PROXIA – výzkum na zakázku pro projekt GiBWert

GiBWert & PROXIA – Vytváření inovativních modulárních struktur a struktur tvorby hodnot

PROXIA Výzkum GibWert obrázek

Projekt GiBWert je výzkumný projekt podporovaný německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum. Účastní se ho významní zástupci ze sféry výzkumu, mezi nimi i PROXIA Software AG, přičemž cílem projektu je dodat budoucí výrobě efektivní různorodost produktů. Strojírenství je pověstné rozmanitostí svých vysoce kvalitních a inovativních produktů.

Cílem modulární strategie produktů je poskytnout zákazníkům přehlednou nabídku odbyt a možnost takovou nabídku efektivně zpracovat. Průmysl však prozatím nemá pro takový účel k dispozici žádnou jednotnou strukturu, a proto se moduly vytvářejí většinou intuitivně a neefektivně. Projekt GibWert-má tedy vytvořit vhodně členěný model řešení a struktury.

GiBWert & PROXIA – Vývoj metodiky

Účelné modulární systémy jsou v případě rozmanitosti produktů nezbytným základem. Velmi důležitou roli hraje i rozsah oblastí výroby, která má být do systému zahrnuta. V hledáčku výzkumného projektu je tedy podrobné sledování celého řetězce tvorby hodnot. Aby bylo možné vytvořit metodiku potřebnou pro efektivní vývoj a hodnocení modulárních systémů ve strojírenství, je nutné v první řadě zjistit specifické požadavky kladené na proces vývoje takového systému. Účinnost a efektivita modulárních systémů je rovněž důvodem, pro který je nutné zpracovat model hodnocení. Oba komponenty – požadavky a modely hodnocení – umožňují z hlediska analýzy nákladů a užitků stejným způsobem porovnání nároků na vývoj a poskytnutí konkurenčních výhod podnikatelům i zákazníkům.

PROXIA Výzkum GibWert obrázek 2

GiBWert & PROXIA – Zavedení standardů do rozmanitosti produktů

Aby byl dosažen úspěch, tedy záruka praktické orientace projektu, byli pro jeho zpracování vybráni vysoce kvalifikovaní partneři. Výsledkem by měl být jednotně strukturovaný modulární systém, který umožní vytváření pestrých výrobních programů z co nejmenšího počtu modulů. Toho lze dosáhnout konfigurovatelnými procesními moduly, které definují zásadní kroky plánování procesu vývoje modulů. V úvahu přitom přicházejí nákladové aspekty, požadavky trhu a zákazníků, ale stejně tak rozhraní vůči dodavatelům. Příkladem této koncepce je vývoj konfigurovatelného modulárního systému pro obráběcí stroje, zavedení praktického postupu pro vytváření modulů a vývoj rozsáhlého mechatronického modulu. Již dnes je zřejmé, že přenositelnost do jiných oborů jako jsou obnovitelné energie, lékařská technika, automobilový průmysl a elektromobilita, abychom uvedli jen některé, není pouhou představou. Velmi dobrá konfigurovatelnost procesů představuje v tomto smyslu reálnou možnost.

PROXIA Výzkum GibWert obrázek 3

Představení GiBWert – Dojmy

 • PROXIA Gibwert Transferový seminář Bochum 01
 • PROXIA Gibwert Transferový seminář Bochum 02
 • PROXIA Gibwert Transferový seminář Bochum 03
 • PROXIA Gibwert Transferový seminář Bochum 04
 • PROXIA Gibwert Transferový seminář Bochum 05
 • PROXIA Gibwert Transferový seminář Bochum 06
 • PROXIA Gibwert Transferový seminář Bochum 07
 • PROXIA Gibwert Transferový seminář Bochum 08

  PROXIA PLUS: Projekt GiBWert – Vaše výhody a užitek

  GiBWert pro efektivní rozmanitost produktů

  Cílem výzkumného projektu GiBWert je vybavit zítřejší výrobu efektivní modulární koncepcí. Důvodem je rozmanitost vysoce kvalitních a inovativních strojírenských produktů. Jednotná struktura modulů přináší do kovoprůmyslu efektivnost.

  Koncepce GiBWert pro vytváření modulů – část 1

  Hierarchie cílů s dimenzováním a kategorizací možných cílů pro produktové moduly s váženými dílčími cíli a účinnými souvislostmi dílčích cílů – Generické strukturovací jazyky pro produkty, procesy tvorby hodnot – Moduly včetně vysvětlení na základě konkrétních příkladů.

  Koncepce GiBWert pro vytváření modulů – část 2

  Seznam s popsanými veličinami pro klasifikaci citlivosti rozptylu procesů tvorby hodnot – Seznamy s charakteristickými procesy tvorby hodnot a nákladovými činiteli s ohledem na citlivost rozptylu.

  Koncepce GiBWert pro vytváření modulů – část 3

  Dokumentovaný postup pro stanovení citlivosti rozptylu procesních kroků a ustavujících charakteristik produktů – popis postupu pro konfiguraci modulárních produktů.

  PROXIA Projekt GiBWert – Případy zpráv a použití

   

  Zavolejte nám!

  +49 8092 23 23 0

   
   

  Kontakt 24 hodin denně

  Kontaktní formulář

   

  Jsme tu stále pro Vás!

  Horká linka našeho servisu

  Vynikající řešení

  PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.