Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

  • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
  • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
  • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

Nový manažer opatření PROXIA

Nový manažer opatření PROXIA

Nový manažer opatření PROXIA

Ovládat průběžný proces zlepšování

Může být opatření úspěšné, protože je za takové určitá osoba považuje? To by znamenalo, že úspěch závisí na posouzení jednotlivce nebo osobním vnímání. Nový manažer opatření PROXIA takovou individuální nevypočitatelnost pro oblast výroby vylučuje a zaručuje spolehlivý digitální kontinuální proces zlepšování.

Digitální kontinuální proces zlepšování

V průběhu kontinuálního procesu zlepšování bývá často obtížné rychle a cíleně hodnotit provedená opatření. A v tuto chvíli nastupuje Controlling-Cockpit manažera opatření PROXIA. Ten totiž umožňuje prověřit provedená opatření z hlediska dosažení určitého cíle nebo změny stavu.

Jak management opatření PROXIA funguje?

V praxi je řekněme zapotřebí vyhodnotit změnu, kdy v důsledku nedostatku materiálu došlo k prostojům stroje a bylo použito opatření „Zavedení softwaru pro řízení vysokozdvižných vozíků“. Současně může pracovník odpovědný za opatření zkontrolovat vliv na průběžný čas zakázky. Protože je občas nutné zkontrolovat účinnost opatření provedených v minulosti (zajištění opatření) je důležité, aby hodnocení mohlo proběhnout rychle, jednoduše a bez komplikací. S každým provedeným opatřením se totiž zvyšuje počet kontrolních činností.

Manažer opatření PROXIA je softwarový nástroj, který firmě umožní pracovat v souladu s digitálním kontinuálním procesem zlepšování výroby.

Opatření se ukládá v systému jako digitální záznam. Na jednom místě jsou tedy soustředěna všechna fakta, která opatření popisují. Patří k nim například: doba realizace, kontaktní partner, termíny opětovného provádění, popis opatření nebo průvodní dokumentace. Typickými cílovými skupinami, které manažer opatření PROXIA využívají, jsou pracovníci, jejichž náplní práce jsou postupy pro kontinuální proces zlepšování Lean a Six-Sigma a manažeři pro kontinuální proces zlepšování.

Možnosti hodnocení vztahující se k určitému opatření

  • Změna klasických klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) jako celková efektivita strojů (OEE), využitelnost, výkon, podíl zmetků, stupeň vystrojení, kvóta dokončovacích prací nebo technický stupeň využitelnosti (OPC-UA)
  • Odchylka v čase mezi příčinou, která způsobí v systému změnu, a jejím důsledkem
  • Změna v dodržování termínů
  • Změna v podílu zmetků s možností podrobného sledování změny důvodů
  • Analýza změn evidovaných „časů poruchy“ a všech dalších „druhů času“


 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Přímý kontakt

Máte dotazy nebo byste si přáli další informace o našich řešeních MES?
Kontaktujte nás prosím – jednoduše a nezávazně!

Navázat kontakt