PROXIA BDE Sběr provozních dat – Systém BDE pro naprostou transparentnost

PROXIA BDE Sběr provozních dat – Efektivnější ruční zadávání zakázek k výrobě pomocí PROXIA BDE

PROXIA Produkt BDE Příklad aplikace

PROXIA BDE Sběr provozních dat zjišťuje aktuální stav výroby nebo montáže přímo na místě vzniku – ručně, poloautomaticky nebo plně automaticky v kombinaci s MDE zcela podle potřeby. Tak vás vaše MES řešení neustále informuje o aktuálním stavu ve výrobě. Díky kompletnímu sběru dat o časech jednotlivých procesů od přihlášení pracovní operace až po odhlášení lze díky možnostem včasného varování, monitoringu a reportingu rozpoznávat slabá místa a rychle zavádět vhodná opatření.

Časová osa záznamů se dělí na volně konfigurovatelné statistiky/stavy, jako je např. příprava, výroba, porucha, nečinnost atd. Zjištěné stavy se zaznamenávají na různé účty (pracoviště, personál, pracovní postup). Podle parametrů lze aktivovat nebo deaktivovat zvlášť účty personál a pracovní postup, díky čemuž je možný např. osobně neutrální sběr dat.

Další velkou výhodou je propojení systému BDE se softwarem Dispečink nebo systémem ERP. Obousměrná výměna dat umožňuje dodatečné kalkulace vyřízené zakázky a hodnoty zkušeností z BDE vedou k realistickým stanoveným časům, což je důležité pro plánování budoucích zakázek. PROXIA BDE je důležitá také jako základ pro průběžný proces zlepšování. Software PROXIA BDE tvoří základ pro hodnocení a výpočty ukazatelů a slouží jako „generátor dat“ pro dispečink výroby.

PROXIA BDE Sběr provozních dat – Výhody & užitek

PROXIA BDE Sběr provozních dat – Přehled výhod a využití

 • Jednoduchá, intuitivní koncepce obsluhy
 • Libovolně konfigurovatelná stavová tlačítka s plnou flexibilitou a schopností provádění aktualizací
 • Modulární pro rozšiřování funkcí, jako je např. zpětné sledování šarží
 • Integrovaný systém včasného varování BDE pro možnost rychlého reagování v případě slabých míst
 • Připojení hardwaru podporujícího výrobu (např. skener, RFID atd.)
 • Podpora různých typů zakázek
 • Přihlašování jednotlivých osob nebo skupin osob
 • Obsluha více strojů, resp. skupin strojů
 • Lze kombinovat s automatickým sběrem strojních dat MDE
 • Možnost integrace systému PZE
 • Možnost kompletního propojení s pracovištěm 4.0
PROXIA Produkt BDE Sběr provozních dat

PROXIA BDE Sběr provozních dat – Funkce & vlastnosti

 • PROXIA BDE podporuje velký počet typů zakázek, např. zakázky k výrobě, zakázky s režijními náklady, kontejnerová hlášení, účtování na vrub/podle stavu atd. Přihlášeny mohou být jednotlivé osoby nebo také skupiny osob. V tomto kontextu jsou poskytovány také funkce, jako je obsluha více strojů nebo bezobslužný provoz. Zásoby pro jednotlivé registrační stanice mohou pocházet z nejrůznějších zdrojů, jako je např. systém ERP, dispečink nebo manuální zařízení pro zakázku/pracovní postup v systému PROXIA MES.

  PROXIA Produkt BDE Příklad aplikace 2
 • Hlavním cílem při vývoji PROXIA BDE bylo, aby i zaměstnanci bez zkušeností s PC měli k dispozici samovysvětlující pracovní plochu s intuitivním ovládáním. Pro zajištění dynamiky a aktuálnosti v dispečinku poskytuje systém BDE dispečinku relevantní data o skutečném stavu a data související se zakázkami. Nehraje přitom roli, zda je využíván dispečink PROXIA nebo jiný externí systém plánování.

  PROXIA Produkt BDE Příklad aplikace 3
 • Sběr dat PROXIA BDE je koncipován tak, že podle individuálních IT standardů nebo úkolů lze v podniku využívat různé hardwarové možnosti: Sběr BDE je aplikace Microsoft Windows a lze ji používat na běžných standardních PC, průmyslových PC nebo mobilních koncových zařízeních, jako jsou tablety, smartphony a další. Pro přihlašování nebo osobní identifikaci jsou podporována obvyklá řešení, jako je čárový kód, QR kód nebo transpondér.

  PROXIA Produkt BDE Příklad aplikace 4
 • Sběr dat BDE lze vedle zaznamenávání stavu používat také jako informační systém, v němž jsou k dispozici např. programy NC, seznamy nástrojů, nákresy nebo pokyny ke zkouškám atd. vztahující se k zakázkám. Lze rovněž využívat interní možnosti komunikace, jako je upozornění prostřednictvím e-mailu nebo SMS, vždy s důrazem na to, aby si obsluha mohla vyžádat informace nebo podporu (např. údržbář nebo materiál) přímo u sběrných míst ve výrobě.

  PROXIA Produkt BDE Příklad aplikace 5

PROXIA BDE Sběr provozních dat – Dojmy ze softwaru

 • PROXIA BDE Sběr provozních da - zobrazení softwaru 1
 • PROXIA BDE Sběr provozních da - zobrazení softwaru 2
 • PROXIA BDE Sběr provozních da - zobrazení softwaru 3
 • PROXIA BDE Sběr provozních da - zobrazení softwaru 4
 • PROXIA BDE Sběr provozních da - zobrazení softwaru 5
  PROXIA Leták BDE Systém včasného varování

  PROXIA BDE Systém včasného varování – Udržet si přehled – Včasné rozpoznání zdrojů chyb

  Systém PROXIA BDE poskytuje výrobnímu podniku díky sběru množství provozních dat spolehlivý a přesný přehled o výrobě. Prostřednictvím integrovaného systému včasného varování pro četné parametry je možné včas zjišťovat problémy a odstraňovat jejich příčiny.

  • Pryč od terminálu hlášení a blíže k poskytování informací na základě potřeb
  • PROXIA BDE Systém včasného varování pro vysokou míru přijetí a lepší kvalitu dat
  • Dokumentace procesů včetně funkce zpětné vazby
  • Analyzování velkého množství dat (BIG DATA Management)
  • PROXIA BDE Systém pro konzistentní propojování ve výrobě
  • Jeden systém pro všechny od výroby po vedení podniku

  Stáhnout leták

  PROXIA PLUS: BDE Sběr provozních dat – Vaše výhody a užitky

  Jednoduchá obsluha

  Samovysvětlující, individuálně nastavitelná pracovní plocha softwaru zaručuje jednoduché intuitivní ovládání - i pro pracovníky, kteří nemají zkušenosti s PC.

  Rychlé reagování při poruchách

  Přehled o aktuálním stavu a každé změně v reálném čase. Rychlé reagování při poruchách ve výrobě šetří čas a náklady.

  Zkrácená doba výroby

  Díky konzistentnímu a kompletnímu hlášení pracovních postupů a z toho vyvozených optimalizovaných procesů se výrazně zkracuje doba výroby.

  Závěry pro následné zakázky

  Díky výměně dat s dispečinkem nebo systémem ERP/PPS lze vyvodit zlepšení pro následující zakázky (KVP).

  PROXIA BDE Sběr provozních dat – Případy zpráv a použití

   

  Zavolejte nám!

  +49 8092 23 23 258

   
   

  Kontakt 24 hodin denně

  Kontaktní formulář

   

  Jsme tu stále pro Vás!

  Horká linka našeho servisu

  Vynikající řešení

  PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.