MES Sběr dat - Konzistence a efektivita PROXIA MES!

PROXIA MES Sběr dat – Dokonalý sběr dat jako základ pro KVP ve výrobě

Rostoucí hodinové sazby strojů, stejně jako vysoká úroveň mezd ve výrobě mají za následek, že ztráty v oblasti dostupnosti strojů, zařízení a personálních zdrojů mají bezprostřední vliv na ukazatele hospodářských výsledků. Cílem je dosažení vyšší efektivity. Často však chybí systematické, zdokumentované záznamy a hodnocení, aby byly nalezeny příčiny těchto ztrát, bylo zajištěno jejich snižování a docházelo k výraznému zvyšování vytížení strojů a personálu. Proto je základem pro všechny procesy optimalizace a rozhodování sběr dat od strojů a zařízení, personálu, naměřených hodnot a stavů skladů, stejně jako jejich slučování. Rozhodující přitom je, aby žádná z těchto
metod sběru dat nebyla izolovaným řešením. Všechna data je třeba sloučit a dále používat na jiném místě (např. dispečink nebo controlling). Tato konzistentnost dat a interakce je předpokladem pro udržitelný proces průběžného zlepšování v inteligentní výrobě. PROXIA BDE Sběr provozních dat, MDE Sběr strojních dat, PZE Evidence pracovní doby personálu, CAQ Sběr naměřených hodnot a Vnitropodniková logistika přepravy shromažďují všechna relevantní data: ručně (BDE) nebo automaticky (MDE). Vytvářejí základ pro analýzy, vyhodnocení a controlling v zabezpečené databázi a následně z nich lze vyvodit správné optimalizace, úspory času, zvyšování kvality atd.

PROXIA MES Sběr dat – softwarové moduly


BDE

Produkt

BDE - Sběr provozních dat

MDE

Produkt

MDE - Sběr strojních dat

Procesní data

Produkt

Sběr procesních dat

PZE

Produkt

PZE - Evidence pracovní doby personálu

CAQ

Produkt

CAQ Sběr naměřených hodnot

Logistika

Produkt

Vnitropod. Logistika přepravy

PROXIA MES Sběr dat – Výhody a užitek

  • Velmi snadná, intuitivní obsluha při ručním zadávání údajů
  • Libovolně konfigurovatelná stavová tlačítka s plnou flexibilitou a schopností provádění aktualizací
  • Připojení hardwaru podporujícího výrobu (např. skener, RFID atd.)
  • Obsluha více strojů
  • Zpracovávání velkého množství dat nebo komplexních výrobních struktur, jako jsou např. stroje pro více palet, paletová pracoviště nebo výrobní buňky
  • Je možné připojit všechny stroje nebo zařízení – nezávisle na výrobním procesu, stáří zařízení nebo typu stroje či řídicí jednotky
  • Ihned jsou k dispozici různá vyhodnocení
  • Rychlé reagování na základě dat získávaných v reálném čase
  • Je možné provádět přesnou dodatečnou kalkulaci ve vztahu k potřebné době chodu strojů
  • Optimalizace pracovních postupů a nákladů na personál

PROXIA PLUS: MES Sběr dat – Vaše výhody a užitky

Podpora při sběru dat

S využitím softwaru PROXIA MES Sběr dat dokumentujete a optimalizujete procesy a výsledky procesů v komplexních výrobních prostředích.

Konzistence modulů

Všechny moduly pro sběr dat PROXIA MES lze vzájemně kombinovat, což umožňuje optimální součinnost různých metod sběru dat.

Rychlé reagování na poruchy

Díky sběru dat a zobrazování v reálném čase je možný rychlý zásah do výrobního procesu.

Dodržování a zvyšování kvality

Přesná data s velkou vypovídací hodnotou měřená přímo u stroje zajišťují nejvyšší kvalitu bez ztráty cenného času, např. pro dodatečné práce.

PROXIA MES Sběr dat – Případy zpráv a použití

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 
 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.