Szczegółowe planowanie produkcji z panelu sterowania PROXIA – elektroniczna, tablica planowania Gantta

Szczegółowe planowanie produkcji z panelu sterowania PROXIA – łatwe planowanie złożonych procesów produkcyjnych

PROXIA Produkt Szczegółowe planowanie produkcji z panelu sterowania Przykład

W praktyce obłożenie maszyn czy też kolejność i priorytet zleceń planuje się często na podstawie doświadczenia. Ta metoda postępowania jest całkowicie sensowna dla pewnej ilości zleceń. Jednakże wraz ze wzrostem liczby czy złożoności zleceń produkcyjnych, kiedy należy także wziąć pod uwagę zapasy materiałowe, optymalizację zbrojenia maszyn, sieci projektowe zleceń (planowanie wielowarstwowe) czy wielorakie zapasy, planowanie na wyczucie już nie wystarczy, a planista będzie potrzebował wsparcia matematycznego panelu sterowania. Oprogramowanie sterowania PROXIA to narzędzie umożliwiające optymalne obłożenie maszyn. Jednocześnie można kontrolować dotrzymanie terminów zleceń produkcyjnych i zapewnić sobie wczesne informowanie o możliwych opóźnieniach – wszystko dzięki elektronicznej tablicy planowania. System sterowania PROXIA uwzględnia przy tym efektywną wydajność urządzenia wynikającą ze zmianowego modelu pracy i ze stopnia wykorzystania. Planista produkcji może bardzo sprawnie symulować różne możliwości rozwiązań dzięki najnowocześniejszej technologii programowej, porównując ze sobą wyniki symulacji. Dane dotyczące odpowiednich zapasów roboczych na potrzeby produkcji czy montażu płyną przy tym do oprogramowania sterowania.

Szczegółowe planowanie produkcji z panelu sterowania PROXIA – Najważniejsze cechy i korzyści

Szczegółowe planowanie produkcji z panelu sterowania PROXIA – Najważniejsze cechy i korzyści w pigułce

 • Planowanie i symulacja złożonych scenariuszy produkcyjnych
 • Redukcja czasów cykli, minimalizacja zapasów magazynowych
 • Planowanie przy ograniczonych możliwościach i dla wielu zasobów
 • Planowanie zleceń pilnych, nadrzędnych a także powiązanych ze sobą zleceń
 • Planowanie dostępności materiałów i grupowanie procesów roboczych
 • Funkcje wykresów Gantta, formularze i tabele, by zapewnić lepszy pogląd na całość pracy
 • Najwyższa wydajność dzięki modułowej technologii oprogramowania
 • Możliwość połączenia w sieć z systemami ERP/ PPS i zbioru danych roboczych/ maszyn
 • Uwzględnienie aktualnie dostępnych zasobów
 • Uwidocznienie rezerw wydajności
 • Przejrzystość całości planowania
 • Podwyższona terminowość
 • Możliwość sprawnej interwencji w przypadku wąskich gardeł
PROXIA Produkt Szczegółowe planowanie produkcji z panelu sterowania

Szczegółowe planowanie produkcji z panelu sterowania PROXIA – Funkcje i cechy

 • Podczas tworzenia panelu sterowania PROXIA zwrócono szczególną uwagę na przejrzyste przedstawienie/ na przejrzystą obsługę i wysoką wydajność. I tak odpowiedzi na codzienne pytania dają się łatwo uzyskać:

  • Jaki wpływ będzie miało nadanie określonego nadrzędnego priorytetu pewnemu zleceniu na inne zlecenia?
  • Czy terminy jednego opóźnionego zlecenia lub kilku zleceń dałyby się utrzymać dzięki podniesieniu wydajności lub podzleceniu?
  • Jaki wpływ będzie miał termin lub projekt zaplanowany przez dział sprzedaży na istniejące zlecenia?
  • Czy optymalizacja zbrojenia według różnych cech, np. według materiału, barwy, średnicy, itd. będzie miała sens, i jaki będzie miała wpływ na oś czasu?
  PROXIA Produkt Szczegółowe planowanie produkcji z panelu sterowania Przykład 2
 • Dzięki interfejsowi z systemem ERP/ Produkcja zlecenia są przejmowane automatycznie i zestawiane z rzeczywistymi możliwościami produkcyjnymi, w oparciu o zasoby, modele pracy zmianowej i planowanie obsady personalnej. Panel sterowania samoczynnie zaplanuje obłożenie maszyn i terminarz zleceń na podstawie określonego algorytmu, na które jednakże planista w następnym kroku będzie miał wpływ dzięki przeciąganiu i upuszczaniu lub dzięki kontroli priorytetów. Aby zapewnić realność wyników, w trybie planowania odbywa się planowanie skończone. W trybie symulacji można planować w nieskończoność, gdzie i jakie pojawiłyby się przeciążenia.

  PROXIA Produkt Szczegółowe planowanie produkcji z panelu sterowania Przykład 3
 • Dzięki oprogramowaniu do planowania produkcji panelu sterowania PROXIA można pracować elastycznie i szybko. Jeśli trzeba np. wykonać kilka pilnych zleceń, można przejąć całość danych z systemu ERP, sprawdzić je pod kątem wolnych zasobów i odpowiednio zaplanować. Wynik planowania jest pokazywany wizualnie, a wpływ na dalszą produkcję pokazywany jest w czasie rzeczywistym. Dodatkowo planista może przyjrzeć się ewentualnym nadchodzącym trudnościom i odpowiednio zadziałać. Dane są zawsze aktualne, bowiem system stale komunikuje się z systemem ERP. Usterki takie, jak awarie maszyn są także pokazywane wizualnie i rozpoznawane – Istnieje możliwość wczesnej interwencji.

  PROXIA Produkt Szczegółowe planowanie produkcji z panelu sterowania Przykład 4
 • Moduł planowania szczegółowego w panelu sterowania PROXIA zastępuje skomplikowane metody takie, jak obliczenia tabelaryczne lub także tablice planowania lub tabele: Tablice podsumowujące przekażą Ci wszystkie aktualne informacje takie, jak status produkcji, umożliwiając precyzyjną reakcję w przypadku niezgodności z danymi zaplanowanymi. Interfejs użytkownika jest przyjazny i ergonomiczny, istnieje np. możliwość przemieszczania zleceń przez przeciąganie i upuszczanie ich. Zmiany zleceń równoległych lub następczych są widoczne od razu. Tak samo automatycznie zapewniona jest dostępność odpowiedniego personelu, materiałów i innych zasobów roboczych.

  PROXIA Produkt Szczegółowe planowanie produkcji z panelu sterowania Przykład 5
 • Specjalista ds. planowania produkcji może symulować różne rozwiązania dzięki planowaniu szczegółowemu i porównać ze sobą wyniki symulacji. Informacje o odpowiednich zapasach roboczych dla produkcji czy montażu są przy tym przekazywane do oprogramowania sterowania. Dzięki planowaniu precyzyjnemu PROXIA zawsze doskonale wiecie o sytuacji w zakresie zleceń, zasobów i materiałów. Dzięki przejrzystemu interfejsowi użytkownika możecie symulować różne 'scenariusze ratunkowe'. Istnieje możliwość podjęcia decyzji o tym, który wariant jest najlepszy – by natychmiast go wdrożyć. Sercem systemu panelu sterowania PROXIA jest interaktywny wykres Gantta. To animowane przedstawienie jest jedyne w swoim rodzaju i umożliwia interaktywną symulację i planowanie dzięki przeciąganiu i upuszczaniu. Graficzne, elektroniczne oprogramowanie tablicy planowania PROXIA zostało stworzone przy użyciu technologii Microsoft .NET i nie posiada żadnych elementów dodatkowych.

  PROXIA Produkt Szczegółowe planowanie produkcji z panelu sterowania Przykład 6

Precyzyjne planowanie z panelu sterowania PROXIA – Możliwości zastosowania

 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 1
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 2
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 3
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 4
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 5
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 6
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 7
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 8
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 9
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 10
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 11
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 12
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 13
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 14
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 15
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 16
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 17
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 18
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 19
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 20
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 21
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 22
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 23
 • PROXIA Produkt Precyzyjne planowanie z panelu sterowania Impresję oprogramowania 24

  Korzyść z systemu PROXIA: Precyzyjne planowanie z panelu sterowania – Wasze korzyści

  Optymalne obłożenie urządzeń

  Dzięki automatycznemu planowaniu obłożenia maszyn uzyskuje się optymalny efekt planowania. Jeśli jednakże konieczne będzie określenie innych priorytetów, istnieje możliwość ręcznej korekty poprzez przeciąganie i upuszczanie.

  Automatyczne planowanie kolejności

  Oprogramowanie precyzyjnego planowania z poziomu panelu sterowania PROXIA samodzielnie określi najbardziej optymalna kolejności wykonania zleceń i procesów. W ten sposób można np. uzyskać idealne czasy uzbrojenia urządzeń.

  Powiązanie wszystkich istotnych zasobów

  Oprogramowanie PROXIA do precyzyjnego planowania wiąże w sobie samodzielnie wszystkie istotne zasoby takie, jak personel, maszyny, materiały, narzędzia i zlecenia.

  Wykazywanie usterek

  W przypadku wystąpienia niezgodności podczas planowania, np. awarie urządzeń lub braki personalne, wtedy specjalista planowania zostanie wizualnie poinformowany o nadchodzącym konflikcie.

  Precyzyjne planowanie z panelu sterowania PROXIA – Wiadomości i przykłady użycia

   

  Prosimy o telefon!

  +49 8092 23 23 0

   

  Na miejscu w całej Europie

  Oddziały w pobliżu Państwa

   

  Kontakt całodobowy

  Formularz kontaktowy

   

  Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

  Nasze telefony kontaktowe

  Doskonałe rozwiązania

  PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

  PROXIA TOP100-Innovationspreis
  Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
  PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany