Informacje na temat cookies

Cookies są to krótkie raporty, które są wysyłane i przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki, gdy łączy się ze stroną. Pliki cookies mogą być wykorzystane do gromadzenia i przechowywania danych podczas połączeń, w celu zapewnienia wymaganych usług, czasami nie są zachowywane. Cookies mogą występować indiwidualnie lub inaczej.

Istnieje kilka rodzajów plików cookies:

 • Ciasteczka techniczne ułatwiają nawigację i korzystanie z różnych opcji lub usług oferowanych przez stronę jako identyfikacja sesji użytkownika, umożliwiają dostęp do niektórych obszarów, ułatwiają składanie zamówień, robienie zakupów, wypełnianie formularzy, rejestrację, dają bezpieczeństwo, ułatwiają funkcjonowanie (wideo, sieci społecznościowe, itp.).
 • Ciasteczka personalizacji pozwalają użytkownikom na dostęp do usług zgodnie z ich preferencjami (językowymi, przeglądarki, konfiguracji, itd.).
 • Ciasteczka analityczne pozwalają na anonimowe analizy zachowań użytkowników sieci i pozwalają na pomiar aktywności użytkowników i rozwijanie profilów nawigacyjnych w celu usprawnienia strony internetowej.

Jeśli wchodzisz na naszą stronę internetową, zgodnie z art 22 ustawy 34/2002 Towarzystwa Służb Informacyjnych, w obsługiwaniu ciasteczek analitycznych mamy zgodę na ich wykorzystywanie. Wszystko to, aby poprawić jakość naszych usług. Korzystamy z Google Analytics do zbierania anonimowych informacji statystycznych, takich jak liczba odwiedzających naszą witrynę. Cookies dodane przez Google Analytics są regulowane przez politykę prywatności Google Analytics. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki cookies z Google Analytics.

Musisz jednak pamiętać, że możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies zgodnie z instrukcjami swojej przeglądarki.

 

 

Oprogramowanie PROXIA TPM.web – Optymalizacja kosztów utrzymania ruchu i konserwacji

Oprogramowanie PROXIA TPM.web – Fuzja utrzymania i planowania produkcji

PROXIA Produkt TPM.web Przykład

W toku długoterminowego przedsiębiorstwa na inteligentną fabrykę, ujęcie danych w sieć jest elementem kluczowym.

Oprogramowanie PROXIA TPM.web obsługuje ujęcie w sieć całego procesu produkcji i konserwacji. W ten sposób potrzeby konserwacyjne identyfikowane są na podstawie komunikatów maszynowych i osobistych, i są – według potrzeb – kierowane do planowania produkcji.

Dzięki wizualizacji zaplanowanych prac związanych z utrzymaniem ruchu w widoku Gantta, planista ma możliwość takiej czasowej koordynacji różnych procesów utrzymania ruchu, by zminimalizować czasy wyłączenia urządzeń. Taka redukcja ogranicza nie tylko koszty, ale też gwarantuje jednocześnie lepszą dostępność maszyn i systemów, gwarantując bardziej wydajną produkcję.

Oprogramowanie PROXIA TPM.web – Najważniejsze cechy i korzyści

Oprogramowanie PROXIA TPM.web – Najważniejsze cechy i korzyści w pigułce

 • Wszystkie czynności związane z utrzymaniem dają się zaplanować z wyprzedzeniem i w jednym widoku
 • Mobilny, niezależne od platformy zbiór danych związanych z czynnościami utrzymania
 • Cyfrowa dokumentacja wszystkich prac konserwacyjnych i naprawczych
 • Potwierdzenie kosztów operacyjnych wynikających z napraw
 • Prognozy kosztów utrzymania, od miejsc powstawania kosztów do elementów
 • Tworzenie dokumentów obsługujących czynności autonomiczne
 • Dokumentacja przeprowadzonych czynności i potrzebnych części zamiennych
 • Wskazówki i informacje o brakach
 • Zarządzanie pracami i sugestie dla operatorów maszyn
PROXIA Produkt Bezpieczeństwo techniczne – Utrzymanie/ konserwacja

Oprogramowanie PROXIA TPM.web – Funkcje i cechy

 • Aplikacja TPM.web od PROXIA planuje i projektuje za pomocą graficznego interfejsu użytkownika czynności konserwacyjne, przypisując je do pracowników działu utrzymania. Dzięki temu uwzględnić można zarówno wyłączenia spowodowane cyklem produkcyjnym, jak i kwalifikacje pracowników. Dzięki temu planista utrzymania ruchu może optymalnie wykorzystać dostępne dla siebie zasoby. Jednocześnie, planista dysponuje bieżącymi informacjami o tym, jakie czynności zostały już wykonane i jaki ijest stan systemów produkcyjnych.

  PROXIA Produkt TPM.web Przykład 2
 • Dzięki aplikacji PROXIA TPM.web, zaplanowane czynności przedstawiane są pracownikom na żywo na ich urządzeniach końcowych. Podnosi to elastyczność konserwacji i ogranicza postój systemów. Pracownicy utrzymania ruchu mają dzięki temu możliwość pełnej dokumentacji wykonanych przez siebie działań. Prócz czasu pracy personelu zbierane są także informacje o wykorzystanych częściach zamiennych i materiałach eksploatacyjnych. Zależnie od stopnia szczegółowości dokumentacji, aplikacja TPM.web jest w stanie także dołączać do dokumentacji różne rodzaje materiałów. Można zatem do historii konserwacji dołączyć protokoły kontrolne czy zdjęcia.

  PROXIA Produkt TPM.web Przykład 3
 • Redukcja kosztów konserwacji, ograniczenie przerw w pracy, pełna dokumentacja czynności konserwacyjnych. Nowoczesne utrzymanie ruchu musi codziennie stawić czoła tym wyzwaniom. Tu do działania wchodzi moduł konserwacji i utrzymania od PROXIA. Szybkie i łatwe możliwości uzyskania informacji przez serwisanta na miejscu przy urządzeniu, a także uporządkowany widok wszystkich zaplanowanych działań, kontroli i prac naprawczych dla płaszczyzny planowania stanowią podstawę dla szybkich, celowych decyzji w zakresie utrzymania ruchu.

  PROXIA Produkt TPM.web Przykład 4
 • Oprogramowanie PROXIA TPM.web umożliwia cyfrową łączność pomiędzy operatorem maszyny a planowaniem konserwacji. Opracowywanie planów konserwacyjnych oraz zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi zapewnia uzyskanie przez personel konserwacji pełnych wskazówek roboczych. Dzięki temu konserwację można przeprowadzić w optymalnym czasie. Na podstawie komunikatów zwrotnych z działu produkcji można dopasować cykle konserwacji do potrzeb roboczych. Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi, organizacja środków pomocniczych (narzędzia, urządzenia pomiarowe i td.), zarządzanie zasobami i organizacja urządzeń takich, jak gaśnice, systemy bezpieczeństwa i td. to wygodne funkcje aplikacji TPM.web.

  PROXIA Produkt TPM.web Przykład 5

Zbiór danych procesowych PROXIA – Doskonała wizualizacja na potrzeby utrzymania ruchu

Moduł danych procesowych PROXIA

Dane procesowe - Są to dane, które dokumentują rzeczywiste parametry, na podstawie których proces został przeprowadzony. Zwykle dane te wykorzystywane są przez układy sterowania systemów w celu kontroli procesu. Dane te, takie, jak wartości temperatur, ciśnienia czy produkcji, zwykle pozostają w układach sterowania i nie są wykorzystywane do innych celów. Są to, jednakże ważne parametry zapewniające informacje o stanie urządzeń oraz systemów. I tak, przykładowo, stała wizualizacja odnośnych parametrów procesów pozwala na szybkie wykrycie odchyleń od wymaganego przebiegu procesu.


Czytaj dalej
PROXIA Produkt Moduł danych procesowych

PROXIA TPM.web – Możliwości zastosowania

 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 1
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 2
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 3
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 4
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 5
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 6
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 7
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 8
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 9
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 10
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 11
  • PROXIA TPM.web – Redukcja kosztów konserwacji – lepsze planowanie produkcji

   Wydajne procesy produkcyjne wymagają kompletnych i sprawnych systemów i maszyn. Ich utrzymanie to koszt, a stały rozwój i stałe usprawnienia systemów i maszyn zwykle stoją w sprzeczności z redukcją kosztów. TPM wesprze Państwa w sprostaniu takim wyzwaniom:

   • Opracowywanie planów konserwacji
   • Automatyczna generacja propozycji konserwacyjnych na podstawie modeli cykli
   • Zarządzanie komunikatami konserwacji: Cyfrowa łączność pomiędzy operatorem maszyny a planistą konserwacji
   • Historia urządzenia: Kto robił co i kiedy? Jakie zamontowano części zamienne? Protokoły kontrolne, zdjęcia i wiele więcej.
   • Zarządzanie podzespołami: Planowanie konserwacji i napraw na poziomie podzespołów
   • Zarządzanie personelem konserwacyjnym: Przypisywanie konserwatorów do zadań z uwzględnieniem kwalifikacji pracowników

   Dalsze informacje

  • TPM. Zarządzanie podzespołami – Sprytne zarządzanie maszynami i systemami

   Inteligentnie i sprytnie – oto dwie cechy, które idą w parze. Inteligentna fabryka wymaga sprytnych rozwiązań, także w zakresie konserwacji i utrzymania. Dzięki Modułowi zarządzania podzespołami w aplikacji TPM można uzyskać cyfrowy obraz wielu złożonych systemów produkcyjnych i odpowiednio działać.

   • Łatwe zarządzanie podzespołami złożonych systemów i maszyn
   • 'Montaż i demontaż' podzespołów za pomocą przeciągania i upuszczania
   • Możliwość szybkiego uzyskania informacji o wszystkich zaplanowanych pracach na danym podzespole – bezpośrednio w module zarządzającym
   • Intuicyjna, wygodna obsługa
   • Konfigurowalny widok danych podzespołów
   • Analiza kosztów, wymagań konserwacyjnych oraz zapotrzebowań na części zamienne – aż do poziomu podzespołów
   • Tworzenie cyfrowej dokumentacji podzespołów

   Dalsze informacje

  • Moduł danych procesowych PROXIA – Inteligentne narzędzie na potrzeby utrzymania ruchu

   W nowoczesnej produkcji, prócz danych maszynowych i roboczych także dane procesowe kryją w sobie wielki potencjał optymalizacji procesów. Moduł danych procesowych PROXIA zapisuje, analizuje i wizualizuje wartości temperatur, ciśnienia czy prędkości, stanowiąc w ten sposób kolejny krok na drodze ku inteligentnej fabryce.

   • Nie dopuszczać do braków
   • Prowadzenie procesów z optymalną prędkością
   • Wykorzystajcie Państwo dane procesowe zebrane przez MES na potrzeby utrzymania ruchu!
   • Zdalna kontrola danych, także z użyciem urządzeń mobilnych
   • Automatyczne tworzenie komunikatów dla utrzymania ruchu
   • Redukcja czasów reakcji i przestojów!
   • Rozpoznanie przyczyn usterek i wdrażanie dostosowanych środków zaradczych
   • Stworzenie bazy dla automatycznych procesów decyzyjnych
   • Dane procesowe „włączające” Utrzymanie Ruchu 4.0

   Dalsze informacje

  Korzyść z systemu PROXIA: Oprogramowanie TPM.web – Wasze korzyści

  Wzmocnienie świadomości odpowiedzialności

  Operator maszyny przejmuje mniejsze prace, przejmując w ten sposób także odpowiedzialność.

  Oszczędności czasu konserwacji i personelu

  Nie do wszystkich zadań konserwacyjnych wzywać trzeba personel utrzymania ruchu. Oszczędza to koszty, a przede wszystkim istotny czas produkcyjny.

  Archiwizacja historii

  Dzięki funkcji archiwizacji w aplikacji PROXIA TPM.web wiadomo kiedy, co i gdzie zostało zamontowane; ogranicza się rutynowe czynności.

  Unikaj awarii

  Dzięki sensownym, profilaktycznym propozycjom czynności konserwacyjnych od aplikacji TPM.web znacznie ogranicza się usterki i awarie maszyn i systemów.

  Oprogramowanie TPM.web PROXIA – Wiadomości i przykłady użycia

   

  Prosimy o telefon!

  +49 8092 23 23 0

   

  Na miejscu w całej Europie

  Oddziały w pobliżu Państwa

   

  Kontakt całodobowy

  Formularz kontaktowy

   

  Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

  Nasze telefony kontaktowe

  Doskonałe rozwiązania

  PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

  PROXIA TOP100-Innovationspreis
  Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
  PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany