Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

 

Koncepce PROXIA MES – maximální systematika

Koncepce PROXIA MES – pro individuální řešení MES

PROXIA Výkony Koncepce MES obrázek

Věděl to už Sokrates: „Po správné myšlence následuje správné konání“. To, co věděli staří Řekové již před více než 2000 lety, slibuje úspěch Vašeho individuálního řešení MES i dnes. Nespěchejte, neinvestujte do nesprávných projektů! Společně s Vámi prověříme aktuální stav Vaší výroby. Společně s Vámi provedeme analýzu zjištěných údajů. A společně s Vám z ní odvodíme závěry a opatření. Pokud by se při těchto krocích snad objevily choulostivé překážky, jsme tu proto, abychom Vám je pomohli překonat. Celá fáze koncepce musí být zcela transparentní. Jen tak se v dalších fázích realizace projektu nedočkáte žádného nemilého překvapení. Sami již dlouhá léta podle tohoto principu žijeme a patří k našim základním kompetencím. Naši poradci a pracovníci odbytu se svému řemeslu učili od píky a vědí, o čem hovoří. MES je naše srdeční záležitost! Proto bude výhodná i Vaše individuální koncepce řešení MES a celý průběh projektu. Koncepcí MES společně položíme základní kámen budoucí úspěšné konstrukci!

Maximální kompetence PROXIA v IT- & ve výrobě – Pro koncepci MES orientovanou na praxi

Rozsah a nároky MES & zavádění

V raném stadiu projektu MES získáte přehled o rozsahu, nárocích, rozpočtu a čase – tedy o všem, co realizace Vašeho projektu bude vyžadovat. Získáte tak potřebnou jistotu a transparentní pohled. Naše kalkulace jsou reálná a závazná, takže se na plánovaný rozpočet i časový horizont můžete spolehnout. V závislosti na Vašich požadavcích a podmínkách s Vámi vždy projednáme způsob zavádění MES včetně možných scénářů, např. workshopů za účasti všech zainteresovaných osob, testovací nebo pilotní zkoušky a mnoho dalšího.

PROXIA Výkony Koncepce MES obrázek 2

Rozsah MES a periferní systémy & procesy

Z vyhodnocení MES určíme, které moduly PROXIA MES jsou nutné a účelné pro splnění Vašich požadavků. Nezapomínáme přitom nikdy na budoucnost Vašeho projektu a jeho možné pozdější rozšíření. Vždy usilujeme o co nejlepší integraci Vašich stávajících periferních systémů ERP/PPS, CAQ, DNC, CAD/CAM, ale i Vašich zařízení, strojového parku, osvědčených montážních a logistických procesů.

PROXIA Výkony Koncepce MES obrázek 3

Optimální rozhraní MES & hardwarové komponenty

Již ve fázi koncepce MES zahrneme do plánu potřebná propojení a komunikační platformy. Protože využíváme standardní rozhraní se snadnou parametrizací, mohou být vždy snadno propojena s Vaší dosavadní strukturou. To Vám zaručí v případě potřeby jejich bezproblémovou pozdější výměnu, rozšiřování softwarových systémů a doplňování strojů/zařízení, nezávisle na aktuálním řešení MES. Poskytneme Vám samozřejmě i doporučení týkající se hardwaru (server, clients – průmyslové počítače, terminály, skenery, mobilní přístroje) a jeho konkrétního rozsahu a výkonnosti. Součástí naší koncepce MES jsou samozřejmě moderní aplikace využívající možnosti webu, přičemž vždy usilujeme o maximální nezávislost hardwaru a operačního systému.

PROXIA Výkony Koncepce MES obrázek 4

Architektura systému PROXIA MES & technické zapojení IT

Software PROXIA MES představuje nejmodernější standardizovanou technologii. Právě proto je možné všechny jednotlivé moduly MES velmi jednoduše zapojit do Vašeho současného systému IT. Modulární struktura softwaru PROXIA MES dovoluje zavádění po jednotlivých krocích a tím usnadňuje optimalizaci a homogenizaci Vašeho komplexního systému. Vzhledem k této moderní technologii MES lze vybírat z různých variant pro vytvoření architektury systému – od lokální instalace až po cloudové řešení.

PROXIA Výkony Koncepce MES obrázek 5

Perfektní, prakticky orientované úkoly MES – & specifikace

Budeme se podrobně zabývat Vaší specifikací úkolů, příp. zadáním pro výběr MES. V případě Vašeho zájmu Vám návrh našeho řešení představíme formou podrobné prezentace přímo ve Vaší firmě. Můžeme Vás podpořit i při zpracování příslušného zadání pro výběrové řízení. Ve specifikaci MES budeme definovat až do nejmenších podrobností požadavky, které mohou být pokryty standardními funkcemi MES i individuálními funkcemi, takže všechny technologie budou v pozdější fázi realizace na 100 % použitelné, i s ohledem na budoucí vývoj.

PROXIA Výkony Koncepce MES obrázek 6
PROXIA Brožuru MES-Consulting

PROXIA MES-Consulting – poradenství s kompetencemi pro realizaci

Proč nevyrábět po celou provozní dobu na 100 %? Metoda PROXIA OEE Vám umožní proniknout až ke kořenům Vašich ztrát a objevit Váš skrytý výrobní potenciál:

 • MES analýza a vyhodnocení
 • Strategie a koncepce
 • Doporučené jednání a plán opatření

Stáhněte si brožuru

PROXIA PLUS: Koncepce MES – Vaše výhody a užitek

Transparentnost v průběhu celé fáze koncepce

V projektu MES k Vám přistupujeme jako k partnerům. Analýzu MES, vyhodnocení, strategii/koncepci – to vše budeme vypracovávat společně. Při realizaci Vás podpoříme nejmodernějším softwarem MES.

Realistický a spolehlivý odhad nákladů

U nás nezažijete žádná nečekaná překvapení. Již v raném stadiu Vás budeme informovat o všech nákladech, které přicházejí v úvahu, a časovém horizontu. Naše odhady jsou vždy velmi reálné.

Kompetentní poradenství pro perfektní koncepci MES

S mnohaletými zkušenostmi s MES patří optimalizace procesů na bázi IT k našim základním činnostem. Pracovníci z úseku našich konzultačních a odbytových služeb přesně vědí, o co se jedná. MES je naší srdeční záležitostí, a to Vám zaručuje, že získáte tu nejlepší koncepci.

Ucelená řešení MES

Nezabýváme se samostatným řešením jednotlivých otázek, zaměřujeme se vždy na celý systém a jeho procesy a infrastrukturu a na tomto základě stavíme naše řešení. Modulární systém PROXIA MES přitom dovoluje tento komplexní systém zavádět i v jednotlivých krocích a provádět postupnou optimalizaci výroby.

Koncepce PROXIA MES – Případy zpráv a použití

 • Nový manažer opatření PROXIA

  Nový manažer opatření PROXIA

  Ovládat průběžný proces zlepšování

  Může být opatření úspěšné, protože je za takové určitá osoba považuje? To by znamenalo, že úspěch závisí na posouzení jednotlivce nebo osobním vnímání. Nový manažer opatření PROXIA takovou individuální nevypočitatelnost pro oblast výroby vylučuje a zaručuje spolehlivý digitální kontinuální proces zlepšování.

  Pokračovat ve čtení

 • Zpráva uživatele Schneider Electric SE

  Zpráva uživatele Schneider Electric SE

  MES místo .xls – v reálném čase a v „nejlepším pořádku“

  PROXIA MES software zajišťuje u společnosti Schneider Electric automatizované a kompletní záznamy dat a vytváří tím spolehlivou datovou základnu ukazatelů celkové efektivity výroby.

  Pokračovat ve čtení

 • Really simple: PROXIA RSS-Manager

  Really simple: PROXIA RSS-Manager

  Pro komunikaci ve výrobě v souladu s potřebami

  PROXIA RSS-Manager – „očko“ ve výrobě – rozšiřuje systém informací pro využití funkce „vlastní RSS-Feeds“.

  Pokračovat ve čtení

 • Skladování & transport – užitečné přidané hodnoty i v souvislosti s MES

  Skladování & transport – užitečné přidané hodnoty i v souvislosti s MES

  Vnitropodniková transportní logistika PROXIA

  Při rostoucím počtu zakázek se rychle ztrácí přehled o celkovém průběhu výroby. V případě skladování a transportu to pak často vede k otázce: Kde jsou ty polotovary, abychom mohli dokončit aktuální pracovní krok? Tyto problémy dnes dokáže vyřešit moderní systém MES v rámci celkové koncepce LEAN.

  Pokračovat ve čtení

 • MES – sběr dat softwarem ERP – stačí to?

  MES – sběr dat softwarem ERP – stačí to?

  MES software vs. systém ERP?

  Moderní řešení MES dnes znamenají víc, než pouhé shromažďování. Zcela v souladu s Průmyslem 4.0 plní současný systém MES celou řadu dalších úloh: na pořadu dne je stále častěji digitalizace a propojování jednotlivých výrobních úrovní! Zde se naskýtá otázka: Konkurují si software MES a systém ERP?

  Pokračovat ve čtení

 • Stroj, člověk, MES

  Stroj, člověk, MES

  Rozhovor s expertem v d1g1tal AGENDA

  Digitalizace by se měla chápat jako cesta k dalším možnostem vzdělávání. MES přitom může nabídnout cennou podporu. Rozhovor s členem představenstva společnosti PROXIA Torstenem Wenzelem o MES ve službách pracovníků.

  Pokračovat ve čtení

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Přímý kontakt

Máte dotazy nebo byste si přáli další informace o našich řešeních MES?
Kontaktujte nás prosím – jednoduše a nezávazně!

Navázat kontakt