Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

 

PROXIA MES Oborová řešení – pro specifické, individuální využití MES

MES Oborová řešení – PROXIA MES kompetence k řešení v různých oborech

PROXIA Produkt MES Oborová řešení Příklad aplikace

Z praxe, pro praxi! Společnost PROXIA se nezaměřuje jen na nejvyšší IT, resp. MES kompetence, ale také na specifické využití řešení v odvětví. Aby bylo možné nabízet praktická řešení MES, je důležité vědět, jaké požadavky jsou v příslušných oborech rozhodující. Na základě našich dlouholetých zkušeností s mnoha projekty MES a díky našemu know-how v prostředí MES (např. BDE, MDE, CAQ) známe tyto požadavky různých oborů. Díky softwaru PROXIA MES získáte modul, který bude vyhovovat vašim speciálním výrobním procesům nebo technologiím ve vašem oboru. Máme individuální řešení pro podniky v diskrétní výrobě - s nejrůznějšími hlavními body, jako je např. strojírenství/konstrukce zařízení, zakázková výroba, automobilový průmysl, výroba nástrojů/forem nebo také průmysl umělých hmot, chemický průmysl.

Společnost PROXIA jako nezávislý poskytovatel řešení MES nabízí široké spektrum integrovaných kompletních a detailních řešení pro optimalizaci různých procesů, výrobních postupů a odvětví. Základem specifických oborových řešení jsou přitom vlastní standardní softwarové produkty s možností transformace. Při realizaci příslušného oborového řešení MES jsou prioritou hospodářské výsledky zákazníka a optimalizace technických postupů. Se softwarem PROXIA MES budete předcházet chybám a plýtvání, snížíte náklady a zvýšíte produktivitu.

PROXIA MES Oborová řešení – Detailní přehled

Strojírenství/konstrukce zařízení

Strojírenství/konstrukce zařízení je vystaveno velmi krátkým cyklům inovací. Nové technologie je třeba rychle a efektivně zavádět do vývoje a výroby. Faktory, jako je kvalita, náklady a flexibilita dodávek určují řetězec tvorby hodnot v tomto oboru. PROXIA nabízí řešení MES, která podporují komunikační procesy v různých oborech - transparentnost, konzistentnost, vše v „reálném čase“.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Srovnávací analýza ukazatelů
 • Obousměrná komunikace s výrobou (shopfloor)
 • Plánování nasazení zaměstnanců
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Strojírenství/konstrukce zařízení

Zakázková výroba

Zakázková výroba představuje zvláštnost v diskrétní výrobě. V rámci zakázkové výroby přebírají dodavatelé nejrůznější služby jiných firem, např. výrobu produktů. To má za následek, že produkty procházejí jen jednou částí řetězce tvorby hodnot a společnosti poskytující zakázkovou výrobu přicházejí do styku s mnoha různými zákazníky a nejrůznějšími produkty. Systém MES je tak stavěn před velký úkol vyžadující nejvyšší míru flexibility, plnění nejrůznějších požadavků zákazníků a velkou rozmanitost výrobních procesů a postupů. Modulární systém PROXIA MES nabízí i zde ideální řešení pro požadavky v tomto oboru.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Stanovení struktury softwaru podle potřeby
 • Vysoká úroveň standardizace procesů
 • Šetření prostředků
 • Zvýšení flexibility
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Zakázková výroba

Automobilový průmysl

V automobilovém průmyslu patří pojmy jako „just in time“ nebo „just in sequence“ k dennímu pořádku. Stejně jako náročné požadavky na kvalitu a normy, které je nutné každodenně plnit – národně i mezinárodně. Konzistentní řešení v rámci procesů týkajících se kvality a výroby, která tyto požadavky splňují, jsou zobrazována prostřednictvím softwaru PROXIA MES.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Kompletní dokumentace procesů
 • Naprosto přesné funkce drill down
 • Plánování přesahující jednotlivá oddělení
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Automobilový průmysl

Výroba nástrojů/forem

Výzvy ve výrobě nástrojů a forem se zaměřují na kvalitu produktů a potřeby zákazníků. Jedním z požadavků v tomto oboru je nejvyšší úroveň přesnosti – při sériové výrobě i při výrobě jednotlivých kusů. Obrovskou výzvu představuje zajištění efektivity a automatizace, zvláště s ohledem na malé výrobní dávky. Například řešení PROXIA CAQ, BDE a MDE pomáhají tyto výzvy zvládat. Přinášejí transparentnost a konzistenci ve výrobě.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Detailní dokumentace součástí
 • Detailní plánování zdrojů
 • Zajišťování opakujících se procesů
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Výroba nástrojů/forem

Průmysl umělých hmot

Průmysl umělých hmot se vyznačuje mezinárodním obchodem. Důsledkem jsou pracoviště po celém světě umožňující reagovat i mezinárodně na změny trhů „just in time“. Procesy tvorby hodnot se navíc zaměřují přímo na zákazníky. Důležitým požadavkem podniků v oblasti průmyslu umělých hmot jsou automatizované procesy v rámci celého podniku. Díky softwaru PROXIA MES můžete tuto konzistenci realizovat online na různých pracovištích. Sběr dat a kontrola kvality s ohledem na součásti receptury a viskozitu jsou v polymerizaci a zpracování umělých hmot rozhodující pro předcházení vzniku vadných výrobků nebo zvýšeným nákladům. I zde poskytuje software PROXIA MES podporu.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Automatizovaný sběr dat
 • Integrace statistických systémů řízení kvality
 • Zajišťování toku materiálu
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Průmysl umělých hmot

Chemický průmysl

Vysoké investice do výzkumu a vývoje, nestálé ceny surovin, nákladné technologie a mnoho dalšího vede k tomu, že podniky musí stále hospodárněji pracovat a flexibilněji reagovat na změny trhu. Se softwarem PROXIA MES snadno zvládnete výzvy specifické pro váš obor.

Software PROXIA MES zaujme následujícími vlastnostmi:

 • Řízení opatření
 • Monitorování procesů a ukazatelů
 • Automatizovaný sběr procesních dat
 • Sběr procesních dat
PROXIA Produkt MES Oborová řešení Chemický průmysl
 • MES místo .xls – v reálném čase a v „nejlepším pořádku“

  Ve Francii je společnost Schneider Electric SE považována od chvíle svého založení v roce 1836 za podnik s velmi inovativními produkty. Dnešní portfólio tvoří zařízení pro rozvod energie v sítích středního a nízkého napětí a produkty pro průmyslovou automatizaci. Postoj a přístup pracovníků je i dnes, po více než 180 letech od založení firmy, určován vědomím, že patří k průkopníkům ve svém oboru. K tomu, aby si firma udržela své vedoucí postavení jak z technologického, tak i hospodářského hlediska, jsou však kromě produktů s vynikající kvalitou zapotřebí i inovativní výrobní metody. Software MES společnosti PROXIA nabízí závodu Schneider v Sarre-Union možnost, jak vnést do výroby ještě větší transparentnost a kromě toho i bezpečnou datovou základnu pro zjišťování celkové efektivity výroby (OEE).

  • MES místo .xls – v reálném čase a v „nejlepším pořádku“
  • Automatický a bezchybný sběr kompletních dat
  • Výrazné zkrácení doby prostojů a nečinnosti strojů
  • Mimořádně komplexní a heterogenní výroba
  • Monitoring MES pro rychlou analýzu důvodů poruch
  • Spolehlivé ukazatele a datový základ pro zjišťování celkové efektivity výroby pro Průmysl 4.0
  • Vysoké výrobní a SAP kompetence – rychlé zavádění MES
 • Prvotřídní výkony s MES: 97% využitelnost

  Významný představitel kovozpracujícího průmyslu PENN GmbH využívá ve svých špičkových kovárnách důsledně nejnovější postupy a technologie. Trvalým cílem je zvítězit v náročné konkurenci, a to i v sektoru automobilového průmyslu. Vedení firmy provádí průběžně od 90. let certifikaci, aby byla zajištěna kvalita požadovaná zákazníky. PENN je kromě jiného certifikována i podle IATF 16949 a ISO 14001. Proces zajišťování kvality perfektně doplňuje MES software společnosti PROXIA, který je zárukou transparentních postupů, téměř 100% využitelnosti zařízení a výrazně redukovaného podílu zmetků, který představuje méně než 1,5 %.

  • Zvýšení využitelnosti strojů na 97 %
  • Snížení časových nároků na práci v organizační oblasti o 50 %
  • Rychlejší zavádění nových zařízení do produktivní výroby
  • Rychlejší reakce údržby na poruchy
  • Podíl zmetků nižší než 1,5%
  • Měřitelná celková efektivnost (OEE) dosahující 90 %
  • Velmi výrazné omezení prostojů

  Další informace

 • MES „IT výrobní paměť“ pro Průmysl 4.0

  V celé řadě oborů je firma Tillmann Profil považována za jednoho z nejmodernějších a hlavních výrobců profilů válcovaných za studena, které jsou využívány pro výrobu nejrůznějších koncových produktů - od kolejnic pro podzemní dráhu přes nákladní vozy až po zásobovací šachty v budovách. Tak široké spektrum zákazníků vyžaduje velké množství výrobních technologií, strojů a zařízení, motivované a správně kvalifikované pracovníky a rovněž nepřetržitý přehled o výrobních procesech. Tento přehled zajišťuje firmě software pro sběr strojních a provozních dat - MDE / BDE PROXIA: Jednoduché používání a výsledek, který dává smysl - z dat se stávají informace. PROXIA MES navíc ukládá i vědomosti, aby bylo možné rychle a pružně jednat a poučit se z vlastních chyb.

  • Zaměřený na budoucnost: „IT výrobní paměť“ pro lepší plánování
  • Promyšlený: Intuitivní, snadno srozumitelné softwarové rozhraní BDE
  • Moderní: Napojení a propojení MDE zajišťuje technologie OPC-UA
  • Transparentní: Názorná vizualizace výrobních informací
  • Hospodárný: Efektivní využívání zdrojů, přesná výsledná kalkulace
  • V reálném čase & mobilní: Monitoring výroby pomocí tabletů

  Další informace

 • MES ukončí prostoje

  Pivo, minerální vody nebo ovocné šťávy se v Německu vyrábějí a plní do vhodných obalů již staletí. Výrobní zařízení a systémy společnosti Kieselmann GmbH usilují o to, aby tyto nápoje odpovídaly maximálním požadavkům na kvalitu a aby jejich celosvětová vynikající pověst zůstala zachována i v budoucnu. Jako výrobce komplexních potrubních a ventilových systémů dodává Kieselmann GmbH transportní zařízení pro kapalná i pastózní média. Software MES PROXIA přitom firmě pomáhá zachovávat si přehled o nesmírně komplexní výrobě, vytvářet a realizovat z ekonomického hlediska úspěšné plány a za pomoci spolehlivých ukazatelů odkrývat a využívat potenciální možnosti pro zvýšení efektivnosti.

  • Štíhlá výroba: Efektivnější plánování a organizace výroby
  • Optimalizace: Využívání strojů s optimálním vystrojením
  • Vytížení: Výrazné zkrácení prostojů strojních zařízení
  • Transparentní: Přehledná organizace komplexní výroby
  • Efektivní: Zlepšené plánování materiálu a zdrojů
  • Produktivní: Optimalizovaná míra využití strojů

  Další informace

PROXIA PLUS: Oborová řešení – Vaše výhody a užitky

Využívání synergií

Do softwaru PROXIA MES jsou zapracovávány vývoje a trendy z celého globálního trhu a stejně tak z nejrůznějších odvětví. Profitujte z této obrovské databáze plné informací.

Individuální řešení MES

Software PROXIA MES se přizpůsobuje potřebám zákazníka a individuálně pro příslušný obor a daný podnik - aniž by přitom došlo k omezení standardů a schopnosti provádět aktualizace. Nevznikají žádné dodatečné náklady a potenciální chyby.

Neustále aktuální

Vždy odpovídající době. Nezbytný vývoj související s projekty je ihned zapracováván do standardu stávajícího softwaru PROXIA MES a je vám k dispozici při příští aktualizaci. Je tak zajištěna 100% aktualizace verzí.

Nejlepší péče

Naši poradci, stejně jako technici na pracovišti se ve vašem oboru vyznají. Nezbytné úpravy podle individuálních potřeb zákazníka jsou vždy založeny na standardním softwaru MES. Rovněž následná péče prostřednictvím hotline a podpory tak nepředstavuje žádný problém.

MES Oborová řešení – Případy zpráv a použití

 • Nový manažer opatření PROXIA

  Nový manažer opatření PROXIA

  Ovládat průběžný proces zlepšování

  Může být opatření úspěšné, protože je za takové určitá osoba považuje? To by znamenalo, že úspěch závisí na posouzení jednotlivce nebo osobním vnímání. Nový manažer opatření PROXIA takovou individuální nevypočitatelnost pro oblast výroby vylučuje a zaručuje spolehlivý digitální kontinuální proces zlepšování.

  Pokračovat ve čtení

 • Zpráva uživatele Schneider Electric SE

  Zpráva uživatele Schneider Electric SE

  MES místo .xls – v reálném čase a v „nejlepším pořádku“

  PROXIA MES software zajišťuje u společnosti Schneider Electric automatizované a kompletní záznamy dat a vytváří tím spolehlivou datovou základnu ukazatelů celkové efektivity výroby.

  Pokračovat ve čtení

 • Really simple: PROXIA RSS-Manager

  Really simple: PROXIA RSS-Manager

  Pro komunikaci ve výrobě v souladu s potřebami

  PROXIA RSS-Manager – „očko“ ve výrobě – rozšiřuje systém informací pro využití funkce „vlastní RSS-Feeds“.

  Pokračovat ve čtení

 • Skladování & transport – užitečné přidané hodnoty i v souvislosti s MES

  Skladování & transport – užitečné přidané hodnoty i v souvislosti s MES

  Vnitropodniková transportní logistika PROXIA

  Při rostoucím počtu zakázek se rychle ztrácí přehled o celkovém průběhu výroby. V případě skladování a transportu to pak často vede k otázce: Kde jsou ty polotovary, abychom mohli dokončit aktuální pracovní krok? Tyto problémy dnes dokáže vyřešit moderní systém MES v rámci celkové koncepce LEAN.

  Pokračovat ve čtení

 • MES – sběr dat softwarem ERP – stačí to?

  MES – sběr dat softwarem ERP – stačí to?

  MES software vs. systém ERP?

  Moderní řešení MES dnes znamenají víc, než pouhé shromažďování. Zcela v souladu s Průmyslem 4.0 plní současný systém MES celou řadu dalších úloh: na pořadu dne je stále častěji digitalizace a propojování jednotlivých výrobních úrovní! Zde se naskýtá otázka: Konkurují si software MES a systém ERP?

  Pokračovat ve čtení

 • Stroj, člověk, MES

  Stroj, člověk, MES

  Rozhovor s expertem v d1g1tal AGENDA

  Digitalizace by se měla chápat jako cesta k dalším možnostem vzdělávání. MES přitom může nabídnout cennou podporu. Rozhovor s členem představenstva společnosti PROXIA Torstenem Wenzelem o MES ve službách pracovníků.

  Pokračovat ve čtení

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Přímý kontakt

Máte dotazy nebo byste si přáli další informace o našich řešeních MES?
Kontaktujte nás prosím – jednoduše a nezávazně!

Navázat kontakt