Kluczowe wskaźniki wydajności/ całkowita efektywność w systemie PROXIA – 'gorąca linia' do działu produkcji

Obliczenia danych – Kluczowe wskaźniki wydajności/ całkowita efektywność – Analizy, efektywność, wskaźniki wydajności – na żywo

PROXIA Produkt Kluczowe wskaźniki wydajności/ całkowita efektywność w systemie statystyka

Kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators, KPI), to robocze kluczowe wartości liczbowe odzwierciedlające wydajność i ekonomię przedsiębiorstwa. Stanowiąc robocze wartości charakterystyczne, odzwierciedlają powodzenie lub porażkę przedsiębiorstwa. Aktualność wartości całkowitej efektywności wyposażenia (ang. Overall Equipment Effectiveness, OEE) odgrywa przy tym ważną rolę: Jeśli wskaźniki wykazują, że dane planowe nie dadzą się już zrealizować w przewidzianym czasie, istnieje możliwość interwencji i wprowadzenia korekty do pracy systemu. Służy to procesowi ciągłych usprawnień.

Moduł PROXIA OEE/ KPI.web zapewnia szczegółowe analizy wszystkich istotnych wielkości wpływających na proces w celu analizy całkowitej efektywności. Moduł zbiera automatyczne komunikaty od systemów i maszyn (zbiór danych o maszynach) i ręczne komunikaty (zbiór danych roboczych) i wprowadza je do konfigurowalnych równań. Powiązania, zasady czy zależności także dają się swobodnie konfigurować, tak samo jak układ graficzny przedstawienia generowanego przez oprogramowanie PROXIA.

Dzięki funkcjom zapewniającym informacje szczegółowe można ponadto natychmiast rozpoznać, gdzie znaleźć można elementy powodujące problemy w procesie lub w przedsiębiorstwie. Elementami tego modułu są standaryzowane równania obliczeniowe i analizy zgodnie z dokumentem jednolitym VDMA DIN 66412 dla kluczowych wskaźników wydajności.

PROXIA KPI.web – Najważniejsze cechy i korzyści

PROXIA KPI.web – Najważniejsze cechy i korzyści w pigułce

 • Analizy procesów jako podstawa dla ciągłego procesu usprawnień
 • Standaryzowane obliczenia i definicje wg jednolitego dokumentu VDMA/ DIN 66412
 • Wysokowydajna funkcja udostępniania informacji szczegółowych umożliwia lokalizację źródeł zakłóceń
 • Wartości kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym (całkowita efektywność)
 • Szybka gotowość do pracy
 • Niewielkie wymagania w zakresie szkoleń
 • Sprawna możliwość przyłączenia systemów
 • Praca wielojęzykowa
 • System ról i uprawnień
PROXIA Produkt Kluczowe wskaźniki wydajności/ całkowita efektywność w systemie

PROXIA KPI.web – Funkcje i cechy

 • Precyzyjna wiedza o dostępności urządzeń oraz efektywności produkcji (Całkowita Efektywność Wyposażenia) stanowi podstawę pomyślnego prowadzenia (stałego) procesu optymalizacji. Dzięki modułowi KPI.web otrzymacie Państwo informację o efektywności całkowitej, która stanowi jedną z najistotniejszych wartości informujących o wydajności urządzenia, linii lub parku maszynowego.

 • Dzięki wartości całkowitej efektywności można bezpośrednio zobaczyć straty wydajności, co umożliwia porównanie pracy urządzeń bez względu na odnośny wykonywany produkt. Oprogramowanie KPI.web służące do obliczenia tego wskaźnika to moduł analityczny niezależny od produkcji, odzwierciedlający bieżącą wartość całkowitej efektywności maszyn. Wszystkie istotne osoby i działy zostają natychmiast powiadomione i mogą sprawnie reagować.

 • Platforma programistyczna Microsoft .NET oraz wtyczka do przeglądarki Silverlight gwarantują szerokie możliwości integracji oraz elastyczną, zorientowaną na proces architekturę systemu. Użytkownik odnosi korzyści: Krótkie czasy wdrożenia, szybki dostęp do potrzebnych danych przedsiębiorstwa z produkcji. Dodatkowo, moduł KPI.web to 'gorąca linia' na produkcję, która zbiera informacje z produkcji i przekazuje je bezpośrednio, na żywo do urządzenia końcowego. Moduł KPI.web stanowi dzięki temu podstawę do podejmowania decyzji w zakresie wszystkich metod optymalizacyjnych na produkcji.

PROXIA Produkt KPI.web Przykład

PROXIA KPI.web – Możliwości zastosowania

 • PROXIA Produkt OEE/KPI Impresję oprogramowania 1
 • PROXIA Produkt OEE/KPI Impresję oprogramowania 2
 • PROXIA Produkt OEE/KPI Impresję oprogramowania 3
 • PROXIA Produkt OEE/KPI Impresję oprogramowania 4
 • PROXIA Produkt OEE/KPI Impresję oprogramowania 5
 • PROXIA Produkt OEE/KPI Impresję oprogramowania 6
 • PROXIA Produkt OEE/KPI Impresję oprogramowania 7
 • PROXIA Produkt OEE/KPI Impresję oprogramowania 8
 • PROXIA Produkt OEE/KPI Impresję oprogramowania 9
 • PROXIA Produkt OEE/KPI Impresję oprogramowania 10
  PROXIA Ulotkę KPI.web

  PROXIA KPI.web – Mobilnie, elastycznie, na żywo

  Wszystkie procesy odbywające się w przedsiębiorstwie dają się ocenić, kontrolować i ew. korygować za pomocą kluczowych wskaźników wydajności (np. całkowita efektywność). Moduł KPI.web oferuje wszystkie korzyści jakie daje nowoczesne rozwiązanie programowe, by sprostać tym wymaganiom.

  • Inteligencja korporacyjna dla produkcji
  • Wyjątkowe zarządzanie metodami
  • Hybrydowa technologia obróbki danych
  • Szybka możliwość wdrożenia i wielka elastyczność
  • Standaryzowane analizy (biuletyn jednolity DIN 66412)

  Pobierz ulotkę

  Korzyść z systemu PROXIA: KPI.web – Wasze korzyści

  Koszty pod kontrolą

  Ogranicz przestoje i obciąż optymalnie swoje urządzenia – to nie tylko oszczędność czasu, ale i pieniędzy. Bogate w informacje analizy – dostępne w czasie rzeczywistym – umożliwiają szybką ocenę sytuacji. Umożliwia to celowe sterowanie i przeciwdziała niepotrzebnemu obciążaniu maszyn i ludzi. Dzięki temu można szybciej i elastyczniej dostarczać rozwiązania, jednocześnie obniżając koszty produkcji.

  Niezależny system

  Moduł KPI.web nie wymaga żadnej obsługi przez pracowników. Kiedy raz zostanie zainstalowany, pracuje całkowicie automatycznie. Nadaje się do wszystkich systemów produkcyjnych – od pojedynczych maszyn, przez linie produkcyjne aż do obróbki CNC. Także połączenia z odnośnymi systemami są proste do wykonania.

  Szybka instalacja

  Już kilka godzin po instalacji i połączeniu z urządzeniem można uzyskać obraz wydajności, pojawiających się błędów i strat. Obsługiwane są wszystkie obszary urządzenia: Informacje w czasie rzeczywistym dla pracy zmianowej, analizy i wartości dla obszarów, informacje kierownicze na potrzeby decyzji strategicznych.

  Wykorzystanie pieniędzy - ekonomia

  Dzięki uzyskanej wydajności i przejrzystości można znacznie poprawić wydajność linii produkcyjnych. Efektem jest obniżenie kosztów produkcji i zapewniania jakości, a także zapewnienie elastyczności dostaw dzięki krótszym cyklom. Lepsza dokładność planowania i obliczeń pozwala ponadto obniżyć koszty.

  PROXIA KPI.web – Wiadomości i przykłady użycia

   

  Prosimy o telefon!

  +49 8092 23 23 0

   

  Na miejscu w całej Europie

  Oddziały w pobliżu Państwa

   

  Kontakt całodobowy

  Formularz kontaktowy

   

  Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

  Nasze telefony kontaktowe

  Doskonałe rozwiązania

  PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

  PROXIA TOP100-Innovationspreis
  Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
  PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany