Software PROXIA TPM.web – Optimalizace nákladů na údržbu a péči

Software PROXIA TPM.web – Sloučení plánování údržby a výroby

PROXIA Produkt TPM.web Příklad aplikace

Propojení informací je důležitou součástí dlouhodobého přechodu podniku na inteligentní výrobu.

Software PROXIA TPM.web podporuje propojení informací v celém procesu výroby a údržby. Tímto způsobem jsou na základě hlášení strojů a personálu identifikována opatření pro údržbu, která jsou podle potřeby dále předána plánování výroby.

Díky vizualizaci plánovaných opatření pro údržbu v Ganttově diagramu může plánovač časově koordinovat různé kroky údržby tak, aby se minimalizovala doba výpadků. Toto zredukování nejen minimalizuje náklady, ale zaručuje také vyšší dostupnost strojů a zařízení a umožňuje tak efektivnější výrobu.

Software PROXIA TPM.web – Výhody & užitek

PROXIA TPM.web – Přehled všech výhod

 • Všechny činnosti údržby jsou předem plánovatelné a přehledně zobrazené
 • Mobilní sběr dat o činnostech údržby nezávislý na platformě
 • Digitální dokumentace všech opatření souvisejících s údržbou a opravami
 • Prokazování režijních nákladů v rámci oprav
 • Předpověď nákladů na opravy, od nákladového střediska až po moduly
 • Příprava dokumentů, které podporují autonomní činnosti
 • Dokumentace prováděných činností a potřebných náhradních dílů
 • Upozornění a oznamování závad
 • Správa opatření a systém návrhů pro obsluhu strojů
PROXIA Produkt TPM Péče/údržba

Software PROXIA TPM.web – Funkce & vlastnosti

 • Prostřednictvím grafické pracovní plochy v PROXIA TPM.web lze stanovit termíny pro činnosti údržby a rozdělit je jednotlivým zaměstnancům. Je přitom možné zohlednit dobu nečinnosti podmíněnou výrobou, stejně jako kvalifikace pracovníků. Plánovač údržby tak může optimálně využívat zdroje, které má k dispozici. Současně má plánovač údržby online k dispozici informace o tom, které činnosti již byly provedeny a v jakém stavu jsou výrobní zařízení.

  PROXIA Produkt TPM.web Příklad aplikace 2
 • S využitím PROXIA TPM.web se plánované činnosti zaměstnancům zobrazují online na jejich koncových zařízeních. To zvyšuje flexibilitu v údržbě a minimalizuje prostoje strojů. Pracovník údržby tak má možnost kompletně zdokumentovat provedené činnosti. Vedle doby nasazení pracovníků údržby se evidují také použité náhradní díly a spotřební materiál. Podle stupně podrobnosti lze pomocí TPM.web k dokumentaci rovněž připojit jakýkoli typ dokumentů. Díky tomu je například možné připojovat k historii údržby protokoly o zkouškách nebo fotodokumentaci.

  PROXIA Produkt TPM.web Příklad aplikace 3
 • Snížení nákladů na péči, minimalizace prostojů, kompletní dokumentace činností údržby. Těmto výzvám se musí moderní údržba stavět každý den. Řešením je modul „Péče a údržba“ od společnosti PROXIA. Rychlé a jednoduché vyhledávání informací pro pracovníky údržby u zařízení přímo na místě, stejně jako strukturovaný přehled všech plánovaných prací údržby, kontrol a oprav, tvoří základ pro rychlá, cílená rozhodnutí v rámci údržby.

  PROXIA Produkt TPM.web Příklad aplikace 4
 • Software PROXIA TPM.web digitálně komunikuje mezi obsluhou strojů a plánováním údržby. Zakládání plánů údržby a správa spotřebního materiálu poskytuje pracovníkům údržby kompletní pracovní pokyn. Údržba tak může být prováděna v optimalizovaných časových intervalech. Na základě zpětné vazby z výroby je možné přizpůsobit cykly údržby podle potřeby. Správa spotřebního materiálu, organizování pomocných prostředků (nástroje, měřicí přístroje atd.), řízení zdrojů a správa zdrojů údržby, jako jsou hasicí přístroje, bezpečnostní zařízení apod., se řadí ke komfortním funkcím PROXIA TPM.web.

  PROXIA Produkt TPM.web Příklad aplikace 5

PROXIA sběr procesních dat - perfektní vizualizace pro údržbu

PROXIA modul procesních dat - vizualizace procesních dat pro stabilizaci procesů

Procesní data. – V tomto případě se jedná o data, která dokumentují, s jakými skutečnými parametry byl proces proveden. Tato data zpravidla využívají řídicí jednotky zařízení pro regulaci procesu. Informace jako například teploty, tlaky nebo rychlosti většinou zůstávají v řídicí jednotce a nejsou používány pro jiné úlohy. Jedná se však o důležité parametry, které poskytují informace o stavu strojů a zařízení. Průběžnou vizualizací lze například rychle identifikovat odchylky relevantních procesních parametrů od požadovaného procesu.


Další informace
PROXIA Produkt modul procesních dat

PROXIA TPM.web – Dojmy ze softwaru

 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 1
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 2
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 3
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 4
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 5
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 6
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 7
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 8
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 9
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 10
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 11
  • PROXIA TPM.web – Snižování nákladů na údržbu – Zlepšování plánování výroby

   Efektivní výrobní procesy vyžadují, aby byly zařízení a stroje v pořádku. Jejich údržba stojí peníze a neustálé zdokonalování zařízení a strojů často také čelí snižování nákladů. TPM.web vás podporuje při zvládání takových výzev:

   • Zakládání plánů údržby
   • Automatické generování návrhů na údržbu na základě modelů cyklů
   • Správa oznámení o údržbě: Digitální komunikace mezi obsluhou strojů a plánovačem údržby
   • Historie strojů: Co kdo udělal? Které náhradní díly byly kdy namontovány? Protokoly o zkouškách, fotografie atd.
   • Řízení modulů: Plánování údržby a oprav na úrovni modulů
   • Personální management v údržbě: Přiřazování údržbářů k úkolům se zohledněním kvalifikace pracovníků

   Další informace

  • TPM. Správce modulů – Inteligentní správa strojů a zařízení

   Inteligentní & chytrý – dvě vlastnosti, které se doplňují. Inteligentní výroba vyžaduje chytrá řešení, také v souvislosti s péčí a údržbou. Prostřednictvím PROXIA TPM Správce modulů si můžete udržet přehled o více komplexních výrobních zařízeních a na základě toho jednat.

   • Jednoduchá správa modulů u komplexních zařízení a strojů
   • „Vestavění a rozšiřování“ modulů pomocí funkce drag and drop (táhni a pusť)
   • Rychlé získání informací o nadcházejících pracích v rámci jednoho modulu přímo ve správci modulů
   • Intuitivní, pohodlné ovládání
   • Konfigurovatelné zobrazení informací o modulech
   • Vyhodnocení nákladů, intenzity údržby a potřeby náhradních dílů až na úroveň modulů
   • Vytvoření digitálního spisu pro moduly

   Další informace

  • Modul procesních dat - inteligentní nástroj pro údržbu

   V současné moderní výrobě nabízejí kromě strojních a provozních dat obrovský potenciál pro optimalizaci procesů i procesní data. Nový modul procesních dat PROXIA ukládá, hodnotí a vizualizuje údaje o teplotách, tlacích nebo rychlostech a poskytuje tím další komponent potřebný pro zajištění inteligentní výroby.

   • Nepřipustit vůbec vznik zmetků!
   • Provádět procesy optimální rychlostí
   • Využijte procesní data uložená v MES pro potřeby údržby Vašeho zařízení!
   • Monitorování telemetrických dat on-line, i na mobilních koncových přístrojích
   • Automatické vytváření hlášení údržby
   • Minimalizujte doby reakce a délku prostojů!
   • Identifikovat příčiny poruch a zavádět příslušná opatření
   • Vytvořit datovou základnu pro automatizované rozhodovací procesy
   • Procesní data jako „Enabler“ pro Údržbu 4.0

   Další informace

  PROXIA PLUS: Software TPM.web – Vaše výhody a užitky

  Posílení smyslu pro odpovědnost

  Menší opatření přebírá obsluha stroje a současně s tím přebírá i odpovědnost.

  Úspora doby údržby a personálu

  Pro každou malou údržbu není nutné volat údržbáře. To šetří náklady a především důležitou dobu výroby.

  Archivování historie

  Díky funkci archivace v PROXIA TPM.web se ukládá kdy, co, kde bylo namontováno, a tím se minimalizuje rutinní údržba.

  Předcházení výpadkům

  Vzhledem ke smysluplným návrhům na preventivní údržbu softwaru PROXIA TPM.web se výrazně snižuje počet závad a výpadků u strojů a zařízení.

  Software PROXIA TPM.web – Případy zpráv a použití

   

  Zavolejte nám!

  +49 8092 23 23 0

   
   

  Kontakt 24 hodin denně

  Kontaktní formulář

   

  Jsme tu stále pro Vás!

  Horká linka našeho servisu

  Vynikající řešení

  PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.