PROXIA – Moderní MES pro inteligentní výrobu

PROXIA „IT výrobní paměť“ pro inteligentní výrobu

Společnost PROXIA IT Produkční paměť

Zaměřeno na společnost PROXIA: MES v kontextu čtvrté průmyslové revoluce „Průmysl 4.0“

Dnešní doba s globální konkurencí a velkým tlakem na náklady a termíny klade před výrobní závody stále nové výzvy. Požadavky týkající se optimalizace procesů a výroby jsou různorodé, protože výchozí body a stanovené cíle jednotlivých podniků se od sebe výrazně liší: Může se stát, že podnik právě přechází z řemeslné výroby na průmyslovou, musí se vypořádat se stále větším nedostatkem kvalifikovaných pracovníků nebo s přibývající individualizací a z toho vyplývajícím omezováním velikostí výrobních šarží. Pevná, vertikální integrace procesů, která se dosud často zobrazovala ve tvaru pyramidy, je již zastaralá, protože v současné době je vyžadována větší dynamika od informačních systémů (ERP) přes plánování výroby až po vlastní výrobu (shopfloor). V duchu Průmyslu 4.0 probíhá změna paradigmat směrem k integrovanému propojení strojů, zařízení, lidí a příslušných úrovní procesů podniku, kterou PROXIA prostřednictvím svých řešení MES (Manufacturing Execution System) významně podporuje.

Moderní MES pro inteligentní výrobu: PROXIA

„Inteligentní“ řízení komplexních postupů v kombinaci s vyšší flexibilitou vyžaduje IT systémy, které lze prostřednictvím konfigurace flexibilně přizpůsobovat změnám produktů a výrobního prostředí. Jako poskytovatel řešení MES má společnost PROXIA díky dlouholetým zkušenostem s optimalizací výroby, standardizovanými softwarovými produkty a vysokou odborností při realizaci a projektování nezbytné know-how, aby úspěšně realizovala projekty v rámci iniciativy Průmysl 4.0 a čelila výzvám IoT, Big Data a Smart Data.

S PROXIA MES uplatňují průmyslové podniky štíhlou výrobu (lean), s lepším dodržováním termínů, efektivněji, flexibilněji a s větší orientací na zákazníka – a jsou díky tomu na trhu úspěšnější a trvale konkurenceschopné. Nasazení PROXIA MES zlepšuje plánování výroby, zajišťuje transparentnost a řízené postupy, poskytuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI – Key Performance Index), analýzy a reporty – software je nezávislý na odvětví a může být flexibilně přizpůsoben jednotlivým výrobním postupům – na cestě ke štíhlé výrobě, inteligentní výrobě a budoucnosti v podobě vize Průmysl 4.0.

PROXIA MES pro průběžný proces zlepšování (KVP)

Software PROXIA MES pro kompletní data z výroby jedné firmy. Ve spojení se systémem plánování podnikových zdrojů (ERP) je výsledkem dokonalá transparentnost pro všechny úrovně pracovníků i vedení firmy. Ať už plně automatizovaný nebo manuální – software PROXIA MES nabízí pro řízení operativních i strategických cílů všechny metody sběru dat – bez ohledu na typ řízení, stáří nebo výrobní postupy. To umožňuje rychlou a flexibilní reakci na změny trhu. Cílem je být vždy o krok před konkurencí!

PROXIA, Váš partner pro řešení MES s rozhodujícími výhodami & užitky:

Nejproduktivnější systém průběžného zlepšování na světě

Se softwarem PROXIA MES můžete vyhodnocovat a řídit proces zlepšování. Software PROXIA MES podporuje týmy v řízení procesu zlepšování, z časového hlediska jednoduše a úsporně.

Správné informace namísto nepřehledné záplavy

Rostoucí objemy vyžadují spolehlivý systém, který předá správná data a informace ve správnou dobu správnému příjemci na správném místě. To platí stejně pro analýzu jako pro třídění informací se zaměřením na konkrétní cíl. PROXIA MES dodá managementu a pracovníkům na řídicí úrovni důležité výsledky vyhodnocení a ukazatele.

Plně automatický controlling

Software PROXIA MES vytváří na základě jednotné databáze porovnání požadovaných a skutečných hodnot Vaší výroby v reálném čase a zaručuje dlouhodobé sledování ukazatelů vč. kontroly definovaných cílů.

Zajištění know-how

Odborné vědomosti pracovníků a jejich rozšiřování je mimořádně důležitý faktor. Zárukou je v tomto směru obousměrná komunikace mezi člověkem a strojem a centrální databáze MES. Navíc lze tímto systémem vyloučit již předem značné množství chyb.

Transparentnost překračující hranice jednoho závodu díky jednotné databázi

Zajištění transparentnosti ve všech provozních jednotkách. Umožní ji porovnávání ukazatelů prováděné jak hierarchicky, tak např. srovnáváním výkonů (Benchmarking).

Univerzální sběr dat pro všechny provozní sektory

Se softwarem PROXIA MES si sami zvolíte vhodnou variantu sběru dat – od plně automatizovaného až po ruční. Bez jakéhokoli problému mohou být zapojena i starší zařízení, různé typy řídicích jednotek a montážních linek a nezáleží ani na tom, zda se jedná o sériovou nebo kusovou výrobu.

Novinky & aktuality

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 
 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.