Zbiór czasu pracy PROXIA – pełna dokumentacja czasu pracy

Zbiór czasu pracy PROXIA – informatyka zamiast papieru i kalkulatora

PROXIA Produkt Zbiór czasu pracy Przykład

Zbiór pełnych danych dotyczących czasu pracy i przekazanie tych danych w celu obliczenia wypłat i płac – oto nadrzędne zadanie modułu zbioru czasu pracy. Różne funkcje, np. internetowe wnioski urlopowe czy tabele obecności obniżają ilość pracy i trud.

Moduł zbioru czasu pracy rejestruje wejścia i wyjścia pracowników za pomocą terminali do zbioru danych roboczych lub do zbioru czasu pracy, automatycznie kontrolując prawa dostępu oraz kolejność chronologiczną wejść. Wejścia są rozliczane oraz odpowiednio sumowane na kontach czasu pracy. Dni absencji wynikające z urlopów, chorób czy nauki są przedstawiane w przejrzystym kalendarzu. Pracownicy zawsze mogą uzyskać informacje np. o przepracowanym czasie, o sumie czasu, o pozostałym urlopie czy uzyskać dalsze informacje na terminalach. Analizy dają szczegółowy obraz stopnia absencji czy obecności, o przepracowanym czasie, o dostępności pracowników. Zbiór czasu pracy jest w pełni zintegrowany z systemem zbioru danych roboczych PROXIA.

Zbiór czasu pracy PROXIA – Najważniejsze cechy i korzyści

Zbiór czasu pracy PROXIA – Najważniejsze cechy i korzyści w pigułce

 • Pełny zbiór obecności
 • Możliwość dodatkowych obliczeń w przypadku indywidualnych kosztów personalnych
 • Motywacja pracowników wynikająca z precyzyjnego zbioru czasu pracy i indywidualnych rozliczeń
 • System pracy wg wydajności/ premii
 • Daje się powiązać z systemem planowania kadr
 • Optymalizacja procesów roboczych i kosztów personalnych
 • Możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się ilości zleceń
 • Interfejsy eksportu do systemów obliczeń płac i innychg
PROXIA Produkt Zbiór czasu pracy

Zbiór czasu pracy PROXIA – Funkcje i cechy

 • Czy dla przełożonego, czy dla pracownika, aktualne informacje są zawsze dostępne. Zobaczyć można przepracowany czas, sumy, itd. Dodatkowo system zbioru czasu pracy analizuje te dane.

 • System zbioru czasu pracy obsługiwany jest za pomocą przyjaznego interfejsu, dzięki któremu pracownik łatwo może także ręcznie wprowadzać dane. Dane podstawowe wprowadza się tylko raz, dzięki czemu znacznie redukuje się potrzeby wprowadzania i aktualizacji danych. Można także bezpośrednio z systemu eksportować dane na potrzeby rozliczeń płac.

 • Moduł zbioru czasu pracy rozbudować można o moduł planowania kadr, dzięki czemu wykorzystać można dane do planowania obsady personalnej. Daje to oszczędności i ludzi, i pieniędzy. Dodatkowo można te dane łączyć z danymi zleceń, co umożliwia późniejsze obliczenie rzeczywistych wydatków personalnych.

 • Moduł zbioru czasu pracy PROXIA umożliwia dokumentację obecności i nieobecności, a także rozliczenia wewnętrzne i obliczenia kosztów produktów, procesów, wymaganej pracy i usług. Wszystkie wydarzenia osobiste, np. urlopy, czas pracy, czas elastyczny czy także nadgodziny rejestrowane są szczegółowo. W związku z danymi podstawowymi można dzięki temu wygenerować dane na potrzeby rozliczeń czy powiązać je z danymi roboczymi dla konkretnych zleceń by uzyskać rozliczenie według wydajności.

PROXIA Produkt Zbiór czasu pracy Przykład 2

Korzyść z systemu PROXIA: Zbiór czasu pracy – Wasze korzyści

Centralne zarządzanie danymi

Wystarczy raz wprowadzić podstawowe dane, by móc wykorzystywać je we wszystkich odnośnych modułach MES. Zapewnia to oszczędność czasu i podnosi przejrzystość.

Przedstawienia graficzne

Przejrzyste, intuicyjne przedstawienia zebranego czasu pracy znacznie ułatwiają pracę.

Integracja danych

Integracja czy przenikanie się różnych danych ludzi, np. czasu obecności, czasu rzeczywistej pracy, pozwala na lepszy wgląd w procesy.

Szybkie reagowanie na zdarzenia

Możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na zdarzenia w zakładzie, np. wysoką absencję spowodowaną chorobami czy nagły wzrost liczby zleceń.

Zbiór czasu pracy PROXIA – Wiadomości i przykłady użycia

 

Prosimy o telefon!

+49 8092 23 23 0

 

Na miejscu w całej Europie

Oddziały w pobliżu Państwa

 

Kontakt całodobowy

Formularz kontaktowy

 

Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

Nasze telefony kontaktowe

Doskonałe rozwiązania

PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany