Moduł danych procesowych PROXIA – Doskonała wizualizacja na potrzeby utrzymania ruchu

Zbiór danych procesowych – wizualizacja danych procesowych w celu stabilizacji procesów

W czasach Przemysłu 4.0 dane odgrywają coraz bardziej istotną rolę. I tak przykładowo mówi się, że dane stanowią paliwo dla jutra, czy też, że dzisiejsze dane stanowią podstawę jutrzejszych decyzji. Jednakże – jakie rodzaje danych pojawiają się w środowisku produkcyjnym? Jeśli mówimy o zbiorze danych roboczych i maszynowych, często mówimy o podstawach dla późniejszych rzeczywistych obliczeń oraz o możliwości oceny systemu produkcyjnego w kontekście jego wydajności. Przykładem jest tu wskaźnik OEE - całkowitej efektywności systemu. Wpływają na niego przerwy w pracy spowodowane niską dostępnością, odchylenia czasów wykonania pojedynczych sztuk w postaci obniżonej wydajności i braki, w formie spadku jakości.

W nowoczesnej produkcji, prócz danych maszynowych i roboczych także dane procesowe kryją w sobie wielki potencjał optymalizacji procesów. Moduł danych procesowych PROXIA zapisuje, analizuje i wizualizuje wartości temperatur, ciśnień czy prędkości, stanowiąc w ten sposób kolejny krok na drodze ku inteligentnej fabryce.

Najważniejsze cechy i korzyści - Moduł danych procesowych PROXIA

Zbiór danych procesowych od PROXIA - Najważniejsze cechy i korzyści w pigułce

 • Nie dopuszczać do braków
 • Prowadzenie procesów z optymalną prędkością
 • Wykorzystajcie Państwo dane procesowe zebrane przez MES na potrzeby utrzymania ruchu!
 • Zdalna kontrola danych, także z użyciem urządzeń mobilnych
 • Automatyczne tworzenie komunikatów dla utrzymania ruchu
 • Redukcja czasów reakcji i przestojów!
 • Rozpoznanie przyczyn usterek i wdrażanie dostosowanych środków zaradczych
 • Stworzenie bazy dla automatycznych procesów decyzyjnych
 • Dane procesowe „włączające” Utrzymanie Ruchu 4.0.
 • Dokładne obliczenia kontrolne odnoszące się do potrzebnego czasu pracy maszyn
PROXIA Produkt Moduł danych procesowych

Moduł danych procesowych PROXIA – Funkcje i cechy

 • Moduł danych procesowych PROXIA zachowuje wszystkie istotne parametry procesów w sposób bezpieczny. Nie ma przy tym znaczenia czy dane przechowywane są centralnie w jednym miejscu, czy też rozdzielone są na różne bazy danych. Ten zapas danych umożliwia także kontrolę dłuższych okresów czasu w celu np. rozpoznania określonych trendów. Uzyskane w ten sposób informacje stanowią dobro nie tylko dla pracowników produkcji, jednakże przydają się także jako dodatkowa pomoc w zakresie utrzymania ruchu, podczas poszukiwania usterek oraz w toku optymalizacji systemów produkcyjnych. Ponadto dane procesowe stanowią także dodatkową możliwość wykrycia pojawiających się odchyleń od jakości przez pracowników działu zapewniania jakości, dzięki czemu dojść można do ich przyczyn powstawania.

  PROXIA Produkt Moduł danych procesowych Wykres 1
 • W odniesieniu do Przemysłu 4.0 raz po raz zwraca się uwagę na rolę, jaką odgrywają dane. Kluczowa przy tym jest kwestia terminowości i dostępności w odpowiednim miejscu. Gdyby wykorzystać możliwość przemieszczenia tych danych z płaszczyzny procesu w miejsce dostępne centralnie, uzyskałoby się dodatkowe możliwości usprawnienia generacji wartości. Dzięki modułowi danych procesowych PROXIA można w każdej chwili przez Internet kontrolować istotne zdalne dane takie, jak wartości temperatur, ciśnienia czy prędkości. Decydujący przy tym jest fakt, że nadzór ten może odbywać się nie tylko przez stacje robocze czy komputery, ale także poprzez wszelkiego rodzaju urządzenia mobilne.

  PROXIA Produkt Moduł danych procesowych Przykład 1
 • Wiele nowoczesnych systemów oferuje możliwość udostępnienia danych procesowych na potrzeby utrzymania ruchu. Jednakże praktycznie każdy z dostawców usług wprowadza swoje własne rozwiązania w zakresie wizualizacji. Wskutek tego, przejrzyste i jednolite przedstawienie danych zbieranych zdalnie z różnych systemów staje się praktycznie niemożliwe. Płaszczyzna wizualizacyjna modułu danych procesowych PROXIA jest w stanie graficznie przedstawić wszelkiego rodzaju dane takie, jak ciśnienie, wartość przepływu czy wzorzec drgań. I tak, dzięki stałej wizualizacji odnośnych parametrów procesów można szybko rozpoznać odnośne odchylenia od wymaganego procesu. Dzięki temu uzyskuje się możliwość regulacji procesu jeszcze podczas jego pracy. To poprawia jakość produktów i ogranicza braki. Dzięki temu jednostka odpowiedzialna za utrzymanie ruchu dostaje do dyspozycji nowoczesną, przejrzystą płaszczyznę w celu kontroli wszystkich systemów na podstawie zebranych zdalnie danych.

  PROXIA Produkt Moduł danych procesowych Wykres 2
 • W zakresie utrzymania ruchu zbiór danych stanowi dodatkową pomoc podczas poszukiwania usterek oraz w toku optymalizacji systemów produkcyjnych. Gdyby pomierzone wartości odbiegały od wymaganych ustawień, dostępne są możliwości powiadomień takie, jak SMS, poczta elektroniczna, RSS czy automatyczna generacja komunikatów konserwacyjnych. W ten sposób ograniczyć można nieplanowane postoje, a planowane przestoje przesunąć na okresy mniej krytyczne. Ponadto dane procesowe stanowią także dodatkową możliwość wykrycia pojawiających się odchyleń od jakości przez pracowników działu zapewniania jakości, dzięki czemu dojść można do odnośnych ich przyczyn.

  PROXIA Produkt Moduł danych procesowych Przykład 2
 • Istotne źródło informacji kryje się głęboko w układach sterowania systemów i maszyn: Dane procesowe - Są to dane, które dokumentują rzeczywiste parametry, na podstawie których proces produkcyjny został przeprowadzony. Zwykle dane te wykorzystywane są przez układy sterowania systemów w celu kontroli procesu. Dane te, takie, jak wartości temperatur, ciśnień czy produkcji, zwykle pozostają w układach sterowania i nie są wykorzystywane do innych celów. Gdyby jednakże wykorzystać ten zapas danych, pojawią się dodatkowe możliwości rozbudowy tworzenia wartości. I tak, przykładowo, dzięki stałej wizualizacji odnośnych parametrów procesowych, można szybko wychwycić odchylenia od wymaganego procesu. Stanowią one dzięki temu dodatkową pomoc podczas poszukiwania usterek oraz w toku optymalizacji systemów produkcyjnych.

  PROXIA Produkt Moduł danych procesowych Wykres 3
PROXIA Ulotkę Moduł danych procesowych

Moduł danych procesowych PROXIA – Inteligentne narzędzie na potrzeby utrzymania ruchu

W nowoczesnej produkcji, prócz danych maszynowych i roboczych także dane procesowe kryją w sobie wielki potencjał optymalizacji procesów. Moduł danych procesowych PROXIA zapisuje, analizuje i wizualizuje wartości temperatur, ciśnień czy prędkości, stanowiąc w ten sposób kolejny krok na drodze ku inteligentnej fabryce.

 • Nie dopuszczać do braków
 • Prowadzenie procesów z optymalną prędkością
 • Wykorzystajcie Państwo dane procesowe zebrane przez MES na potrzeby utrzymania ruchu!
 • Zdalna kontrola danych, także z użyciem urządzeń mobilnych
 • Automatyczne tworzenie komunikatów dla utrzymania ruchu
 • Redukcja czasów reakcji i przestojów!
 • Rozpoznanie przyczyn usterek i wdrażanie dostosowanych środków zaradczych
 • Stworzenie bazy dla automatycznych procesów decyzyjnych
 • Dane procesowe „włączające” Utrzymanie Ruchu 4.0

Pobierz ulotkę

Korzyść z systemu PROXIA: Moduł danych procesowych PROXIA – Wasze korzyści

Wizualizacja danych procesowych i stabilizacja procesów

Udokumentowane dane stanowią pomoc podczas poszukiwania usterek oraz w toku optymalizacji systemów produkcyjnych oraz w przypadku pojawiających się odchyleń jakościowych.

Zapis danych procesowych i możliwość posiłkowania się nimi

Czy dane są składowane w centralnej lokalizacji, czy też w różnorodnych bazach danych – ten zbiór danych pozwala także na analizy długookresowe, w celu np. rozpoznawania trendów.

Odkrywanie potencjału optymalizacyjnego

Zapis, analiza i wizualizacja – dane procesowe z maszyn i systemów, np. wartości temperatur, prędkości czy ciśnień pozwalają na odkrycie potencjałów na hali produkcyjnej.

Dane procesowe pod kontrolą

Przejrzysta podstawa: Rozpoznawanie usterek maszyn oraz odpowiednie zarządzanie metodami, w celu prowadzenia zautomatyzowanych procesów decyzyjnych.

Moduł danych procesowych PROXIA – Wiadomości i przykłady użycia

 

Prosimy o telefon!

+48 32 733 37 81

 

Na miejscu w całej Europie

Oddziały w pobliżu Państwa

 

Kontakt całodobowy

Formularz kontaktowy

 

Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

Nasze telefony kontaktowe

Doskonałe rozwiązania

PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany