Systém MES – Software MES – Řešení MES: PROXIA MES!

PROXIA MES – Přední systém MES pro výrobu

Vneste přesnost do vašich komplexních úkolů výroby s bezproblémovým a kompletním pracovním tokem, od systému ERP přes plánování výroby až po výrobu (shopfloor). Mimoto je také předpokladem pro Průmysl 4.0. Systém PROXIA MES (software MES / řešení MES) se svými softwarovými moduly MES Plánování, MES Sběr
dat a MES Vyhodnocení je spojovacím článkem mezi řízením podniku a výrobou a klíčem k inteligentní výrobě – od plánování výroby přes sběr dat až po MES monitoring a ukazatele KPI, např. OEE – a připravuje vám cestu pro vytvoření výrobního závodu způsobilého pro budoucnost a pracoviště 4.0 v rámci inteligentní výroby.

Software PROXIA MES – Softwarové moduly


ERP/PPS

Produkt

ERP/PPS komunikace

Manager

Produkt

PROXIA-Manager

Dispečink

Produkt

Detailní plánování dispečinkem

PEP

Produkt

PEP - Plánování nasazení personálu

BDE

Produkt

BDE - Sběr provozních dat

MDE

Produkt

MDE - Sběr strojních dat

Procesní data

Produkt

Sběr procesních dat

PZE

Produkt

PZE - Evidence pracovní doby personálu

CAQ

Produkt

CAQ Sběr naměřených hodnot

Logistika

Produkt

Vnitropodniková logistika přepravy

Monitoring

Produkt

MES-Monitoring

KPI/OEE

Produkt

Zjištění ukazatelů KPI/OEE

TPM

Produkt

TPM - Péče/údržba

DNC

Produkt

DNC-Software

Hardware

Produkt

Hardwarová řešení MES

Tool-Data

Produkt

Správa nástrojů & dat


Software PROXIA MES – Výhody & užitek

 • Softwarové moduly MES softwaru PROXIA MES pokrývají jako spojovací prvek mezi ERP a stroji všechny procesy MES v rámci vaší výroby a vyplňují tak informační mezery. Všechny správné informace ve správný čas na správném místě - a to v reálném čase! Díky integrované databázi MES, intuitivní obsluze a výkonným softwarovým funkcím docílíte větší produktivity na všech úrovních hodnotového řetězce.
  PROXIA Produkt MES-Software obrázek 1
 • Řešení PROXIA MES je tvořeno modulárně a lze je dokonale přizpůsobit jednotlivým požadavkům vašeho podniku. Může se jednat o integraci do stávajícího systému nebo oddělení jediného ostrovního řešení - ve středně velkém podniku, stejně jako ve velkém koncernu, který dosud nepoužíval žádný software MES.
  SAP Certified - Integration with SAP Applications

  PROXIA je certifikovaným partnerem SAP

  PROXIA Produkt MES-Software obrázek 2
 • Při využití systému PROXIA MES jste neustále informováni a můžete rychle a správně reagovat na události. Místo předcházení tomu nejhoršímu prostřednictvím „řešení potíží“ se vaši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci koncentrují díky správnému řízení opatření opět na své vlastní úkoly. Díky softwaru PROXIA MES se zlepší vaše dodržování termínů, zvýší se produktivita ve výrobě – a především vaše konkurenceschopnost!
  PROXIA Produkt MES-Software obrázek 3
 • Nasazením softwaru PROXIA MES zefektivníte vaši výrobu a optimalizujete průběh procesů, stejně jako organizaci. Téměř bezpapírové provádění četných procesů ve výrobě zajišťuje efektivní řízení výroby ve vašem podniku.
  PROXIA Produkt MES-Software obrázek 4
 • Být na cestách flexibilní stejně jako na vašem pracovišti? Na cestě k inteligentní výrobě je to důležité a zároveň nezbytné: Kontrolujte svou výrobu kdykoli a kdekoli a využívejte možnosti přímého zásahu. Software PROXIA MES umožňuje mobilní kontrolu vašich výrobních procesů.
  PROXIA Produkt MES-Software obrázek 5

Oborová řešení PROXIA MES

 • Z praxe, pro praxi! Společnost PROXIA se nezaměřuje jen na nejvyšší IT, resp. MES kompetence, ale také na specifické využití řešení v odvětví. Máme individuální řešení pro podniky v diskrétní výrobě - s nejrůznějšími hlavními body, jako je např. strojírenství/konstrukce zařízení, zakázková výroba, automobilový průmysl, výroba nástrojů/forem nebo také průmysl umělých hmot, chemický průmysl.

  Další informace

  Oborová řešení PROXIA MES Obrázek

Inovativní softwarové technologie PROXIA

 • Ekonomická výroba malých dávek s vysokou mírou individuálnosti a kvality ve stanovených termínech - to jsou dnes výzvy související s konkurenceschopností výrobních podniků v době Průmyslu 4.0. Společnost PROXIA si jako hlavní úkol stanovila využití moderních a inovativních softwarových řešení MES ke kompletnímu propojení výroby a podporování podniků při udržitelném budování struktury IT pro inteligentní výrobu.

  Další informace

  Inovativní softwarové technologie PROXIA Obrázek
Brožura PROXIA MES Software

Přehled produktů softwaru PROXIA MES – systém MES pro štíhlou výrobu

Základní paleta produktů softwaru PROXIA MES zahrnuje MES plánování, sběr, monitoring, stejně jako analýzu, vyhodnocení a controlling výrobních ukazatelů. Spektrum výkonů zahrnuje vývoj, prodej, podporu, instalaci, školení a konzultace k produktům MES. PROXIA Software AG je certifikovaným partnerem SAP a vertikální i horizontální integrací kompletních vlastních řešení MES usiluje o konzistenci dat ve výrobních podnicích až po úroveň shopfloor.

Softwarovými produkty PROXIA MES jako dispečink MES, shopfloor management, MDE, BDE, PZE, CAQ, TPM, monitoring on-line a sběr ukazatelů OEE/KPI lze zobrazit kompletní struktury procesů MES a propojit je s úrovní ERP/PPS - to je cesta k inteligentní výrobě a Průmyslu 4.0. Jednotná struktura systému přizpůsobitelná potřebám zajišťuje zákazníkovi krátkou dobu integrace a díky tomu bezpečnou investici, stejně jako rychlou návratnost investic (ROI) do softwaru MES.


Stáhněte si brožuru

PROXIA PLUS: Software MES – Vaše výhody a užitky

Manažeři podniku/kontroloři

PROXIA MES vám umožňuje jednoduchou a rychlou kontrolu efektivity a produktivity vašeho podniku. Můžete tak optimalizovat využívání kapitálu díky aktivování nepoužívaných zdrojů. Srovnávání výkonů (benchmarks) a analýzy ukazatelů (KPI/OEE) také přispívá k průběžnému zlepšování (KVP).

Vedoucí výroby

Ve smyslu průběžného zlepšování lze optimalizovat efektivitu strojů a zařízení. Včasným rozpoznáváním a řešením chybného vývoje ve výrobě se předchází výpadkům strojů a přispívá ke zvyšování kvality. Mimoto dochází díky vzniklé transparentnosti v celém řetězci tvorby hodnot k menšímu plýtvání zdroji (štíhlá výroba).

Manažeři kvality a údržbáři

S PROXIA MES je zajištěna jednodušší kontrola a dokumentace kvality výroby. Také na této úrovni hraje proces průběžného zlepšování významnou roli. Zde lze kontrolovat průběžná zlepšovací opatření. Rychlým zásahem při poruchách se redukuje počet zmetků. Mnohem lépe je možné plánovat intervaly údržby.

Strojní obsluha/obsluha zařízení

Díky neustálé kontrole výroby jsou dodržovány termíny zhotovení a při poruchách je možná rychlá reakce. Vzhledem k výrobě bez papírování dochází k výraznému usnadnění práce. Získáte lepší dokumentaci a informace o provozních datech a průběhu procesů.

PROXIA MES Software – Případy zpráv a použití

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 
 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.