Tiráž

Adresa:
PROXIA Software AG
Anzinger Strasse 5
D-85560 Ebersberg
Telefon: +49 (0) 80 92 23 23 0
Telefax: +49 (0) 80 92 23 23 300
E-mail: info(at)proxia.com
Internet: www.proxia.com

Člen představenstva: J. Carlos Midence
Předseda dozorčí rady: Mark Thompson
Rejstříkový soud: Amtsgericht München HRB 189776
DIČ: DE275193533
Obsahově zodpovědný podle § 6 MDStV: J. Carlos Midence

Upozornění na odpovědnost:

Obsah internetové nabídky
Die PROXIA Software AG nikterak nepřebírá záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení vůči společnosti PROXIA Software AG, které se vztahují na škody hmotné či nehmotné povahy, jež byly zapříčiněny užitím či neužitím nabízených informací popř. použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany společnosti PROXIA Software AG nedošlo k prokazatelně úmyslnému nebo hrubě nedbalému zavinění. Všechny nabídky zůstávají volné a nezávazné. Společnost PROXIA Software AG si výslovně ponechává právo měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo veškerou nabídku bez zvláštního oznámení nebo nařídit časově omezené či definitivní zastavení uveřejnění.

Odkazy
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky ("hyperlinks"), za které společnost PROXIA Software AG nenese zodpovědnost, je ručení vyloučeno, s výjimkou případu, kdy by společnost PROXIA Software AG byla informována o protiprávnosti obsahů a bylo by technicky možné a proveditelné užití stránek zabránit. Společnost PROXIA Software AG proto výslovně prohlašuje, že v době zprovoznění odkazů neměla k dispozici žádné informace o protiprávních obsazích na odkazovaných stránkách. Na aktuální a budoucí uspořádání, obsah nebo autorství odkazovaných/propojených stránek nemá společnost PROXIA Software AG žádný vliv. Společnost PROXIA Software AG se proto tímto výslovně distancuje od jakéhokoli obsahu všech odkazovaných/propojených stránek, který byl změněn po uvedení odkazů. Toto ustanovení se týká veškerých odkazů i zápisů třetích osob v knihách hostů, diskusních fórech a e-mailových seznamech zřízených společností PROXIA Software AG. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, způsobené využitím, nebo nevyužitím takto nabízených informací, ručí výlučně provozovatel stránek, na něž bylo odkázáno a nikoli ten, kdo na takovéto stránky pouze odkázal.

Autorské právo a právo ochranné známky
Společnost PROXIA Software AG usilujeje o to, aby ve všech publikacích dodržovala autorská práva používaných grafik, zvukových dokumentů, videonahrávek a textů, využívala vlastní vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, videonahrávky a texty nebo používala grafiky, zvukové dokumenty, videonahrávky a texty nechráněné licencemi. Všechny v rámci internetové nabídky uvedené a případně třetími osobami chráněné známky a značky podléhají bez omezení ustanovením příslušné právní úpravy pro ochranné známky a vlastnickým právům příslušných zapsaných majitelů. Na základě pouhého uvedení nelze vyvozovat, že značky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorské právo ke zveřejněným objektům vytvořeným společností PROXIA Software AG je výhradním vlastnictvím autora těchto stránek. Rozmnožování nebo použití těchto grafik, zvukových dokumentů, videonahrávek a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu společnosti PROXIA Software AG dovoleno.

Ochrana osobních údajů
Pokud má uživatel možnost v rámci internetové nabídky zadávat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), poskytuje je dobrovolně. Využití a platba za veškeré nabízené služby jsou možné - pokud je to technicky proveditelné a přijatelné - i bez uvedení těchto údajů, resp. za uvedení anonymizovaných údajů nebo pseudonymu.

Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je součástí internetové nabídky, z níž se na tuto stránku odkazuje. Pokud některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu platné právní úpravě neodpovídají, již neodpovídají nebo jí odpovídají neúplně, zůstávají tím obsahy ostatních částí dokumentu a jejich platnost nedotčeny.

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 
 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.