Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

 

Software PROXIA TPM.web – Optimalizace nákladů na údržbu a péči

Software PROXIA TPM.web – Sloučení plánování údržby a výroby

PROXIA Produkt TPM.web Příklad aplikace

Propojení informací je důležitou součástí dlouhodobého přechodu podniku na inteligentní výrobu.

Software PROXIA TPM.web podporuje propojení informací v celém procesu výroby a údržby. Tímto způsobem jsou na základě hlášení strojů a personálu identifikována opatření pro údržbu, která jsou podle potřeby dále předána plánování výroby.

Díky vizualizaci plánovaných opatření pro údržbu v Ganttově diagramu může plánovač časově koordinovat různé kroky údržby tak, aby se minimalizovala doba výpadků. Toto zredukování nejen minimalizuje náklady, ale zaručuje také vyšší dostupnost strojů a zařízení a umožňuje tak efektivnější výrobu.

Software PROXIA TPM.web – Výhody & užitek

PROXIA TPM.web – Přehled všech výhod

 • Všechny činnosti údržby jsou předem plánovatelné a přehledně zobrazené
 • Mobilní sběr dat o činnostech údržby nezávislý na platformě
 • Digitální dokumentace všech opatření souvisejících s údržbou a opravami
 • Prokazování režijních nákladů v rámci oprav
 • Předpověď nákladů na opravy, od nákladového střediska až po moduly
 • Příprava dokumentů, které podporují autonomní činnosti
 • Dokumentace prováděných činností a potřebných náhradních dílů
 • Upozornění a oznamování závad
 • Správa opatření a systém návrhů pro obsluhu strojů
PROXIA Produkt TPM Péče/údržba

Software PROXIA TPM.web – Funkce & vlastnosti

 • Prostřednictvím grafické pracovní plochy v PROXIA TPM.web lze stanovit termíny pro činnosti údržby a rozdělit je jednotlivým zaměstnancům. Je přitom možné zohlednit dobu nečinnosti podmíněnou výrobou, stejně jako kvalifikace pracovníků. Plánovač údržby tak může optimálně využívat zdroje, které má k dispozici. Současně má plánovač údržby online k dispozici informace o tom, které činnosti již byly provedeny a v jakém stavu jsou výrobní zařízení.

  PROXIA Produkt TPM.web Příklad aplikace 2
 • S využitím PROXIA TPM.web se plánované činnosti zaměstnancům zobrazují online na jejich koncových zařízeních. To zvyšuje flexibilitu v údržbě a minimalizuje prostoje strojů. Pracovník údržby tak má možnost kompletně zdokumentovat provedené činnosti. Vedle doby nasazení pracovníků údržby se evidují také použité náhradní díly a spotřební materiál. Podle stupně podrobnosti lze pomocí TPM.web k dokumentaci rovněž připojit jakýkoli typ dokumentů. Díky tomu je například možné připojovat k historii údržby protokoly o zkouškách nebo fotodokumentaci.

  PROXIA Produkt TPM.web Příklad aplikace 3
 • Snížení nákladů na péči, minimalizace prostojů, kompletní dokumentace činností údržby. Těmto výzvám se musí moderní údržba stavět každý den. Řešením je modul „Péče a údržba“ od společnosti PROXIA. Rychlé a jednoduché vyhledávání informací pro pracovníky údržby u zařízení přímo na místě, stejně jako strukturovaný přehled všech plánovaných prací údržby, kontrol a oprav, tvoří základ pro rychlá, cílená rozhodnutí v rámci údržby.

  PROXIA Produkt TPM.web Příklad aplikace 4
 • Software PROXIA TPM.web digitálně komunikuje mezi obsluhou strojů a plánováním údržby. Zakládání plánů údržby a správa spotřebního materiálu poskytuje pracovníkům údržby kompletní pracovní pokyn. Údržba tak může být prováděna v optimalizovaných časových intervalech. Na základě zpětné vazby z výroby je možné přizpůsobit cykly údržby podle potřeby. Správa spotřebního materiálu, organizování pomocných prostředků (nástroje, měřicí přístroje atd.), řízení zdrojů a správa zdrojů údržby, jako jsou hasicí přístroje, bezpečnostní zařízení apod., se řadí ke komfortním funkcím PROXIA TPM.web.

  PROXIA Produkt TPM.web Příklad aplikace 5

PROXIA sběr procesních dat - perfektní vizualizace pro údržbu

PROXIA modul procesních dat - vizualizace procesních dat pro stabilizaci procesů

Procesní data. – V tomto případě se jedná o data, která dokumentují, s jakými skutečnými parametry byl proces proveden. Tato data zpravidla využívají řídicí jednotky zařízení pro regulaci procesu. Informace jako například teploty, tlaky nebo rychlosti většinou zůstávají v řídicí jednotce a nejsou používány pro jiné úlohy. Jedná se však o důležité parametry, které poskytují informace o stavu strojů a zařízení. Průběžnou vizualizací lze například rychle identifikovat odchylky relevantních procesních parametrů od požadovaného procesu.


Další informace
PROXIA Produkt modul procesních dat

PROXIA TPM.web – Dojmy ze softwaru

 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 1
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 2
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 3
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 4
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 5
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 6
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 7
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 8
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 9
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 10
 • PROXIA TPM.web – zobrazení softwaru 11
  • PROXIA TPM.web – Snižování nákladů na údržbu – Zlepšování plánování výroby

   Efektivní výrobní procesy vyžadují, aby byly zařízení a stroje v pořádku. Jejich údržba stojí peníze a neustálé zdokonalování zařízení a strojů často také čelí snižování nákladů. TPM.web vás podporuje při zvládání takových výzev:

   • Zakládání plánů údržby
   • Automatické generování návrhů na údržbu na základě modelů cyklů
   • Správa oznámení o údržbě: Digitální komunikace mezi obsluhou strojů a plánovačem údržby
   • Historie strojů: Co kdo udělal? Které náhradní díly byly kdy namontovány? Protokoly o zkouškách, fotografie atd.
   • Řízení modulů: Plánování údržby a oprav na úrovni modulů
   • Personální management v údržbě: Přiřazování údržbářů k úkolům se zohledněním kvalifikace pracovníků

   Další informace

  • TPM. Správce modulů – Inteligentní správa strojů a zařízení

   Inteligentní & chytrý – dvě vlastnosti, které se doplňují. Inteligentní výroba vyžaduje chytrá řešení, také v souvislosti s péčí a údržbou. Prostřednictvím PROXIA TPM Správce modulů si můžete udržet přehled o více komplexních výrobních zařízeních a na základě toho jednat.

   • Jednoduchá správa modulů u komplexních zařízení a strojů
   • „Vestavění a rozšiřování“ modulů pomocí funkce drag and drop (táhni a pusť)
   • Rychlé získání informací o nadcházejících pracích v rámci jednoho modulu přímo ve správci modulů
   • Intuitivní, pohodlné ovládání
   • Konfigurovatelné zobrazení informací o modulech
   • Vyhodnocení nákladů, intenzity údržby a potřeby náhradních dílů až na úroveň modulů
   • Vytvoření digitálního spisu pro moduly

   Další informace

  • Modul procesních dat - inteligentní nástroj pro údržbu

   V současné moderní výrobě nabízejí kromě strojních a provozních dat obrovský potenciál pro optimalizaci procesů i procesní data. Nový modul procesních dat PROXIA ukládá, hodnotí a vizualizuje údaje o teplotách, tlacích nebo rychlostech a poskytuje tím další komponent potřebný pro zajištění inteligentní výroby.

   • Nepřipustit vůbec vznik zmetků!
   • Provádět procesy optimální rychlostí
   • Využijte procesní data uložená v MES pro potřeby údržby Vašeho zařízení!
   • Monitorování telemetrických dat on-line, i na mobilních koncových přístrojích
   • Automatické vytváření hlášení údržby
   • Minimalizujte doby reakce a délku prostojů!
   • Identifikovat příčiny poruch a zavádět příslušná opatření
   • Vytvořit datovou základnu pro automatizované rozhodovací procesy
   • Procesní data jako „Enabler“ pro Údržbu 4.0

   Další informace

  PROXIA PLUS: Software TPM.web – Vaše výhody a užitky

  Posílení smyslu pro odpovědnost

  Menší opatření přebírá obsluha stroje a současně s tím přebírá i odpovědnost.

  Úspora doby údržby a personálu

  Pro každou malou údržbu není nutné volat údržbáře. To šetří náklady a především důležitou dobu výroby.

  Archivování historie

  Díky funkci archivace v PROXIA TPM.web se ukládá kdy, co, kde bylo namontováno, a tím se minimalizuje rutinní údržba.

  Předcházení výpadkům

  Vzhledem ke smysluplným návrhům na preventivní údržbu softwaru PROXIA TPM.web se výrazně snižuje počet závad a výpadků u strojů a zařízení.

  Software PROXIA TPM.web – Případy zpráv a použití

   

  Zavolejte nám!

  +49 8092 23 23 0

   

  Kontakt 24 hodin denně

  Kontaktní formulář

   

  Jsme tu stále pro Vás!

  Horká linka našeho servisu

  Vynikající řešení

  PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.

  PROXIA TOP100-Innovationspreis
  Poskytovatel řešení pro správu dílny PROXIA 2021
  PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany