System MES – Oprogramowanie MES – Rozwiązanie MES: PROXIA MES!

PROXIA MES – Wiodący system MES na potrzeby produkcji

Zapewniając sobie bezproblemowy i kompletny proces roboczy, od systemu ERP, przez planowanie produkcji aż do hali produkcyjnej, wprowadzicie Państwo przejrzystość do swoich złożonych zadań produkcyjnych. Jest to ponadto warunek wdrożenia zasad Przemysłu 4.0. System PROXIA MES (Oprogramowanie/ rozwiązanie MES), z jego modułami planowania, zbierania oraz analizy danych,
stanowi ogniwo łączące pomiędzy warstwą kierowniczą przedsiębiorstwa i produkcją a kluczem do inteligentnej fabryki – od planowania produkcji, przez zbiór danych do kontroli MES i analizy kluczowych wskaźników wydajności, np. całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) – wytyczając Państwa drogę do fabryki przyszłości oraz miejsca pracy 4.0 w inteligentnej fabryce.

Oprogramowanie PROXIA MES – Moduły programowe


ERP/PPS

Produkt

Łączność ERP/ Moduł produkcji

Manager

Produkt

PROXIA Manager

Panel sterowania

Produkt

Precyzyjne planowanie z poziomu panelu sterowania

Planowanie pracowników

Produkt

Planowanie pracowników

Zbieranie danych roboczych

Produkt

Zbieranie danych roboczych

Zbieranie danych z maszyn

Produkt

Zbieranie danych z maszyn

Dane procesowe

Produkt

Zbiór danych procesowych

Zbieranie czasu pracy pracowników

Produkt

Zbieranie czasu pracy pracowników

Wspierana komputerowo analiza jakości

Produkt

Zbiór wartości pomiarowych dla wspieranej komputerowo analizy jakości

Logistyka

Produkt

Wewnętrzna zakładowa logistyka transportowa

Kontrola

Produkt

Monitoring danych z maszyn

Kluczowe wskaźniki wydajności/ całkowita efektywność

Produkt

Obliczenia danych - Kluczowe wskaźniki wydajności/ całkowita efektywność

Bezpieczeństwo techniczne

Produkt

CMMS – Utrzymanie ruchu/ naprawy i konserwacje

DNC

Produkt

Oprogramowanie DNC

Sprzęt

Produkt

Rozwiązania sprzętowe dla zbierania danych z maszyn

Dane narzędzi

Produkt

Zarządzanie narzędziami i danymi technologicznymi


Oprogramowanie PROXIA MES – Najważniejsze cechy i korzyści

 • Moduły programowe systemu PROXIA MES, stanowiąc łącznik pomiędzy systemem ERP a maszyną, obejmują wszystkie procesy MES Państwa produkcji, wypełniając w ten sposób luki informacyjne. Wszystkie poprawne informacje, w odpowiednim czasie i we właściwym miejscu – prócz tego, w czasie rzeczywistym! Dzięki zintegrowanej bazie danych MES, intuicyjnej obsłudze i wysokowydajnemu oprogramowaniu uzyskacie Państwo większą produktywność na wszystkich etapach łańcucha tworzenia wartości.
  PROXIA Produkt Oprogramowanie MES Wykres 1
 • Rozwiązanie Proxia MES ma konstrukcję modułową i daje się doskonale dopasować do indywidualnych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa. Może oznaczać to integrację z istniejącym systemem, lub też zastąpienie poszczególnych rozwiązań – tak samo w przedsiębiorstwie średniej wielkości, jak i w wielkim koncernie, w którym jeszcze nie stosowano oprogramowania MES.
  SAP Certified - Integration with SAP Applications

  PROXIA jest certyfikowanym partnerem SAP

  PROXIA Produkt Oprogramowanie MES Wykres 2
 • Dzięki systemowi Proxia MES zawsze jesteście Państwo na bieżąco i możecie szybko i poprawnie reagować na wszystkie wydarzenia. Zamiast eliminować problemy po to, by uniknąć sytuacji najgorszych, Wasi wysoko wykwalifikowani pracownicy będą mogli skupić się na swoich właściwych zadaniach – dzięki odpowiedniemu zarządzeniu metodami pracy. Dzięki oprogramowaniu Proxia MES poprawi się Państwa terminowość, wzrośnie produktywność działu produkcyjnego – a przede wszystkim, Wasza konkurencyjność!
  PROXIA Produkt Oprogramowanie MES Wykres 3
 • Dzięki zastosowaniu oprogramowania Proxia MES usprawnicie Państwo swoją produkcję i zoptymalizujecie procesy oraz organizację. Praktycznie pozbawione dokumentów drukowanych procesy produkcyjne zapewnią bardziej wydajne zarządzanie produkcją przedsiębiorstwa.
  PROXIA Produkt Oprogramowanie MES Wykres 4
 • Elastyczność w terenie tak samo duża, jak by się było w zakładzie? W drodze do inteligentnej fabryki jest to ważne, a jednocześnie kluczowe: w każdej chwili, z każdego miejsca możecie Państwo kontrolować swoją produkcję, korzystając z możliwości bezpośredniej ingerencji. Dzięki oprogramowaniu Proxia MES możliwy jest zdalny nadzór nad Waszymi procesami produkcyjnymi.
  PROXIA Produkt Oprogramowanie MES Wykres 5

Rozwiązania branżowe MES od PROXIA

 • Z praktyki dla praktyki! W PROXIA skupiamy się nie tylko na najwyższych kompetencjach informatycznych czy programowych w zakresie MES, ale także patrzymy na Państwa specyficzną sytuację w Waszej branży. Posiadamy doskonałe rozwiązania dla przedsiębiorstw w zakresie produkcji dyskretnej – skupiając się na różnych obszarach, np. budowa maszyn/ systemów, produkcja na zlecenie, motoryzacja, budowa narzędzi/ form czy także przemysł tworzyw sztucznych i chemiczny.

  Dalsze informacje

  PROXIA Rozwiązania branżowe Wykres

Innowacyjne technologie oprogramowania PROXIA

 • Małe serie o wysokim stopniu indywidualizacji i wysokiej jakości, produkowane zarówno w sposób opłacalny jak i terminowy – oto dzisiejsze wyzwania zapewniające konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych w erze Przemysłu 4.0. Ujęcie własnej produkcji w jednolitą sieć dzięki nowoczesnym i innowacyjnym rozwiązaniom programowym MES oraz wsparcie przedsiębiorstw w toku zrównoważonej rozbudowy własnej informatyki produkcyjnej w celu stworzenia inteligentnej fabryki – oto cel, jaki wyznaczyła sobie PROXIA.

  Dalsze informacje

  PROXIA Innowacyjne technologie oprogramowania Wykres
PROXIA Prospekty Oprogramowanie MES

Przegląd produktów – oprogramowanie PROXIA MES:
System MES zapewniający oszczędną produkcję

Podstawowy wachlarz produktów z zakresu oprogramowania MES dostarczanego przez PROXIA obejmuje planowanie, zbiór danych, kontrolę a także analizę, interpretację i kontrolę danych z produkcji. Spektrum funkcji obejmuje opracowanie, sprzedaż, wsparcie, instalację, szkolenie i doradztwo w zakresie MES. Przedsiębiorstwo PROXIA Software AG jest certyfikowanym partnerem SAP i zapewnia możliwość transmisji danych od procesów przedsiębiorstwa do płaszczyzny hali produkcyjnej dzięki pionowej i poziomej integracji rozwiązań MES – wszystko od jednego dostawcy.

Dzięki oprogramowaniu z zakresu PROXIA MES, dzięki panelowi sterowania MES, zarządzaniu produkcją, dzięki zbieraniu danych z maszyn i danych roboczych od pracowników, dzięki kontroli czasu pracy, komputerowo wspieranej jakości, dzięki zabezpieczeniom technicznym, dzięki kontrolom w czasie rzeczywistym i zbiorowi wartości kluczowych (całkowita wydajność/ wskaźniki wydajności), istnieje możliwość odwzorowania pełnych struktur procesów MES i ich integracja z płaszczyzną ERP/ Produkcja – w stronę inteligentnej fabryki oraz Przemysłu 4.0. System wolny od interfejsów, dostosowany do potrzeb, gwarantuje klientowi krótki czas integracji a co za tym idzie wysokie bezpieczeństwo nakładów oraz szybki zwrot z inwestycji.


Pobierz prospekty

Korzyść z systemu PROXIA: Oprogramowanie MES – Wasze korzyści

Zarząd/ Kontroling

System PROXIA MES gwarantuje Państwu łatwą i szybką kontrolę wydajności oraz produktywności przedsiębiorstwa. W ten sposób można zoptymalizować wykorzystanie kapitału przez uruchomienie niewykorzystanych zasobów. Tak samo porównanie wydajności i analizy wskaźników (wskaźniki kluczowe/ poziom wykorzystania) przyczynią się do poprawionych procesów stałych usprawnień.

Kierownik produkcji

Można optymalizować wydajność maszyn i systemów w rozumieniu procesu stałych usprawnień. Wczesne rozpoznawanie i usuwanie pojawiających się wad w produkcji eliminuje czasy wyłączenia maszyn i zapewnia wzrost jakości. Prócz tego, pojawiająca się przejrzystość pozwala na mniejsze marnotrawstwo zasobów w całym łańcuchu generacji wartości (produkcja oszczędna).

Kierownik ds. jakości/ utrzymanie ruchu

Dzięki systemowi PROXIA MES zapewniony jest łatwiejszy nadzór oraz prostsza dokumentacja jakości produktów. Także na tej płaszczyźnie proces ciągłych usprawnień odgrywa istotną rolę. W tym zakresie istnieje możliwość kontroli procesów ciągłych usprawnień. Dzięki możliwości szybkiej interwencji w przypadku usterek redukuje się odrzut. Okresy konserwacji dają się zaplanować znacznie lepiej.

Operatorzy maszyn i systemów

Dzięki stałej kontroli produkcji można utrzymać planowane terminy wykonania, a w przypadku usterek istnieje możliwość szybkiej reakcji. Dzięki mniejszej ilości dokumentów papierowych praca staje się znacznie łatwiejsza. Skorzystacie Państwo z lepszej dokumentacji oraz z informacji w zakresie danych roboczych i procesów.

Oprogramowanie PROXIA MES – Wiadomości i przykłady użycia

 

Prosimy o telefon!

+49 8092 23 23 0

 

Na miejscu w całej Europie

Oddziały w pobliżu Państwa

 

Kontakt całodobowy

Formularz kontaktowy

 

Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

Nasze telefony kontaktowe

Doskonałe rozwiązania

PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany