Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

 

PROXIA MES Oborová řešení – pro specifické, individuální využití MES

MES Oborová řešení – PROXIA MES kompetence k řešení v různých oborech

PROXIA Produkt MES Oborová řešení Příklad aplikace

Z praxe, pro praxi! Společnost PROXIA se nezaměřuje jen na nejvyšší IT, resp. MES kompetence, ale také na specifické využití řešení v odvětví. Aby bylo možné nabízet praktická řešení MES, je důležité vědět, jaké požadavky jsou v příslušných oborech rozhodující. Na základě našich dlouholetých zkušeností s mnoha projekty MES a díky našemu know-how v prostředí MES (např. BDE, MDE, CAQ) známe tyto požadavky různých oborů. Díky softwaru PROXIA MES získáte modul, který bude vyhovovat vašim speciálním výrobním procesům nebo technologiím ve vašem oboru. Máme individuální řešení pro podniky v diskrétní výrobě - s nejrůznějšími hlavními body, jako je např. strojírenství/konstrukce zařízení, zakázková výroba, automobilový průmysl, výroba nástrojů/forem nebo také průmysl umělých hmot, chemický průmysl.

Společnost PROXIA jako nezávislý poskytovatel řešení MES nabízí široké spektrum integrovaných kompletních a detailních řešení pro optimalizaci různých procesů, výrobních postupů a odvětví. Základem specifických oborových řešení jsou přitom vlastní standardní softwarové produkty s možností transformace. Při realizaci příslušného oborového řešení MES jsou prioritou hospodářské výsledky zákazníka a optimalizace technických postupů. Se softwarem PROXIA MES budete předcházet chybám a plýtvání, snížíte náklady a zvýšíte produktivitu.

PROXIA MES Oborová řešení – Detailní přehled

Strojírenství/konstrukce zařízení

Strojírenství/konstrukce zařízení je vystaveno velmi krátkým cyklům inovací. Nové technologie je třeba rychle a efektivně zavádět do vývoje a výroby. Faktory, jako je kvalita, náklady a flexibilita dodávek určují řetězec tvorby hodnot v tomto oboru. PROXIA nabízí řešení MES, která podporují komunikační procesy v různých oborech - transparentnost, konzistentnost, vše v „reálném čase“.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Srovnávací analýza ukazatelů
 • Obousměrná komunikace s výrobou (shopfloor)
 • Plánování nasazení zaměstnanců
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Strojírenství/konstrukce zařízení

Zakázková výroba

Zakázková výroba představuje zvláštnost v diskrétní výrobě. V rámci zakázkové výroby přebírají dodavatelé nejrůznější služby jiných firem, např. výrobu produktů. To má za následek, že produkty procházejí jen jednou částí řetězce tvorby hodnot a společnosti poskytující zakázkovou výrobu přicházejí do styku s mnoha různými zákazníky a nejrůznějšími produkty. Systém MES je tak stavěn před velký úkol vyžadující nejvyšší míru flexibility, plnění nejrůznějších požadavků zákazníků a velkou rozmanitost výrobních procesů a postupů. Modulární systém PROXIA MES nabízí i zde ideální řešení pro požadavky v tomto oboru.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Stanovení struktury softwaru podle potřeby
 • Vysoká úroveň standardizace procesů
 • Šetření prostředků
 • Zvýšení flexibility
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Zakázková výroba

Automobilový průmysl

V automobilovém průmyslu patří pojmy jako „just in time“ nebo „just in sequence“ k dennímu pořádku. Stejně jako náročné požadavky na kvalitu a normy, které je nutné každodenně plnit – národně i mezinárodně. Konzistentní řešení v rámci procesů týkajících se kvality a výroby, která tyto požadavky splňují, jsou zobrazována prostřednictvím softwaru PROXIA MES.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Kompletní dokumentace procesů
 • Naprosto přesné funkce drill down
 • Plánování přesahující jednotlivá oddělení
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Automobilový průmysl

Výroba nástrojů/forem

Výzvy ve výrobě nástrojů a forem se zaměřují na kvalitu produktů a potřeby zákazníků. Jedním z požadavků v tomto oboru je nejvyšší úroveň přesnosti – při sériové výrobě i při výrobě jednotlivých kusů. Obrovskou výzvu představuje zajištění efektivity a automatizace, zvláště s ohledem na malé výrobní dávky. Například řešení PROXIA CAQ, BDE a MDE pomáhají tyto výzvy zvládat. Přinášejí transparentnost a konzistenci ve výrobě.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Detailní dokumentace součástí
 • Detailní plánování zdrojů
 • Zajišťování opakujících se procesů
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Výroba nástrojů/forem

Průmysl umělých hmot

Průmysl umělých hmot se vyznačuje mezinárodním obchodem. Důsledkem jsou pracoviště po celém světě umožňující reagovat i mezinárodně na změny trhů „just in time“. Procesy tvorby hodnot se navíc zaměřují přímo na zákazníky. Důležitým požadavkem podniků v oblasti průmyslu umělých hmot jsou automatizované procesy v rámci celého podniku. Díky softwaru PROXIA MES můžete tuto konzistenci realizovat online na různých pracovištích. Sběr dat a kontrola kvality s ohledem na součásti receptury a viskozitu jsou v polymerizaci a zpracování umělých hmot rozhodující pro předcházení vzniku vadných výrobků nebo zvýšeným nákladům. I zde poskytuje software PROXIA MES podporu.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Automatizovaný sběr dat
 • Integrace statistických systémů řízení kvality
 • Zajišťování toku materiálu
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Průmysl umělých hmot

Chemický průmysl

Vysoké investice do výzkumu a vývoje, nestálé ceny surovin, nákladné technologie a mnoho dalšího vede k tomu, že podniky musí stále hospodárněji pracovat a flexibilněji reagovat na změny trhu. Se softwarem PROXIA MES snadno zvládnete výzvy specifické pro váš obor.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Řízení opatření
 • Monitorování procesů a ukazatelů
 • Automatizovaný sběr procesních dat
 • Sběr procesních dat
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Chemický průmysl
 • MES umí: <span class=Jasný přehled o výrobě">
 • MES s názvem tlukot srdce<span class=zvyšuje míru využití a spolehlivosti dodací lhůty">
 • MES místo .xls <span class=– v reálném čase a v „nejlepším pořádku“">
 • MES ukončí <span class=prostoje">
 • MES umí: Jasný přehled o výrobě

  Excelentně, přesně a s téměř neomezenou dobou životnosti – to jsou charakteristické znaky výroby mnoha švýcarských produktů, zejména v oboru jemné mechaniky.

  V této tradici pokračuje a know-how s ní spojené využívá společnost Schweizer Ypsotec AG. Pro plánování výroby se 120 jednotlivými zdroji a až 9.000 pracovními kroky si výrobce komponent pro lékařský průmysl a automatizační techniku z kantonu Solothurn vybral MES software s velínem a BDE firmy PROXIA. S jeho pomocí může středostavovský podnik detailně a pružně plánovat a průběžně sledovat komplexní výrobu. Ve společnosti Ypsotec se daří průběžně zkracovat doby cyklů a dále zvyšovat produktivitu. Vysoká kvalita produktů vyráběných v Ypsotec AG a výhody získané používáním MES modulů PROXIA znamenají pro firmu do budoucna dlouhodobě dobré postavení v mezinárodní konkurenci.

  • Posílení konkurenceschopnosti – výrobní náklady jsou i přes „drahotu ve Švýcarsku“ přiměřené
  • Transparentní výroba díky optimálnímu výkaznictví
  • Rychlost – výrazně redukovaná doba zpracování zakázek
  • Vyšší likvidita – o 15 % menší skladové zásoby a WiP
  • Spolehlivost dodávek – rychlejší identifikace hrozícího prodlení
  • Vyšší výkon – současné plánování 9.000 pracovních kroků
  • Přesnější určování termínů – individuální výrobní plány jednotlivých úseků

  Další informace

 • MES s názvem tlukot srdce
  zvyšuje míru využití a spolehlivosti dodací lhůty

  Sortiment výrobků společnosti Gust. Alberts GmbH & Co. KG (GAH) zahrnuje mimo jiné železářské výrobky, oplocení, profily a plechy. Jedná se především o sortiment, který odvádí skvělou práci při renovaci, údržbě nebo výstavbě kolem domu a zahrady. Škálovatelné řešení MES od PROXIA se záznamem strojních a výrobních dat a softwarem řídícího centra umožňuje společnosti GAH při její produkci vytvářet flexibilnější plánování zdrojů na základě platných dat z výroby. Jako „poskytovatel dat“ je PROXIA MDE/BDE základem pro automatizované vyúčtování odměn, platné ukazatele pro plánování produkce, jakož i proces neustálého zlepšování (CIP) ve společnosti GAH. Měřitelný úspěch: 5% zvýšení míry využití určitých systémů i zlepšení spolehlivosti dodávek ve standardním i zakázkovém internetovém obchodě o 6 %.

  • Automatizované vyúčtování odměn prostřednictvím zaznamenávání MDE/BDE
  • Shromažďovač dat a „poskytovatel dat“ pro plánování produkce, jakož i základ pro CIP
  • Zlepšení spolehlivosti lhůt o 6 % až 95 % použitím detailního plánování PROXIA
  • Intuitivní detailní plánování zdrojů pomocí „blokátoru kapacit“ pro online objednávky
  • Flexibilnější produkce zakázek na míru
  • 5% zvýšení míry využití

  Další informace

 • MES místo .xls – v reálném čase a v „nejlepším pořádku“

  Ve Francii je společnost Schneider Electric SE považována od chvíle svého založení v roce 1836 za podnik s velmi inovativními produkty. Dnešní portfólio tvoří zařízení pro rozvod energie v sítích středního a nízkého napětí a produkty pro průmyslovou automatizaci. Postoj a přístup pracovníků je i dnes, po více než 180 letech od založení firmy, určován vědomím, že patří k průkopníkům ve svém oboru. K tomu, aby si firma udržela své vedoucí postavení jak z technologického, tak i hospodářského hlediska, jsou však kromě produktů s vynikající kvalitou zapotřebí i inovativní výrobní metody. Software MES společnosti PROXIA nabízí závodu Schneider v Sarre-Union možnost, jak vnést do výroby ještě větší transparentnost a kromě toho i bezpečnou datovou základnu pro zjišťování celkové efektivity výroby (OEE).

  • MES místo .xls – v reálném čase a v „nejlepším pořádku“
  • Automatický a bezchybný sběr kompletních dat
  • Výrazné zkrácení doby prostojů a nečinnosti strojů
  • Mimořádně komplexní a heterogenní výroba
  • Monitoring MES pro rychlou analýzu důvodů poruch
  • Spolehlivé ukazatele a datový základ pro zjišťování celkové efektivity výroby pro Průmysl 4.0
  • Vysoké výrobní a SAP kompetence – rychlé zavádění MES
 • MES ukončí prostoje

  Pivo, minerální vody nebo ovocné šťávy se v Německu vyrábějí a plní do vhodných obalů již staletí. Výrobní zařízení a systémy společnosti Kieselmann GmbH usilují o to, aby tyto nápoje odpovídaly maximálním požadavkům na kvalitu a aby jejich celosvětová vynikající pověst zůstala zachována i v budoucnu. Jako výrobce komplexních potrubních a ventilových systémů dodává Kieselmann GmbH transportní zařízení pro kapalná i pastózní média. Software MES PROXIA přitom firmě pomáhá zachovávat si přehled o nesmírně komplexní výrobě, vytvářet a realizovat z ekonomického hlediska úspěšné plány a za pomoci spolehlivých ukazatelů odkrývat a využívat potenciální možnosti pro zvýšení efektivnosti.

  • Štíhlá výroba: Efektivnější plánování a organizace výroby
  • Optimalizace: Využívání strojů s optimálním vystrojením
  • Vytížení: Výrazné zkrácení prostojů strojních zařízení
  • Transparentní: Přehledná organizace komplexní výroby
  • Efektivní: Zlepšené plánování materiálu a zdrojů
  • Produktivní: Optimalizovaná míra využití strojů

  Další informace

PROXIA PLUS: Oborová řešení – Vaše výhody a užitky

Využívání synergií

Do softwaru PROXIA MES jsou zapracovávány vývoje a trendy z celého globálního trhu a stejně tak z nejrůznějších odvětví. Profitujte z této obrovské databáze plné informací.

Individuální řešení MES

Software PROXIA MES se přizpůsobuje potřebám zákazníka a individuálně pro příslušný obor a daný podnik - aniž by přitom došlo k omezení standardů a schopnosti provádět aktualizace. Nevznikají žádné dodatečné náklady a potenciální chyby.

Neustále aktuální

Vždy odpovídající době. Nezbytný vývoj související s projekty je ihned zapracováván do standardu stávajícího softwaru PROXIA MES a je vám k dispozici při příští aktualizaci. Je tak zajištěna 100% aktualizace verzí.

Nejlepší péče

Naši poradci, stejně jako technici na pracovišti se ve vašem oboru vyznají. Nezbytné úpravy podle individuálních potřeb zákazníka jsou vždy založeny na standardním softwaru MES. Rovněž následná péče prostřednictvím hotline a podpory tak nepředstavuje žádný problém.

MES Oborová řešení – Případy zpráv a použití

 • Zpráva uživatele Ypsotec AG

  Zpráva uživatele Ypsotec AG

  MES umí: Jasný přehled o výrobě

  Velín MES a záznamy provozních dat BDE zvyšují produktivitu a konkurenceschopnost společnosti Ypsotec AG. MES umí: 5.000 zakázek, 9.000 pracovních kroků a 120 zdrojů jako na dlani.

  Pokračovat ve čtení

 • Rozhovor A&D s expertem Torstenem Wenzelem

  Rozhovor A&D s expertem Torstenem Wenzelem

  Trendy MES: „Cloud je směr“

  Stále více strojů se propojuje. S tím souvisí, zejména při monitorování výroby, enormní nárůst dat. Systémy úložišť je mohou pomoci zvládat.

  Pokračovat ve čtení

 • PROXIA vyznamenána cenou za inovace TOP100

  PROXIA vyznamenána cenou za inovace TOP100

  Cena pro středně velkou německou firmu s nejlepšími inovacemi

  V nezávislém výběrovém řízení soutěže inovátorů TOP 100 přesvědčila firma PROXIA hodnotitele zejména v kategorii „Orientace na zahraničí / otevřené inovace“.

  Pokračovat ve čtení

 • Zpráva uživatele Gust. Alberts GmbH & Co. KG

  Zpráva uživatele Gust. Alberts GmbH & Co. KG

  MES s názvem tlukot srdce zvyšuje míru využití a spolehlivosti dodací lhůty

  Kompletní plánování MES a záznam MDE/BDE celého procesu tvorby hodnot v produkci vede k 5% nárůstu míry využití a o 6 % vyšší spolehlivosti dodávek u společnosti Gust. Alberts GmbH & Co. KG.

  Pokračovat ve čtení

 • Nový manažer opatření PROXIA

  Nový manažer opatření PROXIA

  Ovládat průběžný proces zlepšování

  Může být opatření úspěšné, protože je za takové určitá osoba považuje? To by znamenalo, že úspěch závisí na posouzení jednotlivce nebo osobním vnímání. Nový manažer opatření PROXIA takovou individuální nevypočitatelnost pro oblast výroby vylučuje a zaručuje spolehlivý digitální kontinuální proces zlepšování.

  Pokračovat ve čtení

 • Zpráva uživatele Schneider Electric SE

  Zpráva uživatele Schneider Electric SE

  MES místo .xls – v reálném čase a v „nejlepším pořádku“

  PROXIA MES software zajišťuje u společnosti Schneider Electric automatizované a kompletní záznamy dat a vytváří tím spolehlivou datovou základnu ukazatelů celkové efektivity výroby.

  Pokračovat ve čtení

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Přímý kontakt

Máte dotazy nebo byste si přáli další informace o našich řešeních MES?
Kontaktujte nás prosím – jednoduše a nezávazně!

Navázat kontakt