Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

 

PROXIA ERP/PPS Rozhraní – Využívání synergií, propojování systémů

ERP/PPS Konektor pracující v reálném čase – Práce bez přerušení přenosových médií

PROXIA Produkt ERP PPS Connector obrázek

Optimální systém je ten, v němž obchod a výroba využívají synergie a flexibilně si vyměňují potřebné informace. Systémy ERP a MES proto musejí být synchronizovány v definovaných procesních jednotkách. Inteligentní softwarová propojení PROXIA zajišťují dokonalý a obousměrný tok informací mezi úrovní ERP a MES.

Konektor PROXIA pracující v reálném čase zajišťuje datovou komunikaci mezi ERP a PROXIA MES. Konektor PROXIA může navíc obousměrně komunikovat s dalšími IT systémy zapojenými do procesu. Při hodnocení, analýzách nebo vizualizaci tak může podnik na všech procesních úrovních přistupovat ke stejným informacím. Odlišné informace v různých systémech a problémy s rozhraními již patří minulosti.

PROXIA ERP/PPS Komunikace – Výhody & užitek

PROXIA ERP/PPS Komunikace – Přehled výhod

 • Standardizovaná datová komunikace se systémy ERP/PPS všech předních poskytovatelů, jako jsou např. Infor, abas, SAP, PSI, sage bäurer, PRO ALPHA, Navision, Microsoft Business Solutions a mnoho dalších.
 • ERP/PPS Komunikace s nadřazeným systémem poskytuje zákazníkovi jasný přehled a zjednodušuje interní organizaci.
 • Zvýšení míry využití systému ERP
 • Větší úroveň automatizace pro zkrácení doby zpracování a úspory nákladů
 • Zkrácení doby provádění procesů
 • Vyšší kvalita dat, předcházení nadbytečnosti a nekonzistenci
 • Lepší spolupráce mezi odděleními
 • Optimalizovaný tok informací v podniku, především mezi obchodní a výrobní úrovní
 • Bezproblémové připojení všech předních ERP/PPS systémů
PROXIA Produkt ERP/PPS Komunikace

PROXIA ERP/PPS Komunikace – Funkce & vlastnosti

 • Certifikovaná rozhraní ERP propojují digitální obchodní procesy na úrovni ERP s výrobně a strojně orientovanými informačními procesy softwaru MES. Velký počet rozhraní ERP umožňuje výměnu informací mezi PROXIA MES a předními systémy ERP/PPS. Moderní softwarová struktura systému PROXIA MES podporuje standardizovaná databázová napojení a individuální řešení napojení MES-ERP.

 • PROXIA MES pracuje na bázi jednotné systémové platformy, kterou představuje PROXIA Manager. PROXIA Manager představuje „aplikační rack“, do něhož se v souladu s potřebami integrují moduly systému PROXIA MES. Díky tomuto sjednocení technologické platformy je systém PROXIA MES schopen prostřednictvím rozhraní ERP přímo komunikovat s mnoha systémy ERP/PPS zastoupenými na trhu. Je tak zajištěno, že vaše data budou v celém rozsahu obchodního procesu vždy jednotná a nebudou vykazovat redundance. Funkční jednotky integrované do PROXIA MES ERP/PPS Komunikace podporují veškeré postupy ve výrobě, poskytují detailní a aktuální informace a lze je tak použít k vytváření klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI - Key Performance Indicators) s vysokou vypovídací hodnotou.

 • Se softwarem PROXIA ERP/PPS Komunikace budete mimořádně flexibilní, protože se všemi předními ERP systémy probíhá bezproblémová datová komunikace (např. Infor, abas, SAP, PSI, sage bäurer, PRO ALPHA, Navision, Microsoft Business Solutions a mnoho dalších). Výhody PROXIA MES-ERP/PPS Komunikace máte k dispozici i u jiných zdrojů dat, jako jsou soubory xls, texty ASCII, webové služby a přístup k nativní databázi.

 • ERP systémy tvoří v podniku datový základ Na výrobu, zvláště na úrovni detailního plánování, stejně jako při podpoře průběhu a organizace výroby, jsou kladeny zvláštní nároky. Zde zpravidla vzniká mezera, kterou software PROXIA MES úspěšně zaplňuje. K důležitým vlastnostem výkonného detailního plánování patří optimální vizualizace při obrovském rozsahu funkcí a jednoduchá obsluha. PROXIA ERP/PPS komunikace zaplňuje tuto mezeru mezi ERP a MES.

 • ERP a MES jsou dva komplexní systémy, které mají fungovat samostatně – obchodní i výrobní úroveň. Jen tak se mohou plně rozvinout a využívat klíčové kompetence obou systémů. V první řadě je důležité dokonalé propojení obou systémů. To je zajištěno prostřednictvím konektoru PROXIA ERP/PPS pracujícím v reálném čase. Přes vazbu na systém ERP přitom není omezena použitelnost pro uživatele na dílenské úrovni (shopfloor).

PROXIA Produkt Paměťová výroby IT

ERP/PPS Komunikace - S certifikací SAP

PROXIA Produkt ERP-PPS SAP-Certified Application
PROXIA Produkt ERP-PPS SAP-Partner

PROXIA je certifikovaným partnerem SAP

PROXIA je certifikovaným partnerem SAP

PROXIA PLUS: ERP/PPS komunikace – vaše výhody a užitky

Dokonalá souhra se SAP

Integrací PROXIA MES do mySAP ERP vzniká systémová architektura, v níž obchodní a výrobní úroveň ideálně spolupracují. Certifikováno a vyznamenáno: „Powered by SAP NetWeaver“.

Maximální výkon

Oddělením ERP a MES se mohou skutečně projevit klíčové kompetence obou systémů. Díky propojení lze využívat synergie.

Důležitý spojovací prvek

Rozhraní ERP/PPS zaplňuje mezeru mezi ERP a úrovní strojů. To umožňuje efektivní práci.

Nižší náklady

Standardizovaná rozhraní s možností nastavení parametrů jsou tak flexibilní, že je lze propojit se všemi systémy ERP.

PROXIA ERP/PPS komunikace – Případy zpráv a použití

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
Poskytovatel řešení pro správu dílny PROXIA 2021
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany