PROXIA ERP/PPS Rozhraní – Využívání synergií, propojování systémů

ERP/PPS Konektor pracující v reálném čase – Práce bez přerušení přenosových médií

PROXIA Produkt ERP PPS Connector obrázek

Optimální systém je ten, v němž obchod a výroba využívají synergie a flexibilně si vyměňují potřebné informace. Systémy ERP a MES proto musejí být synchronizovány v definovaných procesních jednotkách. Inteligentní softwarová propojení PROXIA zajišťují dokonalý a obousměrný tok informací mezi úrovní ERP a MES.

Konektor PROXIA pracující v reálném čase zajišťuje datovou komunikaci mezi ERP a PROXIA MES. Konektor PROXIA může navíc obousměrně komunikovat s dalšími IT systémy zapojenými do procesu. Při hodnocení, analýzách nebo vizualizaci tak může podnik na všech procesních úrovních přistupovat ke stejným informacím. Odlišné informace v různých systémech a problémy s rozhraními již patří minulosti.

PROXIA ERP/PPS Komunikace – Výhody & užitek

PROXIA ERP/PPS Komunikace – Přehled výhod

 • Standardizovaná datová komunikace se systémy ERP/PPS všech předních poskytovatelů, jako jsou např. Infor, abas, SAP, PSI, sage bäurer, PRO ALPHA, Navision, Microsoft Business Solutions a mnoho dalších.
 • ERP/PPS Komunikace s nadřazeným systémem poskytuje zákazníkovi jasný přehled a zjednodušuje interní organizaci.
 • Zvýšení míry využití systému ERP
 • Větší úroveň automatizace pro zkrácení doby zpracování a úspory nákladů
 • Zkrácení doby provádění procesů
 • Vyšší kvalita dat, předcházení nadbytečnosti a nekonzistenci
 • Lepší spolupráce mezi odděleními
 • Optimalizovaný tok informací v podniku, především mezi obchodní a výrobní úrovní
 • Bezproblémové připojení všech předních ERP/PPS systémů
PROXIA Produkt ERP/PPS Komunikace

PROXIA ERP/PPS Komunikace – Funkce & vlastnosti

 • Certifikovaná rozhraní ERP propojují digitální obchodní procesy na úrovni ERP s výrobně a strojně orientovanými informačními procesy softwaru MES. Velký počet rozhraní ERP umožňuje výměnu informací mezi PROXIA MES a předními systémy ERP/PPS. Moderní softwarová struktura systému PROXIA MES podporuje standardizovaná databázová napojení a individuální řešení napojení MES-ERP.

 • PROXIA MES pracuje na bázi jednotné systémové platformy, kterou představuje PROXIA Manager. PROXIA Manager představuje „aplikační rack“, do něhož se v souladu s potřebami integrují moduly systému PROXIA MES. Díky tomuto sjednocení technologické platformy je systém PROXIA MES schopen prostřednictvím rozhraní ERP přímo komunikovat s mnoha systémy ERP/PPS zastoupenými na trhu. Je tak zajištěno, že vaše data budou v celém rozsahu obchodního procesu vždy jednotná a nebudou vykazovat redundance. Funkční jednotky integrované do PROXIA MES ERP/PPS Komunikace podporují veškeré postupy ve výrobě, poskytují detailní a aktuální informace a lze je tak použít k vytváření klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI - Key Performance Indicators) s vysokou vypovídací hodnotou.

 • Se softwarem PROXIA ERP/PPS Komunikace budete mimořádně flexibilní, protože se všemi předními ERP systémy probíhá bezproblémová datová komunikace (např. Infor, abas, SAP, PSI, sage bäurer, PRO ALPHA, Navision, Microsoft Business Solutions a mnoho dalších). Výhody PROXIA MES-ERP/PPS Komunikace máte k dispozici i u jiných zdrojů dat, jako jsou soubory xls, texty ASCII, webové služby a přístup k nativní databázi.

 • ERP systémy tvoří v podniku datový základ Na výrobu, zvláště na úrovni detailního plánování, stejně jako při podpoře průběhu a organizace výroby, jsou kladeny zvláštní nároky. Zde zpravidla vzniká mezera, kterou software PROXIA MES úspěšně zaplňuje. K důležitým vlastnostem výkonného detailního plánování patří optimální vizualizace při obrovském rozsahu funkcí a jednoduchá obsluha. PROXIA ERP/PPS komunikace zaplňuje tuto mezeru mezi ERP a MES.

 • ERP a MES jsou dva komplexní systémy, které mají fungovat samostatně – obchodní i výrobní úroveň. Jen tak se mohou plně rozvinout a využívat klíčové kompetence obou systémů. V první řadě je důležité dokonalé propojení obou systémů. To je zajištěno prostřednictvím konektoru PROXIA ERP/PPS pracujícím v reálném čase. Přes vazbu na systém ERP přitom není omezena použitelnost pro uživatele na dílenské úrovni (shopfloor).

PROXIA Produkt Paměťová výroby IT

ERP/PPS Komunikace - S certifikací SAP

PROXIA Produkt ERP-PPS SAP-Certified Application
PROXIA Produkt ERP-PPS SAP-Partner

PROXIA je certifikovaným partnerem SAP

PROXIA je certifikovaným partnerem SAP

PROXIA PLUS: ERP/PPS komunikace – vaše výhody a užitky

Dokonalá souhra se SAP

Integrací PROXIA MES do mySAP ERP vzniká systémová architektura, v níž obchodní a výrobní úroveň ideálně spolupracují. Certifikováno a vyznamenáno: „Powered by SAP NetWeaver“.

Maximální výkon

Oddělením ERP a MES se mohou skutečně projevit klíčové kompetence obou systémů. Díky propojení lze využívat synergie.

Důležitý spojovací prvek

Rozhraní ERP/PPS zaplňuje mezeru mezi ERP a úrovní strojů. To umožňuje efektivní práci.

Nižší náklady

Standardizovaná rozhraní s možností nastavení parametrů jsou tak flexibilní, že je lze propojit se všemi systémy ERP.

PROXIA ERP/PPS komunikace – Případy zpráv a použití

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 
 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.