).
 • Ciasteczka analityczne pozwalają na anonimowe analizy zachowań użytkowników sieci i pozwalają na pomiar aktywności użytkowników i rozwijanie profilów nawigacyjnych w celu usprawnienia strony internetowej.

Jeśli wchodzisz na naszą stronę internetową, zgodnie z art 22 ustawy 34/2002 Towarzystwa Służb Informacyjnych, w obsługiwaniu ciasteczek analitycznych mamy zgodę na ich wykorzystywanie. Wszystko to, aby poprawić jakość naszych usług. Korzystamy z Google Analytics do zbierania anonimowych informacji statystycznych, takich jak liczba odwiedzających naszą witrynę. Cookies dodane przez Google Analytics są regulowane przez politykę prywatności Google Analytics. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki cookies z Google Analytics.

Musisz jednak pamiętać, że możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies zgodnie z instrukcjami swojej przeglądarki.

 

 

PROXIA – by wykorzystać synergie ze związków

Aktywność związkowa – aktywna wartość dodana dla przemysłu

PROXIA badania Aktywność związkowa wykres

Wiodące związki branżowe łączą w sobie interesy poszczególnych członków z przedsiębiorstw przemysłowych, specjalistów branżowych, a także z sektora oprogramowania i informatyki, w celu osiągnięcia wspólnych celów czy wartości. Wiedza każdego z członków przyczynia się do osiągnięcia celów, stanowiąc mnożnik dla wiedzy. W ten sposób wykorzystuje się synergie pojawiające się w kręgach roboczych czy specjalistycznych. Cała branża przemysłowa korzysta ze spójnych rozwiązań, wskazówek, koncepcji, norm, katalogów metod itd. Tematy te są omawiane i analizowane. Związki upraszczają złożoność tematów i sprowadzają problemy do kwestii zasadniczych. Powstają przejrzyste rozwiązania, opracowywane są skale porównawcze. PROXIA blisko współpracuje z wiodącymi niemieckimi organizacjami przemysłowymi:


PROXIA badania VDMA Logo

VDMA (Niemiecki związek przemysłu budowy maszyn i systemów) to największy związek przemysłowy w Europie. Reprezentuje on ponad 3.100 przedsiębiorstw, głównie średniej wielkości, z branży dóbr inwestycyjnych. Jego zadaniem jest reprezentacja wspólnych interesów gospodarczych, technicznych i naukowych branży budowy maszyn, szczególnie wobec urzędów międzynarodowych i gospodarki. Członkowie mają dostęp do informacji, porad i pomocy. PROXIA jest aktywnym członkiem obszaru oprogramowania w tym związku.

PROXIA badania MES D.A.CH Verband Logo

Związek MES D.A.CH Verband, zrzeszający jednostki z niemieckiego obszaru językowego, omawia w odpowiednich gremiach i na konferencjach możliwości zastosowania i korzyści wynikające z MES. Udostępniane są one dalszym segmentom rynku. Związek ma na celu osiągnięcie większej efektywności łączności oraz prowadzenie spotkań i rozmów. PROXIA to aktywny członek kręgów roboczych mających na celu poprawę standardów w zakresie MES oraz w odniesieniu do praktycznego wdrażania MES w produkcji.

Sukcesy działalności PROXIA w związkach branżowych – w stronę praktycznych rozwiązań MES

VDMA i PROXIA – Jednolite wskaźniki MES dla Przemysłu 4.0

Koło robocze DIN w VDMA opracowuje od roku 2007 propozycję jednolitej definicji wskaźników roboczych w odniesieniu do systemów produkcyjnych, zarządzania jakością i przepływu materiałów. PROXIA Software AG bierze udział w pracach tego koła w VDMA.

W celu zapewnienia możliwości obiektywnej oceny wydajności przedsiębiorstwa, musi ono być porównywalne z innymi przedsiębiorstwami tej samej kategorii. Jedno jest pewne: Systemy zarządzania produkcją, w tym MES, są coraz lepiej zadomowione na rynku, dzięki możliwościom planowania przy ograniczonych zasobach i dzięki umożliwieniu nadzoru postępu produkcji w czasie rzeczywistym.

Biorąc pod uwagę sytuację globalną, istnieją różne trendy – przy czym Przemysł 4.0 jest na pierwszym miejscu. W Stanach Zjednoczonych, przykładowo, wskaźniki charakterystyczne są raczej mało szczegółowe i odnoszą się do pieniędzy. Niemcy, szczególnie związek przemysłu budowy maszyn, wyprzedza ten rozwój w zakresie konkretnych wartości opartych o wzory. Celem jest zapewnienie możliwości wzajemnego porównania się pomiędzy przedsiębiorstwami na rynku krajowym i międzynarodowym. Utrudnienia nie leżą w treści czy technologii. Przyczyną jest raczej wyczerpanie możliwości interpretacji. Przestrzeń do manipulacji sprawia, że zawsze istnieją możliwości przedstawienia własnego przedsiębiorstwa w lepszym świetle.

Dotychczas opublikowano biuletyn jednolity VDMA nr 66412-1 oraz 66412-2. Pierwszy z nich obejmuje 22 miarodajne wartości dla MES odnoszące się do dyskretnej produkcji, wraz z jednolitymi definicjami. Drugi zawiera model obliczeniowy dla tych wartości. Obydwa stanowią podstawę dla normy ISO, która obecnie dostępna jest w formie projektu. Trzeci biuletyn jednolity zajmował się będzie źródeł liczb dla dyskretnych wartości dla MES i jest w opracowaniu.

Oczekiwać należy, że wartości te stanowić będą podstawowe standardy dla praktyki. Interesariusze w zakresie MES zostaną przekonani dzięki temu, co znacznie przyspieszy proces decyzyjny w radach zakładowych (bardziej elastyczny czas pracy) oraz poprawi możliwości śledzenia gotowych produktów. Są to najważniejsze napędy rozwoju odnoszące się do coraz powszechniejszego zastosowania MES – także w kontekście Przemysłu 4.0.

Wyciąg z biuletynu VDMA 66412-1 'Systemy zarządzania produkcją'.

 • Stopień jakości
 • Wskaźnik przezbrojeń
 • Stopień wykorzystania technicznego
 • Wskaźnik produkcji
 • Wskaźnik braków
 • Zysk przy pierwszym przejściu
 • Odsetek dodatkowej obróbki
 • Wskaźnik możliwości urządzenia
 • Krytyczny wskaźnik możliwości urządzenia
 • Wskaźnik możliwości procesu
 • Krytyczny wskaźnik możliwości procesu

Jako członek kręgu roboczego VDMA udostępnimy Państwu na żądanie informacje dotyczące bieżącego rozwoju i tematyki, także w kwestiach dotyczących wskaźników dla MES.

Poproś o informacje

Związek MES DACH-Verband i PROXIA – W kierunku konkurencyjnej inteligentnej fabryki

Wzrost wydajności dla członków – oto cel związku, który powinien być osiągnięty razem z członkami. PROXIA jest istotnym członkiem wydarzeń dzięki swoim referentom, a także dzięki kompetencjom MES z praktyki dla praktyki.

Związek skupia się na informatyce dla produkcji oraz MES: Cały łańcuch wytwarzania wartości, włącznie z wszystkimi jego obszarami technicznymi i organizacyjnymi, zostaje uwzględniony. Obejmuje to warstwę urządzeń (programowalne sterowniki logiczne), zbioru danych (rejestratory), komputery produkcyjne (MES), systemy ERP (np. SAP) i wiele innych.

Tak samo także mniejsze przedsiębiorstwa powinny posiadać wiedzę o tym, jakie mają możliwości w odniesieniu do MES i w jaki sposób mogą je technicznie wdrożyć. Pomoc powinna umożliwić MŚP samodzielną ocenę systemów i podjęcie właściwych decyzji.

W celu osiągnięcia tych wyników wspieramy wspólnie ze związkiem wymianę informacji oraz starania na terenie Niemiec oraz prowadzone międzynarodowo prowadzące do opracowania norm dla funkcji MES i dwukierunkowych interfejsów wymiany danych tych systemów. Tak samo dzięki naszej pracy w związku informujemy przemysł o najnowszych wydarzeniach i najnowszej wiedzy, o zastosowaniach i dalszym rozwoju MES. Odbywa się to na targach, wykładach, konferencjach oraz w toku wspólnych działań. W tym zakresie zbieramy we wszystkich aspektach dotyczących produkcji wsparcie praktyczne – w formie użytkowników.

Jako członek związku MES-DACH Verband udostępnimy Państwu na żądanie informacje dotyczące bieżącego rozwoju i powiadomimy Państwa o nowościach w zakresie prac związku.


Korzyść z systemu PROXIA: Nasza działalność w związkach – Wasze korzyści

Informacje praktyczne

Związek MES-DACH-Verband organizuje wraz z członkami regularnie fora wymiany informacji o MES, np. 'MES im Fokus'. W toku tego wydarzenia prowadzone są rozmowy na bieżące tematy i pojawiają się ciekawe wykłady. PROXIA, jako istotny specjalista MES i partner jest ważnym elementem tych wydarzeń. Odwiedzać je mogą także jednostki nie będące członkami związku, a ich goście mogą wymieniać się informacjami w zakresie specyficznych rozwiązań, koncepcji i strategii.

Jednolite wartości

Aby mieć możliwość obiektywnej oceny wydajności przedsiębiorstwa, musi ono dać się porównać z innymi przedsiębiorstwami w tej samej kategorii. Dlatego też krąg roboczy DIN w VDMA pracuje razem z PROXIA od roku 2007 nad propozycją jednolitej definicji wartości kluczowych dla systemów produkcyjnych, zarządzania jakością i przepływu materiałów.

Powiązanie interesów przedsiębiorstw

Razem z wiodącymi związkami przemysłowymi Niemiec PROXIA analizuje i omawia ważne tematy i trendy w przemyśle, np. Przemysł 4.0 oraz jego praktyczne wdrożenie. Dobór i powiązanie tematów rozwija i wspiera przedsiębiorstwa w branży i przygotowuje drogę ku przyszłości.

Szybciej osiągnąć wspólne cele – stworzyć normy

Rosnąca konkurencja, wynikająca z globalizacji, pociąga za sobą wzrost wydajności, poprawę terminowości i zapewnienie wysokich standardów jakościowych w przedsiębiorstwach. Współpraca PROXIA z wiodącymi związkami to doskonała podstawa do wsparcia i rozwoju tych celów.

PROXIA – Nasza działalność w związkach – Wiadomości i przykłady użycia

 • Raport użytkownika Schneider Electric SE

  Raport użytkownika Schneider Electric SE

  MES zamiast .xls - W czasie rzeczywistym w "zielonym obszarze".

  Oprogramowanie PROXIA MES zapewnia Schneider Electric zautomatyzowane i kompletne zbieranie danych, a tym samym tworzy niezawodną bazę danych OEE dla produkcji.

  Czytaj dalej

 • Inteligentna Fabryka XXI wieku

  Inteligentna Fabryka XXI wieku

  Konferencja w Łodzi

  Na spotkaniu 23.01.2019 przedstawione zostały rozwiązania klasy ERP, MES, SCADA, APS,
  które odpowiadają na bolączki przedsiębiorstw i wspierają je w rozwoju.

  Czytaj dalej

 • To naprawdę łatwe: RSS Manager od Proxia

  To naprawdę łatwe: RSS Manager od Proxia

  Łączność na dziale produkcji zgodna z potrzebami

  RSS-Manager od Proxia – dodatkowe oko na produkcji – rozbudowuje system komunikatów o funkcjonalność tworzenia własnych wiadomości RSS.

  Czytaj dalej

 • Magazynowanie i transport – użyteczne korzyści także w kontekście systemu MES

  Magazynowanie i transport – użyteczne korzyści także w kontekście systemu MES

  Wewnętrzna zakładowa logistyka transportowa Proxia

  Przy rosnących ilościach zleceń szybko można stracić ogląd całości procesów produkcyjnych. W przypadku magazynowania i transportu oznacza to często pytanie: Gdzie są półprodukty potrzebne do wykonania bieżącego kroku roboczego? Odpowiedź: nowoczesne rozwiązanie MES w rozumieniu kompletnej koncepcji oszczędnej produkcji.

  Czytaj dalej

 • Ewidencja danych MES za pomocą oprogramowania ERP – czy to wystarczy?

  Ewidencja danych MES za pomocą oprogramowania ERP – czy to wystarczy?

  Oprogramowanie MES czy system ERP?

  Nowoczesne rozwiązania z zakresu MES to obecnie dużo więcej niż rozbuchane systemy zbioru danych. Wpisując się dokładnie w kontekst Przemysłu 4.0, nowoczesny system MES wykonuje znacznie więcej zadań: Digitalizacja i ujęcie całej hali w sieć to w obecnej praktyce często chleb powszedni! I tak pojawia się pytanie: Czy oprogramowanie MES stanowi konkurencję dla systemu ERP?

  Czytaj dalej

 • Maszyna, człowiek, MES

  Maszyna, człowiek, MES

  Wywiad specjalisty w magazynie d1g1tal AGENDA

  Digitalizację należy również rozumieć jako misję edukacyjną. MES może zapewnić cenne wsparcie. Kontekstowa rozmowa z CEO PROXIA Torsten Wenzel na temat MES w służbie pracownika.

  Czytaj dalej

 

Prosimy o telefon!

+49 8092 23 23 0

 

Na miejscu w całej Europie

Oddziały w pobliżu Państwa

 

Kontakt całodobowy

Formularz kontaktowy

 

Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

Nasze telefony kontaktowe

Kontakt bezpośredni

Czy macie Państwo pytania lub pragniecie uzyskać dalsze informacje o naszych rozwiązaniach w zakresie MES?
Skontaktować się z nami można bez trudu – i bez zobowiązań.

Nawiąż kontakt