Kontrola MES w systemie PROXIA: 'inteligentne' okno na produkcję

Kontrola w sieci – Produkcja pod lupą, na żywo i w terenie

PROXIA Produkt Monitor.web Przykład

Rozwój systemów łączących informacje w spójnej sieci upraszcza drogę w stronę inteligentnej fabryki. Moduł Monitor.web umożliwia nadzór nad produkcją w czasie rzeczywistym w ramach analizy i wizualizacji danych zakładu i maszyn, dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii internetowych.

Dużą zaletą jest przy tym fakt, że opcja ta pracuje w pełni niezależnie od zastosowanego urządzenia końcowego. Nie odgrywa już żadnej roli kwestia, czy dane produkcyjne będą kontrolowane za pośrednictwem komputera przenośnego, tabletu czy telefonu.

Dostęp do sieci jest wystarczający aby otworzyć okno na produkcję w module Monitor.web. Dzięki temu modułowi można skonfigurować sobie różne tryby widoku, dostosowane do odnośnych zakresów zastosowań i potrzeb.

W przypadku wielkich ilości danych ustawienie w formie listy lub okienek jest idealne. W przypadku potrzeby lokalizacji maszyn i urządzeń, które doznały usterek, najlepszy będzie widok hali. Można także wybrać kombinację różnych widoków.

Monitor.web – Najważniejsze cechy i korzyści

Monitor.web – Najważniejsze cechy i korzyści w pigułce

 • Dynamiczna wizualizacja dzięki zastosowaniu technologii wstępnej filtracji od PROXIA
 • Całkowita niezależność od platformy dzięki integracji z przeglądarką internetową
 • Elastycznie konfigurowalne widoki (lista, okienka, hala)
 • Kontrola dostępu dzięki systemowi ról i praw PROXIA
 • Lepsza widoczność dzięki skupieniu na najistotniejszych treściach w formie ikon, kolorów i tekstu
 • Intuicyjne prowadzenie użytkownika dzięki koncepcji wizualizacji i obsługi Modern XI – zapewniając dziecinnie łatwy dobór danych, możliwość szybkiej nauki obsługi systemu i wysoki stopień akceptacji przez użytkownika
 • Nowoczesny wygląd kafelków ze sterowaniem gestami i wielodotykowym, znane z systemu MS Windows 8
 • Przejrzyste przedstawienie stanów maszyn i szybki dostęp do ważnych informacji
 • Maksymalne możliwości indywidualizacji wyglądu, konfigurowalne osobno dla każdego użytkownika, łatwe w administracji
PROXIA Produkt Monitoring danych z maszyn

Monitor.web – Funkcje i cechy

 • Oś czasu PROXIA – nowoczesna forma kontroli MES

  Narzędzie analityczne, jakim jest Oś czasu, jest dostępne zarówno w monitorze sieciowym jak i w aplikacji internetowej Monitor.web, dlatego może też być wykorzystywane w terenie. Zależnie od wykorzystywanego urządzenia, określone okresy można pokazać także dzięki obsłudze wielodotykowej. Dzięki funkcji Osi czasu w Monitorze można zatem dokładnie i graficznie przedstawić produktywność własnych maszyn. Wszystkie dane maszyn są dostępne i rozpoznawalne natychmiast. Dzięki temu np. mistrz może od razu rozpoznać, jak wydajna była ostatnia zmiana.

  Informacja mobilna od PROXIA – dokładne informacje w każdym miejscu

  Dzięki mobilnemu monitoringowi moduł PROXIA Online-Monitor oferuje możliwość uzyskania informacji o produktywności, zakłóceniach i postępach prac także poza przedsiębiorstwem. Wczesne rozpoznanie czynników ujemnie wpływających na produktywność umożliwia uniknięcie kosztownych opóźnień w procesie produkcji i montażu. Monitoring mobilny to aplikacja sieciowa stworzona zgodnie z najnowocześniejszymi standardami, i działa na każdym telefonie.

  PROXIA Produkt Monitor.web Przykład 2
 • Produkcja pod lupą – na żywo i mobilnie

  Rozwój systemów łączących informacje w spójnej sieci upraszcza drogę w stronę inteligentnej fabryki. Moduł Monitor.web umożliwia nadzór nad produkcją w czasie rzeczywistym w ramach analizy i wizualizacji danych zakładu i maszyn, dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii internetowych. Duży postęp w tym zakresie wynika z faktu, że opcja ta pracuje w pełni niezależnie od zastosowanego urządzenia końcowego. Nie odgrywa już żadnej roli kwestia, czy dane produkcyjne będą kontrolowane za pośrednictwem komputera przenośnego, tabletu czy telefonu. Dostęp do internetu wystarczy, by otworzyć w module Monitor.web 'Okienko na produkcję'.

  Monitor.web – Elastyczne widoki

  Dzięki modułowi Monitor.web można skonfigurować sobie różne tryby widoku, dostosowane do odnośnych zakresów zastosowań i potrzeb. W przypadku wielkich ilości danych ustawienie w formie listy lub okienek jest idealne. W przypadku potrzeby lokalizacji maszyn i urządzeń, które doznały usterek, najlepszy będzie widok hali. Można także wybrać kombinację różnych widoków. Z poszczególnych widoków, dzięki funkcji widoku szczegółów, uzyskać można dodatkowe informacje. Uzyskać można m. in. informacje o personelu pracującym na danym systemie, czy też o etapach procesu, które odbywają się w danej chwili. Wszystkie widoki szczegółowe dają się indywidualnie dostosować do wymagań każdego użytkownika.

  PROXIA Produkt Monitor.web Przykład 3
 • Wielowarstwowa funkcjonalność umożliwia analizę mobilną

  W module Monitor.web zintegrowano widok Osi czasu, stanowiący mobilne narzędzie analityczne, dzięki któremu pokazać można stany urządzenia zarejestrowane w przeszłości. Zależnie od użytkowanego urządzenia końcowego możliwe jest także sterowanie gestami, dzięki czemu można pokazać określone okresy, by przykładowo zidentyfikować czasowe nagromadzenie usterek. Analizę mobilną ułatwi także możliwość pokazania dodatkowych informacji na osi czasu. Nawet na potrzeby analizy kierownictwa produkcji, operator może przykładowo dodatkowo pokazać model pracy zmianowej dla danej maszyny czy danego systemu, aby uzyskać głębszy wgląd w pracę poszczególnych zmian. Tak samo pracownik utrzymania ruchu może w razie potrzeby dalsze informacje o operatorach.

  PROXIA Produkt Monitor.web Przykład 4
 • Monitor.web od PROXIA – intuicyjny komfort obsługi

  Moduł Monitor.web, wyposażony w system nowej, rewolucyjnej koncepcji obsługi Modern XI, opierając się na przewodniku stylu Modern UI od Microsoftu, zapewnia interfejs dający się obsługiwać intuicyjnie, który dostarcza w mgnieniu oka informacji o bieżącej sytuacji maszyn. Technologia projektowania responsywnego umożliwia zastosowanie najróżniejszych urządzeń, których rozdzielczości ekranów w praktyce znacznie różnią się od siebie. Optymalnie obsługiwane są wszystkie powszechnie platformy sprzętowe, np. komputery przenośne i stacjonarne, tablety, telefony czy telewizory ze zintegrowanymi przeglądarkami, dzięki czemu daje się indywidualnie uzyskać najlepszy komfort obsługi dla danego urządzenia.

  PROXIA Produkt Monitor.web Przykład 4

Monitor.web od PROXIA – Możliwości zastosowania

 • PROXIA Produkt Monitor.web Impresję oprogramowania 1
 • PROXIA Produkt Monitor.web Impresję oprogramowania 2
 • PROXIA Produkt Monitor.web Impresję oprogramowania 3
 • PROXIA Produkt Monitor.web Impresję oprogramowania 4
 • PROXIA Produkt Monitor.web Impresję oprogramowania 5
 • PROXIA Produkt Monitor.web Impresję oprogramowania 6
 • PROXIA Produkt Monitor.web Impresję oprogramowania 7
 • PROXIA Produkt Monitor.web Impresję oprogramowania 8
 • PROXIA Produkt Monitor.web Impresję oprogramowania 9
 • PROXIA Produkt Monitor.web Impresję oprogramowania 10
 • PROXIA Produkt Monitor.web Impresję oprogramowania 11
 • PROXIA Produkt Monitor.web Impresję oprogramowania 12
 • PROXIA Produkt Monitor.web Impresję oprogramowania 13
 • PROXIA Produkt Monitor.web Impresję oprogramowania 14
  • Monitor online od PROXIA – <span class='inteligentne' okienko na produkcję">
  • Dynamiczny <span class=system informacji MES ">
  • RSS Manager od PROXIA <span class=Łączność na żądanie zapewniająca lepszą przejrzystość">
  • Monitor online od PROXIA – 'inteligentne' okienko na produkcję

   Dzięki monitorowi online od PROXIA, odpowiedzialne osoby mogą błyskawicznie uzyskać wgląd w bieżącą sytuację na produkcji. W czasie rzeczywistym przedstawiane są czasy cykli i pracy, czas dodatkowy (nieproduktywny), liczby czy wartości przyłączeniowe. Narzędzie to stanowi zatem równie doskonałe wyposażenie pracy mistrza w jego wąskim obszarze, jak i planisty czy kierownika produkcji, których bardziej interesuje globalny ogląd sytuacji. Jeśli to potrzebne, informacja o wynikach może zostać przesłana przez wiadomość SMS lub pocztą elektroniczną.

   • Pełna przejrzystość i stała kontrola produkcji
   • Zbiór czasu pracy maszyn i czasu procesów w czasie rzeczywistym
   • Planowanie wydajności i wąskich gardeł dla całego zakładu
   • Precyzyjne polecenia i późniejsze analizy oparte na dokładnych wartościach
   • Więcej elastyczności dzięki danym o dostępności systemów
   • Pełna możliwość śledzenia partii materiału

   Dalsze informacje

  • Dynamiczny system informacji MES

   Pokolenie Y (w wieku od 14 do 25 lat) daje dobry przykład: Dzięki stałej łączności telefonicznej i dzięki grupom w aplikacji WhatsApp jest w stanie szybko, elastycznie, a jednak celowo reagować na nieprzewidziane sytuacje. System PROXIA MES także konsekwentnie kroczy tą drogą w przemysłowym środowisku produkcyjnym: Dynamiczny system powiadomień MES zapewnia odpowiednim pracownikom odpowiednie informacje we właściwym czasie i właściwym miejscu, w odpowiedniej ilości. Informacje te stanowią uzupełnienie klasycznych danych roboczych i maszynowych. Dzięki temu moduły MES pracowników PROXIA umożliwiają osiąganie ich docelowych wartości szybciej pomimo zakłóceń z zewnątrz i z wnętrza. Dzięki temu użytkownicy odnoszą tę korzyść, że mogą szybciej reagować na opóźnienia procesu produkcji i przyspieszać przetwarzanie zleceń.

   • Przekazywanie w czasie rzeczywistym np. danych maszyn i danych roboczych
   • Rekonstrukcja zdarzeń z przeszłości
   • Odzwierciedlenie stanu bieżącego
   • Wsparcie dla planistów i pracowników produkcji
   • Zachowanie pełnego obrazu całego procesu
   • Możliwość prowadzenia elastycznych, celowych działań
   • Oszczędność czasu i pieniędzy

   Dalsze informacje

  • RSS Manager od PROXIA Łączność na żądanie zapewniająca lepszą przejrzystość

   Nowy moduł PROXIA RSS Manager (RSS – ang. Really Simple Syndication, Naprawdę Łatwa Dystrybucja) to usługa łatwego i aktywnego przekazywania informacji i komunikatów statusu na usługach produkcji. Jest to nowoczesna technologia stanowiąca część MES, pozwalająca na abonowanie określonych informacji w ramach kanału RSS. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoba odpowiedzialna jest automatycznie powiadamiana o wystąpieniu określonych komunikatów, np. przy urządzeniach, w magazynie i w przypadku aktualizacji przez pracowników.

   • Bądź zawsze na bieżąco dzięki automatycznym, aktywnym informacjom RSS z produkcji
   • Celowa rejestracja w celu otrzymywania informacji z produkcji – w zależności od zadań, zakresów odpowiedzialności i zapotrzebowania
   • Automatyczny odbiór komunikatów z trwałego zbioru danych produkcji
   • Standardowe oprogramowanie sieciowe, niezależne od platformy, korzystające z przeglądarki internetowej z dostępem do sieci

   Dalsze informacje

  Korzyść z systemu PROXIA: Monitor.web – Wasze korzyści

  Niezależne użytkowanie

  Moduł PROXIA Monitor.web dostępny jest zarówno jako aplikacja komputerowa jak i sieciowa, może być zatem wykorzystywany w pełni mobilnie na tabletach czy telefonach. Moduł ten jest całkowicie niezależny od platformy, bowiem może pracować na każdej przeglądarce internetowej

  Obsługa przyjazna dla użytkownika

  PROXIA Modern XI, korzystający z filozofii obsługi znanej z MS Windows 10, umożliwia intuicyjną obsługę użytkownika. Przejrzysta koncepcja wizualizacji i obsługi nie wymaga dużych nakładów szkoleniowych i jest dobrze przyjmowana przez użytkowników.

  Produkcja pod kontrolą

  Dzięki przejrzystemu przedstawieniu stanów urządzeń i systemów oraz dzięki szybkiemu mobilnemu dostępowi do ważnych informacji zawsze mamy produkcję pod kontrolą na żywo, i możemy zawsze sprawnie reagować.

  Indywidualne widoki szczegółowe

  Wszystkie widoki szczegółowe dają się skonfigurować indywidualnie tak, aby były całkowicie dostosowane do wymagań danego użytkownika, a ich administracja jest łatwa i odbywa się centralnie.

  Kontrola MES w systemie PROXIA – Wiadomości i przykłady użycia

   

  Prosimy o telefon!

  +49 8092 23 23 0

   

  Na miejscu w całej Europie

  Oddziały w pobliżu Państwa

   

  Kontakt całodobowy

  Formularz kontaktowy

   

  Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

  Nasze telefony kontaktowe

  Doskonałe rozwiązania

  PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

  PROXIA TOP100-Innovationspreis
  Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
  PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany