PROXIA MES – JEDEN systém pro celou výrobu

PROXIA MES – Jeden systém, mnoho výhod

Výhody MES využívá nejen sama výroba, ale celý podnik. Jednotliví uživatelé nebo skupiny uživatelů mají přitom zcela odlišné požadavky na zpracovávání a zobrazování informací nebo ovládání systému. Jako profesionální poskytovatel řešení MES přistupuje PROXIA k těmto rozdílům individuálně a plní požadavky kladené vedením podniku a managementem, oddělením IT, controllingu a řízení kvality, přípravou a plánováním prací, výrobními pracovníky i vedoucími projektu MES. PROXIA MES nepředstavuje jen spojovací
prvek mezi úrovní managementu a vlastní výrobou, ale jako nástroj řízení zajišťuje také větší transparentnost, efektivitu a kvalitu výrazně přesahující výrobní úroveň. Díky standardizaci výrobních procesů vytváří PROXIA komplexní balíček MES splňující požadavky ergonomie, výkonu a funkcí pro různé cílové skupiny uživatelů. Dynamické řídicí nástroje ve výrobě, které jsou nezbytné pro moderní inteligentní výrobu ve smyslu filosofie Průmyslu 4.0, doplňují systém ERP pro získání komplexního výrobního systému.

PROXIA MES – základ pro zlepšení Vašeho OEE

 • PROXIA MES-Software podpoří Vaši firmu při hledání možností pro lepší využitelnost Vašich strojů & zařízení. Vyloučí se neplánované prostoje strojů a vedlejších časů – včasná výstraha a zásah v případě chyb a nesrovnalostí zajistí plynulou výrobu. Komplexnost řetězce tvorby hodnot PROXIA MES zaručuje trvalou využitelnost všech informací z výroby v reálném čase.

  Charakteristické vlastnosti softwaru PROXIA MES:

  • Optimální plánování zdrojů a využití strojů pomocí detailního plánování dispečinkem PROXIA
  • Provozní a strojní data – okamžitě a kdekoli k dispozici prostřednictvím PROXIA MES-Monitoring pro kontrolu strojů a využití zařízení
  • PROXIA TPM.web pro optimalizaci intervalů údržby strojů a maximalizaci produktivního času
  PROXIA Výhoda Použitelnost
 • Software PROXIA MES podpoří Vaši firmu při zvyšování výrobního výkonu (output). Včas budou rozpoznány ztráty efektivnosti strojů, zařízení & pracovišť. Podrobnou informaci získáte v podobě zprávy. To umožní pomocí zlepšovacích opatření (KVP) výrazně redukovat množství chyb. Nákladově náročné investice, např. do dalších provozních prostředků, pracovních směn, strojů nebo nových pracovníků patří minulosti.

  Charakteristické vlastnosti softwaru PROXIA MES:

  PROXIA Výhoda Výkon
 • Software PROXIA MES podpoří Vaši firmu identifikací, dokumentováním a vyhodnocením chyb produktů. Velkou a důležitou výhodou je v tomto směru včasné zjištění chyby. Regulačními zásahy lze chybě zabránit ještě před jejím vznikem a díky vyhodnocení dat je možné vhodnými opatřeními preventivně eliminovat často se vyskytující problémy.

  Charakteristické vlastnosti softwaru PROXIA MES:

  PROXIA Výhoda Zaškrtnutí

Výhody a užitek pro různé cílové skupiny

 • PROXIA Výhoda Výkonný ředitel
  • Kontrola efektivity a produktivity
  • Optimalizace využívání kapitálu aktivováním nevyužitých zdrojů
  • Porovnávání výkonů (benchmark) a analýzy ukazatelů (KPI/OEE)
  • Získání skutečných ukazatelů z výroby
  • Možnost rychlého a bezpečného rozhodování
  • Snížení a zajištění podnikatelského rizika
  • Zabezpečení závodu i pracovišť náskokem v oblasti technologií i procesů
  • Větší flexibilita ve výrobě: Využití nových možností trhu
  • Štíhlá výroba: Vyloučení plýtvání, zjištění a využití potenciálů
 • PROXIA Výhoda Vedoucí výroby
  • Optimalizace efektivity strojů a zařízení ve smyslu průběžného zlepšování výroby (KVP)
  • Včasné rozpoznání a řešení chybného vývoje
  • Menší plýtvání díky větší transparentnosti (lean production)
  • Konkrétní výrobní ukazatele pro správná rozhodnutí
  • Jednání namísto reakce, předvídání nedostatků a jejich vyloučení
  • Realistické plány a rozumná dělba práce
  • Redukce rozpracované výroby a co nejpřesnější dodržování termínů
  • Větší vlastní odpovědnost a sebedůvěra v týmu
  • Rychlejší zjištění možností optimalizace výroby a jejich využití
 • PROXIA Výhoda Údržbář
  • Snazší kontrola a dokumentace kvality výroby
  • Dohled nad zlepšovacími opatřeními (KVP)
  • Snížení množství vadných výrobků
  • Lepší možnosti plánování intervalů údržby
 • PROXIA Výhoda IT
  • Software MES s vysokou schopností integrace pro plynulé zavádění do stávající infrastruktury
  • Modulární struktura softwaru pro jednoduché rozšiřování podle potřeby
  • Software se 100% schopností aktualizace a standardními rozhraními ke komponentům ERP a výrobní úrovně
  • Homogenizace prostředí IT komplexním softwarem pro výrobu
  • Jednoduché ovládání orientované na potřeby uživatelů a vysoká spokojenost pracovníků
  • Maximální zabezpečení procesu a ochrana proti výpadku díky maximální stabilitě systému
  • Vysoce výkonný software využívající nejmodernější nástroje
  • Maximální bezpečnost dat zajištěná používáním nejnovějších kódovacích technologií
  • Profesionální realizace projektů a trvalá a rychlá podpora
  • Průběžný rozvoj a optimalizace softwaru pro řešení MES
 • PROXIA Výhoda Operátor zařízení
  • Dodržování plánovaných termínů zhotovení a rychlejší reakce v případě závad
  • Jednodušší procesy díky odstranění zbytečného papírování
  • Lepší dokumentace a informace o provozních datech a průběhu procesů
  • Rovné zacházení s výrobními pracovníky díky zjišťování reálných dat
  • Podstatné usnadnění práce odstraněním zbytečného papírování
  • Lepší plánování a výhled na budoucí zakázky a činnosti
  • Systém výrobních informací pro lepší a aktuálnější informování pracovníků
  • Aktivní integrace do procesu KVP: Návrhy na zlepšení na základě neutrálních dat
  • Spravedlivé vyrovnávání bez znevýhodnění předcházejících nebo následných pracovních operací
 • PROXIA Výhoda Projektový management
  • Rychlejší úspěch při zavádění projektu se standardním softwarem
  • Optimální přizpůsobení požadavkům různých cílových skupin díky jednoduché konfiguraci softwaru
  • Vysoká spokojenost na všech uživatelských úrovních od pracovníků ve výrobě až po vedení firmy
  • Rozsáhlý komplex standardních funkcí pro rychlý výsledek
  • Jistota do budoucnosti díky schopnosti přijímat novinky a přesné dokumentaci
  • Vysoká kvalita poradenství zajištěná kvalifikovanými projektovými týmy s kompetencemi v konkrétních oborech
  • Stabilní vztahy s dodavateli v důsledku solidního vedení firmy a týmu dlouholetých pracovníků

PROXIA MES – možné úspory v číslech

rychlejší doby od zahájení do ukončení výroby produktu

méně papírování

rychlejší zadávání dat

lepší Work in Progress (WIP)

lepší dodržování termínů

vyšší produktivita

lepší kvalita dat

méně chyb

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 258

 
 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.