Zbiór danych roboczych PROXIA – System zbioru danych roboczych zapewniający pełną przejrzystość

Zbiór danych roboczych – Bardziej wydajna ręczna realizacja zleceń produkcyjnych dzięki zbiorowi danych roboczych w systemie PROXIA

PROXIA Produkt Zbiór danych roboczych Przykład

Moduł zbioru danych roboczych PROXIA zbiera informacje o bieżącej sytuacji na produkcji lub montażu, tam, gdzie pojawiają się one – ręcznie, półautomatycznie lub w pełni automatycznie w powiązaniu ze zbiorem danych o maszynach – dokładnie według potrzeb. Dzięki temu Państwa rozwiązanie MES zawsze będzie w stanie powiadomić Was o bieżącej sytuacji na produkcji. Dzięki pełnemu zbiorowi danych z procesu wytwarzania wartości, od rozpoczęcia etapu roboczego aż do jego zakończenia, istnieje możliwość identyfikacji słabych stron dzięki wczesnemu ostrzeganiu, kontroli i sprawozdawczości, po to, aby istniała możliwość szybkiego wdrożenia odpowiednich działań.

Oś czasu księgowania dzieli się na swobodnie konfigurowalne pola informacji o stanie, np. zbrojenie, produkcja, usterka, postój, itd. Zebrane dane o stanie urządzeń rejestrowane są na różnych kontach (dla miejsca pracy, dla personelu, dla etapu pracy). Dla każdego parametru można w szczególności uruchomić lub wyłączyć konta personelu i etapu pracy, dzięki czemu uzyskuje się zbiór danych niezależnie od konkretnych pracowników.

Kolejna istotna korzyść wynika z połączenia modułu zbioru danych z oprogramowaniem sterowania lub systemem ERP. Dwukierunkowa wymiana danych umożliwia ponadto dodatkowe obliczenia dla zakończonych zleceń, a wartości praktyczne ze zbioru danych roboczych prowadzą do realistycznych planowych czasów wykonania pracy, co jest istotne na potrzeby planowania przyszłych zleceń. Zbiór danych roboczych jest także istotnym elementem obliczeń kluczowych wskaźników wydajności. Oprogramowanie do zbioru danych roboczych stanowi podstawę do analiz i obliczeń wartości charakterystycznych i stanowi źródło danych dla sterowania produkcją.

Zbiór danych roboczych PROXIA – Najważniejsze cechy i korzyści

Zbiór danych roboczych PROXIA – Najważniejsze cechy i korzyści w pigułce

 • Prosta, intuicyjna koncepcja obsługi
 • Swobodnie konfigurowalne przyciski stanu, pełna elastyczność i możliwość aktualizacji
 • Możliwość modułowej rozbudowy o np. śledzenie partii produktu
 • Zintegrowany system wczesnego ostrzegania dla danych roboczych, umożliwiający szybsze reagowanie przy wąskich gardłach
 • Podłączenie sprzętu wspierającego produkcję (np. skaner, identyfikacja radiowa, itd.)
 • Obsługa wielu rodzajów zleceń
 • Rejestracja pojedynczych osób lub grup
 • Obsługa wielu maszyn lub grup
 • Daje się połączyć z automatycznym zbiorem danych maszyn
 • Możliwość integracji z systemem zbioru danych czasu pracy
 • Możliwość pełnej integracji z Miejscem Pracy 4.0
PROXIA Produkt Zbiór danych roboczych

Zbiór danych roboczych PROXIA – Funkcje i cechy

 • System zbioru danych roboczych obsługuje różnorodne rodzaje zleceń, np. zlecenia produkcyjne, zlecenia wewnętrzne, zgłoszenia kontenerów, księgowanie wartości wymaganych/ rzeczywistych, itd. Mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy osób. W tym kontekście udostępniane są także takie funkcje, jak obsługa wielu maszyn lub obsługa niezależna. Dane dotyczące pracy dla poszczególnych stacji mogą pochodzić z różnych źródeł, np. z systemu ERP, panelu sterowania lub ręcznego systemu zleceń i etapów pracy w systemie MES.

  PROXIA Produkt Zbiór danych roboczych Przykład 2
 • Nadrzędnym celem przy rozwoju modułu zbioru danych roboczych dla systemu PROXIA było umożliwienie łatwej, intuicyjnej obsługi także pracownikom bez doświadczenia w obsłudze komputerów. Aby zapewnić wysoką dynamikę i aktualność danych dla panelu sterowania, system zbioru danych roboczych dostarcza istotne, odnoszące się do zleceń dane robocze do stanowiska roboczego. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to panel sterowania PROXIA bądź inny, zewnętrzny system planowania.

  PROXIA Produkt Zbiór danych roboczych Przykład 3
 • Moduł zbioru danych roboczych PROXIA opracowany został tak, aby zależnie od konkretnych standardów czy wymogów informatycznych w przedsiębiorstwie można było stosować różne rozwiązania sprzętowe: Zbiór danych roboczych to aplikacja MS Windows, która jest w stanie pracować na zwykłych komputerach, komputerach przemysłowych lub urządzeniach mobilnych takich, jak tablety, telefony, itd. Na potrzeby zgłaszania zleceń czy identyfikacji personelu stosuje się powszechne na rynku rozwiązania takie, jak kody kreskowe, QR czy transpondery.

  PROXIA Produkt Zbiór danych roboczych Przykład 4
 • Moduł zbioru danych roboczych może być użytkowany, prócz zwykłej rejestracji stanów urządzeń, także jako system informacyjny, w którym programy numeryczne, listy narzędzi, rysunki lub instrukcje kontrolne będą udostępniane dla danych zleceń. Można także wykorzystać wewnętrzne możliwości komunikacji takie, jak alarmowanie przez pocztę elektroniczną czy wiadomości SMS, zawsze po to, aby umożliwić użytkownikom pobranie danych czy uzyskanie wsparcia (np. utrzymanie ruchu, materiały) bezpośrednio w miejscu zbioru danych na produkcji.

  PROXIA Produkt Zbiór danych roboczych Przykład 5

Zbiór danych roboczych PROXIA – Możliwości zastosowania

 • PROXIA Produkt Zbiór danych roboczych Impresję oprogramowania 1
 • PROXIA Produkt Zbiór danych roboczych Impresję oprogramowania 2
 • PROXIA Produkt Zbiór danych roboczych Impresję oprogramowania 3
 • PROXIA Produkt Zbiór danych roboczych Impresję oprogramowania 4
 • PROXIA Produkt Zbiór danych roboczych Impresję oprogramowania 5
  PROXIA Ulotkę System wczesnego ostrzegania w ramach zbioru danych roboczych

  System wczesnego ostrzegania w ramach zbioru danych roboczych – Miej wszystko na oku – szybko rozpoznaj źródła błędów

  System zbioru danych roboczych PROXIA stanowi dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, dzięki zbiorowi różnorodnych danych, źródło rzetelnych i precyzyjnych danych o produkcji. Dzięki zintegrowanemu systemowi wczesnego ostrzegania dla licznych parametrów problemy dają się szybko rozpoznać, a ich przyczyny można usunąć wcześnie.

  • Rezygnacja z terminala komunikatów na rzecz udostępniania potrzebnych informacji na żądanie
  • System wczesnego ostrzegania: wysoka akceptacja użytkowników i lepsza jakość danych
  • Dokumentacja procesu wraz z informacjami zwrotnymi
  • Analiza wielkich ilości danych i zarządzanie nimi
  • System zbioru danych roboczych zapewnia stałe objęcie w sieć działu produkcji
  • Jeden system dla wszystkich na produkcji, aż do zarządu

  Pobierz ulotkę

  Korzyść z systemu PROXIA: Zbiór danych roboczych PROXIA – Wasze korzyści

  Przyjazny dla użytkownika

  Intuicyjny i łatwo konfigurowalny interfejs programu gwarantuje łatwą obsługę – także przez osoby bez doświadczenia z komputerami.

  Szybka reakcja w przypadku zakłóceń

  Bieżący stan systemu i wszystkie zmiany są zawsze pod kontrolą. Szybka reakcja w przypadku zakłóceń na produkcji to oszczędność czasu i pieniędzy.

  Krótszy czas produkcji

  Przejrzysty i ciągły system rejestracji etapów pracy, i wynikające z tego zoptymalizowane procesy umożliwiają znaczne skrócenie czasów produkcji.

  Wnioski na potrzeby późniejszych zleceń

  Dzięki wymianie danych z panelem sterowania czy systemem ERP/ PPS, można wyprowadzić usprawnienia dla bieżących zleceń (proces stałych usprawnień).

  Zbiór danych roboczych PROXIA – Wiadomości i przykłady użycia

   

  Prosimy o telefon!

  +49 8092 23 23 0

   

  Na miejscu w całej Europie

  Oddziały w pobliżu Państwa

   

  Kontakt całodobowy

  Formularz kontaktowy

   

  Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

  Nasze telefony kontaktowe

  Doskonałe rozwiązania

  PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

  PROXIA TOP100-Innovationspreis
  Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
  PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany