Informacje na temat cookies

Cookies są to krótkie raporty, które są wysyłane i przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki, gdy łączy się ze stroną. Pliki cookies mogą być wykorzystane do gromadzenia i przechowywania danych podczas połączeń, w celu zapewnienia wymaganych usług, czasami nie są zachowywane. Cookies mogą występować indiwidualnie lub inaczej.

Istnieje kilka rodzajów plików cookies:

  • Ciasteczka techniczne ułatwiają nawigację i korzystanie z różnych opcji lub usług oferowanych przez stronę jako identyfikacja sesji użytkownika, umożliwiają dostęp do niektórych obszarów, ułatwiają składanie zamówień, robienie zakupów, wypełnianie formularzy, rejestrację, dają bezpieczeństwo, ułatwiają funkcjonowanie (wideo, sieci społecznościowe, itp.).
  • Ciasteczka personalizacji pozwalają użytkownikom na dostęp do usług zgodnie z ich preferencjami (językowymi, przeglądarki, konfiguracji, itd.).
  • Ciasteczka analityczne pozwalają na anonimowe analizy zachowań użytkowników sieci i pozwalają na pomiar aktywności użytkowników i rozwijanie profilów nawigacyjnych w celu usprawnienia strony internetowej.

Jeśli wchodzisz na naszą stronę internetową, zgodnie z art 22 ustawy 34/2002 Towarzystwa Służb Informacyjnych, w obsługiwaniu ciasteczek analitycznych mamy zgodę na ich wykorzystywanie. Wszystko to, aby poprawić jakość naszych usług. Korzystamy z Google Analytics do zbierania anonimowych informacji statystycznych, takich jak liczba odwiedzających naszą witrynę. Cookies dodane przez Google Analytics są regulowane przez politykę prywatności Google Analytics. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki cookies z Google Analytics.

Musisz jednak pamiętać, że możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies zgodnie z instrukcjami swojej przeglądarki.

 
PROXIA Nowości RSS Manager od Proxia

To naprawdę łatwe: RSS Manager od Proxia

PROXIA Nowości RSS Manager od Proxia

Łączność na dziale produkcji zgodna z potrzebami

Posiadanie w każdej chwili bieżących informacji na temat sytuacji na produkcji to ważny cel, do którego dążą zakłady produkcyjne. Proxia RSS-Manager (RSS – ang. Really Simple Syndication) rozszerza system informacyjny o funkcje tworzenia własnych przekazów RSS na podstawie zdarzeń na produkcji. I tak pracownicy mogą być informowani na bieżąco o określonych zdarzeniach takich, jak awarie urządzeń czy problemy ze zleceniem, dzięki czemu mogą od razu podjąć odpowiednie działania.

RSS-Manager od Proxia – wgląd w produkcję, na żywo

Nowy produkt od Proxia, RSS-Manager, zapewnia stały i łatwy wgląd cały proces produkcji, oparty na rzeczywiście łatwej dystrybucji informacji i komunikatów o stanie produkcji. Jest to nowoczesna technologia oferowana przez system MES, która pozwala na abonowanie określonych danych jako informacji przekazywanych przez protokół RSS. Dzięki takiemu abonamentowi osoba odpowiedzialna informowana jest automatycznie w przypadku pojawienia się określonych komunikatów, np. zleceń na urządzeniach, w przypadku określonych zdarzeń, czy wskutek działań pracowników. System doskonale nadaje się do tego, aby szybko i bezpośrednio informować odpowiednie osoby o specyficznych zmianach, np. problemy ze zleceniem czy maszyną. W kontekście systemu informacyjnego na produkcji, informacje muszą być przekazywane szybko i celowo, tak, aby użytkownicy mogli podjąć odpowiednie kroki. Dodatkową korzyścią jest możliwość wykorzystania istniejących struktur łączności w systemie. Dzięki temu, że każdy zainteresowany użytkownik może abonować te informacje, mogą powstać także nowe kanały łączności, a co za tym idzie, nowe synergie. RSS-Manager rozszerza system komunikatów MES o możliwość tworzenia własnych komunikatów na podstawie zdarzeń na produkcji. Komunikaty wysyłane są automatycznie na podstawie określonych zdarzeń.

Te komunikaty abonować i wyświetlać mogą wszystkie aplikacje systemu MES od Proxia Software AG. RSS to międzynarodowy standard w informatyce, zatem dostępnych jest ponadto wiele dalszych aplikacji pozwalających na przetwarzanie tych krótkich wiadomości. I tak przykładowo nowoczesne przeglądarki internetowe takie, jak Mozilla Firefox, Chrome czy Edge mogą być także wykorzystywane, tak samo, jak oprogramowanie poczty elektronicznej wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Dzięki obsłudze Outlooka, IBM Notes czy Mozilla Thunderbird, określone obszary przedsiębiorstwa mogą także korzystać z informacji dostarczanych przez system MES, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Doskonałe narzędzie dla mistrzów i osób odpowiedzialnych za produkcję

Będąc idealną aplikacją dla odpowiedzialnych mistrzów, kierowników produkcji, zakładów czy działów, RSS-Manager od Proxia zapewnia automatyczne dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących m. in. braków materiałowych, problemów z jakością, terminów i cykli konserwacji, usterek urządzeń, odchyleń od wymaganej całkowitej efektywności, opóźnień ze zleceniami i dostawami czy braków personalnych. Odbiorca odbiera tylko informacje, czyli komunikaty, które są dla niego ważne, których potrzebuje aby rozwiązać problemy występujące na jego obszarze. System RSS ułatwia w szczególności kontrolę licznych różnych zasobów i źródeł takich, jak np. urządzenia, systemy, informacje procesowe czy pracownicy, które zmieniają się, a o których osoba odpowiedzialna musi mieć informacje szybko, aby móc wydajnie nimi zarządzać.

PROXIA RSS-Manager in productio

Bieżące informacje podczas codziennej pracy – według potrzeb

Niezależnie, czy to nowe urządzenie, czy system, który powoduje wąskie gardło, czy istotne pilne zlecenie z górnego piętra – przykłady pokazują, jak funkcjonalny i jak potrzebny może być ten system: Na potrzeby produkcji zakupiono nową maszynę, która ma ew. zastąpić jedno urządzenie lub kilka starszych, lub która może umożliwić produkcję nowej serii urządzeń. A może któreś z urządzeń powoduje powstawanie wąskiego gardła, jednocześnie jest wykorzystywane bardzo intensywnie, wskutek czego podlega pilnej obserwacji: Osoby ważne, odpowiedzialne za procesy, powinny sprawnie otrzymywać informacje o wszystkich zmianach na tych urządzeniach, które można określić jako negatywne. Jeśli na przykład dojdzie do uszkodzenia urządzenia, wtedy mistrzowie, dział utrzymania, planowanie produkcji i kierownik produkcji mogą zostać szybko powiadomieni. Tę informację wysyła bezpośrednio oprogramowanie MES od Proxia, wywołując działania w ramach istniejącego sekwencyjnego łańcucha informacji wraz z odpowiednimi stopniami eskalacji (np. operator telefonuje do mistrza, mistrz wzywa konserwację, mistrz informuje planowanie produkcji, a planowanie produkcji przekazuje dane do kierownictwa produkcji). Można dzięki temu szybciej opracować plan działania i sprawniej go wdrożyć.

Inna sytuacja: Planowanie produkcji ma przed sobą zlecenie priorytetowe, które stanowi bezpośrednie zlecenie kierownictwa. Takie zlecenia zwykle muszą być zwykle wykonywane ściśle terminowo, mają też znacznie wyższy priorytet produkcyjny. Aby jednakże zapewnić informacje o wszystkich zmianach (usterkach) związanych z danym zleceniem, system MES od Proxia obejmuje także aplikację RSS-Manager. Jeśli komunikat powiązany jest z konkretnym zleceniem, wszyscy abonenci szybko otrzymają informacje dotyczące określonych zdarzeń. I tak istnieje możliwość bezpośredniego informowania jednostek lub działów w przypadku zmian związanych ze zleceniem lub zdarzeń jego dotyczących, dzięki czemu można szybciej opracować działania i wdrożyć je.

RSS-Manager od Proxia stawia sobie zadanie zarządzania i kontroli dowolnej wymaganej liczby 'strażników', zawierających cyfrowe odpowiedniki maszyn i zleceń. Z uwagi na to, że każdy użytkownik może skonfigurować swojego strażnika inaczej, istnieje możliwość opracowania komunikatów dostosowanych do potrzeb każdego użytkownika. Dzięki procesowi zapewniającemu kierowanie informacji do odbiorców zgodnie z potrzebami, także w przyszłości będzie istnieć możliwość poradzenia sobie z rosnącą ilością danych. Swojego strażnika można wysłać na dział produkcji jak małego pomocnika, a dzięki dodatkowym oczom i uszom będzie się bliżej wydarzeń. Prosta zasada mówi: Informacje tracą często na wartości, gdy się starzeją.'

Kluczowe cechy i korzyści z RSS-Manager:

  • Bądź zawsze na bieżąco dzięki automatycznym, aktywnym informacjom RSS z produkcji
  • Celowa rejestracja w celu otrzymywania informacji z produkcji – w zależności od zadań, zakresów odpowiedzialności i zapotrzebowania
  • Automatyczny odbiór komunikatów z trwałego zbioru danych produkcji
  • Standardowe oprogramowanie sieciowe, niezależne od platformy, korzystające z przeglądarki internetowej z dostępem do sieci
 

Prosimy o telefon!

+49 8092 23 23 0

 

Na miejscu w całej Europie

Oddziały w pobliżu Państwa

 

Kontakt całodobowy

Formularz kontaktowy

 

Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

Nasze telefony kontaktowe

Kontakt bezpośredni

Czy macie Państwo pytania lub pragniecie uzyskać dalsze informacje o naszych rozwiązaniach w zakresie MES?
Skontaktować się z nami można bez trudu – i bez zobowiązań.

Nawiąż kontakt