PROXIA@Průmysl 4.0 – Od vize k realitě zaměřené na praxi

S PROXIA MES k inteligentní výrobě – směr k Průmyslu 4.0

PROXIA Výzkum Industry 4.0 inteligentní továrna

„Čtvrtá průmyslová revoluce“ je přirozeným důsledkem technického a digitálního pokroku. Konec 19. století přinesl vynález parního stroje (přechod na strojní výrobu) a industrializaci. Na počátku 20. století následoval vynález pásu pro efektivnější výrobu a o pouhých 80 let později digitalizace s inteligentním řízením výrobních procesů (IT, hardware a software). Tyto tři revoluce přinesly obrovské úspory, avšak na úkor individuálních produktů a kratší doby výroby. Poháněna snahou přinést užitek především konečnému spotřebiteli – individuální produkty za výhodné ceny – má nyní revoluce Průmysl 4.0 nabídnout možnost, jak hospodárně, v termínu a potřebné kvalitě vyrábět a dodávat malé šarže s vysokým stupněm individualizace. PROXIA tyto nové cíle výrobního průmyslu podporuje ucelenými, trvale udržitelnými a moderními řešeními MES, zahrnujícími inovativní software MES a koncepce MES orientované na praxi.

Průmysl 4.0 – cíle, výzvy a realizace zaměřená na praxi s PROXIA MES

Inteligentní výroba: Šance a výzva současně

V případě intaktní inteligentní výroby spolu obrobek a stroj komunikují prostřednictvím webového serveru, přičemž ovládání zajišťuje řídicí úroveň. K tomu je nutné velmi úzké propojení možností moderních IT a digitalizovaných výrobních úrovní. Pro průběžnou výměnu informací mezi plánovací a výrobní úrovní je nezbytný soulad internetu a firmou používaného softwaru. Další podmínkou je, aby produkt vyhovoval současně více požadavkům. Patří k nim jednoznačná identifikovatelnost výrobků, ale i nepřetržitá znalost jejich aktuální pozice a stavu produktu v řetězci tvorby hodnot. Se softwarem PROXIA MES, nakonfigurovaným podle požadavků individuálního řetězce tvorby hodnot firmy, lze kladené výzvy zvládnout.

PROXIA Výzkum Průmysl 4.0 obrázek

IT infrastruktura: Držet krok s automatizací

Koncepce automatizace v prostředí strojních zařízení za podpory inteligentního IT pro výrobu jako je PROXIA MES – to je základ řešení, jak dosáhnout vyšší flexibility ve výrobě. Výzva, kterou přitom nelze podcenit, spočívá v dosažení stejné kvality procesů IT od obchodního řízení firmy až po jednotlivé obráběcí stroje. IT systémy správy a vývoje produktů jsou sice velmi silně propojeny, avšak v jiných oblastech se dosud stále ještě uplatňují většinou lokální softwarové moduly, které podporují výrobní ostrůvky. Mnozí výrobci tak mají k dispozici pouze osamocená řešení, která jsou pro efektivní a integrované řízení výroby nutná nejprve převést na „správnou kolej“. Díky integraci PROXIA MES však takové ostrůvky rychle zmizí.

PROXIA Výzkum Monitor.web zobrazení softwaru

Eliminovat rozhraní mezi plánováním výroby a dílenskou úrovní

Jako rozhraní mezi plánovacími řídicími a operativními výrobními úrovněmi vytváří systémy Manufacturing Execution jako jsou řešení MES PROXIA předpoklady pro průběžnou výměnu informací ve smyslu inteligentní výroby. Sběrné moduly pro provozní a strojní data (BDE/MDE) přitom slouží pro přenos informací z heterogenního výrobního prostředí do centralizované datové paměti.

PROXIA Výzkum Průmysl 4.0 obrázek 2

Výzva vyvolaná narůstajícím množstvím dat – Big Data Management

Trvalá výměna informací mezi různými úrovněmi v podniku, obrobky a obráběcími stroji je zdrojem obrovského množství dat, se kterými je nutné se vyrovnat. Pro vyhodnocení ukazatelů je proto nezbytná funkce Drill-Down s vysokým rozlišením, která umožní přístup ke konkrétním informacím. PROXIA nabízí svým řešením MES hybridní technologii pro zpracování dat, která využívá jak technologii In-Memory pro rychlé výpočty v hlavní paměti serveru, tak i klasický datový sklad. Používání mobilních koncových přístrojů, smartphonů a tabletů slibuje na tomto pozadí obohacení průběžného zlepšování managementu opatření o další rozměr. V této souvislosti nabízí PROXIA také mobilní aplikace MES.

PROXIA Výzkum Monitor.web Příklad aplikace

Možnost propočtů a zvýšení flexibility výrobních procesů s MES

Zkušenosti ukazují, že plánování výrobních zakázek za již uvedených rámcových podmínek nelze pro vzdálenější plánovací horizont provádět staticky. Dynamické výrobní prostředí nutí i plánovací proces k rychlejším reakcím a je závislé na odezvě z výroby v reálném čase. Teprve propojení detailního plánování s „informačním cloudem“ z dílenské úrovně umožní podnikům okamžitou reakci na změny ve zdrojích nebo kapacitách. Pohled zblízka ukazuje, že čtvrtá revoluce již na tuto cestu vkročila, jak to dokazují i první konkrétní řešení procesů v praxi.

PROXIA Výzkum Průmysl 4.0 obrázek 3
 • TOP 100 - obhajoba titulu: PROXIA vyznamenána i v roce 2021

  Cenou ověnčené inovativní schopnosti Společnosti PROXIA Software AG z Ebersbergu u Mnichova bylo v roce 2021 znovu propůjčeno ocenění TOP 100-Siegel. PROXIA se znovu úspěšně probojovala v konkurenci 267 středostavovských podniků z nejrůznějších oborů mezi 100 nejlepších. Je to již 28. vyznamenání, kterým byla inovativní společnost v této soutěži poctěna. Vyznamenání je udělováno na základě nezávislé prověrky založené na vědecké systematice, kterou z pověření compamedia provádí vědecký hlavní představitel TOP 100, prof. Dr. Nikolaus Franke. Hodnocení se zaměřuje na pět kategorií zahrnujících rozsáhlé téma inovace. Mimořádné výsledky prokázala PROXIA v disciplíně „Externí orientace“, a to svou novou otevřenou inovativní koncepcí, která podnikům umožňuje rychleji zavádět do praxe náměty, technologie a řešení v oblasti optimalizace výroby.

  Cenou ověnčené inovativní schopnosti Společnosti PROXIA Software AG z Ebersbergu u Mnichova bylo v roce 2021 znovu propůjčeno ocenění TOP 100-Siegel. PROXIA se znovu úspěšně probojovala v konkurenci 267 středostavovských podniků z nejrůznějších oborů mezi 100 nejlepších. Je to již 28. vyznamenání, kterým byla inovativní společnost v této soutěži poctěna. Vyznamenání je udělováno na základě nezávislé prověrky založené na vědecké systematice, kterou z pověření compamedia provádí vědecký hlavní představitel TOP 100, prof. Dr. Nikolaus Franke. Hodnocení se zaměřuje na pět kategorií zahrnujících rozsáhlé téma inovace. Mimořádné výsledky prokázala PROXIA v disciplíně „Externí orientace“, a to svou novou otevřenou inovativní koncepcí, která podnikům umožňuje rychleji zavádět do praxe náměty, technologie a řešení v oblasti optimalizace výroby.

  Další informace

 • PROXIA vyznamenána jako „Best Shop Floor Management Solution Provider 2021“

  PROXIA Software AG z Ebersbergu u Mnichova byla vyznamenána mezinárodní cenou „10 Best Shop Floor Management Solution Providers of 2021“, kterou každoročně uděluje časopis Industry Era Magazine. Společnost, jejímž synonymem je MES, zabodovala především novou inovativní koncepcí řešení „Digitální dvojče zlepšovacích opatření s metodou PROXIA-OEE/KVP“.

  „10 Best Shop Floor Management Solution Providers of 2021“ – cena, kterou každoročně uděluje časopis Industry Era Magazins z USA, je hodnotí podniky zejména z hlediska technologie, vize, filozofie a praktických zkušeností. S tím souvisí jedinečnost účastníků vyjádřená inovativními produkty, příp. mimořádným řešením.

  Další informace

 • Vyznamenáno pečetí kvality BITMi „Software Made in Germany“

  100% servis. 100% kvalitu. 100% budoucnost. Pečeť kvality BITMi „Software Made in Germany“ zaručuje zákazníkovi přesně tyto tři parametry úspěchu. Bundesverband IT-Mittelstand e.V. ocenil touto značkou kvality MES software společnosti PROXIA Software AG z Ebersbergu u Mnichova. Důvodem pro vyznamenání ovšem není pouhý fakt, že produkt pochází z Německa. Promyšlený design, řešení osvědčené v praxi, inteligentní výrobní postup, neustálé inovace a kompetentní zákaznicky servis, to jsou další kriteria, která se při udělování značky velmi pečlivě posuzují.

  „Máme velkou radost z toho, že jsme byli takto vyznamenáni za technologicky moderní a uživatelsky komfortní řešení MES, které pouze vlastními silami v Německu neustále rozvíjíme a zlepšujeme“, říká Julia Klingspor, členka představenstva společnosti PROXIA Software AG.

  Další informace

 • Stroj, člověk, MES

  Digitalizace by se měla chápat jako cesta k dalším možnostem vzdělávání. Velmi důležitou podporu přitom může poskytnout Manufacturing Execution System (MES). Tématicky zaměřený rozhovor s Torstenem Wenzelem, členem představenstva firmy PROXIA Software AG o systému MES ve službách společnosti objasňuje některé otázky týkající se spolupráce stroje, člověka a MES.

  Přečtěte si o požadavcích na digitální zralost firem a lidí v souvislosti s projektem Průmysl 4.0 a o tom, jak řešení MES mohou přispívat k odstraňování překážek a urychlování procesů.

  Další informace

 • Základem Průmyslu 4.0 je digitální „zralost“

  S pojmy jako „digitální továrna“, „inteligentní výroba“, „Průmysl 4.0“ nebo také „digitální transformace“ se dnes setkáváme na každém kroku. Co však realizace koncepcí, které se za nimi skrývají, pro firmy skutečně znamená?

  Určit své místo na cestě změn může být pro firmu velmi obtížné, protože často dochází k nakupení více faktorů. Jedním ze základních problémů je chybějící měřítko hodnocení. Není k dispozici ani samostatné měřítko „digitální zralosti“ ani referenční definice, podle kterých by se firmy mohly orientovat. Dalším tématem, které si mnozí uvědomí teprve v praxi a při konkrétním stanovování úloh k tématu Průmysl 4.0, jsou kompetence. Kdo, příp. které oddělení má nést za Průmysl 4.0 odpovědnost? IT? Příprava práce? Lean-Manager? Vedení firmy? Rychle se pak ukáže, že Průmysl 4.0 a prohlubování digitální znalosti představuje společný projekt nejrůznějších disciplin.

  Další informace

PROXIA PLUS: MES @ Průmysl 4.0 – Vaše výhody a užitek

Vize budoucnosti Průmyslu 4.0

Propojení autonomních systémů, které vzájemně komunikují, vede k tzv. Cyber-Physical Production Systems (CPPS). Nezávislá výměna informací mezi inteligentními stroji, provozními prostředky a skladovacími systémy a rovněž efekty samostatného řízení na procesní úrovni znamenají mimořádné zlepšení celého řetězce vytváření hodnot. Software PROXIA MES svými řešeními orientovanými na praxi tomuto systému dokonale vyhovuje.

Big Data – žádný problém

PROXIA nabízí svým softwarem MES hybridní technologii pro zpracování dat, která využívá jak technologii In-Memory pro rychlé výpočty v hlavní paměti serveru, tak i klasický datový sklad. Bez problémů je tedy možné zpracovávat i velká množství dat.

Mobilní využívání dat, Cloud Computing

Používání mobilních koncových přístrojů, smartphonů a tabletů PV nabízí efektivní a rychlou možnost využívání dat v reálném čase – i mezi řídicí úrovní a výrobou. PROXIA nabízí softwarem MES řešení i pro mobilní aplikace.

Možnost propočtů a zvýšení flexibility výrobních procesů

Dynamické výrobní prostředí vyžaduje vysokou schopnost reakce v oblasti plánování a závisí na odezvě z výroby. Pro rychlou reakci je nutné propojení detailního plánování PROXIA s „informačním cloudem“ z dílenské úrovně.

MES @ Průmysl 4.0 – Případy zpráv a použití

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 
 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.