Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

  • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
  • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
  • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

PROXIA novinky RSS-Manager 2019

Really simple: PROXIA RSS-Manager

PROXIA novinky RSS-Manager 2019

Pro komunikaci ve výrobě v souladu s potřebami

PROXIA RSS-Manager – „očko“ ve výrobě

MES software vs. systém ERP: doplněk, nikoli konkurence!

PROXIA RSS-Manager je zkratka pro „Really Simple Syndication in Production“, tedy skutečně jednoduché a aktivní předávání informací a hlášení o stavu ve výrobě. Jedná se o moderní technologii v systému PROXIA MES, která umožňuje „objednat si“ určité informace jako RSS-Feed. Tímto způsobem je odpovědný pracovník automaticky informován o aktualizaci určitých stavových hlášení, např. příkazu pro stroj, sklad nebo pracovníky. Systém výborně zajišťuje včasnou informaci cílové osoby o konkrétní změně, například problému s příkazem nebo poruše stroje. Informační systém ve výrobě musí zprávy předávat rychle a cíleně, aby mohla být zaváděna okamžitá opatření. Další výhodou je, že do systému lze bez problému integrovat současné komunikační struktury. Protože si každý zainteresovaný uživatel může objednat individuální informace podle svých potřeb, budou možná vznikat i zcela nové komunikační kanály a v souvislosti s tím i nové synergie. PROXIA RSS-Manager (Really Simple Syndication) rozšiřuje informační systém MES o funkci vytváření vlastních RSS-Feed na základě událostí ve výrobě. Zprávy RSS iniciované definovanými událostmi jsou zasílány automaticky. Tyto „News-Feeds“ mohou poskytovat a zobrazovat všechny aplikace MES, které nabízí PROXIA Software AG. Protože „RSS“ představují z hlediska informačních technologií mezinárodní standard, jsou k dispozici navíc četné další aplikace, které mohou krátké zprávy zpracovávat. Lze tedy používat například aktuální prohlížeče jako MS Edge, Mozilla Firefox nebo Google Chrome, stejně jako firemní Mail-Clients. Za podpory MS Outlook, IBM Notes nebo Mozilla Thunderbird mohou informace poskytované systémem MES ve firmách dostávat i další uživatelé, aniž by bylo třeba instalovat doplňkový software.

Ideální nástroj pro mistry a pracovníky odpovědné za výrobu

Jako ideální aplikace pro odpovědné mistry, vedoucí výroby, závodu nebo podniku dodává PROXIA RSS-Manager automaticky spolehlivé informace např. o nedostatku materiálu, problémech s kvalitou, termínech běžné údržby & cyklech celkové údržby, poruchách strojů, odchylkách OEE, zpoždění u zakázek / dodávek nebo nedostatku pracovníků. Příjemce obdrží pouze takovou informaci , která je pro něj relevantní, tzn. takovou, která je skutečně důležitá pro splnění jeho úkolů. RSS zjednodušuje zejména sledování velkého počtu různých měnících se prostředků a zdrojů, např. strojů, zařízení, informací o procesu nebo pracovníků, o jejichž aktualizaci musí být odpovědný pracovník informován, aby mohl provádět rychlá rozhodnutí.

PROXIA RSS-Manager ve výrobě

Neustálá informovanost v každodenní praxi

Ať už se jedná o nový stroj, problémové zařízení nebo pověstnou „rychlovku“, kterou nařídí vedení –všechno jsou to příklady toho, jak zásadní význam může RSS-Feed mít. Představme si: Do výroby byl zakoupen nový stroj, který nahrazuje jeden nebo více starších strojů nebo má doplnit spektrum produktů. Nebo se zjistí, že jedno ze zařízení „zdržuje“ a/nebo má vysokou hodinovou sazbu, a proto je mu třeba věnovat zvláštní pozornost. Při jakékoli změně na těchto strojích a zařízeních, která bude podle předem stanovené definice považována za negativní, by měly být co nejdříve informovány všechny rozhodující a na procesu zúčastněné osoby. Pokud například dojde k poruše stroje, mohou být současně informováni mistr, údržba, oddělení plánování výroby i vedení výroby. Software PROXIA MES vydá informaci a spustí sekvenční informační řetězec s různými stupni eskalace (např. obsluha zavolá mistra, mistr zavolá údržbu a informuje plánování výroby, plánování výroby předá informaci vedení výroby). To umožní rychleji odvodit potřebná opatření a zavést je.

Nebo: V oddělení plánování výroby přistane na stole zakázka, která musí být provedena prioritně a současně i zakázka předaná přímo z vedení firmy, tzv. „objednávka od šéfa“. Takové zakázky mívají většinou vyšší nároky na dodržení termínu a předávají se do výroby s označením prioritní. Pracovníkům, kteří musí mít informace o všem, co je s takovou zakázkou spojeno, a to včetně předem definovaných změn (problémů), nabízí PROXIA MES nástroj RSS-Manager. Jestliže se RSS-Feed propojí s konkrétní zakázkou, obdrží všichni registrovaní příjemci zpráv včas informaci o definovaných událostech. Příslušná místa a osoby tak jsou přímo informovány, jestliže v souvislosti se zakázkou dojde ke změnám a je nutné zahájit nebo zrušit opatření.

Cílem nástroje PROXIA RSS-Manager je, spravovat libovolný počet „hlídačů“, kteří budou trvale mít pod kontrolou nerozlučnou dvojici strojů a objednávek. Protože každý uživatel může svému „hlídači“ stanovit jiné podmínky, mohou být pro každého uživatele generovány informace podle jeho potřeb. Systém, který umožní předávat spotřebitelům požadované informace, dokáže i v budoucnu zvládnout stále se rozšiřující objem dat. Hlídače budete moci jako své malé digitální pomocníky vyslat přímo do výroby, abyste ještě lépe viděli a slyšeli, co se děje. Platí totiž: „Informace ztrácejí tím víc hodnoty, čím jsou starší.“

Stručný přehled vynikajících možností a výhod nástroje PROXIA RSS-Manager:

  • Vždy aktuální informace díky automatickým aktivním RSS-Feed z výroby
  • Cílené objednávání informací z výroby – orientace na úlohy, odpovědnost nebo potřeby
  • Automatické přijímání RSS-Feed z neustále doplňované zásoby výrobních dat
  • Standardní software na bázi internetu a přitom nezávislý na platformě díky využívání aplikace založených na prohlížeči

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Přímý kontakt

Máte dotazy nebo byste si přáli další informace o našich řešeních MES?
Kontaktujte nás prosím – jednoduše a nezávazně!

Navázat kontakt