Oprogramowanie PROXIA TPM.web – Optymalizacja kosztów utrzymania ruchu i konserwacji

Oprogramowanie PROXIA TPM.web – Fuzja utrzymania i planowania produkcji

PROXIA Produkt TPM.web Przykład

W toku długoterminowego przedsiębiorstwa na inteligentną fabrykę, ujęcie danych w sieć jest elementem kluczowym.

Oprogramowanie PROXIA TPM.web obsługuje ujęcie w sieć całego procesu produkcji i konserwacji. W ten sposób potrzeby konserwacyjne identyfikowane są na podstawie komunikatów maszynowych i osobistych, i są – według potrzeb – kierowane do planowania produkcji.

Dzięki wizualizacji zaplanowanych prac związanych z utrzymaniem ruchu w widoku Gantta, planista ma możliwość takiej czasowej koordynacji różnych procesów utrzymania ruchu, by zminimalizować czasy wyłączenia urządzeń. Taka redukcja ogranicza nie tylko koszty, ale też gwarantuje jednocześnie lepszą dostępność maszyn i systemów, gwarantując bardziej wydajną produkcję.

Oprogramowanie PROXIA TPM.web – Najważniejsze cechy i korzyści

Oprogramowanie PROXIA TPM.web – Najważniejsze cechy i korzyści w pigułce

 • Wszystkie czynności związane z utrzymaniem dają się zaplanować z wyprzedzeniem i w jednym widoku
 • Mobilny, niezależne od platformy zbiór danych związanych z czynnościami utrzymania
 • Cyfrowa dokumentacja wszystkich prac konserwacyjnych i naprawczych
 • Potwierdzenie kosztów operacyjnych wynikających z napraw
 • Prognozy kosztów utrzymania, od miejsc powstawania kosztów do elementów
 • Tworzenie dokumentów obsługujących czynności autonomiczne
 • Dokumentacja przeprowadzonych czynności i potrzebnych części zamiennych
 • Wskazówki i informacje o brakach
 • Zarządzanie pracami i sugestie dla operatorów maszyn
PROXIA Produkt Bezpieczeństwo techniczne – Utrzymanie/ konserwacja

Oprogramowanie PROXIA TPM.web – Funkcje i cechy

 • Aplikacja TPM.web od PROXIA planuje i projektuje za pomocą graficznego interfejsu użytkownika czynności konserwacyjne, przypisując je do pracowników działu utrzymania. Dzięki temu uwzględnić można zarówno wyłączenia spowodowane cyklem produkcyjnym, jak i kwalifikacje pracowników. Dzięki temu planista utrzymania ruchu może optymalnie wykorzystać dostępne dla siebie zasoby. Jednocześnie, planista dysponuje bieżącymi informacjami o tym, jakie czynności zostały już wykonane i jaki ijest stan systemów produkcyjnych.

  PROXIA Produkt TPM.web Przykład 2
 • Dzięki aplikacji PROXIA TPM.web, zaplanowane czynności przedstawiane są pracownikom na żywo na ich urządzeniach końcowych. Podnosi to elastyczność konserwacji i ogranicza postój systemów. Pracownicy utrzymania ruchu mają dzięki temu możliwość pełnej dokumentacji wykonanych przez siebie działań. Prócz czasu pracy personelu zbierane są także informacje o wykorzystanych częściach zamiennych i materiałach eksploatacyjnych. Zależnie od stopnia szczegółowości dokumentacji, aplikacja TPM.web jest w stanie także dołączać do dokumentacji różne rodzaje materiałów. Można zatem do historii konserwacji dołączyć protokoły kontrolne czy zdjęcia.

  PROXIA Produkt TPM.web Przykład 3
 • Redukcja kosztów konserwacji, ograniczenie przerw w pracy, pełna dokumentacja czynności konserwacyjnych. Nowoczesne utrzymanie ruchu musi codziennie stawić czoła tym wyzwaniom. Tu do działania wchodzi moduł konserwacji i utrzymania od PROXIA. Szybkie i łatwe możliwości uzyskania informacji przez serwisanta na miejscu przy urządzeniu, a także uporządkowany widok wszystkich zaplanowanych działań, kontroli i prac naprawczych dla płaszczyzny planowania stanowią podstawę dla szybkich, celowych decyzji w zakresie utrzymania ruchu.

  PROXIA Produkt TPM.web Przykład 4
 • Oprogramowanie PROXIA TPM.web umożliwia cyfrową łączność pomiędzy operatorem maszyny a planowaniem konserwacji. Opracowywanie planów konserwacyjnych oraz zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi zapewnia uzyskanie przez personel konserwacji pełnych wskazówek roboczych. Dzięki temu konserwację można przeprowadzić w optymalnym czasie. Na podstawie komunikatów zwrotnych z działu produkcji można dopasować cykle konserwacji do potrzeb roboczych. Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi, organizacja środków pomocniczych (narzędzia, urządzenia pomiarowe i td.), zarządzanie zasobami i organizacja urządzeń takich, jak gaśnice, systemy bezpieczeństwa i td. to wygodne funkcje aplikacji TPM.web.

  PROXIA Produkt TPM.web Przykład 5

Zbiór danych procesowych PROXIA – Doskonała wizualizacja na potrzeby utrzymania ruchu

Moduł danych procesowych PROXIA

Dane procesowe - Są to dane, które dokumentują rzeczywiste parametry, na podstawie których proces został przeprowadzony. Zwykle dane te wykorzystywane są przez układy sterowania systemów w celu kontroli procesu. Dane te, takie, jak wartości temperatur, ciśnienia czy produkcji, zwykle pozostają w układach sterowania i nie są wykorzystywane do innych celów. Są to, jednakże ważne parametry zapewniające informacje o stanie urządzeń oraz systemów. I tak, przykładowo, stała wizualizacja odnośnych parametrów procesów pozwala na szybkie wykrycie odchyleń od wymaganego przebiegu procesu.


Czytaj dalej
PROXIA Produkt Moduł danych procesowych

PROXIA TPM.web – Możliwości zastosowania

 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 1
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 2
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 3
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 4
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 5
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 6
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 7
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 8
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 9
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 10
 • PROXIA Produkt TPM.web Impresję oprogramowania 11
  • PROXIA TPM.web – <span class=Redukcja kosztów konserwacji – lepsze planowanie produkcji">
  • TPM. Zarządzanie podzespołami – <span class=Sprytne zarządzanie maszynami i systemami">
  • Moduł danych procesowych PROXIA – <span class=Inteligentne narzędzie na potrzeby utrzymania ruchu">
  • PROXIA TPM.web – Redukcja kosztów konserwacji – lepsze planowanie produkcji

   Wydajne procesy produkcyjne wymagają kompletnych i sprawnych systemów i maszyn. Ich utrzymanie to koszt, a stały rozwój i stałe usprawnienia systemów i maszyn zwykle stoją w sprzeczności z redukcją kosztów. TPM wesprze Państwa w sprostaniu takim wyzwaniom:

   • Opracowywanie planów konserwacji
   • Automatyczna generacja propozycji konserwacyjnych na podstawie modeli cykli
   • Zarządzanie komunikatami konserwacji: Cyfrowa łączność pomiędzy operatorem maszyny a planistą konserwacji
   • Historia urządzenia: Kto robił co i kiedy? Jakie zamontowano części zamienne? Protokoły kontrolne, zdjęcia i wiele więcej.
   • Zarządzanie podzespołami: Planowanie konserwacji i napraw na poziomie podzespołów
   • Zarządzanie personelem konserwacyjnym: Przypisywanie konserwatorów do zadań z uwzględnieniem kwalifikacji pracowników

   Dalsze informacje

  • TPM. Zarządzanie podzespołami – Sprytne zarządzanie maszynami i systemami

   Inteligentnie i sprytnie – oto dwie cechy, które idą w parze. Inteligentna fabryka wymaga sprytnych rozwiązań, także w zakresie konserwacji i utrzymania. Dzięki Modułowi zarządzania podzespołami w aplikacji TPM można uzyskać cyfrowy obraz wielu złożonych systemów produkcyjnych i odpowiednio działać.

   • Łatwe zarządzanie podzespołami złożonych systemów i maszyn
   • 'Montaż i demontaż' podzespołów za pomocą przeciągania i upuszczania
   • Możliwość szybkiego uzyskania informacji o wszystkich zaplanowanych pracach na danym podzespole – bezpośrednio w module zarządzającym
   • Intuicyjna, wygodna obsługa
   • Konfigurowalny widok danych podzespołów
   • Analiza kosztów, wymagań konserwacyjnych oraz zapotrzebowań na części zamienne – aż do poziomu podzespołów
   • Tworzenie cyfrowej dokumentacji podzespołów

   Dalsze informacje

  • Moduł danych procesowych PROXIA – Inteligentne narzędzie na potrzeby utrzymania ruchu

   W nowoczesnej produkcji, prócz danych maszynowych i roboczych także dane procesowe kryją w sobie wielki potencjał optymalizacji procesów. Moduł danych procesowych PROXIA zapisuje, analizuje i wizualizuje wartości temperatur, ciśnienia czy prędkości, stanowiąc w ten sposób kolejny krok na drodze ku inteligentnej fabryce.

   • Nie dopuszczać do braków
   • Prowadzenie procesów z optymalną prędkością
   • Wykorzystajcie Państwo dane procesowe zebrane przez MES na potrzeby utrzymania ruchu!
   • Zdalna kontrola danych, także z użyciem urządzeń mobilnych
   • Automatyczne tworzenie komunikatów dla utrzymania ruchu
   • Redukcja czasów reakcji i przestojów!
   • Rozpoznanie przyczyn usterek i wdrażanie dostosowanych środków zaradczych
   • Stworzenie bazy dla automatycznych procesów decyzyjnych
   • Dane procesowe „włączające” Utrzymanie Ruchu 4.0

   Dalsze informacje

  Korzyść z systemu PROXIA: Oprogramowanie TPM.web – Wasze korzyści

  Wzmocnienie świadomości odpowiedzialności

  Operator maszyny przejmuje mniejsze prace, przejmując w ten sposób także odpowiedzialność.

  Oszczędności czasu konserwacji i personelu

  Nie do wszystkich zadań konserwacyjnych wzywać trzeba personel utrzymania ruchu. Oszczędza to koszty, a przede wszystkim istotny czas produkcyjny.

  Archiwizacja historii

  Dzięki funkcji archiwizacji w aplikacji PROXIA TPM.web wiadomo kiedy, co i gdzie zostało zamontowane; ogranicza się rutynowe czynności.

  Unikaj awarii

  Dzięki sensownym, profilaktycznym propozycjom czynności konserwacyjnych od aplikacji TPM.web znacznie ogranicza się usterki i awarie maszyn i systemów.

  Oprogramowanie TPM.web PROXIA – Wiadomości i przykłady użycia

   

  Prosimy o telefon!

  +49 8092 23 23 0

   

  Na miejscu w całej Europie

  Oddziały w pobliżu Państwa

   

  Kontakt całodobowy

  Formularz kontaktowy

   

  Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

  Nasze telefony kontaktowe

  Doskonałe rozwiązania

  PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

  PROXIA TOP100-Innovationspreis
  Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
  PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany