Analiza MES – Kontrola MES: PROXIA MES!

Analizy MES w systemie PROXIA – By podejmować trafne decyzje!

Krótsze terminy dostaw, bardziej zindywidualizowane produkty i mniejsze partie towaru – w przyszłości przedsiębiorstwo będzie w stanie sprostać wymaganiom konkurencji jedynie dzięki zrównoważonej racjonalizacji: Dzięki ograniczeniu liczby błędów, optymalizacji procesów, dzięki stałym usprawnieniom wykorzystania czasu i środków. Aby pozostać w grze ważne jest także, by szybko podejmować trafne decyzje i by móc podejmować zmiany kierunku rozwoju już podczas produkcji. Dzięki modułom kontroli i obliczeń danych (Kluczowe wskaźniki wydajności/ całkowita efektywność)
w systemie PROXIA MES staje się to dziecinnie proste. Nie musicie już Państwo posiłkować się drukowanymi tabelami MS Excel, których analiza jest długa i nużąca. Nie będzie już procesów produkcyjnych, których optymalizacja będzie możliwa dopiero po ich zakończeniu. Będziecie mieć wszystko przed oczami! Kompletne przedstawienia wizualne i analizy danych roboczych i maszynowych, prowadzone w czasie rzeczywistym, pozwolą na natychmiastowe podjęcie poprawnych decyzji. Ciągły proces usprawnień stanowi podstawę wzrostu produktywności wzdłuż całego łańcucha wytwarzania wartości.

Analiza MES w systemie PROXIA – Moduły programowe


Kontrola

Produkt

Monitorowanie MES

Kluczowe wskaźniki wydajności/ całkowita efektywność

Produkt

Obliczenia danych - Kluczowe wskaźniki wydajności/ całkowita efektywność

Analiza MES w systemie PROXIA – Najważniejsze cechy i korzyści

 • Produkcja pod kontrolą w czasie rzeczywistym – na żywo
 • Lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów
 • Wzrost precyzji planowania
 • Wzrost wydajności materiałowej i energetycznej
 • Unikanie błędów dzięki informacjom uzyskiwanym w czasie rzeczywistym
 • Indywidualne dostosowanie treści przekazywanych danych
 • Łatwy dostęp do zewnętrznych źródeł danych
 • Obróbka i aktualizacja danych bez dodatkowego nakładu pracy
 • Krótsze czasy cykli umożliwią podniesienie elastyczności dostaw
 • Kontrola wydajności nowych systemów
 • Wzrokowe zarządzanie produkcją umożliwia wydajną pracę
 • Obniżenie kosztów produkcji i utrzymania jakości
 • Nowoczesne technologie sprzętowe i programowe – oparte na sieci

Korzyść z systemu PROXIA: Analiza MES – Wasze korzyści

MES – podstawa dla ciągłego rozwoju

Dzięki analizie MES w systemie PROXIA przez cały czas możecie Państwo kontrolować produkcję. Liczne dane charakterystyczne i analizy będą dostępne automatycznie każdego dnia. Porównanie wartości całkowitej efektywności dla już zakończonych procesów z wartościami dla procesów trwających jest kluczowe na potrzeby procesu ciągłych usprawnień.

MES – Praca w czasie rzeczywistym by zapewnić przejrzystość

Dzięki kontroli MES w systemie PROXIA w czasie rzeczywistym będziecie mieć Państwo pełny obraz produkcji – przejrzystość wzdłuż całego łańcucha wytwarzania wartości. Stany poszczególnych maszyn, aktualne dane produkcji czy informacje mogące wskazywać na pojawienie się sytuacji nieprzewidzianych są przedstawiane w sposób wyraźny.

MES – Wzrost produktywności

Większa wydajność zapewnia lepsze wyniki. Dzięki kontroli MES w systemie PROXIA stworzycie Państwo podstawę optymalnego wykorzystania systemów i maszyn a także szybszego i wcześniejszego rozpoznawania wąskich gardeł.

MES – Podejmowanie trafnych decyzji

Właściwe dane lub analizy we właściwym czasie na właściwym miejscu. Oprogramowanie PROXIA do kontroli kluczowych wskaźników wydajności/ całkowitej efektywności, zapewnia niezależność w codzienny prowadzeniu prac i zapewnia odpowiedzialnym osobom możliwość podejmowania szybkich i poprawnych decyzji.

Analiza danych MES PROXIA – Wiadomości i przykłady użycia

 

Prosimy o telefon!

+49 8092 23 23 0

 

Na miejscu w całej Europie

Oddziały w pobliżu Państwa

 

Kontakt całodobowy

Formularz kontaktowy

 

Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

Nasze telefony kontaktowe

Doskonałe rozwiązania

PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany