Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

 

PROXIA Dispečink/detailní plánování - Software pro elektronickou plánovací tabuli

PROXIA Dispečink/detailní plánování – Jednoduché plánování komplexních procesů

PROXIA Produkt Dispečink/detailní plánování příklad aplikace

V praxi se obsazování strojů nebo stanovení pořadí a priorit zakázek často provádí na základě zkušeností. Tento postup lze praktikovat až do určitého objemu zakázek. Pokud se však zvyšuje počet nebo složitost zakázek ve výrobě a je nutné zohlednit také zásoby materiálu nebo optimalizovat obsazení pracovišť, uvažovat větší strukturu zakázek (vícestupňové plánování) nebo více zdrojů, pak již nestačí pouhý cit a plánovač potřebuje větší podporu matematického dispečinku. Software PROXIA Dispečink je nástrojem pro optimální využití strojů. Zároveň budete mít přehled o dodacích termínech vašich výrobních zakázek a budete včas varováni před možným promeškáním termínů. PROXIA dispečink přitom přihlíží k efektivní kapacitě stroje, vyplývající ze směnového modelu a faktoru využití. Plánovač ve výrobě může s detailním plánováním díky nejmodernější technologii velmi rychle simulovat různé přístupy k řešení a výsledky simulace vzájemně hodnotit. Do softwaru Dispečink přitom přicházejí informace o příslušných pracovních zásobách pro zpracování nebo montáž.

PROXIA Dispečink/detailní plánování - Výhody & užitek

PROXIA Dispečink/detailní plánování - Přehled výhod a využití

 • Plánování a simulování komplexních scénářů výroby
 • Zkrácení doby obrátek, minimalizace zásob
 • Plánování s omezenými kapacitami a více zdroji
 • Plánování spěšných a „hlavních zakázek“, struktur zakázek
 • Plánování dostupnosti materiálu a seskupování pracovních postupů
 • Ganttův diagram, formulářové a tabulkové funkce pro lepší přehlednost
 • Nejvyšší výkon díky modulární softwarové technologii
 • Propojitelný se systémy ERP/PPS a BDE/MDE
 • Zohledňování aktuálně dostupných kapacit
 • Získání přehledu o kapacitních rezervách
 • Transparentnost v průběhu celého procesu plánování
 • Lepší dodržování termínů
 • Rychlé reagování v případě slabých míst
PROXIA Produkt Dispečink/detailní plánování

PROXIA Dispečink/detailní plánování - Funkce & vlastnosti

 • Při vývoji PROXIA dispečinku byl kladen zvláštní důraz na přehledné znázornění/ovládání a vysoký výkon. Díky tomu lze zodpovědět každodenní otázky:

  • Jaký vliv má přidělení hlavní priority určité zakázce na ostatní zakázky?
  • Lze dodržet termíny jedné či více zpožděných zakázek navýšením kapacity nebo přidělením zakázky externí firmě?
  • Jaký vliv má odbytem oznámený termín nebo projekt na stávající zakázky?
  • Má smysl optimalizace podle různých vlastností, jako je např. materiál, barva, průměr atd.?
  PROXIA Produkt Dispečink/detailní plánování Příklad aplikace 2
 • Prostřednictvím rozhraní k systému ERP/PPS jsou automaticky přebírány zakázky, které jsou porovnávány s reálnými kapacitami na základě zdrojů, směnových modelů a plánování nasazení personálu. PROXIA dispečink provádí automatické obsazování strojů a plánování termínů zpracování s využitím algoritmu, v následujícím kroku to však může plánovač změnit pomocí funkce drag and drop (táhni a pusť), nebo výsledek mohou ovlivnit pravidla pro priority. Aby plánování odpovídalo skutečnosti, provádí se plánování do omezených kapacit. Režim simulace umožňuje i orientační plánování pro zjištění nadměrně přetížených míst, která je event. nutné řešit.

  PROXIA Produkt Dispečink/detailní plánování Příklad aplikace 3
 • Díky softwaru PROXIA Dispečink/detailní plánování lze jednat flexibilně a rychle. Například v případě spěšných zakázek můžete převzít kompletní data ze systému ERP a ověřit a naplánovat volné kapacity. Výsledek plánování je vizuálně znázorněn a v reálném čase se zobrazují dopady na následnou výrobu. Plánovač tak může vidět hrozící problém a reagovat odpovídajícím způsobem. Data jsou neustále aktuální, protože systém soustavně komunikuje se systémem ERP. Poruchy, jako jsou výpadky strojů, jsou také vizuálně znázorněny a rozpoznány. Je tedy možné včas reagovat.

  PROXIA Produkt Dispečink/detailní plánování Příklad aplikace 4
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování nahrazuje složité metody, jako jsou např. tabulkové výpočty nebo plánovací, resp. propojovací tabule: Ovládací panely vás informují o stavu výroby a umožňují tak dodatečné úpravy při nesrovnalostech s daty plánování. Uživatelské rozhraní je jednoduché a ergonomické. Např. lze jednoduše posouvat úkoly pomocí funkce drag and drop (táhni a pusť). Okamžitě jsou viditelné změny u paralelně probíhajících úkolů nebo u následných úkolů. Je také automaticky zajištěno, aby byl k dispozici odpovídající personál, materiál a další provozní prostředky.

  PROXIA Dispečink/detailní plánování Příklad aplikace 5
 • Plánovač ve výrobě může s detailním plánováním simulovat různé přístupy k řešení a výsledky simulace vzájemně hodnotit. Do softwaru Dispečink přitom přicházejí informace o příslušných pracovních zásobách pro zpracování nebo montáž. S detailním plánováním PROXIA budete dokonale informováni o stavu úkolů, prostředků a materiálu. Na přehledné ovládací ploše simulujte různé „scénáře záchrany“. Rozhodněte se pro tu nejlepší variantu a realizujte ji. Jádrem systému PROXIA Dispečink je interaktivní Ganttův diagram. Toto animované znázornění je jedinečné a umožňuje interaktivní simulování a plánování s využitím funkce drag and drop (táhni a pusť). Grafický elektronický plánovací software PROXIA byl vyvinut pomocí technologie Microsoft .NET a není nutné k němu dokupovat žádné další komponenty.

  PROXIA Produkt Dispečink/detailní plánování Příklad aplikace 6

PROXIA Dispečink/detailní plánování – Dojmy ze softwaru

 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 1
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 2
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 3
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 4
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 5
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 6
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 7
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 8
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 9
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 10
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 11
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 12
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 13
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 14
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 15
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 16
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 17
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 18
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 19
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 20
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 21
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 22
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 23
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 24

  PROXIA PLUS: Dispečink/detailní plánování – vaše výhody a užitky

  Optimální obsazení strojů

  Prostřednictvím automatického obsazování strojů je dosahováno optimálního výsledku plánování. Pokud jsou potřebné jiné priority, lze provést úpravu pomocí funkce drag and drop (táhni a pusť).

  Automatické plánování pořadí

  Software PROXIA Dispečink - detailní plánování samostatně stanovuje nejoptimálnější pořadí prováděných úkolů a pracovních postupů. Lze tak například dosáhnout ideální doby přípravy strojů.

  Zapojení všech důležitých prostředků

  Software PROXIA Dispečink - detailní plánování zapojuje všechny potřebné prostředky, jako je personál, stroje, materiál, nástroje a samotné úkoly.

  Získání přehledu o poruchách

  Pokud se vyskytnou nesrovnalosti v plánování, například výpadky strojů nebo personálu, získá plánovač vizuální informaci o tom, že dochází ke konfliktu.

  PROXIA Dispečink/detailní plánování – Případy zpráv a použití

   

  Zavolejte nám!

  +49 8092 23 23 0

   

  Kontakt 24 hodin denně

  Kontaktní formulář

   

  Jsme tu stále pro Vás!

  Horká linka našeho servisu

  Vynikající řešení

  PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.

  PROXIA TOP100-Innovationspreis
  Poskytovatel řešení pro správu dílny PROXIA 2021
  PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany