PROXIA MES-Consulting – optimalizace procesů s metodou OEE

PROXIA MES-Consulting – poradenství s kompetentní realizací

PROXIA Výkony MES-Consulting obrázek

Který podnik by nepomýšlel na zavedení „ideální výroby“? Často však chybí konkrétní řešení, výchozí body i jasně vytyčená cesta. Cíle většinou nelze dosáhnout obratem ruky. Je však možné k němu dospět krok za krokem. A přesně v tom spočívá naše základní kompetence. Rádi se o ni s Vámi podělíme!

PROXIA nabízí rozsáhlé vědomosti z oboru a kompetentní specialisty v oboru IT se znalostmi v praxi získanými a pro praxi určenými. Kdo věří, že vhodným řešením MES vnese více výhod do svého výrobního procesu, je u nás na správné adrese! PROXIA nabízí svými poradenskými službami MES možnosti, jak objevit potenciál pro efektivnější výrobní proces a jak ho správně využít. Kompetence firmy PROXIA v oblasti efektivních produktů MES zaručuje rychlý úspěch projektu a spolehlivé dosažení Vašich cílů:

Zlepšená kvalita – kratší dodací lhůty – efektivnější využívání zdrojů – delší doba životnosti strojů a zařízení. Služby PROXIA zahrnuté v procesu konzultací s využitím metody OEE Vás přivedou blíž k Vašim cílům! Osvědčený systém, který vnese do Vaší výroby mimořádný potenciál optimalizace: „Poradenství MES k projektu a kompetentní realizace“ zahrnuje analýzu, vyhodnocení, strategii a plán postupu zavedení opatření do praktického života.

Z praxe, pro praxi – hlavní body konzultační činnosti MES PROXIA

Poradenství MES – individuální, nezávislé na produktu, s orientací na realizaci

Vyhledat potenciály ve Vaší výrobě je hlavním cílem poradenského workshopu firmy PROXIA, v jehož rámci Vaši pracovníci společně se zkušenými poradci z firmy PROXIA sestaví individuální katalog otázek pro analýzu MES. Právě tato úzká spolupráce zaručuje spolehlivé výsledky na míru šité Vašemu specifickému výrobnímu prostředí – bez ohledu na již používaná řešení a/nebo jako jejich doplněk.

PROXIA Výkony MES-Consulting obrázek 2

Metoda PROXIA OEE pro ucelené scénáře optimalizace MES

Z výsledků analýzy MES vyplynou za kompetentní podpory společnosti PROXIA s jejími dlouholetými zkušenostmi s realizací IT infrastruktur ve výrobě ucelené scénáře optimalizace. Velmi vhodným pomocníkem při analýze je osvědčený nástroj – metoda PROXIA OEE. OEE je zkratka pro Overall Equipment Effectiveness (efektivnost celého zařízení). Ukazatel OEE je veličina, která dokáže odkrýt ztráty zařízení a za pomoci optimalizačních opatření dosáhnout zlepšení. Ukazatel byl vyvinut v rámci Total Productive Management (TPM). Odpovídá na otázky jako: „Proč nebylo 100% dosaženo využití disponibilní provozní doby, plánované rychlosti a proč neměly díly definovanou kvalitu?“ Navíc se zpracovává individuální ekonomická úvaha o rychlé návratnosti investic (ROI). Při prezentaci výsledku se PROXIA zaměřuje na Vaše specifické požadavky. Proces je postupný – od přesvědčování okruhu rozhodujících osob až po motivační prezentaci výsledků pro pracovníky a uživatele.

PROXIA Výkony MES-Consulting obrázek 3

MES-Management-Summary – „Jízdní řád pro realizaci“

Pracovníci odpovědní za výrobu si odnášejí „domů“ podrobný a ucelený souhrn informací s individuální analýzou, plánem cílů a opatření. Pak může krok za krokem začít realizace optimalizace procesu s Management Summary jako ukazatelem cesty – ve vlastní režii, s vlastními pracovníky a – pokud je třeba – za účasti kompetentních externích specialistů MES společnosti PROXIA a samozřejmě s využitím profesionálních softwarových řešení PROXIA MES.

PROXIA Výkony MES-Consulting obrázek 4
PROXIA Brožuru MES-Consulting

PROXIA MES-Consulting – poradenství s kompetencemi pro realizaci

Proč nevyrábět po celou provozní dobu na 100 %? Metoda PROXIA OEE Vám umožní proniknout až ke kořenům Vašich ztrát a objevit Váš skrytý výrobní potenciál:

  • MES analýza a vyhodnocení
  • Strategie a koncepce
  • Doporučené jednání a plán opatření

Stáhněte si brožuru

PROXIA PLUS: MES-Consulting – Vaše výhody a užitek

V týmu a na rovinu

Společně s Vámi rozebereme metodou OEE ztráty v procesu, vyhodnotíme je a najdeme nejlepší řešení, jak jim ve Vaší výrobě zabránit. Rádi Vás podpoříme při realizaci plánu opatření zpracovaného s kompetentním vedením projektu, s využitím našich výkonných softwarových produktů MES.

Efektivnější výrobní proces

S PROXIA-MES Consulting vytěžíte z Vaší výroby maximum. Po zavedení PROXIA MES budou změny Vašeho strojního parku rychlejší, doba chodu strojů delší, zlepší se kvalita Vašich produktů a celkové využití Vašich pracovníků, strojů a zdrojů bude výrazně efektivnější.

Metoda PROXIA OEE zaručuje úspěch

Společně s Vašimi pracovníky zodpovíme metodou PROXIA OEE otázky v podrobném katalogu a vyhodnotíme je – to je základ pro projekt MES orientovaný na cíl a rychlé uvedení výsledků do života.

Váš osobní kompetentní poradce MES

Od MES Consulting až pro realizaci projektu – kompetentní poradci společnosti PROXIA jsou plně na Vaší straně. A to i po ukončení projektu – Váš osobní kontaktní partner s Vámi zůstane ve styku pro kompetentní a spolehlivé poradenství pro další rozvoj Vaší infrastruktury MES.

PROXIA MES-Consulting – Případy zpráv a použití

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 
 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.