Inovativní softwarové technologie PROXIA MES – Připraveny pro Průmysl 4.0

Nejmodernější software MES – Nejvyšší výkon, schopnost integrace a rozšiřitelnost

PROXIA Produkt Inovativní softwarové technologie MES Obrázek

Ekonomická výroba malých dávek s vysokou mírou individuálnosti a kvality ve stanovených termínech - to jsou dnes výzvy související s konkurenceschopností výrobních podniků v době Průmyslu 4.0. Kdo chce v dnešní době zůstat konkurenceschopný, nesmí se orientovat jen na své konkurenty. Je důležité rozpoznávat vývoj a trendy a držet s nimi krok. IT a software se ve výrobě a zpracování používá již dlouho.

Společnost PROXIA si jako hlavní úkol stanovila využití moderních a inovativních softwarových řešení MES ke kompletnímu propojení výroby a podporování podniků při udržitelném budování struktury IT pro inteligentní výrobu. Modulární struktura a velká schopnost integrace softwaru PROXIA MES je základem pro udržitelné softwarové řešení MES. Všechny moduly PROXIA MES lze implementovat a používat samostatně a postupně s jejich pomocí vytvářet celkové řešení. Toto celkové řešení pak jako jednotný výrobní systém dosahuje toho nejvyššího výkonu. Důležitá je přitom JEDNA centrální databáze, s níž jsou propojeny všechny moduly MES. Software PROXIA MES se individuálně přizpůsobuje různým oborům a podnikům a poskytuje větší transparentnost, konzistentnost a efektivitu pro různé výrobní postupy a procesy - na cestě k inteligentní výrobě a Průmyslu 4.0.

Inovativní softwarové technologie PROXIA MES – Podrobné informace

PROXIA XI Gateway – centrální „poskytovatel dat“ pro bezpečný přenos via OPC-UA

Systémy Průmyslu 4.0 komunikují především prostřednictvím OPC-UA, avšak četné stroje a zařízení mohou komunikovat pouze na bázi jiných technologií. Tento problém řeší PROXIA XI-Gateway. Tento modul transformuje různé druhy komunikace a různé protokoly do OPC-UA. XI-Gateway například připraví data, která byla shromážděna pomocí MTConnect tak, aby je mohl číst OPC-UA Client. Zdrojem dat zůstává MTConnect, avšak uživatel může využívat výhody OPC-UA. Tímto způsobem je možné například kompenzovat výpadky sítě použitím technologie HA (Historical Access) nebo výrazně zvýšit bezpečnost přenosu dat funkcemi integrovanými v OPC-UA.

Další informace

PROXIA Cloud & MES – hybridní použití pro optimální efektivnost cloudu v kontextu MES

PROXIA MES využívá technologii DDA (Distributed Data Architecture). To umožňuje propojit výhody centrálního ukládání dat s výhodami ukládání v cloudu. Uživatel se u každého druhu dat může sám rozhodnout, zda je uloží lokálně, tj. ve vlastní IT infrastruktuře nebo zda využije externí cloud, např. Microsoft Azure. Citlivá nebo kritická data, data popisující produkt atd. tak mohou zůstat bezpečně „doma“. Určitá telemetrická data zařízení mohou být zase souběžně ukládání v cloudu, aby je mohli používat např. externí poskytovatelé služeb. Při použití MQTT-Gateway (Message Queuing Telemetry Transport) mohou být data v případě potřeby zapisována dokonce přímo do cloudu.


Další informace

PROXIA Dispečink/detailní plánování – Nejmodernější softwarové algoritmy pro nejvyšší výkon

PROXIA Dispečink obsahuje nejmodernější softwarové algoritmy pro nejvyšší výkon v plánování a řízení zdrojů v rámci scénářů výroby. I ty nejkomplexnější výrobní procesy s různými zdroji lze plánovat rychle a jednoduše. „Noční směny“ v plánování a simulacích patří minulosti. Prostřednictvím automatického obsazování strojů dosáhnete optimálního výsledku plánování. Navíc je možné provádět ruční úpravy v reálném čase s využitím funkce drag and drop (táhni a pusť). Software PROXIA Dispečink samostatně stanovuje nejoptimálnější pořadí prováděných úkolů a pracovních postupů, např. pro ideální časy přípravy strojů. Automatické zapojení různých zdrojů, jako je personál, stroje, materiál, nástroje a zakázky usnadňuje práci a vylučuje potenciální chyby.

PROXIA Produkt Inovativní softwarové technologie MES Dojmy ze softwaru

Další informace

PROXIA MDE/BDE – Ergonomická struktura softwaru pro jednoduchou obsluhu

Samovysvětlující a individuálně nastavitelná pracovní plocha softwaru BDE/MDE zaručuje jednoduché intuitivní ovládání. Díky konzistentnímu a kompletnímu hlášení pracovních postupů a z toho vyvozených optimalizovaných procesů se zkracuje doba výroby. Pracovníci navíc mají přehled o aktuálním stavu a každé změně v reálném čase. Je tak možné rychlé reagování při poruchách ve výrobě. Zlepšete své KVP: méně hlášených chyb, vyšší míra přijetí pracovníky, kompletní transparentnost, BDE a MDE na jedné pracovní ploše, koncepce obsluhy MES a systém včasného varování – vše v jediném systému!

PROXIA Produkt Inovativní softwarové technologie MES Dojmy ze softwaru 2

Další informace

PROXIA Dynamický reporting – Nejvyšší míra konfigurovatelnosti pro informace zaměřené na potřeby

Generace Y (14 až 25 let) jde dobrým příkladem. Díky neustálé komunikaci prostřednictvím smartphonu a skupin v aplikaci WhatsApp rychle, flexibilně a současně cílevědomě reaguje na nepředvídané události. Touto cestou se také důsledně ubírá PROXIA MES v průmyslovém výrobním prostředí: Dynamický informační systém MES poskytuje díky individuální konfigurovatelnosti správné informace těm správným pracovníkům, ve správný čas, ve správném množství a na správném místě. Tyto informace doplňují klasická provozní a strojní data. Moduly MES tak pracovníkům PROXIA umožňují rychleji a bezpečněji dosahovat cílů i přes případné interní či externí překážky.

PROXIA Produkt Inovativní softwarové technologie MES Dojmy ze softwaru 3

Další informace

PROXIA Koncepce obsluhy softwaru – Moderní ergonomie softwaru pro vyšší míru přijetí ze strany uživatelů

Společnost PROXIA poskytuje různým skupinám uživatelů MES odlišné koncepce obsluhy softwaru s volitelnou ergonomií odpovídající potřebám uživatelů: Zaměstnanci, kteří stráví většinu pracovního času v kanceláři nad úkoly controllingu a denně používají standardní software Office (např. vedoucí výroby, dispečer nebo vedoucí technik), naleznou v koncepci obsluhy MES Managera strukturu, která je jim známá již z produktů, jako je např. Microsoft Outlook. Zaměstnanci ve výrobě zajišťují v první řadě obsluhu strojů, nebo provádějí montážní činnosti. Jednoduché pracovní plochy softwaru PROXIA BDE podporují jejich práci a zvyšují míru přijetí výrobní IT technologie. PROXIA MES Monitoring je určena především uživatelům, kteří chtějí získávat důležité údaje z výroby online prostřednictvím mobilních zařízení. PROXIA Modern-XI využívá dlaždicové zobrazení založené na zavedeném designu pracovní plochy Microsoft Windows 10, které umožňuje dotykové ovládání prsty. Díky jasnému optickému uspořádání lze rychle kontrolovat důležité informace, jako jsou například stavy strojů.

PROXIA Produkt Inovativní softwarové technologie MES Dojmy ze softwaru 4

Další informace

PROXIA Systém včasného varování – základ pro KVP podporovaný moderními IT technologiemi

Prostřednictvím integrovaného systému včasného varování PROXIA BDE pro četné parametry je možné včas zjišťovat problémy ve výrobě a montáži a odstraňovat jejich příčiny. Systém PROXIA BDE poskytuje výrobnímu podniku díky sběru množství provozních dat spolehlivý a přesný přehled o výrobě. Nejen vedoucí pracovníci, ale právě také zaměstnanci ve výrobě mají díky těmto informacím možnost rychle reagovat na poruchy.

PROXIA Produkt Inovativní softwarové technologie MES Dojmy ze softwaru 5
Další informace

PROXIA KPI.web – Webové softwarové aplikace pro nezávislost hardwarového a provozního systému

Především v oblasti využití výroby, ale i vizualizace ukazatelů v controllingu výroby se PROXIA zaměřuje na moderní webová softwarová řešení. Protože díky individuálnímu webovému softwaru získáváte zcela nové možnosti: Již žádná závislost na provozním systému! Webová softwarová řešení nejsou závislá na provozním systému a stanovišti PC. Na příslušných PC nemusí PROXIA provádět žádné základní instalace a aktualizace, protože ty probíhají centrálně na serveru, resp. v prohlížeči. Díky centrální správě přes webová rozhraní odpadá také nutnost provádět místní zálohování nebo správu na jednotlivých klientech. Získáte tak naprostou nezávislost na hardwaru a provozním systému, budete mobilní a flexibilní a ušetříte drahé administrátory „v teniskách“!

PROXIA Produkt Inovativní softwarové technologie MES Dojmy ze softwaru 6

Další informace

PROXIA Online-Monitoring - Vizualizace inteligentní výroby v reálném čase a mobilně

Software PROXIA Monitor.web je k dispozici ve verzi pro stolní PC i jako webová aplikace a lze jej proto používat mobilně na tabletu, PC nebo smartphonech. Je absolutně nezávislý na platformě a může běžet v jakémkoli webovém prohlížeči. Snadné ovládání díky designu založeném na Microsoft WIN 10. Tato koncepce přehledného zobrazování a ovládání klade minimální nároky na školení a zajišťuje vysokou míru přijetí ze strany uživatelů na Pracovišti 4.0 v moderní inteligentní výrobě.

PROXIA Produkt Inovativní softwarové technologie MES Dojmy ze softwaru 7

Další informace

Hybridní technologie zpracovávání dat PROXIA – maximální stabilita a efektivita

Moderní softwarové technologie PROXIA umožňují díky hybridním databázím dosahovat vhodné rovnováhy mezi výkonem, stabilitou a bezpečností. Zrychlení přístupu k datům a předcházení redundanci dat jsou výhody, díky nimž hybridní softwarová technologie PROXIA podporuje efektivitu podniku při práci s výrobními databázemi.

PROXIA Inovativní softwarové technologie MES Monitoring obrázek
Další informace
 • Vyznamenáno pečetí kvality <span class=BITMi „Software Made in Germany“">
 • PROXIA Cloud & MES – <span class=optimální využívání možností cloudu v kontextu MES!">
 • OPC-UA: PROXIA standardizuje <span class=výměnu dat M2M">
 • PROXIA . Modern-XI <span class=Nová koncepce obsluhy v aplikacích BDE/MDE">
 • Vyznamenáno pečetí kvality BITMi „Software Made in Germany“

  100% servis. 100% kvalitu. 100% budoucnost. Pečeť kvality BITMi „Software Made in Germany“ zaručuje zákazníkovi přesně tyto tři parametry úspěchu. Bundesverband IT-Mittelstand e.V. ocenil touto značkou kvality MES software společnosti PROXIA Software AG z Ebersbergu u Mnichova. Důvodem pro vyznamenání ovšem není pouhý fakt, že produkt pochází z Německa. Promyšlený design, řešení osvědčené v praxi, inteligentní výrobní postup, neustálé inovace a kompetentní zákaznicky servis, to jsou další kriteria, která se při udělování značky velmi pečlivě posuzují.

  „Máme velkou radost z toho, že jsme byli takto vyznamenáni za technologicky moderní a uživatelsky komfortní řešení MES, které pouze vlastními silami v Německu neustále rozvíjíme a zlepšujeme“, říká Julia Klingspor, členka představenstva společnosti PROXIA Software AG.

  Další informace

 • PROXIA Cloud & MES – optimální využívání možností cloudu v kontextu MES!

  Nová koncepce „SaaS“ (Software as a Service) orientovaná na zákazníka plně odpovídá současným požadavkům, zaměřeným zejména na myšlenky Průmyslu 4.0. To znamená, že software je např. na místě spravován a nabízen externím poskytovatelem služeb. Zákazník využívá servis služeb poskytovaných prostřednictvím internetu a nemusí věnovat pozornost hardwaru.

  Zdá se, že se jedná o ideální řešení. Přesto je třeba si položit otázku, zda je takto nutné spravovat všechna data nebo dokonce zda takovým způsobem mají být spravována všechna data. V kontextu MES nabízí PROXIA svou koncepcí hybridního cloudu účelné a praktické řešení.

  • Odstupňovaná řešení pro ukládání s využitím nejmodernějších cloudových technologií
  • Citlivá a časově kritická data zůstávají v soukromé části databanky vaší firmy.
  • Poskytování dat z cloudu pro záměrné externí využívání mimo firmu
  • Dodržování přísných směrnic na ochranu dat v kombinaci s maximální flexibilitou a odstupňovaným ukládáním
  • Hybridní provoz obou koncepcí jako základ pro Průmysl 4.0: bezpečný, odstupňovaný, flexibilní a komplexní

  Další informace

 • OPC-UA: PROXIA standardizuje výměnu dat M2M

  V rámci filozofie Průmyslu 4.0 byla vytvořena OPC-Unified Architecture (OPC-UA) pro nový standard výměny dat pro bezpečnou a spolehlivou průmyslovou komunikaci nezávislou na výrobci a platformě. Umožňuje výměnu dat napříč produkty různých výrobců, která překračuje hranice operačního systému. Vzhledem k této schopnosti může být OPC-UA použita pro jakoukoli komunikaci ve výrobě. Součástí řešení PROXIA MES je proto již nyní maximálně konfigurovatelný OPC-UA-Client s možností plné integrace.

  • Spolehlivý a bezpečný sběr a modelování dat
  • Výměna dat mezi produkty různých výrobců přesahující operační systém
  • Možnost plné integrace do stávající infrastruktury, a to i u starších řídicích jednotek
  • Větší flexibilita při výměně dat mezi PLC a MES díky „komunikaci v reálném čase“
  • Téměř úplné vyloučení výpadků zajišťuje Historical Acces (např. při přerušení síťového spojení)
  • Téměř neomezený postupný růst: Konfigurace komponent pro individuální požadavky
  • Maximální bezpečnost dat i přenosu: zabezpečení, kódování, certifikáty na vysoké úrovni
  • Minimální náklady integrace do systému v důsledku používání JEDNÉ běžné architektury

  Další informace

 • PROXIA . Modern-XI Nová koncepce obsluhy v aplikacích BDE/MDE

  Nová, moderní koncepce obsluhy PROXIA BDE/MDE Modern-XI navazuje na osvědčený design pracovní plochy nového systému Microsoft Windows 10. PROXIA Modern-XI je především strukturována pro dotykové ovládání prsty a sází proto na puristické, velmi jasné optické uspořádání, které umožňuje zaměřovat se na důležité informace, jako jsou např. stavy strojů. V Modern-XI jsou využity dlaždicové ikony, jejichž popis, obsah a barva se mění podle aktuálních událostí, jako jsou např. stavy strojů. Uživatel tak na první pohled vidí potřebné informace, aniž by je musel složitě hledat.

  • Zvýšení uživatelského komfortu při dotykovém ovládání v aplikacích BDE a MDE
  • Lepší přehlednost díky zvýraznění důležitého obsahu s využitím ikon, barev a textu
  • Intuitivní ovládání pro mimořádně snadné zadávání dat, nepatrné náklady na školení, velmi dobrá odezva uživatelů
  • Moderní dlaždicové zobrazení s ovládáním pomocí gest a dotyků založené na Windows 8
  • Přehledné zobrazení stavu strojů a rychlejší přístup k důležitým informacím
  • Možnosti maximální individualizace, konfigurovatelnost pro příslušného uživatele a jednoduchá správa

  Další informace

Inovativní softwarové technologie PROXIA MES – Případy zpráv a použití

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 
 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.