• Start
 • Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Jednostką odpowiedzialną w rozumieniu ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych jest:
PROXIA Software AG
Julia Klingspor
Anzinger Strasse 5
D-85560 Ebersberg
Telefon: +49 (0) 80 92 23 23 0
Telefaks: +49 (0) 80 92 23 23 300
E-mail: datenschutz(at)proxia.com
Internet: www.proxia.com

Zarząd: J. Carlos Midence
Prezes rady nadzorczej: Verena Schechner
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Monachium, nr rej. HRB 189776
Numer identyfikacji podatkowej: DE275193533
Odpowiedzialność za treść zgodnie z § 6 niem. państwowej umowy dot. mediów (niem. MDStV): J. Carlos Midence


Zbiór informacji ogólnych
Kiedy uzyskujecie Państwo dostęp do naszej strony internetowej, automatycznie zbierane są informacje natury ogólnej. Dane te (dzienniki robocze serwera) zawierają przykładowo rodzaj przeglądarki internetowej, zastosowany system operacyjny, nazwy domen Państwa dostawcy dostępu do internetu itp. Są to wyłącznie dane, które nie pozwalają w jakikolwiek sposób na identyfikację Państwa osoby. Dane te są potrzebne, z technicznego punktu widzenia, aby poprawnie dostarczyć żądane przez Państwa treści stron internetowych, i są niezbędne podczas korzystania z Internetu. Anonimowe informacje tego rodzaju są poddawane przez nas analizie statystycznej, w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz technologii, na której jest ona oparta.


Ciasteczka
Tak, jak wiele innych stron internetowych, wykorzystujemy także tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to niewielkie pliki tekstowe przenoszone przez serwer stron internetowych na Państwa dysk twardy. Dzięki temu automatycznie otrzymujemy określone dane, np. adresy IP, informacje o użytkowanych przeglądarkach, system operacyjny Państwa i Państwa połączenie z internetem.
Ciasteczek nie da się wykorzystać do uruchamiania aplikacji albo przeniesienia wirusów na Państwa komputer. Dzięki informacjom zawartym w tych plikach możemy ułatwić Państwu poruszanie się po naszej stronie internetowej i umożliwić poprawne jej wyświetlanie.
Dane zebrane przez nas nie są nigdy przekazywane stronom trzecim, bez Państwa zgody nigdy nie są też tworzone odniesienia do danych osobowych.
Naturalnie, naszą stronę internetową można także oglądać bez użycia ciasteczek. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie ustawione są tak, że przyjmują ciasteczka. Użycie ciasteczek można wyłączyć w każdej chwili dzięki odpowiednim ustawieniom Państwa przeglądarki. Prosimy skorzystać z funkcji pomocy Państwa przeglądarki, aby dowiedzieć się, w jaki sposób moglibyście zmienić te ustawienia. Prosimy, abyście zwrócili Państwo uwagę na fakt, że pewne elementy strony internetowej mogą przestać działać w przypadku wyłączenia użycia ciasteczek.


Rejestracja na naszej stronie internetowej
Proces rejestracji w celu użycia naszych spersonalizowanych usług obejmuje zapis pewnych danych osobowych, jak nazwiska, adresu, danych kontaktowych i korespondencyjnych takich, jak numer telefonu czy adres poczty elektronicznej. Jeśli jesteście Państwo u nas zarejestrowani, wtedy macie dostęp do treści i usług oferowanych przez nas jedynie użytkownikom zarejestrowanym. Zarejestrowani użytkownicy mają ponadto możliwość zmiany lub skasowania w każdej chwili danych wprowadzonych podczas rejestracji. Naturalnie, ponadto w każdej chwili udzielimy Państwu informacji o danych osobowych zebranych przez nas. Na Państwa życzenie chętnie te dane poprawimy lub skasujemy, o ile nie stałyby w sprzeczności z tym żadne ustawowe wymogi dotyczące ich archiwizacji. W celu skontaktowania się z nami w tym zakresie prosimy o wykorzystanie danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.


Szyfrowanie SSL
Aby chronić bezpieczeństwo Państwa danych podczas ich transmisji, stosujemy zgodne z najnowszą wiedzą techniczną odpowiednie techniki szyfrowania (np. SSL) z użyciem protokołu HTTPS.


Biuletyn informacyjny
W przypadku rejestracji w celu uzyskania naszego biuletynu, informacje podane przez Państwa będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Abonenci mogą być ponadto informowani pocztą elektroniczną o okolicznościach istotnych dla obsługi lub rejestracji (np. zmiana oferty w zakresie biuletynu, informacje techniczne).
W celu pomyślnego przeprowadzenia rejestracji potrzebujemy poprawnego adresu poczty elektronicznej. W celu kontroli, by rejestracji dokonał faktycznie posiadacz adresu poczty elektronicznej, stosujemy procedurę podwójnej akceptacji. W tym celu protokołowane jest zamówienie biuletynu, wysyłka e-maila potwierdzającego, a także wpłynięcie odpowiedzi pożądanej w związku z tym. Inne dane nie są zbierane. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki biuletynu informacyjnego, i nie są przekazywane stronom trzecim.
Możecie Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na zbieranie Państwa danych osobowych i ich wykorzystanie w celu wysyłki biuletynu informacyjnego. W każdym z jego wydać znajdziecie potrzebny do tego odnośnik. Poza tym możecie zrezygnować z abonamentu także bezpośrednio na tej stronie internetowej, lub też przekazać nam swoje życzenie w tym zakresie poprzez opcję kontaktu podaną na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.


Formularz kontaktowy
Gdybyście kontaktowali się Państwo z nami pocztą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy, wtedy dane podane przez Państwa zostaną zarchiwizowane na potrzeby przetwarzania Państwa zapytania, a także w odniesieniu do możliwych dodatkowych pytań.


Kasowanie lub blokada danych
Przestrzegamy podstawowych zasad ograniczania i ekonomii danych. Dlatego też zapisujemy Państwa dane osobowe tylko na taki czas, jaki jest potrzebny do osiągnięcia opisanych tutaj celów, lub jaki przewiduje ustawodawca na potrzeby różnych terminów archiwizacji danych. W miarę osiągania każdego z tych celów, lub też po upływie odnośnych terminów, odnośne dane są blokowane lub kasowane rutynowo, zgodnie z przepisami ustawowymi.


Rekrutacja
Cieszymy się, że chcecie Państwo kandydować do pracy u nas. Poniżej objaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w toku przetwarzania kandydatur, i udostępniamy dalsze informacje istotne w tym zakresie.

1. Inspektor ochrony danych
W odniesieniu do wszystkich pytań związanych z przetwarzaniem państwa danych osobowych oraz z egzekucją państwa praw zgodnie z RODO możecie Państwo zawsze skontaktować się z naszym inspektorem ochrony.

2. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
Przetwarzamy dane osobowe o Państwu dla celów związanych z Państwa kandydaturą na stanowisko pracy, o ile jest to potrzebne dla celów uzasadnienia decyzji o zatrudnieniu u nas. Podstawą prawną przy tym jest par. 26 ust. 1 w powiązaniu z ust. 8 zd. 2 niem. ustawy o ochronie danych osobowych (niem. BDSG).

Ponadto możemy także przetwarzać dane osobowe o Państwu o ile jest to potrzebne do odparcia podniesionych roszczeń prawnych wynikających z procedury rekrutacyjnej. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 litera f. RODO, a uzasadnionym interesem przykładowo jest obowiązek dowodowy w postępowaniu zgodnie z niem. ogólną ustawą o równym traktowaniu (niem. AGG).

Jeśli doszłoby do rozpoczęcia stosunku pracy pomiędzy Państwem a nami, możemy zgodnie z par. 26 ust. 1 niem. ustawy o ochronie danych osobowych dalej przetwarzać dane osobowe już uzyskane od Państwa w celu realizacji stosunku pracy, jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia lub zakończenia stosunku pracy, lub też do wykonania lub spełnienia praw i obowiązków reprezentacji interesów pracowniczych wynikających z przepisów ustaw lub z umowy taryfowej, z umowy zakładowej lub służbowej (z układu zbiorowego).

3. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?
Przetwarzamy dane związane z Państwa kandydaturą. Mogą to być ogólne dane dotyczące Państwa (takie, jak nazwisko, adres, dane kontaktowe), dane dotyczące Państwa kwalifikacji zawodowych i wykształcenia szkolnego lub dane dotyczące dalszego rozwoju zawodowego, bądź też inne dane przekazane nam przez Państwa w ramach Państwa kandydatury. Ponadto, możemy przetwarzać opublikowane przez Państwa dane dotyczące pracy, tak, jak na przykład profil w zawodowych sieciach społecznościowych.

4. Z jakich źródeł pochodzą dane osobowe, jeśli nie uzyskamy ich od Państwa?
Jeśli nie uzyskamy danych od Państwa, i jeśli posiadacie Państwo aktywny profil w serwisie StepStone, lub też jeśli ujawnicie nam w ramach rekrutacji nieaktywny lub jedynie częściowo aktywny profil, możemy także zebrać dane osobowe w oparciu o to.

5. Jakie istnieją kategorie odbiorców danych?
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe przedsiębiorstwom z nami powiązanym, o ile jest to dopuszczalne w ramach celów opisanych w punkcie drugim. Ponadto dane osobowe na nasze zlecenie przetwarzane są na podstawie umów zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności przez dostawców usług hostingowych lub sprzedawców systemów zarządzania kandydatami do pracy.

6. Przekazywanie do krajów trzecich
Przekazywanie do krajów trzecich nie jest przewidziane.

7. Jak długo będą przechowywane Państwa dane
Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne do podjęcia decyzji o Państwa zatrudnieniu. O ile nie dojdzie do zawarcia stosunku pracy pomiędzy Państwem a nami, możemy nadal przechowywać dane o ile jest to potrzebne w celu obrony przed możliwymi roszczeniami prawnymi. W tym zakresie dane rekrutacyjne są usuwane w 12 miesiące po ogłoszeniu decyzji odmownej, o ile dłuższe ich przechowywanie nie byłoby konieczne z uwagi na spory prawne.

8. Jakie macie Państwo prawa?
Jako osoba kandydująca do nas macie Państwo, zgodnie z odnośną sytuacją, następujące prawa w zakresie ochrony danych, w celu egzekucji których możecie Państwo skontaktować się w każdej chwili z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych z użyciem informacji podanych w punkcie pierwszym:

a. Informacja
Macie Państwo prawo do uzyskania informacji o danych osobowych przetwarzanych przez nas, a także do żądania dostępu do Państwa danych osobowych i/ lub do kopii tych danych. To obejmuje informacje o celu wykorzystania, kategorii wykorzystywanych danych, o ich odbiorcach i jednostkach uprawnionych do dostępu do nich, a także, o ile to możliwe, o planowanym czasie przechowywania danych, lub, jeśli to nie byłoby możliwe, o kryteriach służących do określenia tego terminu;

b. Poprawianie, usuwanie, ograniczenie przetwarzania
Macie Państwo prawo do żądania od nas niezwłocznie korekty dotyczących Państwa niepoprawnych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele związane z przetwarzaniem, macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych – także w formie oświadczenia uzupełniającego.

c. Prawo sprzeciwu
O ile następuje przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, macie Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa konkretnej sytuacji złożyć w każdej chwili sprzeciw przeciwko przetwarzaniu tych danych. Nie będziemy dalej przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie potwierdzić istotne powody przetwarzania wymagające ochrony, które przeważają nad Państwa interesami, prawami czy swobodami, lub jeśli przetwarzanie służy egzekucji, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

d. Prawo do odwołania
Jeśli przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, macie Państwo prawo do wycofania tej zgody w każdej chwili, bez naruszania zgodności z prawem procesów przetwarzania wykonanych na podstawie zgody aż do jej wycofania. W tym zakresie możecie Państwo w każdej chwili zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych pod podanymi wyżej danymi kontaktowymi.

e. Prawo do usuwania
Macie Państwo prawo żądać od nas, by dotyczące Państwa dane osobowe zostały natychmiast skasowane, a my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego skasowanie danych osobowych, o ile sytuacja dotyczy jednego z poniższych powodów:

 • Dane osobowe nie są już potrzebne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób były przetwarzane
 • Złożycie Państwo zgodnie z powyższym punktem 8.c sprzeciw wobec przetwarzania, i brak jest żadnych nadrzędnych, uzasadnionych przyczyn dla przetwarzania.
 • Dane osobowe były przetwarzane bezprawnie
 • Skasowanie danych osobowych jest potrzebne do wykonania prawnego zobowiązania zgodnie z prawem UE lub z prawem krajów członkowskich, któremu podlegamy.

Powyższe nie dotyczy, jeśli przetwarzanie potrzebne jest:

 • Do spełnienia obowiązku prawnego, który wymagałby przetwarzania zgodnie z prawem UE lub państw członkowskich, któremu podlegamy.
 • W celu egzekucji, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

f. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Macie Państwo prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • wątpicie Państwo w poprawność danych osobowych, w okresie, który umożliwia nam sprawdzenie poprawności danych osobowych,
 • przetwarzanie jest bezprawne, a Państwo odrzucacie usunięcie danych osobowych, żądając zamiast tego ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych dla celów przetwarzania, potrzebując ich jednakże dla zabezpieczenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • podnosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z w/w p. 8.c, o ile nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione powodów są przeważające wobec powodów Państwa.

Jeśli ograniczono przetwarzanie zgodnie z niniejszą literą f, wtedy te dane osobowe abstrahując od ich przechowywania – mogą być przetwarzane dalej wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu podniesienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby prywatnej lub prawnej, lub też z powodów ważnego publicznego interesu Unii lub kraju członkowskiego.

Jeśli uzyskacie Państwo ograniczenie przetwarzania, powiadomimy Państwa, zanim to ograniczenie zostanie zniesione.

g. Prawo do skargi
Bez względu na inne administracyjne bądź sądowe środki pomocy prawnej, macie Państwo prawo do skargi w organie nadzorczym, w szczególności w kraju członkowskim, w którym państwo przebywacie, pracujecie, lub w w którym doszło do rzekomego naruszenia, jeśli jesteście Państwo zdania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa jest sprzeczne z RODO.

9. Wymóg udostępnienia danych osobowych
Udostępnianie danych osobowych nie jest wymagane ani ustawowo, ani umownie, nie jesteście Państwo także zobowiązani do udostępnienia danych osobowych. Jednakże, udostępnienie danych osobowych potrzebne jest w celu zawarcia umowy o pracę z nami. Oznacza to, że jeśli nie udostępnicie nam Państwo w swojej kandydaturze żadnych swoich danych osobowych, nie zawrzemy z Państwem umowy o pracę.

10. Brak automatycznych decyzji
Nie są podejmowane automatycznie żadne decyzje w przypadkach pojedynczych w rozumieniu art. 22 RODO, to oznacza, że decyzja o Państwa kandydaturze nie opiera się wyłącznie o automatyczne przetwarzanie.


Zastosowanie narzędzi Google Analytics
Niniejsza strona korzysta z narzędzi Google Analytics, usługi analityki internetowej oferowanej przez Google, Inc. ('Google'). Google Analytics wykorzystuje tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, umożliwiające analizę wykorzystania naszej strony internetowej przez Państwa. Informacje wygenerowane przez takie ciasteczko o sposobie, w jaki korzystają Państwo z naszej strony, są zwykle przenoszone na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, i tam archiwizowane. Z uwagi na uruchomienie anonimizacji adresów IP na naszych stronach, Państwa adres IP zostanie przez Google jednakże skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach-sygnatariuszach traktatu o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w przypadkach szczególnych pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Na życzenie operatora niniejszej strony internetowej, Google wykorzysta te informacje w celu analizy Państwa metod wykorzystania naszej strony internetowej, w celu wygenerowania sprawozdań dotyczących aktywności na stronach internetowych oraz w celu świadczenia dalszych usług powiązanych z wykorzystaniem stron internetowych oraz Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi z Google.

Możecie Państwo zapobiec przechowywaniu ciasteczek dzięki odpowiednim ustawieniom Państwa przeglądarki internetowej; zwracamy jednak Państwu uwagę na to, że w takim przypadku mogą niekiedy nie działać w pełni wszystkie funkcje tej strony internetowej. Możecie Państwo ponadto zapobiec zbieraniu danych wygenerowanych przez ciasteczka odnoszących się do Państwa użytkowania niniejszej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) przez Google i przetwarzaniu tych danych przez Google dzięki pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod tym odnośnikiem: Dodatek do przeglądarki blokujący działanie Google Analytics.
Dodatkowo lub alternatywnie do dodatku do przeglądarki możecie wyłączyć śledzenie przez Google Analytics na naszych stronach poprzez kliknięcie w ten odnośnik. Dzięki temu na Państwa urządzeniu zostanie zainstalowane ciasteczko uniemożliwiające dostęp. Dzięki niemu, zbiór danych przez Google Analytics dla tej strony i dla tej przeglądarki będzie w przyszłości niemożliwy, tak długo, jak długo to ciasteczko pozostanie zainstalowane w Państwa przeglądarce.


Zastosowanie bibliotek skryptów (Google Webfonts)
Aby treść naszej strony wyświetlała się poprawnie i atrakcyjnie graficznie we wszystkich przeglądarkach, korzysta ona z bibliotek skryptów i czcionek, np. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Czcionki Google Webfonts są przenoszone do pamięci podręcznej Państwa przeglądarki, aby nie istniała konieczność wielokrotnego ich pobierania. Jeśli przeglądarka nie obsługuje tych czcionek, lub jeśli blokuje do nich dostęp, treść strony pokazana będzie czcionką standardową.

Wywołanie bibliotek skryptów lub czcionek powoduje automatyczne zestawienie połączenia z operatorem biblioteki. Przy tym teoretycznie – jednakże nie jest jeszcze jasne, czy rzeczywiście, a jeśli tak, to w jakim celu – możliwe jest, by operator danych bibliotek pobierał dane.

Informacje o polityce ochrony danych osobowych operatora bibliotek Google znaleźć można pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/


Zastosowanie Google Maps
Niniejsza strona wykorzystuje interfejs Google Maps w celu wizualnej prezentacji danych geograficznych. Podczas korzystania z Google Maps, Google także pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące wykorzystania funkcji mapy przez gości na stronie internetowej. Dokładniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znaleźć można w informacji o ochronie danych Google. Tam, w centrum ochrony danych, można zmodyfikować także swoje własne ustawienia ochrony danych. Dokładną instrukcję dotyczącą zarządzania własnymi danymi w odniesieniu do produktów Google znajdziecie Państwo tutaj.


Osadzone filmy z YouTube
Na niektórych naszych stronach internetowych osadzamy filmy z serwisu YouTube. Operatorem odnośnych wtyczek jest YouTube LLC., adres 901 Cherry Avenue, San Bruno, stan Kalifornia 94066, Stany Zjednoczone. Kiedy odwiedzacie Państwo stronę internetową z wtyczką YouTube, zestawiane jest połączenie z serwerami YouTube. Przy tym YouTube otrzymuje informację o tym, które strony Państwo odwiedzacie. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoje konto w YouTube, YouTube może przypisać Państwa zachowania w sieci do Państwa osobiście. Można temu zapobiec najpierw wylogowując się ze swojego konta YouTube.

W przypadku uruchomienia filmiku na YouTube, dostawca wykorzystuje ciasteczka zbierające informacje o zachowaniu użytkownika.

Osoby, które wyłączyły zapis ciasteczek dla programu reklam Google, nie będzie musiał liczyć się z działaniem takich ciasteczek także podczas oglądania filmów na YouTube. YouTube gromadzi jednakże także w innych ciasteczkach informacje o użytkowaniu nie odnoszące się do osób. Gdybyście chcieli Państwo temu zapobiec, wtedy musicie zablokować w swojej przeglądarce zapis ciasteczek.

Dalsze informacje o ochronie danych w YouTube znajdziecie Państwo w informacji o ochronie danych operatora, pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Wtyczki sieci społecznościowych
Oferujemy Państwu na naszej stronie internetowej możliwość wykorzystania przycisków sieci społecznościowych. W celu ochrony Państwa danych stosujemy w ramach wdrożenia rozwiązanie zwane 'Shariff'. W ramach tego rozwiązania, przyciski są udostępnione na stronie wyłącznie jako grafika zawierająca odnośnik do odpowiedniej strony jednostki oferującej przycisk. Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie do usługi danego operatora. Dopiero wtedy Państwa dane przesyłane są do operatora. Jeśli nie klikniecie Państwo w obrazek, nie dojdzie do żadnej wymiany pomiędzy Państwem a operatorem przycisku sieci społecznościowej. Dane dotyczące zbioru oraz wykorzystania Państwa danych przez sieci społecznościowych znajdziecie można w odnośnych warunkach użytkowania operatorów sieci społecznościowych. Nieco więcej informacji o usłudze Shariff znajdziecie Państwo tutaj: https://github.com/heiseonline/shariff

Na naszej stronie dostępne są przyciski następujących operatorów mediów społecznościowych:

Facebook Inc. (1601 S. California Avenue - Palo Alto - stan Kalifornia 94304 - Stany Zjednoczone)
Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - stan Kalifornia 94043 - Stany Zjednoczone)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - stan Kalifornia 94043 - Stany Zjednoczone)


Google AdWords
Nasza strona internetowa wykorzystuje usługę Google Conversion Tracking. Jeśli dostaliście się Państwo na naszą stronę poprzez reklamę udostępnioną przez Google, wtedy system Google AdWords zapisze na Państwa komputerze plik-ciasteczko. Ciasteczko dla usługi Conversion Tracking zostaje zapisane, kiedy użytkownik kliknie na reklamę opublikowaną przez Google. Ciasteczka takie tracą ważność po trzydziestu dniach i nie służą do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedzi określone podstrony naszego serwisu, i jeśli termin użycia ciasteczka jeszcze nie upłynął, wtedy my i Google będziemy mogli rozpoznać, że ten użytkownik kliknął na reklamę i został w ten sposób przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inne ciasteczko. Dzięki temu, ciasteczek nie da się śledzić przez strony internetowe klientów Google AdWords. Dane zebrane za pomocą ciasteczek usługi Conversion Tracking służą do tworzenia statystyk dla klientów AdWords, którzy wykupili usługę Conversion Tracking. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i skierowani zostali na stronę zaopatrzoną we flagę tej usługi. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, na podstawie których możliwa byłaby osobista identyfikacja użytkowników.

Gdybyście nie chcieli Państwo brać udziału w tym śledzeniu, możecie Państwo odrzucić osadzenia ciasteczka potrzebnego w tym celu – przykładowo poprzez odpowiednie dobranie opcji przeglądarki, które ogólnie wyłączają automatyczny zapis ciasteczek, lub ustawić swoją przeglądarkę tak, by blokowane były ciasteczka od domeny 'googleadservices.com'.

Prosimy pamiętać o tym, że nie możecie Państwo skasować ciasteczek zawierających waszą rezygnację ze śledzenia, jeśli nie życzycie sobie Państwo zapisu danych pomiarowych. Jeśli skasujecie Państwo wszystkie ciasteczka ze swojej przeglądarki, musicie ponownie osadzić ciasteczko z rezygnacją.


Państwa prawo do informacji, poprawiania, blokowania, kasowania i sprzeciwu
Macie Państwo prawo do tego, by w każdej chwili otrzymać informację o przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Macie Państwo ponadto prawo do poprawiania, blokady czy kasowania Państwa danych osobowych, abstrahując od przepisanego przechowywania danych osobowych potrzebnych do dokonywania transakcji. Proszę zwrócić się w tym celu do inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na końcu strony.

Aby zawsze możliwe było uwzględnienie blokady danych, dane te muszą być w celach kontrolnych przechowywane w pliku blokady. Możecie Państwo żądać także skasowania danych, o ile brak jest ustawowego obowiązku ich archiwizacji. Gdyby istniał taki obowiązek, na życzenie zablokujemy Państwa dane.

Zmian lub wycofania zgody dokonać możecie Państwo poprzez odpowiedni komunikat przesłany do nas, który odnosiłby się do przyszłości.


Odnośniki do innych stron internetowych
Strony internetowe noax zawierają odnośniki do innych stron. Przedsiębiorstwo noax nie jest odpowiedzialne za politykę danych osobowych czy treści tych innych stron internetowych.


Zmiany naszej polityki ochrony danych osobowych
Zastrzegamy sobie prawo do okresowego poprawiania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, tak, aby zawsze odpowiadało bieżącym wymogom prawnym, czy też w celu wdrożenia zmian naszych usług do oświadczenia o ochronie danych, np. w przypadku wprowadzenia nowych usług. Podczas Państwa kolejnej wizyty na naszej stronie obowiązywało będzie wtedy nowe oświadczenie o ochronie danych.


Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych, napisz do nas e-mail lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych:

Ext. Inspektor ochrony danych
Patrick Petzka
Trostberger Str. 24
D-83301 Traunreut
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych (jego wersja niemieckojęzyczna – przyp. tłum. ) zostało utworzone przez generator oświadczeń o ochronie danych osobowych przedsiębiorstwa ActiveMind AG.
 

Prosimy o telefon!

+49 8092 23 23 0

 

Na miejscu w całej Europie

Oddziały w pobliżu Państwa

 

Kontakt całodobowy

Formularz kontaktowy

 

Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

Nasze telefony kontaktowe

Doskonałe rozwiązania

PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany