PROXIA Dispečink/detailní plánování - Software pro elektronickou plánovací tabuli

PROXIA Dispečink/detailní plánování – Jednoduché plánování komplexních procesů

PROXIA Produkt Dispečink/detailní plánování příklad aplikace

V praxi se obsazování strojů nebo stanovení pořadí a priorit zakázek často provádí na základě zkušeností. Tento postup lze praktikovat až do určitého objemu zakázek. Pokud se však zvyšuje počet nebo složitost zakázek ve výrobě a je nutné zohlednit také zásoby materiálu nebo optimalizovat obsazení pracovišť, uvažovat větší strukturu zakázek (vícestupňové plánování) nebo více zdrojů, pak již nestačí pouhý cit a plánovač potřebuje větší podporu matematického dispečinku. Software PROXIA Dispečink je nástrojem pro optimální využití strojů. Zároveň budete mít přehled o dodacích termínech vašich výrobních zakázek a budete včas varováni před možným promeškáním termínů. PROXIA dispečink přitom přihlíží k efektivní kapacitě stroje, vyplývající ze směnového modelu a faktoru využití. Plánovač ve výrobě může s detailním plánováním díky nejmodernější technologii velmi rychle simulovat různé přístupy k řešení a výsledky simulace vzájemně hodnotit. Do softwaru Dispečink přitom přicházejí informace o příslušných pracovních zásobách pro zpracování nebo montáž.

PROXIA Dispečink/detailní plánování - Výhody & užitek

PROXIA Dispečink/detailní plánování - Přehled výhod a využití

 • Plánování a simulování komplexních scénářů výroby
 • Zkrácení doby obrátek, minimalizace zásob
 • Plánování s omezenými kapacitami a více zdroji
 • Plánování spěšných a „hlavních zakázek“, struktur zakázek
 • Plánování dostupnosti materiálu a seskupování pracovních postupů
 • Ganttův diagram, formulářové a tabulkové funkce pro lepší přehlednost
 • Nejvyšší výkon díky modulární softwarové technologii
 • Propojitelný se systémy ERP/PPS a BDE/MDE
 • Zohledňování aktuálně dostupných kapacit
 • Získání přehledu o kapacitních rezervách
 • Transparentnost v průběhu celého procesu plánování
 • Lepší dodržování termínů
 • Rychlé reagování v případě slabých míst
PROXIA Produkt Dispečink/detailní plánování

PROXIA Dispečink/detailní plánování - Funkce & vlastnosti

 • Při vývoji PROXIA dispečinku byl kladen zvláštní důraz na přehledné znázornění/ovládání a vysoký výkon. Díky tomu lze zodpovědět každodenní otázky:

  • Jaký vliv má přidělení hlavní priority určité zakázce na ostatní zakázky?
  • Lze dodržet termíny jedné či více zpožděných zakázek navýšením kapacity nebo přidělením zakázky externí firmě?
  • Jaký vliv má odbytem oznámený termín nebo projekt na stávající zakázky?
  • Má smysl optimalizace podle různých vlastností, jako je např. materiál, barva, průměr atd.?
  PROXIA Produkt Dispečink/detailní plánování Příklad aplikace 2
 • Prostřednictvím rozhraní k systému ERP/PPS jsou automaticky přebírány zakázky, které jsou porovnávány s reálnými kapacitami na základě zdrojů, směnových modelů a plánování nasazení personálu. PROXIA dispečink provádí automatické obsazování strojů a plánování termínů zpracování s využitím algoritmu, v následujícím kroku to však může plánovač změnit pomocí funkce drag and drop (táhni a pusť), nebo výsledek mohou ovlivnit pravidla pro priority. Aby plánování odpovídalo skutečnosti, provádí se plánování do omezených kapacit. Režim simulace umožňuje i orientační plánování pro zjištění nadměrně přetížených míst, která je event. nutné řešit.

  PROXIA Produkt Dispečink/detailní plánování Příklad aplikace 3
 • Díky softwaru PROXIA Dispečink/detailní plánování lze jednat flexibilně a rychle. Například v případě spěšných zakázek můžete převzít kompletní data ze systému ERP a ověřit a naplánovat volné kapacity. Výsledek plánování je vizuálně znázorněn a v reálném čase se zobrazují dopady na následnou výrobu. Plánovač tak může vidět hrozící problém a reagovat odpovídajícím způsobem. Data jsou neustále aktuální, protože systém soustavně komunikuje se systémem ERP. Poruchy, jako jsou výpadky strojů, jsou také vizuálně znázorněny a rozpoznány. Je tedy možné včas reagovat.

  PROXIA Produkt Dispečink/detailní plánování Příklad aplikace 4
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování nahrazuje složité metody, jako jsou např. tabulkové výpočty nebo plánovací, resp. propojovací tabule: Ovládací panely vás informují o stavu výroby a umožňují tak dodatečné úpravy při nesrovnalostech s daty plánování. Uživatelské rozhraní je jednoduché a ergonomické. Např. lze jednoduše posouvat úkoly pomocí funkce drag and drop (táhni a pusť). Okamžitě jsou viditelné změny u paralelně probíhajících úkolů nebo u následných úkolů. Je také automaticky zajištěno, aby byl k dispozici odpovídající personál, materiál a další provozní prostředky.

  PROXIA Dispečink/detailní plánování Příklad aplikace 5
 • Plánovač ve výrobě může s detailním plánováním simulovat různé přístupy k řešení a výsledky simulace vzájemně hodnotit. Do softwaru Dispečink přitom přicházejí informace o příslušných pracovních zásobách pro zpracování nebo montáž. S detailním plánováním PROXIA budete dokonale informováni o stavu úkolů, prostředků a materiálu. Na přehledné ovládací ploše simulujte různé „scénáře záchrany“. Rozhodněte se pro tu nejlepší variantu a realizujte ji. Jádrem systému PROXIA Dispečink je interaktivní Ganttův diagram. Toto animované znázornění je jedinečné a umožňuje interaktivní simulování a plánování s využitím funkce drag and drop (táhni a pusť). Grafický elektronický plánovací software PROXIA byl vyvinut pomocí technologie Microsoft .NET a není nutné k němu dokupovat žádné další komponenty.

  PROXIA Produkt Dispečink/detailní plánování Příklad aplikace 6

PROXIA Dispečink/detailní plánování – Dojmy ze softwaru

 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 1
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 2
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 3
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 4
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 5
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 6
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 7
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 8
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 9
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 10
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 11
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 12
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 13
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 14
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 15
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 16
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 17
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 18
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 19
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 20
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 21
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 22
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 23
 • PROXIA Dispečink/detailní plánování – zobrazení softwaru 24

  PROXIA PLUS: Dispečink/detailní plánování – vaše výhody a užitky

  Optimální obsazení strojů

  Prostřednictvím automatického obsazování strojů je dosahováno optimálního výsledku plánování. Pokud jsou potřebné jiné priority, lze provést úpravu pomocí funkce drag and drop (táhni a pusť).

  Automatické plánování pořadí

  Software PROXIA Dispečink - detailní plánování samostatně stanovuje nejoptimálnější pořadí prováděných úkolů a pracovních postupů. Lze tak například dosáhnout ideální doby přípravy strojů.

  Zapojení všech důležitých prostředků

  Software PROXIA Dispečink - detailní plánování zapojuje všechny potřebné prostředky, jako je personál, stroje, materiál, nástroje a samotné úkoly.

  Získání přehledu o poruchách

  Pokud se vyskytnou nesrovnalosti v plánování, například výpadky strojů nebo personálu, získá plánovač vizuální informaci o tom, že dochází ke konfliktu.

  PROXIA Dispečink/detailní plánování – Případy zpráv a použití

   

  Zavolejte nám!

  +49 8092 23 23 258

   
   

  Kontakt 24 hodin denně

  Kontaktní formulář

   

  Jsme tu stále pro Vás!

  Horká linka našeho servisu

  Vynikající řešení

  PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.