Koncepce PROXIA MES – maximální systematika

Koncepce PROXIA MES – pro individuální řešení MES

PROXIA Výkony Koncepce MES obrázek

Věděl to už Sokrates: „Po správné myšlence následuje správné konání“. To, co věděli staří Řekové již před více než 2000 lety, slibuje úspěch Vašeho individuálního řešení MES i dnes. Nespěchejte, neinvestujte do nesprávných projektů! Společně s Vámi prověříme aktuální stav Vaší výroby. Společně s Vámi provedeme analýzu zjištěných údajů. A společně s Vám z ní odvodíme závěry a opatření. Pokud by se při těchto krocích snad objevily choulostivé překážky, jsme tu proto, abychom Vám je pomohli překonat. Celá fáze koncepce musí být zcela transparentní. Jen tak se v dalších fázích realizace projektu nedočkáte žádného nemilého překvapení. Sami již dlouhá léta podle tohoto principu žijeme a patří k našim základním kompetencím. Naši poradci a pracovníci odbytu se svému řemeslu učili od píky a vědí, o čem hovoří. MES je naše srdeční záležitost! Proto bude výhodná i Vaše individuální koncepce řešení MES a celý průběh projektu. Koncepcí MES společně položíme základní kámen budoucí úspěšné konstrukci!

Maximální kompetence PROXIA v IT- & ve výrobě – Pro koncepci MES orientovanou na praxi

Rozsah a nároky MES & zavádění

V raném stadiu projektu MES získáte přehled o rozsahu, nárocích, rozpočtu a čase – tedy o všem, co realizace Vašeho projektu bude vyžadovat. Získáte tak potřebnou jistotu a transparentní pohled. Naše kalkulace jsou reálná a závazná, takže se na plánovaný rozpočet i časový horizont můžete spolehnout. V závislosti na Vašich požadavcích a podmínkách s Vámi vždy projednáme způsob zavádění MES včetně možných scénářů, např. workshopů za účasti všech zainteresovaných osob, testovací nebo pilotní zkoušky a mnoho dalšího.

PROXIA Výkony Koncepce MES obrázek 2

Rozsah MES a periferní systémy & procesy

Z vyhodnocení MES určíme, které moduly PROXIA MES jsou nutné a účelné pro splnění Vašich požadavků. Nezapomínáme přitom nikdy na budoucnost Vašeho projektu a jeho možné pozdější rozšíření. Vždy usilujeme o co nejlepší integraci Vašich stávajících periferních systémů ERP/PPS, CAQ, DNC, CAD/CAM, ale i Vašich zařízení, strojového parku, osvědčených montážních a logistických procesů.

PROXIA Výkony Koncepce MES obrázek 3

Optimální rozhraní MES & hardwarové komponenty

Již ve fázi koncepce MES zahrneme do plánu potřebná propojení a komunikační platformy. Protože využíváme standardní rozhraní se snadnou parametrizací, mohou být vždy snadno propojena s Vaší dosavadní strukturou. To Vám zaručí v případě potřeby jejich bezproblémovou pozdější výměnu, rozšiřování softwarových systémů a doplňování strojů/zařízení, nezávisle na aktuálním řešení MES. Poskytneme Vám samozřejmě i doporučení týkající se hardwaru (server, clients – průmyslové počítače, terminály, skenery, mobilní přístroje) a jeho konkrétního rozsahu a výkonnosti. Součástí naší koncepce MES jsou samozřejmě moderní aplikace využívající možnosti webu, přičemž vždy usilujeme o maximální nezávislost hardwaru a operačního systému.

PROXIA Výkony Koncepce MES obrázek 4

Architektura systému PROXIA MES & technické zapojení IT

Software PROXIA MES představuje nejmodernější standardizovanou technologii. Právě proto je možné všechny jednotlivé moduly MES velmi jednoduše zapojit do Vašeho současného systému IT. Modulární struktura softwaru PROXIA MES dovoluje zavádění po jednotlivých krocích a tím usnadňuje optimalizaci a homogenizaci Vašeho komplexního systému. Vzhledem k této moderní technologii MES lze vybírat z různých variant pro vytvoření architektury systému – od lokální instalace až po cloudové řešení.

PROXIA Výkony Koncepce MES obrázek 5

Perfektní, prakticky orientované úkoly MES – & specifikace

Budeme se podrobně zabývat Vaší specifikací úkolů, příp. zadáním pro výběr MES. V případě Vašeho zájmu Vám návrh našeho řešení představíme formou podrobné prezentace přímo ve Vaší firmě. Můžeme Vás podpořit i při zpracování příslušného zadání pro výběrové řízení. Ve specifikaci MES budeme definovat až do nejmenších podrobností požadavky, které mohou být pokryty standardními funkcemi MES i individuálními funkcemi, takže všechny technologie budou v pozdější fázi realizace na 100 % použitelné, i s ohledem na budoucí vývoj.

PROXIA Výkony Koncepce MES obrázek 6
PROXIA Brožuru MES-Consulting

PROXIA MES-Consulting – poradenství s kompetencemi pro realizaci

Proč nevyrábět po celou provozní dobu na 100 %? Metoda PROXIA OEE Vám umožní proniknout až ke kořenům Vašich ztrát a objevit Váš skrytý výrobní potenciál:

  • MES analýza a vyhodnocení
  • Strategie a koncepce
  • Doporučené jednání a plán opatření

Stáhněte si brožuru

PROXIA PLUS: Koncepce MES – Vaše výhody a užitek

Transparentnost v průběhu celé fáze koncepce

V projektu MES k Vám přistupujeme jako k partnerům. Analýzu MES, vyhodnocení, strategii/koncepci – to vše budeme vypracovávat společně. Při realizaci Vás podpoříme nejmodernějším softwarem MES.

Realistický a spolehlivý odhad nákladů

U nás nezažijete žádná nečekaná překvapení. Již v raném stadiu Vás budeme informovat o všech nákladech, které přicházejí v úvahu, a časovém horizontu. Naše odhady jsou vždy velmi reálné.

Kompetentní poradenství pro perfektní koncepci MES

S mnohaletými zkušenostmi s MES patří optimalizace procesů na bázi IT k našim základním činnostem. Pracovníci z úseku našich konzultačních a odbytových služeb přesně vědí, o co se jedná. MES je naší srdeční záležitostí, a to Vám zaručuje, že získáte tu nejlepší koncepci.

Ucelená řešení MES

Nezabýváme se samostatným řešením jednotlivých otázek, zaměřujeme se vždy na celý systém a jeho procesy a infrastrukturu a na tomto základě stavíme naše řešení. Modulární systém PROXIA MES přitom dovoluje tento komplexní systém zavádět i v jednotlivých krocích a provádět postupnou optimalizaci výroby.

Koncepce PROXIA MES – Případy zpráv a použití

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 258

 
 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.