Rozwiązania branżowe MES od PROXIA – dla konkretnych, indywidualnych rozwiązań MES

Rozwiązania branżowe MES od PROXIA – Kompetencje MES w różnych branżach

PROXIA Produkt Rozwiązania branżowe przykład

Z praktyki dla praktyki! PROXIA zwraca uwagę nie tylko na najlepsze kompetencje informatyczne i w zakresie systemów MES, ale także specyficzne rozwiązania dla Twojej branży. Aby mieć możliwość oferowania doskonałych, praktycznych rozwiązań MES należy koniecznie wiedzieć, które wymagania istotne są w danej branży. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w realizacji wielu projektów MES i dzięki naszej wiedzy w tym zakresie (zbiór danych roboczych, maszynowych, kontrola jakości) o wymaganiach branżowych. Oprogramowanie PROXIA MES obejmuje branżowe moduły dostosowane do procesów czy technologii produkcyjnych Państwa branży. Posiadamy doskonałe rozwiązania dla przedsiębiorstw produkcji dyskretnej – skupione na różnych elementach, np. budowa maszyn, systemów, produkcja kontraktowa, motoryzacja, budowa narzędzi/ form czy też przemysł tworzyw sztucznych i chemiczny.

Jako niezależny dostawca rozwiązań MES PROXIA oferuje szeroki wachlarz zintegrowanych rozwiązań całościowych i szczegółowych na potrzeby optymalizacji różnych procesów, procesów produkcyjnych i branż. Samodzielnie opracowane, konfigurowalne standardowe produkty programowe stanowią w tym zakresie podstawę rozwiązań branżowych. Aspekty ekonomiczne czy optymalizacja procesów technicznych są najistotniejsze przy wdrażaniu konkretnych rozwiązań branżowych. Dzięki oprogramowaniu PROXIA MES unikniecie Państwo błędów i marnowania pieniędzy, obniżycie koszty i podniesienie produktywność.

Rozwiązania branżowe MES od PROXIA – Szczegóły

Budowa maszyn/ systemów

Budowa maszyn i systemów podlega bardzo krótkim cyklom innowacji. Nowe technologie muszą być wdrażane bardzo szybko i wydajnie do rozwoju i produkcji. Czynniki takie, jak jakość, koszty i elastyczność projektowania i produkcji określają łańcuch wytwarzania wartości w tej branży. PROXIA oferuje rozwiązania MES wspierające procesy komunikacyjne w całych działach – przejrzystość i kompletność, a wszystko w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie PROXIA MES wygrywa dzięki:

 • Porównawczej analizie danych
 • Dwukierunkowej łączności z halą produkcyjną
 • Planowanie pracy ludzi
PROXIA Produkt Rozwiązania branżowe MES Budowa maszyn/systemów

Produkcja kontraktowa

Producenci kontraktowi – także producenci na zlecenie – to szczególny przypadek w produkcji dyskretnej. Przejmują oni różne usługi innych firm, np. dostarczanie produktów. Wskutek tego produkty przechodzą jedynie część łańcucha wytwarzania jakości, a przedsiębiorstwa produkcyjne kontaktują się z wieloma różnymi klientami i najróżniejszymi produktami. Maksymalna elastyczność, najróżniejsze wymagania oraz wielka różnorodność procesów produkcyjnych to wielkie wyzwanie dla systemów MES. Modułowy system PROXIA MES tutaj także umożliwia doskonałe wdrożenie wymagań w tej branży.

Oprogramowanie PROXIA MES wygrywa dzięki:

 • Struktura programowa dostosowana do potrzeb
 • Wysoki stopień standaryzacji procesów
 • Oszczędność zasobów
 • Wzrost elastyczności
PROXIA Produkt Rozwiązania branżowe MES Produkcja kontraktowa

Motoryzacja

W branży motoryzacyjnej terminy takie, jak wykonanie na czas (just in time) czy w sekwencji (just in sequence) to chleb codzienny; tak samo, jak wysokie wymagania jakościowe i normy, które codziennie muszą być spełniane – na niwie krajowej oraz międzynarodowej. Kompletne rozwiązania dla procesów jakości i produkcji spełniające te wymagania odzwierciedlane są przez aplikacje PROXIA MES.

Oprogramowanie PROXIA MES wygrywa dzięki:

 • Kompletna dokumentacja procesów
 • Dokładne funkcje dogłębnej analizy
 • Planowanie dla wielu obszarów
PROXIA Produkt Rozwiązania branżowe MES Motoryzacja

Budowa narzędzi/ form

Wyzwanie w zakresie budowy narzędzi i form opiera się na jakości produktów i na wymaganiach klientów. Maksymalna precyzja – od produkcji seryjnej do budowy pojedynczych egzemplarzy – to wymóg, któremu musi sprostać ta branża. Wydajność i automatyzm, szczególnie w przypadku niewielkich serii, to ogromne wyzwanie. Rozwiązania kontroli jakości, zbioru danych roboczych i maszyn, przykładowo, pomagają sprostać tym wyzwaniom. Zapewniają przejrzystość i kompletność produkcji.

Oprogramowanie PROXIA MES wygrywa dzięki:

 • Szczegółowa dokumentacja elementów
 • Precyzyjne planowanie zasobów
 • Zapewnienie powtarzalności procesów
PROXIA Produkt Rozwiązania branżowe MES Budowa narzędzi/ form

Przemysł tworzyw sztucznych

Przemysł tworzyw sztucznych charakteryzuje się pracą na rynku międzynarodowym. Następstwem są fabryki rozrzucone po całym świecie, zapewniające możliwość szybkiego reagowania na zmiany na rynkach. Prócz tego, łańcuchy wytwarzania wartości opierają się na wymogach klientów. Automatyczne procesy wykraczające poza pojedyncze zakłady to istotne wymagania stawiane przedsiębiorstwom z branży tworzyw sztucznych. Dzięki oprogramowaniu PROXIA MES można zapewnić przejrzystość procesów i pracy dla wielu zakładów jednocześnie. Zbiór danych i kontrola jakości w odniesieniu do elementów naprawczych i lepkości są decydujące na polu polimeryzacji i obróbki tworzyw sztucznych, pozwalając na uniknięcie odrzutów i podniesionych kosztów. Oprogramowanie PROXIA MES zapewnia wsparcie także tutaj.

Oprogramowanie PROXIA MES wygrywa dzięki:

 • Automatyczny zbiór danych
 • Integracja statystycznych systemów zarządzania jakością
 • Zapewnienie przepływu materiałów
PROXIA Produkt Rozwiązania branżowe MES Przemysł tworzyw sztucznych

Przemysł chemiczny

Wielkie inwestycje w badania i rozwój, wahające się ceny surowców, kosztowne techniki i tak dalej – wszystko to prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa muszą coraz rozsądniej gospodarować pieniędzmi, i coraz bardziej elastycznie muszą reagować na zmiany na rynku. Dzięki oprogramowaniu PROXIA MES sprostacie Państwo bez trudu tym wymaganiom, szczególnie w Waszej branży.

Oprogramowanie PROXIA MES wygrywa dzięki:

 • Zarządzanie metodami pracy
 • Kontrola danych procesów i czynników charakterystycznych
 • Automatyczny zbiór danych procesowych
 • Zbiór danych procesowych
PROXIA Produkt Rozwiązania branżowe MES Przemysł chemiczny
 • Dzięki MES o 15% <span class=poprawa terminowych dostaw ">
 • Planowanie gorącej <span class=stali na chłodno">
 • MES wprawia <span class=„Rzeczy w Ruch“">
 • MES zamiast .xls <span class=– W czasie rzeczywistym w "zielonym obszarze"">
 • Dzięki MES o 15% poprawa terminowych dostaw

  Aby trwale zwiększyć swoją konkurencyjność, Saarschmiede wykorzystuje system PROXIA MES do produkcji swoich produktów kutych. Ze względu na planowanie dużej ilości małych zleceń, terminowość dostaw może zostać zwiększona o 15% do 95%. Dzięki wysokiej wydajności w szczegółowym planowaniu, efekty zmian w realizacji zamówień można teraz szybko i z dużą dokładnością przewidzieć.

  • Poprawa terminowości dostaw o 15%
  • Skuteczne wspieranie transformacji przedsiębiorstw w celu poprawy konkurencyjności
  • Dostawa do klienta w wyznaczonym dniu
  • Szybka symulacja zmian w szczegółowym planowaniu
  • Zaawansowana integracja systemowa z płynną wymianą danych ERP-MES
  • Ulepszone planowanie prognozowania w zakresie wykorzystania sprzedaży

  Dalsze informacje

 • Planowanie gorącej stali na chłodno

  Steeltec łączy w sobie wiedzę na temat produktu i wydajności w zakresie stali jasnej w firmie SCHMOLZ + BICKENBACH AG. Proces ciągłego doskonalenia (CIP), wspierany przez bezproblemowy monitoring produkcji z PROXIA MDE/BDE z dokładnym sterowaniem MES, raportami i kluczowymi danymi liczbowymi, zaowocował skróceniem czasu ustawiania nawet o 50% oraz zwiększeniem produkcji do 15%. Ponadto, dzięki Proxia MES, Steeltec osiągnął już około 70% swojego celu, jakim jest produkcja papieru.

  • Precyzyjne pozyskiwanie MDE/BDE i monitorowanie produkcji w dwóch lokalizacjach
  • Niezawodna baza danych dla znaczących, kluczowych danych produkcyjnych
  • Skrócenie czasu ustawiania nawet o 50%.
  • Wzrost wydajności nawet o 15%.
  • Zrównoważone wsparcie dla ogólnogrupowej inicjatywy cyfryzacji

  Dalsze informacje

 • MES wprawia „Rzeczy w Ruch“

  Piwo i produkcja beczek z piwem pozostają atrakcyjnymi rynkami zbytu. W tym segmencie Blefa Beverage Systems, oddział Artemis Holding, od dziesięcioleci jest wiodącym producentem beczek. Oprogramowanie PROXIA MES gromadząc dane maszynowe i produkcyjne do monitorowania dwóch połączonych linii produkcyjnych, przyczynia się w trwały sposób do zwiększenia wydajności o ponad 15 procent. W rezultacie Blefa jest nadal optymalnie przygotowana do dalszego rozwoju.

  • Wzrost wydajności o 15%
  • Precyzyjne zbieranie danych MDE/BDE w celu uzyskania dokładnej ilości sztuk
  • Zrównoważone wsparcie celu strategicznego:
  • 25% wzrost produkcji - przy użyciu istniejących zasobów
  • Prawidłowa baza danych do poprawy jakości
  • Intuicyjne wejście BDE spotyka się z wysoką akceptacją
  • Nowoczesne połączenie maszyn OPC-UA dla MDE
  • Dokładne dane do szczegółowej analizy strumienia wartości

  Dalsze informacje

 • MES zamiast .xls – W czasie rzeczywistym w "zielonym obszarze"

  Od momentu założenia w 1836 roku, Schneider Electric SE uznawany jest we Francji za przedsiębiorstwo z wysoce innowacyjnymi produktami. Obecnie w skład portfolio wchodzą systemy dystrybucji energii w sieciach średniego i niskiego napięcia oraz systemy automatyki przemysłowej. Ponad 180 lat po założeniu firmy mentalność jej pracowników nadal kształtuje się dzięki wiedzy o tym, że znajdują się oni wśród pionierów w swoich dziedzinach działalności. Aby utrzymać się w czołówce technologicznej i ekonomicznej, firma oprócz produktów o wyjątkowej jakości potrzebuje innowacyjnych procesów produkcyjnych. Oprogramowanie PROXIA MES daje zakładowi Schneider w Sarre-Union możliwość zapewnienia większej przejrzystości produkcji i pewnej bazy danych do określania OEE.

  • MES zamiast .xls - W czasie rzeczywistym w "zielonym obszarze"
  • Automatyczne, bezbłędne i kompletne zbieranie danych
  • Znacznie zredukowane czasy przestojów maszyn i czasy nieproduktywne
  • Ilustracja niezwykle złożonego, heterogenicznego procesu produkcyjnego
  • Monitorowanie MES w celu szybszej analizy przyczyn zakłóceń
  • Wiarygodne dane liczbowe i baza danych OEE dla Przemysłu 4.0
  • Wysoki poziom produkcji i kompetencji w SAP - szybkie wdrożenie MES

  Dalsze informacje

Korzyść z systemu PROXIA: Rozwiązania dla branż – Wasze korzyści

Wykorzystaj synergie

Rozwój i trendy znane z całego globalnego rynku oraz z różnych branż są wprowadzane do systemu PROXIA MES. Wykorzystajcie ten ogromny zbiór informacji.

Doskonale dopasowane oprogramowanie MES

Oprogramowanie PROXIA MES jest dostosowane do klienta, indywidualnie do każdej z branż oraz do każdego przedsiębiorstwa – przy czym zachowana jest zgodność ze standardem i możliwość aktualizacji. Nie powstają żadne dalsze koszty ani nie wzrasta ryzyko błędów.

Zawsze nowocześnie

Nowoczesność przede wszystkim. Istotne zjawiska odnoszące się do projektów są od razu wprowadzane do standardu istniejącego oprogramowania MES i będą dostępne przy następnej aktualizacji systemu. Dzięki temu zapewniona jest pełna kompatybilność wersji.

Najlepsza opieka

Nasi doradcy i technicy na miejscu znają Waszą branżę. Ewentualne korekty w celu dopasowania produktu do klienta opierają się zawsze na podstawie standardowego oprogramowania MES. Dodatkowa opieka telefoniczna i wsparcie nie stanowią nigdy problemu.

Rozwiązania branżowe MES od PROXIA – Wiadomości i przykłady użycia

 

Prosimy o telefon!

+49 8092 23 23 0

 

Na miejscu w całej Europie

Oddziały w pobliżu Państwa

 

Kontakt całodobowy

Formularz kontaktowy

 

Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

Nasze telefony kontaktowe

Doskonałe rozwiązania

PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany