Metryczka

Adres:
PROXIA Software AG
Anzinger Strasse 5
D-85560 Ebersberg
Telefon: +49 (0) 80 92 23 23 0
Telefaks: +49 (0) 80 92 23 23 300
E-mail: info(at)proxia.com
Internet: www.proxia.com

Prezes Zarządu: J. Carlos Midence
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Mark Thompson
Sąd prowadzący rejestr: Sąd rejonowy w Monachium HRB 189776
Nr VAT: DE275193533
Osoba odpowiedzialna za zamieszczone treści zgodnie z § 6 MDStV: J. Carlos Midence

Zrzeczenie się odpowiedzialności:

Treść oferty online
PROXIA Software AG nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec PROXIA Software AG za szkody materialne lub niematerialne spowodowane skorzystaniem lub nieskorzystaniem z przedstawionych informacji wzgl. skorzystaniem z błędnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile nie wynikają one z umyślnego postępowania lub rażącego niedbalstwa PROXIA Software AG. Wszystkie oferty są niewiążące. PROXIA Software AG zastrzega sobie możliwość zmieniania, uzupełniania, kasowania, czasowego lub ostatecznego usuwania części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia.

Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych ("linków"), znajdujących się poza obszarem odpowiedzialności PROXIA Software AG, przejmuje ona odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy posiada wiedzę na temat ich zawartości oraz techniczną i akceptowalną dla niej możliwość przeszkodzenia w dalszym rozpowszechnianiu treści niezgodnych z prawem. PROXIA Software AG oświadcza w tym miejscu, że w momencie umieszczania linku na odnośnej stronie nie były znane żadne nielegalne treści. Na aktualny i przyszły kształt, treść lub prawa autorskie powiązanych stron PROXIA Software AG nie ma żadnego wpływu. Dlatego PROXIA Software AG dystansuje się wyraźnie od wszelkich treści na wszystkich powiązanych stronach, które zostały zmienione po zamieszczeniu linku. Stwierdzenie to obowiązuje w stosunku do wszystkich linków i odsyłaczy umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak i w stosunku do wpisów obcych na udostępnianych przez PROXIA Software AG księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody powstałe na skutek skorzystania lub nieskorzystania z takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie właściciel powiązanej strony, a nie ten, kto jedynie za pomocą linku wskazuje na daną publikację.

Prawo autorskie i prawo oznaczeń odróżniających
PROXIA Software AG dokłada starań, by we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać samodzielnie stworzone grafiki, dokumenty tekstowe, sekwencje wideo i teksty lub sięgać po grafiki, dokumenty tekstowe, sekwencje wideo i teksty niewymagające licencji. Wszystkie zawarte w ofercie internetowej znaki firmowe i towarowe podlegają w całości ustaleniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawa własności danego posiadacza. Samo wymienienie nazwy na stronach nie oznacza, że nie jest ona objęta prawami autorskimi należącymi do osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez PROXIA Software AG obiektów, należą wyłącznie do autora tych stron. Powielanie lub wykorzystywanie tych grafik, dokumentów tekstowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody PROXIA Software AG jest zabronione.

Ochrona danych
Jeśli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresów e-mail, nazwiska, adresu), użytkownik dokonuje tego dobrowolnie. Korzystanie oraz dokonywanie płatności za wszelkie oferowane usługi bez podania powyższych danych lub danych anonimowych, lub pseudonimu jest również możliwe, o ile jest to akceptowalne i technicznie możliwe.

Moc prawna wyłączenia z odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy rozumieć jako część oferty internetowej, na której znajduje się do niego odsyłacz. Jeśli części tego tekstu lub pojedyncze sformułowania nie odpowiadają, już nie odpowiadają, bądź częściowo nie odpowiadają obowiązującemu prawu, nie ma to wpływu na pozostałe części dokumentu w jego treści i mocy prawnej.

 

Prosimy o telefon!

+49 8092 23 23 0

 

Na miejscu w całej Europie

Oddziały w pobliżu Państwa

 

Kontakt całodobowy

Formularz kontaktowy

 

Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

Nasze telefony kontaktowe

Doskonałe rozwiązania

PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany