PROXIA MES Oborová řešení – pro specifické, individuální využití MES

MES Oborová řešení – PROXIA MES kompetence k řešení v různých oborech

PROXIA Produkt MES Oborová řešení Příklad aplikace

Z praxe, pro praxi! Společnost PROXIA se nezaměřuje jen na nejvyšší IT, resp. MES kompetence, ale také na specifické využití řešení v odvětví. Aby bylo možné nabízet praktická řešení MES, je důležité vědět, jaké požadavky jsou v příslušných oborech rozhodující. Na základě našich dlouholetých zkušeností s mnoha projekty MES a díky našemu know-how v prostředí MES (např. BDE, MDE, CAQ) známe tyto požadavky různých oborů. Díky softwaru PROXIA MES získáte modul, který bude vyhovovat vašim speciálním výrobním procesům nebo technologiím ve vašem oboru. Máme individuální řešení pro podniky v diskrétní výrobě - s nejrůznějšími hlavními body, jako je např. strojírenství/konstrukce zařízení, zakázková výroba, automobilový průmysl, výroba nástrojů/forem nebo také průmysl umělých hmot, chemický průmysl.

Společnost PROXIA jako nezávislý poskytovatel řešení MES nabízí široké spektrum integrovaných kompletních a detailních řešení pro optimalizaci různých procesů, výrobních postupů a odvětví. Základem specifických oborových řešení jsou přitom vlastní standardní softwarové produkty s možností transformace. Při realizaci příslušného oborového řešení MES jsou prioritou hospodářské výsledky zákazníka a optimalizace technických postupů. Se softwarem PROXIA MES budete předcházet chybám a plýtvání, snížíte náklady a zvýšíte produktivitu.

PROXIA MES Oborová řešení – Detailní přehled

Strojírenství/konstrukce zařízení

Strojírenství/konstrukce zařízení je vystaveno velmi krátkým cyklům inovací. Nové technologie je třeba rychle a efektivně zavádět do vývoje a výroby. Faktory, jako je kvalita, náklady a flexibilita dodávek určují řetězec tvorby hodnot v tomto oboru. PROXIA nabízí řešení MES, která podporují komunikační procesy v různých oborech - transparentnost, konzistentnost, vše v „reálném čase“.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Srovnávací analýza ukazatelů
 • Obousměrná komunikace s výrobou (shopfloor)
 • Plánování nasazení zaměstnanců
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Strojírenství/konstrukce zařízení

Zakázková výroba

Zakázková výroba představuje zvláštnost v diskrétní výrobě. V rámci zakázkové výroby přebírají dodavatelé nejrůznější služby jiných firem, např. výrobu produktů. To má za následek, že produkty procházejí jen jednou částí řetězce tvorby hodnot a společnosti poskytující zakázkovou výrobu přicházejí do styku s mnoha různými zákazníky a nejrůznějšími produkty. Systém MES je tak stavěn před velký úkol vyžadující nejvyšší míru flexibility, plnění nejrůznějších požadavků zákazníků a velkou rozmanitost výrobních procesů a postupů. Modulární systém PROXIA MES nabízí i zde ideální řešení pro požadavky v tomto oboru.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Stanovení struktury softwaru podle potřeby
 • Vysoká úroveň standardizace procesů
 • Šetření prostředků
 • Zvýšení flexibility
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Zakázková výroba

Automobilový průmysl

V automobilovém průmyslu patří pojmy jako „just in time“ nebo „just in sequence“ k dennímu pořádku. Stejně jako náročné požadavky na kvalitu a normy, které je nutné každodenně plnit – národně i mezinárodně. Konzistentní řešení v rámci procesů týkajících se kvality a výroby, která tyto požadavky splňují, jsou zobrazována prostřednictvím softwaru PROXIA MES.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Kompletní dokumentace procesů
 • Naprosto přesné funkce drill down
 • Plánování přesahující jednotlivá oddělení
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Automobilový průmysl

Výroba nástrojů/forem

Výzvy ve výrobě nástrojů a forem se zaměřují na kvalitu produktů a potřeby zákazníků. Jedním z požadavků v tomto oboru je nejvyšší úroveň přesnosti – při sériové výrobě i při výrobě jednotlivých kusů. Obrovskou výzvu představuje zajištění efektivity a automatizace, zvláště s ohledem na malé výrobní dávky. Například řešení PROXIA CAQ, BDE a MDE pomáhají tyto výzvy zvládat. Přinášejí transparentnost a konzistenci ve výrobě.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Detailní dokumentace součástí
 • Detailní plánování zdrojů
 • Zajišťování opakujících se procesů
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Výroba nástrojů/forem

Průmysl umělých hmot

Průmysl umělých hmot se vyznačuje mezinárodním obchodem. Důsledkem jsou pracoviště po celém světě umožňující reagovat i mezinárodně na změny trhů „just in time“. Procesy tvorby hodnot se navíc zaměřují přímo na zákazníky. Důležitým požadavkem podniků v oblasti průmyslu umělých hmot jsou automatizované procesy v rámci celého podniku. Díky softwaru PROXIA MES můžete tuto konzistenci realizovat online na různých pracovištích. Sběr dat a kontrola kvality s ohledem na součásti receptury a viskozitu jsou v polymerizaci a zpracování umělých hmot rozhodující pro předcházení vzniku vadných výrobků nebo zvýšeným nákladům. I zde poskytuje software PROXIA MES podporu.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Automatizovaný sběr dat
 • Integrace statistických systémů řízení kvality
 • Zajišťování toku materiálu
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Průmysl umělých hmot

Chemický průmysl

Vysoké investice do výzkumu a vývoje, nestálé ceny surovin, nákladné technologie a mnoho dalšího vede k tomu, že podniky musí stále hospodárněji pracovat a flexibilněji reagovat na změny trhu. Se softwarem PROXIA MES snadno zvládnete výzvy specifické pro váš obor.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Řízení opatření
 • Monitorování procesů a ukazatelů
 • Automatizovaný sběr procesních dat
 • Sběr procesních dat
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Chemický průmysl
 • On-Time-Delivery<span class= s MES lepší o 15 %">
 • Plánování žhavé oceli <span class=s chladnou hlavou">
 • MES dává <span class=„věci do pohybu“">
 • MES místo .xls <span class=– v reálném čase a v „nejlepším pořádku“">
 • On-Time-Delivery s MES lepší o 15 %

  Pro trvalé zvyšování konkurenceschopnosti se společnost Saarschmiede GmbH při výrobě náročných kovaných produktů rozhodla využít manažera opatření PROXIA MES. Velmi podrobné plánování zvýšilo její schopnost včasného plnění o 15 % na 95 %. Díky vysoké výkonnosti zajištěné detailními plány dnes společnost dokáže rychle a s velkou přesností předvídat účinky změn ve zpracování objednávek.

  • Zlepšení včasných dodávek o 15 procentních bodů
  • Úspěšná podpora obchodní transformace pro zvýšenou konkurenceschopnost
  • Expedice s přesností na den, a to i v případě dlouhodobých zakázek
  • Rychlá simulace změn v detailním plánování
  • Vysoká systémová integrace s plynulou výměnou dat ERP-MES
  • Lepší plánování prognóz pro účely odbytu

  Další informace

 • Plánování žhavé oceli s chladnou hlavou

  Steeltec spojuje zkušenosti v oblasti produktů a služeb souvisejících s taženou ocelí v rámci SCHMOLZ + BICKENBACH AG. Proces neustálého zlepšování (KVP) podporovaný dokonalým sledováním výroby prostřednictvím PROXIA MDE/BDE s pečlivým MES controllingem, zprávami a ukazateli vedl k tomu, že se čas přípravy podařilo zkrátit až o 50% a bylo možné zvýšit objem výroby až o 15%. Díky Proxia MES dosahuje Steeltec navíc cíle výroby bez použití papíru již zhruba ze 70%.

  • Přesný sběr provozních a strojních dat MDE/BDE a sledování výroby na dvou pracovištích
  • Spolehlivá databáze pro důležité výrobní ukazatele
  • Zkrácení času přípravy až o 50%
  • Nárůst produktivity až o 15%
  • Trvalá podpora digitalizační iniciativy probíhající v rámci celého koncernu

  Další informace

 • MES dává „věci do pohybu“

  Výroba piva a pivních sudů patří stále k atraktivním trhům. V tomto segmentu se v průběhu desetiletí jako přední výrobce sudů s přehledem prosadila společnost Blefa Beverage Systems, která je součástí Artemis Holding. Software PROXIA MES se sběrem provozních a strojních dat pro kontrolu dvou propojených výrobních linek přitom trvale přispívá ke zvyšování objemu výroby o více než 15 procent. Díky tomu je společnost Blefa i nadále nejlépe vybavena pro růst.

  • Nárůst výstupu o 15%
  • Přesný Sběr strojních dat (MDE/BDE) pro výrobu přesného počtu kusů
  • Trvalá podpora strategického cíle:
  • Zvýšení produkce o 25% - se stávajícími prostředky
  • Ověřená zdrojová data pro zlepšování kvality
  • Intuitivní sběr provozních dat BDE s vysokou mírou přijetí
  • Moderní připojení strojů OPC-UA pro sběr strojních dat (MDE)
  • Přesné údaje pro detailní analýzy toku hodnot

  Další informace

 • MES místo .xls – v reálném čase a v „nejlepším pořádku“

  Ve Francii je společnost Schneider Electric SE považována od chvíle svého založení v roce 1836 za podnik s velmi inovativními produkty. Dnešní portfólio tvoří zařízení pro rozvod energie v sítích středního a nízkého napětí a produkty pro průmyslovou automatizaci. Postoj a přístup pracovníků je i dnes, po více než 180 letech od založení firmy, určován vědomím, že patří k průkopníkům ve svém oboru. K tomu, aby si firma udržela své vedoucí postavení jak z technologického, tak i hospodářského hlediska, jsou však kromě produktů s vynikající kvalitou zapotřebí i inovativní výrobní metody. Software MES společnosti PROXIA nabízí závodu Schneider v Sarre-Union možnost, jak vnést do výroby ještě větší transparentnost a kromě toho i bezpečnou datovou základnu pro zjišťování celkové efektivity výroby (OEE).

  • MES místo .xls – v reálném čase a v „nejlepším pořádku“
  • Automatický a bezchybný sběr kompletních dat
  • Výrazné zkrácení doby prostojů a nečinnosti strojů
  • Mimořádně komplexní a heterogenní výroba
  • Monitoring MES pro rychlou analýzu důvodů poruch
  • Spolehlivé ukazatele a datový základ pro zjišťování celkové efektivity výroby pro Průmysl 4.0
  • Vysoké výrobní a SAP kompetence – rychlé zavádění MES

PROXIA PLUS: Oborová řešení – Vaše výhody a užitky

Využívání synergií

Do softwaru PROXIA MES jsou zapracovávány vývoje a trendy z celého globálního trhu a stejně tak z nejrůznějších odvětví. Profitujte z této obrovské databáze plné informací.

Individuální řešení MES

Software PROXIA MES se přizpůsobuje potřebám zákazníka a individuálně pro příslušný obor a daný podnik - aniž by přitom došlo k omezení standardů a schopnosti provádět aktualizace. Nevznikají žádné dodatečné náklady a potenciální chyby.

Neustále aktuální

Vždy odpovídající době. Nezbytný vývoj související s projekty je ihned zapracováván do standardu stávajícího softwaru PROXIA MES a je vám k dispozici při příští aktualizaci. Je tak zajištěna 100% aktualizace verzí.

Nejlepší péče

Naši poradci, stejně jako technici na pracovišti se ve vašem oboru vyznají. Nezbytné úpravy podle individuálních potřeb zákazníka jsou vždy založeny na standardním softwaru MES. Rovněž následná péče prostřednictvím hotline a podpory tak nepředstavuje žádný problém.

MES Oborová řešení – Případy zpráv a použití

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 
 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.