PROXIA PEP Plánování nasazení personálu – pro lepší plánování pracovníků

PEP Plánování nasazení personálu – Optimální využívání pracovníků

PROXIA Produkt PEP Příklad aplikace

Plánování nasazení personálu PROXIA nabízí možnost vedle dispečinku/detailního plánování PROXIA zohledňovat a plánovat vedle zdrojů/směn také dostupnost personálu.

Při přiřazování směn pracovníkům se berou - mimo jiné - v úvahu schopnosti, certifikace, nepřítomnost, stejně jako systém rolí a oprávnění.

Výsledek PROXIA PEP zajistí reálný pohled na nabídku kapacit ve výrobním prostředí a umožní tak spolehlivé plánování zdrojů v dispečinku výroby. Díky tomu lze prostřednictvím simulace s dispečinkem ihned ověřit účinnost pozměňování směnových modelů, např. zavedení další směny v případě zjištěného slabého místa ve výrobě.

PROXIA Plánování nasazení personálu – Výhody & užitek

PROXIA Plánování nasazení personálu – Přehled výhod a využití

 • Definování kapacity směn, přidělování pomocí funkce drag and drop (táhni a pusť) pro lepší přehlednost
 • Plán pracovníků a směn s přiřazením schopností zaměstnanců: Předcházení nedostatku personálu
 • Různé režimy pracovišť (výhradní obsluha, pomocní zaměstnanci, skupina výkonů)
 • Zohlednění vlastností a nepřítomnosti personálu: Plánování vhodných pracovníků pro správné úkoly
 • Možnost plného propojení s HR a PZE systémy, stejně jako komunikace s dispečinkem, např. zohledňování individuálních nákladů na personál při dodatečné kalkulaci nebo přesná evidence času a spravedlivé odměňování (lze vytvořit rozhraní k systémům pro výpočty výkonů a prémií)
 • Optimalizace pracovních postupů a nákladů na personál díky cílenému nasazení personálu
 • Flexibilně reagovat na výkyvy stavu zakázek
PROXIA Produkt PEP Plánování nasazení personálu

PROXIA PEP Plánování nasazení personálu – Funkce a vlastnosti

 • Vedle přiřazování personálu/směn prováděného pomocí funkce drag and drop (táhni a pusť) počítá plánování nasazení personálu také s dobou nepřítomnosti zaměstnanců. Dobu nepřítomnosti, jako je např. dovolená, nemoc, školení atd. lze volitelně spravovat v modulu PROXIA PEP nebo v systému HR/PZE. Výsledek přiřazení tvoří jak kalendář nasazení personálu, tak plán obsazení strojů.

 • PROXIA PEP Plánování nasazení personálu je modul softwaru PROXIA MES a díky tomu je do něj plně integrovatelný. Tento modul lze plně využít ve spolupráci se systémy HR a PZE, stejně jako s komunikací dispečinku a detailního plánování Poskytuje např. vypočítaný počet zaměstnanců jako přednastavenou hodnotu se zřetelem na různé skupiny prostředků podle zakázky nebo směny. V PEP Plánování nasazení personálu musí být navíc zohledněn trend stále rozmanitějších a individuálnějších modelů pracovní doby. Flexibilní směnový provoz a strategie závislé na situaci jsou při plánování pracovníků v současné době ve výrobních provozech spíše pravidlem než výjimkou. Výzvy, kterým musí čelit stále více výrobních podniků.

 • PROXIA PEP Plánování nasazení personálu řídí jako centrální platforma váš personální management. Jedním stisknutím tlačítka se zobrazí všechna data o nasazení vašich pracovníků a odpovídajícím plánování, které zohledňuje dostupnost zaměstnanců a jejich kvalifikaci bez ohledu na to, zda plánujete decentrálně nebo centrálně.

PROXIA Produkt PEP Příklad aplikace 2

PROXIA PEP Plánování nasazení personálu – Dojmy ze softwaru

 • PROXIA PEP Plánování nasazení personálu - zobrazení softwaru 1
 • PROXIA PEP Plánování nasazení personálu - zobrazení softwaru 2

  PROXIA PLUS: PEP Plánování nasazení personálu – vaše výhody a užitky

  Strukturované zobrazení

  Vizualizace nasazení personálu se zřetelem na jednotlivé zakázky poskytuje velmi dobrý přehled a vylučuje chybějící nebo nesprávné zaměstnance.

  Včasné jednání

  PROXIA PEP Plánování nasazení personálu automaticky aktualizuje každou změnu v reálném čase, která je tak ihned k dispozici. Krátkodobé změny potřeb personálu díky tomu nepředstavují žádný problém.

  Individuální přidělování pracovníků

  Z důvodu různých pracovních režimů je možné, aby každý vedoucí pracovník mohl plánovat svůj personál. Je tak možné přímé a individuální přidělování.

  Snižování nákladů na personál

  Díky využití PROXIA PZE Evidence pracovní doby personálu se uvolňují další možnosti a prostředky. To šetří pracovní dobu a náklady na personál.

  PEP Plánování nasazení personálu – Případy zpráv a použití

   

  Zavolejte nám!

  +49 8092 23 23 258

   
   

  Kontakt 24 hodin denně

  Kontaktní formulář

   

  Jsme tu stále pro Vás!

  Horká linka našeho servisu

  Vynikající řešení

  PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.