Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

 

PROXIA – využití synergií se svazy

Činnosti společnosti PROXIA v souvislosti se svazy – Aktivní nadhodnota pro průmysl

PROXIA Výzkum aktivity sdružení obrázek

Hlavní průmyslové svazy sdružují zájmy jednotlivých členů z průmyslových podniků, specialistů v oboru i ze sektoru softwaru a IT za účelem dosažení společných cílů nebo hodnot. Know-how každého jednotlivého člena se tak stává součástí cesty hledání cíle a znásobuje společné vědomosti. To je nejlepší způsob, jak využít synergie v pracovních nebo odborných oblastech. Z jednotných řešení, návodů, koncepcí, standardů, katalogů opatření a dalších poskytovaných možností pak může čerpat výhody celý průmyslový sektor. Dochází k diskuzi a analýze důležitých témat. Svazy zjednodušují komplexnost témat a dostávají se k jádru problémů. Vznikají transparentní řešení, která vytyčují nová měřítka. PROXIA úzce spolupracuje s hlavními německými průmyslovými svazy.


PROXIA Výzkum Logo VDMA

VDMA (Svaz německých výrobců strojů a zařízení) je největším průmyslovým svazem v celé Evropě. Zastupuje více než 3 100 předních středních firem ze sektoru průmyslových investic. Jeho úlohou je zastupovat společné hospodářské, technické a vědecké zájmy výrobců strojních zařízení, zejména vůči domácím a mezinárodním úřadům a hospodářským institucím. Jeho členové mají nárok na informace, poradenství a podporu. PROXIA je aktivním členem Odborného svazu pro software v rámci VDMA.

PROXIA Výzkum MES Logo sdružení D.A.CH

Cílem MES D.A.CH Verband je diskutovat na příslušných grémiích a konferencích o možnostech využití a efektech MES, které by měly být zpřístupněny i dalším tržním segmentům. Svaz se zaměřuje na německy mluvící část Evropy s cílem dosáhnout efektivnější komunikace a rozšíření vzájemných setkání a rozhovorů. PROXIA se aktivně angažuje v pracovních kruzích zabývajících se zlepšováním standardů v oblasti MES a praktickou integrací MES do výroby.

Úspěšné svazové aktivity společnosti PROXIA – pro praktická řešení MES

VDMA & PROXIA – Jednotné ukazatele MES pro Průmysl 4.0

Pracovní skupina VDMA pro DIN pracuje od roku 2007 na návrhu jednotné definice ukazatelů z oblasti výrobních systémů, řízení kvality a toku materiálu. PROXIA Software AG je součástí této pracovní skupiny VDMA.

Aby bylo možné objektivně posoudit kapacitu firmy, musí být srovnatelná s firmami stejné kategorie. Jisté je jedno: Systémy řízení výroby, k nimž náleží i Manufacturing Execution Systems (MES), mají na trhu stále pevnější postavení díky tomu, že jsou schopné čelit plánem omezeným zdrojům a umožňují kontrolu pokroku ve výrobě v reálném čase.

Z globálního pohledu dnes existují různé trendy – Průmysl 4.0 však mezi nimi vítězí. Například USA jde cestou zhušťování ukazatelů a jejich udržováním v monetární podobě. Německo – a zejména VDMA – tento vývoj překonává volbou konkrétních hodnot založených na vzorcích. Cílem je vnitrostátní i mezinárodní srovnatelnost firem. Nedokonalost dnešního stavu není způsobena obsahem nebo technologií. Důvod daleko spíše spočívá v tom, že prostor pro interpretaci nemá dostatečná pravidla. To vede k možnosti optimističtějšího náhledu na vlastní firmu.

VDMA k této otázce prozatím zveřejnila dva standardní listy – 66412-1 a 66412-2. První z nich obsahuje 22 jednotně definovaných rozhodujících ukazatelů MES pro diskrétní výrobu. Ve standardním listu VDMA 66412-2 je popisován účinný model vytvoření těchto ukazatelů. Oba listy slouží jako podklad pro normu ISO, která je v současné době ve stadiu návrhu. Třetí, nyní zpracovávaný, standardní list se zabývá původem hodnot pro diskrétní ukazatele MES.

Lze očekávat, že tyto ukazatele se v praxi uplatní jako základní standard. Počet zájemců o MES vzrůstá, a to výrazně urychluje proces výměny názorů se závodními radami (větší flexibilita pracovní doby) a požadavky na vysledovatelnost u hotových výrobků. To jsou nejdůležitější faktory pro stále větší rozšíření zavádění MES – zejména v kontextu s Průmyslem 4.0.

Výtah ze standardního listu VDMA 66412-1 „Manufacturing Execution Systems“:

 • Míra jakosti
 • Koeficient vybavení
 • Koeficient technické využitelnosti
 • Procesní koeficient
 • Koeficient zmetkovosti
 • First Pass Yield (FPY)
 • Podíl dodatečné práce
 • Index způsobilosti strojního zařízení
 • Kritický index způsobilosti strojního zařízení
 • Index způsobilosti procesu
 • Kritický index způsobilosti procesu

Jako člen pracovní skupiny VDMA kdykoli ochotně poskytneme informace k aktuálnímu vývoji a tématům. Samozřejmě i k otázkám týkajícím se ukazatelů MES.

Vyžádejte si informace

MES-DACH Verband & PROXIA – pro konkurenceschopnější inteligentní výrobu

Cílem MES-DACH Verband je zvyšování efektivity jednotlivých členů, kterého by se mělo dosahovat ve vzájemné spolupráci. PROXIA je pevnou součástí pořádaných akcí i zavádění kompetencí MES z praxe do praxe

MES DACH-Verband se zaměřuje především na IT a MES ve výrobě: Tato činnost zahrnuje kompletní proces tvorby hodnot včetně všech technických a organizačních oblastí. Sem patří přístrojová úroveň (PLC), datalogger (Logger), hlavní řídicí počítač (MES), systémy plánování podnikových zdrojů (např. SAP) a četné další.

I malé podniky by měly být informovány o tom, jaké možnosti se jim z hlediska MES otevírají a jak je mohou technicky realizovat. Podpora vlastních aktivit by měla vést k tomu, aby malé a střední podniky byly schopny systémy vyhodnocovat a přijímat správná rozhodnutí.

Pro dosažení těchto cílů podporujeme společně s MES DACH-Verband výměnu informací, snahu o národní i mezinárodní vytváření norem pro funkce MES a obousměrná rozhraní těchto systémů. Naší činností v MES DACH zajišťujeme průmyslu trvalou informovanost o nejnovější situaci z hlediska technického vývoje, aplikací i dalšího rozvoje MES. Příležitost k tomu nabízejí veletrhy, přednášky, konference, akce v rámci Společenství aj. Praktickou podporu ke všem tématům týkajícím se výroby získáváme od uživatelů.

Jako člen MES-DACH Verband vám kdykoli ochotně poskytneme informace o aktuálním vývoji. Práci Svazu můžete průběžně sledovat prostřednictvím našich novinek & aktualit.


Das PROXIA PLUS: Naše aktivity ve Svazu – Vaše výhody a užitek

Informace zaměřené na praxi

MES-DACH Verband pořádá ve spolupráci se svými členy pravidelná fóra MES, např. „Zaměřeno na MES“. Zajímavé odborné přednášky jsou při nich doplňovány diskuzí o aktuálních tématech. PROXIA se jako důležitý specialista MES a partner Svazu těchto akcí vždy účastní. Fóra jsou otevřená i nečlenům a nabízejí tak všem zájemcům možnost přínosné výměny informací ke konkrétním řešením, koncepcím a strategiím.

Jednotné ukazatele

Aby bylo možné objektivně posoudit kapacitu firmy, musí být srovnatelná s firmami stejné kategorie. Pracovní skupina VDMA pro DIN proto v úzké spolupráci se společností PROXIA od roku 2007 připravuje návrh jednotné definice ukazatelů z oblasti výrobních systémů, řízení kvality a toku materiálu.

Spojování podnikových zájmů

GPROXIA společně s hlavními německými průmyslovými svazy analyzuje důležitá témata a trendy v průmyslu, například Průmysl 4.0 a jeho realizaci v praxi a vede o nich živou diskuzi. Výběr a propojování témat podporuje firmy v oboru a připravuje cestu do budoucna.

Rychlejší dosažení cílů díky vytváření standardů

Důsledkem rostoucí konkurence v souvislosti s globalizací je zvyšování efektivity, zlepšování v oblasti dodržování termínů a zajištění vysokých standardů kvality v jednotlivých podnicích. Spolupráce společnosti PROXIA s hlavními svazy je ideálním základem pro podporu a uskutečňování těchto cílů.

PROXIA – Naše aktivity ve Svazu – Případy zpráv a použití

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
Poskytovatel řešení pro správu dílny PROXIA 2021
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany