Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

 

PROXIA OEE/KPI – „Horká linka“ ve vaší výrobě

OEE/KPI Zjišťování ukazatelů – Vyhodnocení, OEE a KPI, v reálném čase

PROXIA Produkt OEE/KPI Zjišťování ukazatelů statistika

Key Performance Indicators (klíčové ukazatele výkonnosti), stručně KPI, slouží jako provozní parametry k zobrazování výkonnosti a ekonomické efektivnosti podniku. Slouží jako provozní parametry k zobrazování úspěchu či neúspěchu podniku. Významnou roli přitom hraje aktualita ukazatelů OEE: Ukazují-li vám KPI, že v zadaném časovém období již nebude možné realizovat plánované cíle, můžete do procesu příslušným způsobem zasáhnout. Díky tomu dochází k průběžnému zlepšování (KVP).

PROXIA OEE/KPI.web poskytuje detailní vyhodnocení týkající se všech relevantních veličin pro analýzu OEE. Software přijímá automatická data ze zařízení a strojů (MDE) a manuální hlášení (BDE) a postupuje je konfigurovatelným výpočtovým vzorcům. Vazby, předpisy nebo závislosti jsou stejně volně konfigurovatelné jako rozvržení (layout) vyhodnocovacího zobrazení softwaru PROXIA OEE.

Pomocí funkcí Drill Down mimoto okamžitě zjistíte, kde se skrývá „původce problémů“ ve vašem výrobním procesu resp. v podniku. Součástí PROXIA KPI jsou standardizované výpočetní vzorce a definice podle standardního listu VDMA-Einheitsblatt DIN 66412.

PROXIA KPI.web – Výhody a užitek

PROXIA KPI.web – Přehled všech výhod

 • Vyhodnocení procesů jako základ pro průběžné zlepšování.
 • Standardizované výpočty a definice podle VDMA/DIN (standardní list 66412)
 • Výkonná funkce Drill-Down pro lokalizaci rušivých faktorů
 • Online ukazatele (OEE) Ukazatele KPI
 • Připravenost k rychlému nasazení
 • Minimální nároky na školení
 • Rychlé připojení zařízení
 • Možnost používání více jazyků
 • Systém rolí a oprávnění
PROXIA Produkt OEE/KPI Zjišťování ukazatelů

PROXIA KPI.web - Funkce a vlastnosti

 • Přesná znalost o dostupnosti strojů a efektivitě výroby (OEE - Overall Equipment Effectiveness) je základem pro úspěšný (průběžný) proces optimalizace. Prostřednictvím PROXIA KPI.web získáte ukazatel OEE, což je jeden z ukazatelů pro výkonnost stroje, výrobní linky nebo výrobního seskupení, který má velkou vypovídací hodnotu.

 • Díky ukazateli OEE jsou ihned zobrazovány ztráty efektivity, což umožňuje porovnání strojů bez ohledu na vyráběný produkt. Software PROXIA OEE KPI.web je modul pro provádění vyhodnocení v rámci celé výroby, který znázorňuje aktuální ukazatel OEE. Všechny relevantní osoby a oddělení jsou v reálném čase informovány a mohou okamžitě reagovat.

 • Vývojová platforma Microsoft.NET a plug-in pro webový prohlížeč Microsoft Silverlight zaručují vysokou schopnost integrace a flexibilní architekturu systému zaměřenou na procesy. Užitek má zcela jasně uživatel: krátká doba zavedení a rychlý přístup k potřebným datům z výroby. Navíc je PROXIA KPI.web „horkou linkou“ ve výrobě a přináší všechny informace z výroby v reálném čase přímo do mobilního koncového zařízení. KPI.web tak slouží jako základ pro rozhodování u všech opatření procesu optimalizace ve výrobním prostředí.

PROXIA Produkt KPI.web Příklad aplikace

PROXIA KPI.web – Dojmy ze softwaru

 • PROXIA KPI.web – zobrazení softwaru 1
 • PROXIA KPI.web – zobrazení softwaru 2
 • PROXIA KPI.web – zobrazení softwaru 3
 • PROXIA KPI.web – zobrazení softwaru 4
 • PROXIA KPI.web – zobrazení softwaru 5
 • PROXIA KPI.web – zobrazení softwaru 6
 • PROXIA KPI.web – zobrazení softwaru 7
 • PROXIA KPI.web – zobrazení softwaru 8
 • PROXIA KPI.web – zobrazení softwaru 9
 • PROXIA KPI.web – zobrazení softwaru 10
  PROXIA Leták KPI.web

  PROXIA KPI.web – MOBILNÍ - FLEXIBILNÍ - v REÁLNÉM ČASE

  Veškeré procesy probíhající v podniku lze pomocí KPE (např. parametry OEE) hodnotit, kontrolovat a případně korigovat. PROXIA KPI.web nabízí všechny výhody moderního softwarového řešení odpovídající těmto požadavkům.

  • Business Intelligence pro výrobu
  • Jedinečné řízení opatření
  • Hybridní technologie zpracovávání dat
  • Rychlá implementace a velká flexibilita
  • Standardizovaná vyhodnocení (standardní list DIN 66412)

  Stáhnout leták

  PROXIA PLUS: KPI.web – Vaše výhody a užitky

  Náklady pod kontrolou

  Omezení prostojů a optimální vytížení strojů vám šetří nejen čas, ale i náklady. Vyhodnocení s velkou vypovídací hodnotou – v reálném čase – umožňují provádění aktuálních analýz. Díky tomu je možné řízení zaměřené na cíl a nejsou tak vázány nepotřebné kapacity strojů ani personální zdroje. Můžete tak rychleji a flexibilněji dodávat a současně snižovat své výrobní náklady.

  Soběstačný systém

  PROXIA KPI.web nevyžaduje žádnou obsluhu ze strany pracovníků. Po instalaci funguje plně automaticky. PROXIA KPI.web je vhodný pro všechna zařízení ve výrobě – od samostatného stroje přes výrobní linku až po CNC obrábění. I připojení k příslušnému zařízení je jednoduché.

  Rychlá instalace

  Již několik hodin po instalaci a připojení ke strojům můžete získat přehled o výkonech, vzniklých chybách a ztrátách. Podporovány jsou veškeré oblasti podniku: Informace v reálném čase pro směnný provoz; analýzy a ukazatele pro odborné oblasti; manažerské informace pro strategická rozhodnutí.

  Ekonomický užitek

  Díky vytvořené efektivitě a transparentnosti je možné výrazně zlepšit kapacity zařízení. Je dosaženo snížení nákladů na výrobu a kvalitu a zajištění flexibility dodávek díky zkrácení doby obrátek. Lepší přesnost plánování a kalkulace navíc snižuje náklady.

  PROXIA KPI.web – Případy zpráv a použití

   

  Zavolejte nám!

  +49 8092 23 23 0

   

  Kontakt 24 hodin denně

  Kontaktní formulář

   

  Jsme tu stále pro Vás!

  Horká linka našeho servisu

  Přímý kontakt

  Máte dotazy nebo byste si přáli další informace o našich řešeních MES?
  Kontaktujte nás prosím – jednoduše a nezávazně!

  Navázat kontakt