Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

 

PROXIA modul procesních dat - perfektní vizualizace pro údržbu

Sběr procesních dat – vizualizace procesních dat pro stabilizaci procesů

V době Průmyslu 4.0 hrají data stále důležitější úlohu. Říkáme například: „Data jsou motorem zítřka“ nebo „Dnešní data jsou základem pro zítřejší rozhodnutí“. Jaké druhy dat ale ve výrobním prostředí vlastně vznikají? Jestliže hovoříme o sběru provozních a strojních dat, jedná se často o základ pro reálnou dodatečnou kalkulaci a možnost hodnocení výrobního zařízení s ohledem jeho výkon. Příkladem je celková efektivnost zařízení (GAE/OEE). Zde se prostoje zařízení projeví formou menší využitelnosti, odchylky v době výroby jednoho kusu v podobě sníženého výkonu a zmetky zase jako klesající kvalita.

V současné moderní výrobě nabízejí kromě strojních a provozních dat obrovský potenciál pro optimalizaci procesů i procesní data. Nový modul procesních dat PROXIA ukládá, hodnotí a vizualizuje údaje o teplotách, tlacích nebo rychlostech a poskytuje tím další komponent potřebný pro zajištění inteligentní výroby.

PROXIA modul procesních dat - výhody a užitky

PROXIA sběr procesních dat – přehled výhod a užitků

 • Nepřipustit vůbec vznik zmetků
 • Provádět procesy optimální rychlostí
 • Využijte procesní data uložená v MES pro potřeby údržby Vašeho zařízení!
 • Monitorování telemetrických dat on-line, i na mobilních koncových přístrojích
 • Automatické vytváření hlášení údržby
 • Minimalizujte doby reakce a délku prostojů!
 • Identifikovat příčiny poruch a zavádět příslušná opatření
 • Vytvořit datovou základnu pro automatizované rozhodovací procesy
 • Procesní data jako „Enabler“ pro Údržbu 4.0
 • Přesná dodatečná kalkulace ve vztahu k potřebné době chodu strojů
PROXIA Produkt modul procesních dat

PROXIA modul procesních dat - funkce & charakteristické znaky

 • PROXIA modul procesních dat bezpečně uchová všechny relevantní procesní parametry. Nehraje žádnou roli, jedná-li se o uložení dat na centrálním místě nebo v samostatných databázích. Úložiště dat dovoluje sledovat i velká časová období a identifikovat tak například trendy. Takto získané informace jsou důležité nejen pro pracovníky ve výrobě, ale poskytují dodatečnou podporu při údržbě při vyhledávání chyb a optimalizaci výrobních zařízení. Procesní data dále poskytují doplňkovou podporu pracovníkům v oblasti zajišťování kvality, protože v případě vzniklých odchylek kvality mohou snadněji zjistit konkrétní příčiny.

  PROXIA Produkt modul procesních dat obrázek 1
 • V souvislosti s Průmyslem 4.0 se poukazuje stále znovu na důležitost dat. Ústředním tématem je potřeba být ve správnou dobu na správném místě. Pokud se nyní nabízí možnost ukládat informace z procesní úrovně na centrálně dostupném místě, vyplývají z toho další možnosti pro zlepšení procesu tvorby hodnot. S PROXIA modulem procesních dat je nyní možné kdykoli on-line sledovat relevantní telemetrická data, např. teploty, tlaky nebo rychlosti. Rozhodující přitom je, že sledování není vázáno na konkrétní pracoviště nebo počítače, ale může být prováděno z libovolného mobilního koncového přístroje.

  PROXIA Produkt modul procesních dat Příklad aplikace 1
 • Četná moderní zařízení nabízejí využití procesních dat pro účely údržby. Jako téměř všichni poskytovatelé podobných služeb je však spojují s vlastním řešením vizualizace. To prakticky znemožňuje přehledné a jednotné zobrazení telemetrických dat různých zařízení. Vizualizační úroveň PROXIA modulu procesních dat je schopná graficky zobrazit jakýkoli druh procesních dat jako jsou tlaky, průtočná množství nebo oscilační vzorce. Průběžnou vizualizací lze například rychle identifikovat odchylky relevantních procesních parametrů od požadovaného procesu. To umožňuje provést seřízení procesu již za chodu. Zlepšuje se tím kvalita produktů a snižuje podíl zmetků. Pracovníci údržby mají k dispozici moderní a přehledný nástroj, s jehož pomocí mohou na základě zjištěných telemetrických dat monitorovat všechna zařízení.

  PROXIA Produkt modul procesních dat obrázek 2
 • V oblasti údržby nabízejí procesní data dodatečnou podporu při vyhledávání chyb a optimalizaci výrobních zařízení. Pro případ, kdy se naměřené hodnoty odlišují od zadání, jsou k dispozici koncepce pro předání informace, např. SMS, e-mail, RSS nebo automatizované generování hlášení údržby. Lze tak minimalizovat neplánované prostoje a plánované odstávky přesunout na méně kritickou dobu. Procesní data dále poskytují doplňkovou podporu pracovníkům v oblasti zajišťování kvality, protože v případě vzniklých odchylek kvality mohou snadněji zjistit konkrétní příčiny.

  PROXIA Produkt modul procesních dat Příklad aplikace 2
 • V řídicích jednotkách strojů a zařízení je uložen důležitý zdroj informací: procesní data. Jedná se o data, která dokumentují, s jakými skutečnými parametry byl proces proveden. Tato data zpravidla využívají řídicí jednotky zařízení pro regulaci procesu. Informace jako například teploty, tlaky nebo rychlosti většinou zůstávají v řídicí jednotce a nejsou používány pro jiné úlohy. Čerpání z tohoto „zásobníku“ Vám otevírá další možnosti pro zlepšení tvorby hodnot. Průběžnou vizualizací relevantních procesních parametrů je možné rychle identifikovat odchylky od požadovaného procesu a získat doplňkovou podporu při vyhledávání chyb a optimalizaci výrobních zařízení.

  PROXIA Produkt modul procesních dat obrázek 3
PROXIA Leták modul procesních dat

Modul procesních dat – inteligentní nástroj pro údržbu

V současné moderní výrobě nabízejí kromě strojních a provozních dat obrovský potenciál pro optimalizaci procesů i procesní data. Nový modul procesních dat PROXIA ukládá, hodnotí a vizualizuje údaje o teplotách, tlacích nebo rychlostech a poskytuje tím další komponent potřebný pro zajištění inteligentní výroby.

 • Nepřipustit vůbec vznik zmetků
 • Provádět procesy optimální rychlostí
 • Využijte procesní data uložená v MES pro potřeby údržby Vašeho zařízení!
 • Monitorování telemetrických dat on-line, i na mobilních koncových přístrojích
 • Automatické vytváření hlášení údržby
 • Minimalizujte doby reakce a délku prostojů!
 • Identifikovat příčiny poruch a zavádět příslušná opatření
 • Vytvořit datovou základnu pro automatizované rozhodovací procesy
 • Procesní data jako „Enabler“ pro Údržbu 4.0

Stáhnout leták

PROXIA PLUS: Modul procesních dat – přidaná hodnota pro Vás

Vizualizace procesních dat & stabilizace procesů

Dokumentovaná data pomáhají při vyhledávání chyb, optimalizaci výrobních zařízení i v případě odchylek kvality.

Zajištění procesních dat & bezpečný přístup

Ať už budou data ukládána na jednom centrálním místě nebo v různých databázích - vždy umožní sledovat i velké časové období a tím např. identifikovat trendy.

Odkrývání potenciálů pro optimalizaci

Uložit, zhodnotit a vizualizovat - procesní data ze strojů a zařízení, např. teploty, rychlosti nebo tlaky odkrývají potenciály dílenské úrovně (Shopfloor).

Přehled procesních dat

Transparentní datové podklady: Identifikace poruch strojů a správný management opatření pro automatizované rozhodovací procesy.

PROXIA modul procesních dat – Případy zpráv a použití

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Přímý kontakt

Máte dotazy nebo byste si přáli další informace o našich řešeních MES?
Kontaktujte nás prosím – jednoduše a nezávazně!

Navázat kontakt