Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

  • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
  • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
  • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

PROXIA novinky MES software vs. systém ERP?

MES – sběr dat softwarem ERP – stačí to?

PROXIA novinky MES software vs. systém ERP?

MES software vs. systém ERP?

„Provádět sběr provozních a strojních dat? To snad ještě zvládneme!“ Tak nějak podobně zřejmě reagovali experti prodeje u výrobce ERP, když se zákazníci vyptávali na funkce MES. Ale moderní řešení MES dnes znamenají víc, než pouhé shromažďování. Zcela v souladu s Průmyslem 4.0 plní současný systém MES celou řadu dalších úloh. Výroba se s jednoduchým sběrem a vyhodnocením dat nespokojí: na pořadu dne je stále častěji digitalizace a propojování jednotlivých výrobních úrovní!

MES software vs. systém ERP: doplněk, nikoli konkurence!

Pro představu, že ERP a MES se spíše doplňují, než aby si konkurovaly, by mohl sloužit následující příklad: K čemu je pracovníkovi u stroje dobré, jestliže výrobní proces sice pracuje podle „zadaných hodnot“, ale vzhledem k odlišným vlastnostem suroviny nástroj funguje jinak a v konečném výsledku ze stroje vypadne zmetek. V důsledku toho se pak zhorší OEE zařízení o jeden procentní bod. Vedoucí výroby, který podle KPI vidí, že kvalita výrobního procesu klesá, bude nejspíš nejdřív hledat vinu u pracovníka. Ten ale na svém místě udělal všechno správně, chyba není na jeho straně, ale na straně vstupní kontroly materiálu. To se také zjistí následným vyhodnocením dat MDE, zpětnou informací o nepovedeném výrobku a související informací o šarži. Bohužel, už je pozdě!

Samozřejmě je důležité identifikovat dodatečně pomocí vyhodnocování a analýz chyby, aby je – nebo lépe řečeno – jejich příčiny bylo možné odstranit. Přinejmenším stejně důležité však je, co nejdříve zjistit odchylky procesu od určeného „standardu“ a informovat o nich všechny osoby přímo se účastnící procesu výroby i ty, které na něj mají vliv, aby bylo okamžitě možné zavést nápravná opatření. To je okamžik, kdy se odděluje „zrno“ od „plev“. Od mnoha systémů ERP, které nabízejí možnost sběru dat pro výrobu, se očekávají pouze informace, avšak jejich včasné předávání pracovníkům pokulhává. Právě ve chvíli, kdy parametry procesu jako teplota, tlak nebo rychlost posuvu překračují nebo nedosahují mezní hodnotu platí, že rychlost zásahu je rozhodující. Řídit se pouze systémem ERP je příliš zdlouhavé. Další, z hlediska vlastní výroby důležité informace, například informace ze skladu o polotovarech pro následující pracovní operaci, informace o příští plánované údržbě zařízení, ale i programové informace NC týkající se upínání, výkresů apod. by se měly objevit ve správnou dobu na správném místě. Zkusme uvažovat jinak: informaci o tom, že na trase je dopravní zácpa, může řidič využít jen tehdy, má-li ještě možnost jiné cesty. Jestliže už stojí, není mu nic platná.

Průmysl 4.0 se neobejde bez profesionálního sběru dat MES

V současné době zřejmě žádný systém ERP nevyhoví nárokům, které klade horizontální a vertikální propojení pracovníků ve výrobě ani potřeba jejich „zásobování“ všemi důležitými informacemi ve správný čas. Pro moderní řešení MES, jaké nabízí např. PROXIA Software AG, je právě toto cíl - tedy výroba schopná řešit okamžitou situaci. Kromě standardního rozsahu funkcí řešení MES jsou pro dosažení maximálního užitku důležité další vlastnosti. Řešení MES vypracované specialisty je charakteristické tím, že cílevědomě podporuje všechny dílčí procesy ve výrobě a dodává všem zúčastněným potřebné informace. Jeho struktura je přitom modulární a podle potřeby může být rozšířeno vhodnými softwarovými moduly. Projekty MES bývají zpočátku „štíhlé“ a postupem času se krok za krokem přizpůsobují komplexnímu řešení. Uživatelé přitom mohou využívat nejen dlouholeté zkušenosti specialistů MES, ale k dispozici jsou jim i všechna současná i budoucí vylepšení a rozšíření tohoto řešení.

MES – z praxe pro praxi

Kromě zkušeností a technické kompetence patří k vlastnostem specialisty MES i jeho schopnost orientace především ve struktuře výrobních procesů. Díky Best-Practice-Use-Cases a zprávám uživatelů využívají zákazníci nejen zkušeností ostatních, ale dostává se jim i zcela individuálního poradenství pro jejich konkrétní projekty MES. Řešení MES nabízené specialisty, jakými jsou pracovníci společnosti PROXIA Software AG, pro zákazníka neznamená, že bude pouze využit a upraven již existující proces. Získává v tomto případě totiž praktický základ, který představuje individuální cestu ve směru k digitální výrobě.


Stáhněte si brožuru

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
PROXIA 10 Best Innovative Technology Solution Provider of 2020
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany