Innowacyjne technologie programowe MES od PROXIA – Gotowi na Przemysł 4.0.

Najnowocześniejsze oprogramowanie MES – Najwyższa wydajność, możliwość integracji i rozbudowy

PROXIA Produkt Innowacyjne technologie programowe MES Wykres

Aby wyprodukować niewielką serię z wysokim stopniem indywidualizacji i wysoką jakością w sposób ekonomiczny i terminowy – to obecne wyzwania stawiane konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych w czasach Przemysłu 4.0. Kto chciałby obecnie pozostać konkurencyjny, nie może zwracać uwagi tylko na swoich konkurentów. Należy raczej odpowiednio rozpoznawać pojawiające się zdarzenia i trendy. W produkcji informatyka i oprogramowanie już od dłuższego czasu są ważne.

Dzięki nowoczesnym i innowacyjnym rozwiązaniom z zakresu MES umożliwiającym pełne ujęcie w sieć produkcji i wsparcie zrównoważonego rozwoju informatycznych systemów produkcji w celu stworzenia inteligentnej fabryki – oto nadrzędny cel jaki stawia sobie PROXIA. Modułowa budowa i wysoka integralność oprogramowania PROXIA MES to podstawa dla zrównoważonego oprogramowania MES. Wszystkie moduły MES od PROXIA mogą zostać wdrożone osobno i mogą być wykorzystywane niezależnie, umożliwiając stopniową rozbudowę do kompletnego rozwiązania MES. To rozwiązanie, stanowiąc pełny system, uzyskuje wtedy maksymalną wydajność. Ważna przy tym jest JEDNA centralna baza danych z którą połączone będą wszystkie moduły MES. Oprogramowanie PROXIA MES zapewni lepszą przejrzystość, kompletność przekazu danych i wydajność dla różnych procesów produkcyjnych, dzięki dostosowaniu do konkretnych branż i przedsiębiorstw – podążając w stronę inteligentnej fabryki i Przemysłu 4.0.

Innowacyjne technologie programowe MES od PROXIA – Szczegóły

PROXIA XI-Gateway – centralne źródło danych na potrzeby bezpiecznej transmisji danych przez protokół OPC-UA

Systemy Przemysłu 4.0 porozumiewają się ze sobą przede wszystkim przez protokół OPC-UA, jednakże wiele maszyn i systemów potrafi łączyć się ze sobą tylko z użyciem innych technologii. Moduł XI-Gateway od PROXIA rozwiązuje ten problem. Ten moduł przekształca różne rodzaje łączności i protokoły na system OPC-UA. Przykładowo, moduł XI-Gateway tak przetwarzane dane zebrane przez system MTConnect tak, aby mógł je odczytać klient OPC-UA. Źródłem danych pozostaje system MTConnect, jednakże użytkownik korzysta teraz z zalet OPC-UA. I tak, przykładowo, awarie sieci dają się skompensować przez dostęp do danych historycznych, a bezpieczeństwo transmisji danych wzrasta znacznie dzięki funkcjom zintegrowanym w systemie OPC-UA.

Dalsze informacje

Przetwarzanie chmurowe od PROXIA a MES – Hybrydowe zastosowanie w celu optymalnego wykorzystania systemów chmurowych w kontekście MES

MES od PROXIA wykorzystuje rozproszoną architekturę danych. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie zalet centralnego magazynowania danych w połączeniu z przechowywaniem w chmurze. Dla każdego rodzaju danych, użytkownik może zdecydować, czy byłyby one przechowywane lokalnie wewnątrz własnej infrastruktury informatycznej, czy w zewnętrznej chmurze, takiej, jak np. Microsoft Azure. Dzięki temu procesowi można pozostawić dane opisujące produkty, poufne lub bardzo ważne wewnątrz przedsiębiorstwa. Określone dane pobierane zdalnie z systemów można składować równolegle w chmurze, aby np. udostępnić je zewnętrznym dostawcom usług. Dzięki wykorzystaniu protokołu MQTT (ang. Message Queuing Telemetry Transport) można dane zapisywać w chmurze nawet bezpośrednio – gdyby okazało się to konieczne.


Dalsze informacje

Panel sterowania/ planowanie precyzyjne – najnowocześniejsze algorytmy programowe zapewniające najwyższą wydajność

Panel Sterowania PROXIA obejmuje najnowocześniejsze algorytmy programowe zapewniając najwyższą wydajność w zakresie planowania zasobów i sterowania scenariuszami produkcyjnymi. Nawet złożone procesy produkcyjne, wykorzystujące różne rodzaje zasobów, dadzą się zaplanować szybko i w prosty sposób. Nocna praca nad symulacjami i planowaniem to przeszłość. Dzięki automatycznemu ustalaniu obłożenia maszyn uzyskać można optymalne wyniki planowania. Dodatkowo możliwa jest ręczna regulacja za pomocą przeciągania u upuszczania – w czasie rzeczywistym. Panel sterowania PROXIA samodzielnie określi najbardziej optymalną kolejność przeznaczonych do wykonania zleceń i procesów roboczych, np. w celu uzyskania najlepszych czasów zbrojenia maszyn. Automatyczne uwzględnienie różnych rodzajów zasobów, np. personelu, maszyn, materiałów, narzędzi i zleceń ułatwia pracę i pozwala na wykluczenie potencjalnych błędów.

Produkt Innowacyjne technologie programowe MES Impresję oprogramowania

Dalsze informacje

Zbiór danych maszynowych/ roboczych – PROXIA – ergonomiczne oprogramowanie dziecinnie łatwe w obsłudze

Przejrzysty i łatwo konfigurowalny interfejs oprogramowania do zbioru danych roboczych i maszyn zapewnia prostą, intuicyjną obsługę. Dzięki pełnej rejestracji procesów roboczych i dzięki możliwościom optymalizacji, które wynikałyby z tego, czasy produkcji ulegają skróceniu. Dodatkowo pracownicy w każdej chwili mogą kontrolować bieżącą sytuację i wszystkie zmiany. Dzięki temu pracownicy mogą szybko zareagować na zakłócenia produkcyjne. Poprawcie swój ciągły proces usprawnień: Mniej komunikatów błędów, lepsza akceptacja użytkowników, pełna przejrzystość, zbiór danych roboczych i maszyn w jednym interfejsie, koncepcje obsługi MES i moduł wczesnego ostrzegania – wszystko w jednym systemie!

PROXIA Innowacyjne technologie programowe MES Impresję oprogramowania 2

Dalsze informacje

Dynamiczne sprawozdania PROXIA – Maksymalna konfigurowalność by uzyskać potrzebne informacje

Pokolenie Y (w wieku od 14 do 25 lat) daje dobry przykład: Dzięki stałej łączności telefonicznej i dzięki grupom w aplikacji WhatsApp jest w stanie szybko, elastycznie, a jednak celowo reagować na nieprzewidziane sytuacje. System PROXIA MES także konsekwentnie kroczy tą drogą w przemysłowym środowisku produkcyjnym: Dynamiczny system powiadomień MES zapewnia, dzięki możliwości konfiguracji, odpowiednim pracownikom odpowiednie informacje we właściwym czasie i właściwym miejscu, w odpowiedniej ilości. Informacje te stanowią uzupełnienie klasycznych danych roboczych i maszynowych. Dzięki temu moduły MES pracowników PROXIA umożliwiają osiąganie ich docelowych wartości szybciej pomimo zakłóceń z zewnątrz i z wnętrza.

PROXIA Innowacyjne technologie programowe MES Impresję oprogramowania 3

Dalsze informacje

Koncepcje obsługi PROXIA – nowoczesna ergonomia aplikacji zapewnia wysoki poziom akceptacji użytkowników

Różnym grupom użytkowników systemu MES PROXIA oddaje do dyspozycji różne koncepcje obsługi oprogramowania MES, oferując opcjonalnie oparte na konkretnych potrzebach opcje ergometrii dla użytkowników: Pracownicy spędzający większość swojego czasu pracy w biurze, poświęcając go na zadania związane z wydawaniem dyspozycji i kontrolą, korzystający każdego dnia ze standardowego oprogramowania biurowego, np. kierownicy produkcji, pracownicy przygotowania pracy czy kierownicy montażu, odnajdą w koncepcji obsługi PROXIA Manager strukturę znaną im już z produktów takich jak np. MS Outlook. Pracownicy produkcji przede wszystkim zajmują się obsługą maszyn czy czynnościami związanymi z montażem. Proste interfejsy obsługi oprogramowania do zbioru danych roboczych wspierają ich w pracy i podnoszą akceptację oprogramowania produkcyjnego wśród pracowników. System kontroli MES skierowany jest przede wszystkim do pracowników potrzebujących kluczowych danych produkcyjnych i szukających ich z użyciem urządzeń mobilnych. Koncepcja PROXIA Modern XI wykorzystuje elementy w postaci kafli, opierając się na konstrukcji interfejsu rodem z MS Windows 10, które obsługuje się dotykowo. Dzięki dobrej konstrukcji graficznej istnieje możliwość szybkiej kontroli danych, np. stanu maszyn.

PROXIA Innowacyjne technologie programowe MES Impresję oprogramowania 4

Dalsze informacje

Moduł wczesnego ostrzegania – Nowoczesna informatyczna podstawa procesu ciągłych usprawnień.

Dzięki zintegrowanemu systemowi wczesnego ostrzegania dla danych roboczych, który obsługuje wiele parametrów, istnieje możliwość szybkiego wykrycia problemów na produkcji i w montażu, by równie szybko je rozwiązać. Moduł zbioru danych roboczych, dzięki zbiorowi wielu różnych rodzajów danych roboczych, zapewnia obsłudze rzetelny i dokładny wgląd w produkcję. Nie tylko kierownicy, ale właśnie pracownicy produkcji dzięki temu mają możliwość sprawnego reagowania na problemy.

PROXIA Innowacyjne technologie programowe MES Impresję oprogramowania 5
Dalsze informacje

KPI.web – Sieciowe aplikacje zapewniające niezależność od sprzętu i systemu operacyjnego

Przede wszystkim na polu użyteczności dla produkcji i wizualizacji danych roboczych w ramach kontroli produkcji, PROXIA stawia na nowoczesne, sieciowe rozwiązania programowe. Dzięki indywidualnym, sieciowym aplikacjom, uzyskuje się zupełnie nowe możliwości: Nie jesteś już zależny od systemu operacyjnego! Sieciowe rozwiązania programowe są niezależne od systemu operacyjnego i od lokalizacji komputera. PROXIA nie wymaga już instalacji nowego oprogramowania ani aktualizacji na komputerze roboczym, bowiem wszystko to odbywa się centralnie na serwerze lub przez przeglądarkę. Także miejscowe zabezpieczenia/ kopie zapasowe czy prace administracyjne na jednostkach-klientach zostają zastąpione przez centralną administrację poprzez interfejsy sieciowe. Dzięki temu osiągnąć można pełną niezależność od sprzętu i systemów operacyjnych, pozostaje się mobilnym i elastycznym, wskutek czego administratorzy nie muszą być tak wysportowani.

PROXIA Innowacyjne technologie programowe MES Impresję oprogramowania 6

Dalsze informacje

Kontrola w czasie rzeczywistym – wizualizacja procesów w inteligentnej fabryce, na żywo i mobilnie

Oprogramowanie PROXIA Monitor.web dostępne jest w formie aplikacji instalowanej na komputerze oraz sieciowej, dzięki czemu daje się zastosować na tabletach czy telefonach. Oprogramowanie to jest całkowicie niezależne od platform i pracuje z każdą przeglądarką internetową. Przyjazna i prosta obsługa bierze się z oparcia systemu PROXIA XI, który czerpie z filozofii obsługi MS Windows 10. Ta prosta koncepcja wizualizacji i obsługi gwarantuje szybkie wdrożenie i wysoką akceptację pracowników w Miejscu Pracy 4.0 w nowoczesnej inteligentnej fabryce.

PROXIA Innowacyjne technologie programowe MES Impresję oprogramowania 7

Dalsze informacje

Hybrydowa technologia przetwarzania danych PROXIA – Maksymalna stabilność i wydajność

Nowoczesne technologie programowe PROXIA, dzięki hybrydowym pamięciowym bazom danych w zakładzie umożliwiają uzyskanie odpowiedniej równowagi pomiędzy wydajnością, stabilnością, bezpieczeństwem i wydajnością. Poprawa prędkości dostępu do danych i unikanie dublowania danych – to korzyści, dzięki którym hybrydowa technologia aplikacji PROXIA poprawia wydajność Państwa przedsiębiorstwa w pracy z bazami danych produkcyjnych.

PROXIA Produkt Innowacyjne technologie Monitorowanie Wykres
Dalsze informacje
 • Otrzymał znak jakości <span class=BITMi "Software Made in Germany"">
 • Przetwarzanie chmurowe PROXIA & MES – <span class=Optymalne wykorzystanie systemów chmurowych w kontekście MES!">
 • OPC-UA: PROXIA standaryzuje wymianę <span class=danych pomiędzy maszynami">
 • PROXIA Modern XI <span class=Nowa koncepcja obsługi w aplikacjach zbioru danych roboczych i maszynowych">
 • Otrzymał znak jakości BITMi "Software Made in Germany"

  100% serwisu. 100% jakości. 100% przyszłości. Znak jakości BITMi "Software Made in Germany" gwarantuje klientom właśnie te trzy parametry sukcesu. Oprogramowanie MES firmy PROXIA Software AG z Ebersbergu koło Monachium zostało nagrodzone tym znakiem jakości przez Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (Niemiecki Związek Małych i Średnich Przedsiębiorstw Informatycznych). Jednak warunkiem wstępnym do przyznania nagrody jest nie tylko "Made in Germany". Przemyślana konstrukcja, sprawdzone w praktyce rozwiązania, dojrzałe procesy produkcyjne, ciągłe innowacje oraz kompetentna obsługa klienta to kryteria, które są również brane pod uwagę.

  "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że otrzymaliśmy nagrodę za nowoczesne technologicznie i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie MES, które stale rozwijamy wyłącznie we własnym zakresie w Niemczech", mówi Julia Klingspor, Prezes Zarządu PROXIA Software AG.

  Dalsze informacje

 • Przetwarzanie chmurowe PROXIA & MES – Optymalne wykorzystanie systemów chmurowych w kontekście MES!

  Zorientowana na klienta, nowa koncepcja oprogramowania jako usługi (ang. Software as a Service, SaaS) to dominujący obecnie trend, szczególnie w odniesieniu do systemów Przemysłu 4.0. Oznacza to, że oprogramowanie znajduje się u zewnętrznego dostawcy, np. lokalnie u siebie, i stamtąd jest oferowane. Klient kupuje jedynie usługi programowe przez Internet i nie musi się już troszczyć o sprzęt.

  Wydaje się, że jest to rozwiązanie idealne. Pomimo tego pojawia się pytanie, czy wszystkie dane muszą lub powinny być zarządzane w ten sposób? W kontekście MES, PROXIA opracowała swoje hybrydowe rozwiązanie chmurowe, które stanowi sensowne i praktyczne rozwiązanie:

  • Skalowalne rozwiązania pamięciowe, uzyskane dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii chmurowych
  • Poufne, potrzebne natychmiast dane pozostają w prywatnej, wewnętrznej bazie danych przedsiębiorstwa
  • Udostępnianie danych przez chmurę na potrzeby celowego wykorzystania na zewnątrz, poza przedsiębiorstwem
  • Przestrzeganie najbardziej surowych zasad ochrony danych w powiązaniu z możliwie jak najwyższą elastycznością i skalowalnością pamięci
  • Hybrydowa obsługa obydwu koncepcji jako podstawa dla Przemysłu 4.0: bezpieczeństwo, skalowalność, elastyczność i kompletność

  Dalsze informacje

 • OPC-UA: PROXIA standaryzuje wymianę danych pomiędzy maszynami

  W toku rozwoju filozofii Przemysłu 4.0 opracowano standard OPC-UA (ang. Open Platform Communications - Unified Architecture), w celu zapewnienia wymiany danych, zapewniający bezpieczną, rzetelną łączność przemysłową niezależną od producenta i platformy. Umożliwia wymianę danych niezależnie od systemu operacyjnego pomiędzy produktami różnych producentów. Z uwagi na swoją wszechstronność protokół OPC-UA można zastosować na potrzeby całości łączności na produkcji. PROXIA już teraz oferuje w pełni zintegrowanego i konfigurowalnego klienta OPC-UA dla swojego rozwiązania MES.

  • Rzetelny i bezpieczny zbiór danych i ich modelowanie
  • Wymiana danych niezależnie od systemu operacyjnego, pomiędzy produktami różnych producentów
  • Daje się w pełni zintegrować z istniejącą infrastrukturą, także ze starszymi układami sterowania
  • Więcej elastyczności w wymianie danych pomiędzy programowalnym sterownikiem logicznym a MES dzięki łączności w czasie rzeczywistym
  • Maksymalna bezawaryjność dzięki dostępowi do danych historycznych (np. przerwy w pracy sieci)
  • Prawie nieskończenie skalowalny: Konfiguracja komponentów na indywidualne potrzeby
  • Maksymalne bezpieczeństwo danych i transmisji: bezpieczne, szyfrowane połączenia, wysoko rozwinięte certyfikaty szyfrowania
  • Minimalne koszty integracji systemu dzięki wykorzystaniu JEDNEJ znanej architektury

  Dalsze informacje

 • PROXIA Modern XI Nowa koncepcja obsługi w aplikacjach zbioru danych roboczych i maszynowych

  Nowa, nowoczesna koncepcja obsługi Modern XI zastosowana w aplikacjach do zbioru danych roboczych i maszyn opiera się na sprawdzonej koncepcji projektowej nowego systemu MS Windows 10. PROXIA Modern XI opiera się przede wszystkim na obsłudze dotykowej dłońmi, zapewniając bardzo proste ukształtowanie w celu wyraźnego przedstawienia ważnych danych, np. stanów maszyn. W koncepcji Modern XI stosuje się przyciski w kształcie kafli, których opisy, treść i kolor zależne są od bieżących zdarzeń, np. wyłączenia maszyn, itd. Użytkownik ma dzięki temu możliwość kontroli całości stanu urządzeń za jednym spojrzeniem, nie musząc wielokrotnie klikać w celu uzyskania informacji.

  • Podwyższenie łatwości obsługi dzięki obsłudze dotykowej w aplikacjach zbioru danych roboczych i maszyn
  • Poprawa przejrzystości dzięki skupieniu na najistotniejszych treściach w formie grafik, barw i treści
  • o Intuicyjne prowadzenie użytkownika, dziecinnie łatwe wprowadzanie danych, niewielkie potrzeby szkoleniowe i wysoka akceptacja użytkowników
  • Nowoczesny wygląd kafelków ze sterowaniem gestami i wielodotykowym, znane z systemu MS Windows 8
  • Przejrzyste przedstawienie stanów maszyn i szybki dostęp do ważnych informacji
  • Maksymalne możliwości indywidualizacji wyglądu, konfigurowalne osobno dla każdego użytkownika, łatwe w administracji

  Dalsze informacje

Innowacyjne technologie programowe MES od PROXIA – Wiadomości i przykłady użycia

 

Prosimy o telefon!

+49 8092 23 23 0

 

Na miejscu w całej Europie

Oddziały w pobliżu Państwa

 

Kontakt całodobowy

Formularz kontaktowy

 

Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

Nasze telefony kontaktowe

Doskonałe rozwiązania

PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany