PROXIA News „Mit Abstand“ – die beste Produktion
PROXIA News „Mit Abstand“ – die beste Produktion

„Na dálku“ – nejlepší výroba

S inovativním softwarovým nástrojem MES navzdory koronaviru

Aktuální pandemie koronaviru klade velké nároky i na výrobní podniky, které musí každý den rychle a flexibilně reagovat na stále se nové výzvy. PROXIA je v této mimořádné situaci podporuje svými inovativními moduly PROXIA MES-Software: velín, MES-Monitoring a digitální „informační kontejner“. Tyto moduly umožňují digitální a dynamické plánování výroby s různými alternativami, optimální nasazování pracovníků nezávisle na času a místě i efektivní vytížení strojů.

Supergau Corona Lockdown: Četné firmy musely doslova a do písmene zatáhnout za nouzovou brzdu a „zmrazit“ svou činnost. Důvody pro tento „shutdown“ ve výrobě se různí podle oborů. Někde to byly kolabující dodavatelské řetězce, jinde zase hluboký pokles poptávky. Často se jedná o kombinaci více faktorů, která ztěžuje odpovědným pracovníkům nalezení správného řešení.

Jestliže se nyní výroba opět rozběhne, bude třeba zvládnout výzvy a problémy, pro které nemá odborná literatura téměř žádnou radu. Nacházíme se ve zcela nové situaci, která od pracovníků na rozhodovací i operativní úrovni vyžaduje takovou míru flexibility a pohotovosti, s jakou se výrobní sféra dosud nesetkala. Například plánování výroby v minulosti často probíhalo podle opakovaných vzorců, kdy bylo možné pro realizaci procesů využívat „off-line“ nástroje, jako jsou tabulkové kalkulace. V době nejistých dodavatelských možností však nikdo nechce plýtvat materiálem na něco, co není bezprostředně zapotřebí. Současně však ale nikdo nechce ohrozit své vztahy k zákazníkům a pokoušet jejich věrnost zpožděnými dodávkami.

Digitální a dynamické plánování výroby pro větší flexibilitu

V praxi to znamená, že je stále důležitější dynamické plánování výroby, jehož výsledek bude zahrnovat „doutnající ohniska“ podmíněná danou situací a poskytne tak solidní základ pro vlastní výrobu. Podrobné a flexibilní plánování např. s pomocí velínu PROXIA umožní ještě přesněji určit potřebu personálu a jeho optimální nasazení.

V samotném výrobním procesu pak moderní MES-Monitoring a mechanismy rozdělování informací v souladu s procesy umožňují plynulý průběh výroby i bez neustálých a přímých kontaktů s pracovníky. Informace mohou být například zasílány ze směny na směnu digitálně, aniž by bylo nutné klasické „předávání“. Kombinaci informací o zařízení na jedné straně a údajů o zakázkách na straně druhé nabízí digitální „informační kontejnery“ zahrnuté přímo v softwaru PROXIA MES, jejichž použití do značné míry nahradí dnes běžné výrobní porady.

Systém MES nabízí podporu home office

Oddělení IT pracují ve firmách v aktuálních podmínkách pandemie na plné obrátky, aby pracovníci mohli vykonávat svou práci z domova. Často jsou již k dispozici řešení VPN, kdy pracovníci mají zvenčí přístup k firemní síti. Proto mohou mnozí již dnes pracovat bez problému přímo v systému ERP. Kdo a jak ale bude přenášet informace potřebné pro práci z domova? I v tomto směru nabízí PROXIA v systému MES vhodné řešení. Například údržbáři ve stavu pohotovosti na zavolání mají možnost přístupu k telemetrickým údajům zařízení nebo pracovníci výrobních organizací mohou z domova provádět analýzy výrobních dat.

Systém MES dokáže aktivně informovat o odchylkách v procesu a dává možnost rychlého zásahu. Tím v řadě případů, kdy dnes není možná osobní přítomnost na pracovišti, zajišťuje plynulou činnost firmy i na úrovni efektivního operativního řízení.

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 
 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.