Zarządzanie narzędziami i danymi od PROXIA – Doskonałe zarządzanie narzędziami

Zarządzanie narzędziami i danymi od PROXIA – Podnieś produktywność dzięki modułowi ToolDirector

PROXIA Produkt Zarządzanie narzędziami i danymi Przykład

Narzędzie PROXIA ToolDirector to opcjonalne rozwiązanie programowe uzupełniające system PROXIA MES, przede wszystkim w odniesieniu do procesów sterowanych numerycznie w przemyśle obróbki. Pozwala na zarządzanie elementami narzędzi oraz całymi narzędziami. Konfigurowalna konstrukcja narzędzi upraszcza obsługę w codziennej pracy, wykluczając ryzyko powstania błędów. Dane o przekrojach, zależne od materiału, przypisywane są do elementów tnących, dzięki czemu dostępne są dla różnych rozwiązań informatycznych (np. system CAM). Dzięki różnym procedurom importu danych można szybko wczytać dane producentów narzędzi.

Centralna baza danych o narzędziach i produkcyjnych stanowi podstawę dla dalszych rozszerzeń w procesie produkcyjnym. Przejrzystość i dostępność danych we wszystkich obszarach – to wyższa wydajność. Koncepcja narzędzia do zarządzania wiąże ze sobą znane dane narzędzi z dodatkowymi podstawowymi danymi procesów. Pełna integracja wszystkich danych i informacji dotyczących produkcji zapewnia ich ciągłość i rzeczywiście podnosi wydajność.

Zarządzanie narzędziami i danymi od PROXIA – Najważniejsze cechy i korzyści

Zarządzanie narzędziami i danymi od PROXIA – Najważniejsze cechy i korzyści w pigułce

 • Lepszy pogląd w zakresie zarządzania narzędziami, materiałami tnącymi, urządzeniami, środkami roboczymi i kontroli we wszystkich działach
 • Lepsze wykorzystanie urządzeń i systemów sterowanych numerycznie dzięki optymalnej dostępności narzędzi i materiałów
 • Szybsze odnajdywanie narzędzi i materiałów dzięki wydajnej organizacji magazynu
 • Niskie związanie kapitału przez narzędzia dzięki lepszym informacjom na potrzeby nowych zakupów lub konstrukcji
 • Lepsza podstawa obliczeniowa dzięki wiedzy o rzeczywistych kosztach na zlecenie lub na maszynę/ system
PROXIA Zarządzanie narzędziami i danymi

Zarządzanie narzędziami i danymi od PROXIA – Funkcje i cechy

 • Geometria narzędzi – System zarządzania narzędziami ToolDirector dysponuje wysokowydajnymi funkcjami zbioru danych geometrycznych. Do parametrów narzędzi i danych cięcia dodawane są także rysunki projektowe. Dane graficzne pochodzące od producentów mogą być wczytane przez interfejsy CAD (STEP, SAT, STL, DXF, DWG, itd.). Aby rysunki narzędzi dostępne są także na potrzeby symulacji i systemów CAM, potrzebna jest obróbka grafiki. Standardowy format warstwowy BMG stanowi podstawę automatycznej obróbki w systemie PROXIA. Wyjątkowa technologia kontenera danych umożliwia różnorodne zastosowanie grafiki przy niewielkich kosztach i nakładach prac przygotowawczych.

  PROXIA Produkt narzędziami-danymi-narzędziami
 • Lepsza integracja procesu: Moduły Director od PROXIA dają się łączyć w heterogeniczne środowiska procesowe dzięki bezpiecznym możliwościom integracji. Zabezpieczony przepływ danych, dostęp do danych niezależnie od miejsca przebywania oraz łatwa opieka nad danymi, jak i centralne gromadzenie danych – oto gwarancje zoptymalizowanych procesów produkcyjnych. Na potrzeby integracji elementów sprzętowych i programowych (np. wstępna konfiguracja narzędzi, procesy CAD/ CAM, systemy magazynów i szaf) w zakresie zarządzania narzędziami użytkownik dysponuje obszernymi możliwościami.

  PROXIA Produkt narzędziami-danymi-nastawa
 • Lepsza kontrola procesów magazynowych i roboczych: Dzięki rozwiązaniu do zarządzania magazynem zapewniona jest dostępność elementów narzędzi. Stanowi to podstawę optymalnej logistyki wózka do zbrojenia narzędzi. Procesy rejestracji mogą mieć różną formę, a wszystkie ruchy każdego elementu narzędzia oraz skompletowanych narzędzi są doskonale udokumentowane. Narzędzie zarządzania magazynem daje pełny obraz i zapewnia optymalne planowanie wykorzystania narzędzi.

  PROXIA Produkt narzędziami-danymi-gabinet
 • Dokładne dane informacyjne i analizy: W celu oceny procesów zarządzania narzędziami i procesów produkcyjnych narzędzie sprawozdawcze może tworzyć sprawozdania i analizy statystyczne. Wartości charakterystyczne generowane są w czasie rzeczywistym i dają natychmiastowy obraz wszelkich braków w procesach. Sprawozdania są doskonale konfigurowalne i dostosować je można do konkretnych zastosowań. Pełne informacji statystyki ruchów narzędzi pozwalają na celowe odrzucanie elementów w celu stworzenia oszczędnego magazynu.

  PROXIA Produkt narzędziami-danymi Komputer typu Tablet

Zarządzanie narzędziami i danymi od PROXIA – Możliwości zastosowania

 • PROXIA Produkt Zarządzanie narzędziami i danymi Impresję oprogramowania 1
 • PROXIA Produkt Zarządzanie narzędziami i danymi Impresję oprogramowania 2
 • PROXIA Produkt Zarządzanie narzędziami i danymi Impresję oprogramowania 3
 • PROXIA Produkt Zarządzanie narzędziami i danymi Impresję oprogramowania 4
 • PROXIA Produkt Zarządzanie narzędziami i danymi Impresję oprogramowania 5
 • PROXIA Produkt Zarządzanie narzędziami i danymi Impresję oprogramowania 6
  PROXIA Prospekty Zarządzanie narzędziami

  Zarządzanie narzędziami i danymi od PROXIA – Optymalizacja zapasów narzędzi, poprawa dostępności narzędzi, obniżenie kosztów narzędzi

  Narzędzie do zarządzania narzędziami to nowoczesny system organizacyjny i rozwiązanie programowe do zarządzania narzędziami. Zapewnia lepszą ekonomię organizacji narzędzi i środków roboczych. ToolDirector gwarantuje ekonomiczne zarządzanie kompletnymi narzędziami i ich elementami. Wszystkie narzędzia i ich części są zebrane i zarządzane w bazie danych. Unika się podwajania danych. Dzięki modułami programowymi – zarządzania danymi podstawowymi, zarządzania materiałami roboczymi, magazynem i logistyką oraz dzięki modułowi do planowania użytkowania narzędzi, ToolDirector zapewnia możliwość rozbudowy w celu uzyskania zamkniętego obiegu procesowego dla całej organizacji narzędzi – zapewniając gotowość na przyszłość i wysokie bezpieczeństwo inwestycji w oprogramowanie.

  • Prosty system danych
  • Centralna baza danych
  • Standardowe interfejsy CAM
  • Rozbudowane zastosowanie
  • Zarządzanie produktami i artykułami
  • Zarządzanie programami numerycznymi
  • Zarządzanie maszynami
  • Zarządzanie systemami
  • Zarządzanie środkami pomiarowymi i kontrolnymi

  Pobierz folder

  Korzyść z systemu PROXIA: Zarządzanie narzędziami i danymi – Wasze korzyści

  Gotowy na rozbudowane zadania

  Dzięki narzędziu ToolDirector proces zarządzania narzędziami jest w pełni udokumentowany. Poświadczenia produkcyjne czy certyfikacja to częste zadania użytkowników tego modułu.

  Rozbudowana optymalizacja oraz baza danych narzędzi i produkcyjna

  Centralna baza danych ToolDirector to podstawa zrównoważonej optymalizacji procesów produkcji opartych na sterowaniu numerycznym, i idealne uzupełnienie systemu PROXIA MES.

  Łączenie danych narzędzi

  Koncepcja narzędzia do zarządzania wiąże ze sobą znane dane narzędzi z dodatkowymi podstawowymi danymi procesów.

  Zabezpiecz wiedzę – zwiększ produktywność

  Pełne powiązanie wszystkich danych i informacji produkcyjnych zapewnia przejrzystość, bezpieczeństwo i wzrost produktywności.

  Zarządzanie narzędziami i danymi od PROXIA – Wiadomości i przykłady użycia

   

  Prosimy o telefon!

  +49 8092 23 23 0

   

  Na miejscu w całej Europie

  Oddziały w pobliżu Państwa

   

  Kontakt całodobowy

  Formularz kontaktowy

   

  Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

  Nasze telefony kontaktowe

  Doskonałe rozwiązania

  PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

  PROXIA TOP100-Innovationspreis
  Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
  PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany