PROXIA MES – System dla całej produkcji

PROXIA MES – Jeden system, wiele zastosowań

Nie tylko produkcja skorzysta na systemach MES – skorzysta na nich całe przedsiębiorstwo. Poszczególni użytkownicy, czy też poszczególne grupy użytkowników, stawiają przy tym bardzo różne wymagania w zakresie obróbki i prezentacji danych czy obsługi systemu. Jako profesjonalny dostawca rozwiązań MES, PROXIA podchodzi indywidualnie do tych różnic i spełnia zapotrzebowanie wszystkich – od kierownictwa i zarządu, przez informatyków, dział kontroli i zarządzania jakością, przez dział przygotowania i planowania produkcji, przez pracowników produkcyjnych na hali aż do kierownika projektów MES.
PROXIA MES to nie tylko łącznik pomiędzy warstwą zarządu a hali, to także system, który jako instrument sterowania zapewnia większą przejrzystość, wydajność i jakość daleko poza płaszczyzną produkcyjną. Przez standaryzację procesów produkcji, PROXIA oferuje wewnętrznie zintegrowany, kompletny pakiet MES, uwzględniający ergonomię, wydajność i funkcjonalność, tak, by służył różnym docelowym grupom użytkowników. Bliskość produkcji, dynamiczne obwody sterowania potrzebne w nowoczesnej inteligentnej fabryce w rozumieniu Przemysłu 4.0, uzupełniają system ERP, stanowiąc kompletny system obsługi produkcji.

PROXIA MES – Centralna podstawa służąca do poprawy Państwa całkowitej efektywności wyposażenia

 • Oprogramowanie PROXIA MES wspiera Państwa przedsiębiorstwo, dając lepszą dostępność Państwa maszyn i systemów. Unika się nieplanowanych przestojów oraz dodatkowego czasu nieprodukcyjnego – wczesne ostrzeżenia oraz interwencje w przypadku wystąpienia błędów i usterek zapewniają produkcję wolną od przestojów. Kompletność łańcucha generacji wartości systemu PROXIA MES zapewnia stałą dostępność wszystkich informacji z produkcji w czasie rzeczywistym.

  Oprogramowanie PROXIA MES wygrywa dzięki:

  • o Optymalnemu planowaniu zasobów i obłożenia maszyn dzięki szczegółowemu planowaniu produkcji PROXIA APS
  • o Dostępność w czasie rzeczywistym, także w terenie, danych produkcyjnych i maszyn dzięki systemowi PROXIA MES Monitoring kontrola dostępności maszyn i zadań na bieżąco
  • PROXIA TPM.web – optymalizacja okresów konserwacji maszyn i maksymalizacja produkcyjnego czasu pracy maszyn
  PROXIA Dostępność świadczeń
 • Oprogramowanie PROXIA MES wspiera Państwa przedsiębiorstwo, pozwalając na podniesienie wydajności produkcyjnej. Straty wydajności maszyn i systemów oraz miejsc pracy zostają rozpoznane na czas. Powiadomią Państwa o tym szczegółowe sprawozdania. I tak, dzięki zastosowaniu stałego procesu usprawnień można znacznie zredukować liczbę błędów. Kosztowne inwestycje np. w dalsze środki robocze, zmiany, maszyny czy personel, to już przeszłość.

  Oprogramowanie PROXIA MES wygrywa dzięki:

  PROXIA Korzyści z wydajności
 • Oprogramowanie PROXIA MES wspiera Państwa przedsiębiorstwo wykrywając, dokumentując i analizując wady produktów. Dużą i istotną korzyść w tym zakresie daje możliwość wczesnego wykrywania błędów. Dzięki odpowiedniemu regulowaniu urządzeń można zapobiec pojawianiu się wad jeszcze przed ich wystąpieniem, a analizy pozwalają na eliminację często występujących źródeł błędów dzięki sterowaniu pracą.

  Oprogramowanie PROXIA MES wygrywa dzięki:

  PROXIA Skorzystaj z czeku

Korzyści i zalety dla wielu różnych grup docelowych

 • PROXIA Stosowanie Kierownictwo
  • Nadzór nad wydajnością i produktywnością
  • Optymalizacja wykorzystania kapitału przez aktywację nieużywanych zasobów
  • Porównania wydajności (wskaźniki) i analizy kluczowych danych (kluczowe wskaźniki/ wydajność całkowita)
  • Otrzymywanie rzeczywistych wartości z produkcji
  • Szybkie, pewne podejmowanie decyzji
  • Redukcja i zabezpieczenie ryzyka korporacyjnego
  • Zabezpieczenie zakładu i miejsc pracy dzięki postępowi technologicznemu i procesowemu
  • Większa elastyczność produkcji: Wykorzystanie nowych potencjałów rynku
  • Oszczędna produkcja: Unikanie marnotrawstwa, rozpoznawanie i wykorzystanie potencjału
 • PROXIA Stosowanie Kierownicy produkcji
  • Optymalizacja wydajności maszyn i systemów w rozumieniu kluczowych wskaźników wydajności
  • Wczesne rozpoznawanie i eliminacja wad i błędów procesów produkcji
  • Mniej marnotrawstwa dzięki większej przejrzystości (zasady oszczędnej produkcji)
  • Rzeczowe dane produkcyjne umożliwiające podejmowanie uzasadnionych decyzji
  • Działanie zamiast reagowania, przewidywanie i unikanie wąskich gardeł
  • Realistyczne plany i sprawiedliwy podział pracy
  • Ograniczenie czasu wykonywania pracy, wysoka terminowość
  • Większa odpowiedzialność własna i lepsze sterowanie wewnętrzne w zespołach
  • Szybsze rozpoznawanie i wykorzystywanie potencjałów do usprawnień w produkcji
 • PROXIA Stosowanie Utrzymanie ruchu
  • Łatwiejszy nadzór i łatwiejsza dokumentacja jakości produktów
  • Kontrola metod ciągłego wprowadzania usprawnień
  • Redukcja odrzutów
  • Lepsze możliwości planowania okresów konserwacji
 • PROXIA Stosowanie IT
  • Oprogramowanie MES o wysokim stopniu integracji umożliwiające płynną integrację z istniejącą infrastrukturą
  • Modułowa budowa oprogramowania umożliwiająca prostą rozbudowę zależnie od potrzeb
  • Oprogramowanie dające się w pełni aktualizować, ze standardowymi interfejsami do elementów systemów ERP i hali produkcyjnej
  • Ujednolicenie systemu informatycznego dzięki pełnemu ujęciu przez oprogramowanie hali produkcyjnej
  • Funkcjonalność zorientowana na użytkownika, umożliwiająca prostą obsługę i wysokie zadowolenie pracowników
  • Maksymalne bezpieczeństwo procesów i zapewnienie bezawaryjności dzięki doskonałej stabilności systemu
  • Wysoka wydajność oprogramowania dzięki najnowocześniejszym narzędziom programistycznym
  • Maksymalne bezpieczeństwo danych dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii szyfrowania
  • Profesjonalna realizacja projektów oraz trwałe i szybkie wsparcie
  • Ciągły rozwój i optymalizacja oprogramowania oraz rozwiązania MES
 • PROXIA Stosowanie Kierownik pracy maszyn
  • Utrzymanie zaplanowanych czasów wykonania prac oraz szybkie reagowanie w przypadku usterek
  • Ułatwienie pracy dzięki produkcji nie obciążonej biurokracją
  • Usprawniona dokumentacja i dostarczanie danych roboczych oraz procesów
  • Równe traktowanie pracowników produkcji na podstawie realistycznych danych
  • Znaczne ułatwienie pracy dzięki produkcji nie obciążonej biurokracją
  • Lepsze możliwości planowania oraz perspektywy na przyszłe zadania i działania
  • System informacji o produkcji, zapewniający lepsze i bardziej aktualne dane pracowników
  • Aktywna integracja w proces ciągłego usprawniania: Propozycje usprawnień oparte na neutralnych danych
  • Sprawiedliwy podział buforów bez dyskryminacji wcześniejszych lub późniejszych etapów pracy
 • PROXIA Stosowanie Kierownik projektów
  • Szybsze pomyślne wprowadzanie projektów dzięki standardowemu oprogramowaniu
  • Optymalne dostosowanie do wymagań różnych grup docelowych dzięki łatwej konfiguracji oprogramowania
  • Wysokie zadowolenie na wszystkich płaszczyznach użytkowników, od pracowników produkcyjnych do zarządu
  • Kompletny standardowy zestaw funkcji zapewniający szybsze wyniki
  • Gotowość na przyszłość dzięki łatwości i elastyczności aktualizacji oraz precyzyjnej dokumentacji
  • Wysoka jakość doradztwa zapewnianego przez wykwalifikowane, doświadczone w branży zespoły projektowe
  • Stabilne stosunki z dostawcami zapewnione przez rzetelne kierownictwo przedsiębiorstwa i długoletnich pracowników

PROXIA MES – możliwości oszczędności w liczbach

krótszy czas cyklu

mniej biurokracji

szybsze wprowadzanie danych

lepsze przetwarzanie pracy

lepsza terminowość

wyższa produktywność

lepsza jakość danych

mniej błędów

 

Prosimy o telefon!

+49 8092 23 23 0

 

Na miejscu w całej Europie

Oddziały w pobliżu Państwa

 

Kontakt całodobowy

Formularz kontaktowy

 

Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

Nasze telefony kontaktowe

Doskonałe rozwiązania

PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany