Větší produkce: Z červené může vzejít duha!

Větší produkce: Z červené může vzejít duha!

Větší produkce: Z červené může vzejít duha!

Digitální dvojče zlepšovacích opatření s metodou PROXIA OEE/CIP

MVětší produkce, větší zisk. Vzorec vypadá velmi jednoduše, ale příslušné veličiny nelze tak snadno zjistit. Metoda PROXIA OEE/CIP vychází ze sběru provozních dat doplněného o služby typu messenger a management opatření PROXIA a ukazuje, kde je třeba skutečně hledat potenciál na dílenské úrovni (shopfloor).

OEE (Overall Equipment Effectiveness) je ukazatel výroby, na který se upírá obecná pozornost. Zjednodušeně řečeno, je OEE součin využitelnosti, výkonu a kvality komplexu strojů. Přesto však má zvyšování OEE – typicky u hodnot v rozmezí 75 % a 100 % –rozdílný vliv. Je tomu tak právě tehdy, jestliže jde o to, aby se ve smyslu MES a Kaizen ukazatel OEE neustále zvyšoval.

Hnací moment pro OEE: Využitelnost

Podívejme se znovu podrobně na ukazatele, z nichž se OEE skládá:
Kvalita: Četné výrobní podniky mají již řadu let zavedeno nekompromisní řízení kvality s krásným výsledkem, kdy relativní hodnoty kvality téměř dosahují mety 100 % (známka 1,0). Zde tedy podstatná zlepšení již nelze očekávat. To je samozřejmě dobré – záleží nám přece na pověsti „Made in Germany“.
Výkon Výkon je u výrobců velkých sérií nepochybně důležitým ukazatelem, ale v klasickém strojírenství a u speciálních strojů s nepřehlednou kusovou výrobou je jako východisko sporný. Výkon závisí na výkonu strojů a ten je podmíněn technologicky. Výrobce si tedy záměrně koupí frézu s určitým řezným výkonem. Ten je prostě daný.
Využitelnost: Pokud posuzujeme výkon a kvalitu tak, jak jsme popsali, zbývá právě využitelnost jako hnací moment. Proto je využitelnost stroje ústředním bodem pro optimalizaci OEE. Za předpokladu, že kvalita a výkon jsou v porovnání s využitelností jen velmi málo variabilní, je klíčem ke zlepšení OEE zvýšení využitelnosti zařízení. Proto se metoda PROXIA OEE/CIP zabývá především využitelností.

S manažerem opatření zaměřeno na 100% využitelnost

Společnost PROXIA nyní uvedla na trh nástroj pod názvem manažer opatření, který v rámci průběžného procesu zlepšování (CIP) umožní spolehlivou validaci a verifikaci výsledků. S manažerem opatření PROXIA dokáže uživatel objevit přístup k tomu, co dosud bránilo splnění cíle 100% využitelnosti.
Pozadí: Systém plánování podnikových zdrojů se nyní zabývá využitelností v „zeleném pásmu“ („stroje v akci“), protože zjištěné údaje jsou relevantní z hlediska kalkulace. „Červená“ znamená všechny „neproduktivní doby“, tedy přestávky, seřizování, chybí personál, materiál nebo např. jeřáb. Tyto doby nelze nikomu vyfakturovat. Jejich minimalizace nás však postupně přiblíží ke 100% využitelnosti.
Velmi důležité: Tato „červená“ není daná jednou provždy – lze ji proměnit na výnosy z výroby! Technologie společnosti PROXIA dovoluje s velkou důsledností zachytit tyto jednotlivé překážky na cestě k cíli a záměrně pracovat na jejich eliminaci – vtipně řečeno: „Z červené může vzejít duha“

Zrak a sluch jako senzory procesu průběžného zlepšování

Okruh regulace procesu průběžného zlepšování zahrnuje v souladu s aktuálním moderním chápáním metody plánování – realizaci – kontrolu – užívání. Ve fázi „užívání“ hraje ústřední roli PROXIA MDE, při „kontrole“ pak PROXIA manažer opatření. PROXIA sběr strojních dat poskytuje pracovníkovi u stroje nejen všechny údaje nutné pro zpracování úkolu (princip Pull), ale službami typu messenger a obousměrným spojením s PROXIA MES zaručuje, že může intuitivně komunikovat v případě problémů (princip Push). PROXIA MES využívá zrak a sluch pracovníků jako senzory pro záznam skutečných procesů, ze kterého pak je možné zjistit a dokumentovat důvody pro odstávky zařízení. Pomocí PROXIA manažera opatření pracovník odpovědný za proces průběžného zlepšování přiřadí příčinu takové neproduktivní doby k určité kategorii. Ty pak lze přehledně vyhodnotit a odvodit příslušná opatření. Příkladem mohou být „černé díry produktivity“ (pokles produktivity) při výměně směn, kdy předávání vysokozdvižného vozíku znamená, že doprava půl hodiny stojí.

Digitální dvojče opatření pro kontrolu výsledku

Každé opatření ke zlepšení musí pracovník odpovědný za proces průběžného zlepšování stále znovu prověřovat, za je stále účinné nebo zda účinnost ztratilo v důsledku jiných opatření (okruh procesu průběžného zlepšování). Služby typu messenger v softwaru PROXIA MDE/BDE mu přitom pomáhají procesy v oblasti jeho působnosti záměrně upravovat. Podmínkou je však kompletní digitalizace opatření. PROXIA hovoří o vytvoření „digitálního dvojčete opatření“. Pojem, který na první pohled působí kuriózně, zahrnuje odpovědnou osobu, cíl opatření, termín opětovného předložení, okamžik spuštění a ukončení. PROXIA manažer opatření umožňuje seskupování různých opatření, např. „Optimalizace strojního parku“ nebo „Zavedení systému CAD/CAM“. Cíle jsou definovány volným textem, např.: „Stroje často o pauzách stojí, přestože by mohly pracovat na dílech s delší dobou výroby“. Pro vizualizaci se kolem každého opatření vytvoří jakýsi druh informační bubliny, kde je uvedeno každé opatření, například v rozdělení podle denních směn. To umožní přiřazování dokumentů a umísťování opatření na časovou osu. Digitální dvojče opatření může být přímo porovnáváno s výsledky zjištěnými nástroji monitoringu (příklad: kolik hodin denně stroj ve skutečnosti pracuje bez obsluhy). Takové záznamy četnosti výskytu určitých událostí vedení provozu i celého podniku ocení. 

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 
 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.