PROXIA MDE Sběr strojních dat – dokonalá kontrola strojů a zařízení

MDE Sběr strojních dat – „Strojní EKG“ 24/7 od společnosti PROXIA

PROXIA Produkt MDE stroj EKG

Při drahých hodinových sazbách strojů v moderních výrobních zařízeních je třeba minimalizovat dobu výpadků a neproduktivní vedlejší časy – a maximalizovat hlavní časy pro maximální tvorbu hodnot! Proto je nutné včas odhalit závady na strojích nebo zařízeních a rychle reagovat s využitím správné strategie. Přesně to umožňuje software PROXIA Sběr strojních dat (MDE Software), díky kterému budete mít neustále přehled o aktuálním stavu jednotlivých strojů a o využití vaší výrobní kapacity.

MDE je elektronický otisk „prstu“ stroje nebo zařízení. Podle koncepce může být stav zařízení nahlášen ručně nebo prostřednictvím MDE, zcela automaticky přímo ze stroje. Zatímco se strojní obsluha jako obvykle stará o svůj stroj nebo zařízení, probíhá v pozadí automaticky sběr dat PROXIA MDE a je vyloučeno chybné zadání údajů nebo opomenutí ručních hlášení.

Pokud přesto dojde k poruše, lze pomocí PROXIA Sběr strojních dat rychle rozpoznat, v jakém stupni zpracování se výrobní objednávka u tohoto stroje nachází. Díky systému MDE udržujete data v systému MES, resp. PPS/ERP, vždy aktuální a můžete reagovat nejlepším možným způsobem. Zlepšuje se dodržování termínu a zvyšuje se produktivita.

PROXIA MDE Sběr strojních dat – Výhody & užitek

PROXIA MDE Sběr strojních dat – Přehled výhod a využití

 • Minimální nároky na oznamování díky plně automatickému sběru dat
 • Zpracovávání velkého množství dat nebo komplexních výrobních struktur, jako jsou např. stroje pro více palet, paletová pracoviště nebo výrobní buňky
 • Kombinovaný provoz MDE/BDE díky modulární struktuře
 • Podpora mezinárodních standardů, např. OPC-UA nebo Euromap 63
 • Různé mechanismy upozornění prostřednictvím e-mailu, SMS nebo kanálu RSS
 • Je možné připojit téměř všechny stroje nebo zařízení – nezávisle na výrobním procesu, stáří zařízení nebo typu stroje či řídicí jednotky
 • Pouhým stiskem tlačítka jsou ihned k dispozici různá vyhodnocení
 • Rychlé reagování při poruchách nebo zpožděních
 • Přesná dodatečná kalkulace ve vztahu k potřebné době chodu strojů
PROXIA Produkt MDE Sběr strojních dat

PROXIA MDE Sběr strojních dat – Funkce & vlastnosti

 • Systém PROXIA MDE je významnou součástí informačního systému pro analýzu procesů. Automatizovaný sběr dat o stavu strojů a zařízení vede k harmonizaci cyklů sběru dat. Se softwarem MDE mají informace o procesech poskytnuté přes online monitoring velmi velkou vypovídací hodnotu. Software PROXIA MDE Sběr strojních dat se vyznačuje komplexním posuzováním podniku. Protože ve většině podniků se používají stroje a zařízení od nejrůznějších výrobců, typů a roků výroby, je nezbytná heterogenní systémová technologie pro sběr strojních dat. Software PROXIA MDE tomuto požadavku vyhovuje díky kombinovatelné technologii sběru dat.

  PROXIA Produkt MDE Příklad aplikace
 • Díky modulární struktuře sběru dat PROXIA je bez problémů možný kombinovaný provoz obou variant hlášení (MDE a/nebo BDE). Například při pořízení moderních strojů tak lze následně přejít z modulu BDE na modul MDE. Automatický sběr dat prostřednictvím MDE poskytuje pracovníkům obsluhy výraznou úsporu práce, zvláště u pracovních systémů, jako jsou palety, paletová pracoviště, věžové upínací systémy, výrobní buňky a obsluha více strojů. Vedle sběru dat o stavu je komfortním řešením také automatický sběr dat počtu kusů, který rovněž poskytuje část informací pro výpočet OEE.

  PROXIA Produkt MDE Příklad aplikace 2
 • Podstatnou myšlenkou v kontextu Průmyslu 4.0 je aktivní, obousměrná komunikace strojů/zařízení a obsluhy pro rychlejší rozpoznávání závad a slabých míst a minimalizaci prostojů ve výrobě. S PROXIA MDE lze realizovat různé scénáře upozornění. Zprávy mohou být zasílány buď prostřednictvím vnitropodnikových IT struktur, jako je např. e-mail, nebo s využitím externích služeb, jako je např. SMS nebo RSS-Feed.

  PROXIA Produkt MDE Příklad aplikace 3
 • Komunikační standard OPC-UA (Open Platform Communications - Unified Architecture) nabízí možnost čtení informací o stavu zařízení/stroje a všech typů procesních dat z různých řídicích zařízení. Pomocí tohoto komunikačního standardu lze používat stávající infrastrukturu (např. existující server OPC-UA). Mimo to je také možné integrovat prostřednictvím chytrých řešení Gateway starší řídicí zařízení, která nemají server OPC-UA. Není potřeba provádět žádné programování rozhraní strojů na straně MES. Všechny informace, např. nastavení signálové matice, se konfigurují v systému MES.

  PROXIA Produkt MDE Příklad aplikace 4

PROXIA MDE Sběr strojních dat – Dojmy ze softwaru

 • PROXIA MDE Sběr strojních dat - zobrazení softwaru 1
 • PROXIA MDE Sběr strojních dat - zobrazení softwaru 2
  • PROXIA XI-Gateway – <span class=inteligentní & univerzální propojení">
  • PROXIA OPC-UA Klient <span class=Nový standard pro výměnu dat M2M">
  • PROXIA XI-Gateway – inteligentní & univerzální propojení

   PROXIA vyvinula XI-Gateway s vědomím toho, že systémy Průmyslu 4.0 předpokládají komunikaci via OPC-UA, přičemž četné stroje a zařízení mohou komunikovat pouze na bázi jiných technologií. Tento komponent je schopen transformovat různé druhy komunikace a protokolů do OPC-UA.

   Přejděte pomocí PROXIA XI-Gateway MTConnect na OPC-UA a zajistěte si tak, aby data stroje byla pro systémy Průmyslu 4.0 snadno a jednoduše přístupná.

   Využijte to, co máte, pro to, co potřebujete!
   • Kombinace standardizovaného modelu dat (MTConnect) a bezpečného přenosu dat (OPC-UA)
   • Využití dat stroje pro analýzy využitelnosti a výkonu i pro vizualizaci a vyhodnocování
   • Možnost vertikálního a horizontálního propojení i v případě heterogenního strojního parku
   • Pozdvihněte stávající technologie na novou úroveň a zajistěte jejich kompatibilitu s Průmyslem 4.0
   • XI-Gateway jako centrální „poskytovatel dat“ pro vaše prostředí Průmyslu 4.0

   Další informace

  • PROXIA OPC-UA Klient Nový standard pro výměnu dat M2M

   OPC-UA (Open Platform Communications - Unified Architecture) je standard výměny dat pro bezpečnou a spolehlivou průmyslovou komunikaci nezávislou na výrobci a platformě. Umožňuje výměnu dat napříč produkty různých výrobců, která překračuje hranice operačního systému. Komunikační protokol M2M OPC-UA zjednodušuje nejen ovládání zařízení. Lze jej použít pro jakoukoli komunikaci ve výrobě.

   • Spolehlivý a bezpečný sběr a modelování dat
   • Výměna dat mezi produkty různých výrobců přesahující operační systém
   • Možnost plné integrace do stávající infrastruktury, a to i u starších řídicích jednotek
   • Větší flexibilita při výměně dat mezi PLC a MES díky „komunikaci v reálném čase“
   • Téměř úplné vyloučení výpadků zajišťuje Historical Acces (např. při přerušení síťového spojení)
   • Téměř neomezený postupný růst: Konfigurace komponent pro individuální požadavky
   • Maximální bezpečnost dat i přenosu: zabezpečení, kódování, certifikáty na vysoké úrovni
   • Minimální náklady integrace do systému v důsledku používání JEDNÉ běžné architektury

   Další informace

  PROXIA PLUS: MDE Sběr strojních dat – Vaše výhody a užitky

  Automatický sběr dat

  Kvalita dat je při automatickém sběru dat výrazně lepší, protože se eliminují zdroje chyb, které se vyskytují u ručního zadávání.

  Včasné odhalení místa poruchy

  PROXIA MDE Sběr strojních dat bezchybně zobrazuje i krátké výpadky strojů a poruchy.

  Univerzální připojení strojů

  PROXIA MDE Sběr strojních dat je plně funkční pro nejrůznější typy zařízení, výrobce i pro zcela odlišné roky výroby a formáty řízení.

  Analýza dat v „reálném čase“

  Díky přenosu dat v „reálném čase“ jsou vyhodnocení ihned k dispozici. Lze tak rychleji rozpoznávat a řešit problémy.

  PROXIA MDE Sběr strojních dat – Případy zpráv a použití

   

  Zavolejte nám!

  +49 8092 23 23 0

   
   

  Kontakt 24 hodin denně

  Kontaktní formulář

   

  Jsme tu stále pro Vás!

  Horká linka našeho servisu

  Vynikající řešení

  PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.